Praktiskais grāmatvedības seminārs "VID pārbaudei un auditam gatavs? Pārbaudēs biežāk konstatētie pārkāpumi un kā tos novērst." + īsumā par aktuālākajiem nodokļu likumdošanas jaunumiem uz 2016. gada 1. jūniju"

Esi savlaicīgi informēts par izmaiņām
grāmatvedības un nodokļu likumdošanā!

 


Semināra norises laiks: 19. jūnijs no pl. 10:00 - 14:30 
Semināra norises vieta: Rīgas centrs
Semināra organizators: "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Cena ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta semināra cena - EUR 199,-).

Nodokļu Likumdošanas Izglītības centrs (NLIC) jau kopš 2008. gada regulāri organizē dažādus seminārus par grāmatvedības un nodokļu jautājumiem un šī brīža ekonomiskajās pārmaiņās dod iespēju interesentiem apmeklēt vairākus seminārus mēnesī, tādējādi maksimāli palielinot vai uzlabojot esošās zināšanas. 
NLIC seminārus vada nozares profesionāļi problēmjautājumu izskatīšanā, ieteikumu sniegšanā – finanšu konsultante grāmatvedības un nodokļu jomā, praktizējoša grāmatvede dažādu nozaru uzņēmumos, grāmatvedības pasniedzēja Inga Pumpure, kā arī Nodokļu konsultante ar lielu pieredzi darbā VID, SIA „T & D Advance” valdes priekšsēdētāja un vairāku publikāciju autore Jadviga Neilande.
 

Semināra laikā lektore un nodokļu konsultante Jadviga Neilande skaidro aktuālos  jautājumus par visu, kas attiecas uz semināra tēmu -, kā arī atbild arī uz semināra  apmeklētāju padziļinātiem, specifiskiem jautājumiem un izskata individuālus nodokļu  aprēķina / nomaksas gadījumus. Seminārs veidots konsultāciju formātā, tādējādi  informāciju pasniedzot atbilstoši semināra apmeklētāju interesei un vajadzībām. 

 
Semināra laikā Jūs iegūsiet praktisku informāciju, lai kvalitatīvi veiktu grāmatvedības uzskaiti atbilstoši noteiktajām VID prasībām un likumdošanai.


 ĪSS SEMINĀRA PROGRAMMAS IZKLĀSTS:
 
I daļa
- tiesību akti, kas reglamentē VID ierēdņu pienākumus un tiesības pārbaudes (kontroles) laikā;
- tiesību akti, kas reglamentē VID administrēto populārāko nodokļu aprēķināšanas un maksāšanas kārtību;
- administratīvais akts, paziņošana un spēkā esamība;
- VID izdotā Administratīvā akta apstrīdēšana un pārsūdzēšana;
- VID izdotā Administratīvā akta darbības apturēšana; 
- VID izdotā administratīvā akta pārsūdzēšana tiesā;
- administratīvais līgums ar VID;
- pierādījumi un pierādīšanas pienākums administratīvajā procesā;
- administratīvais līgums, t.sk. administratīvais līgums ar VID;
- pārbaudēs konstatētie pārkāpumi. 

Atbildes uz jautājumiem.

II daļa
Būtiskākie strīdi par Pievienotās vērtības nodokli (PVN): 
 - nepamatoti atskaitīts priekšnodoklis; 
 - auditos konstatētie pierādījumi, kas liecina par darījuma neesību;
 - darījumu apliecinošie dokumenti; 
 - darījumos iesaistīto personu paskaidrojumi; 
 - preču piegāde ES teritorijā 
  -nulles procentu likme; 
 - secinājums attiecināms arī uz uzņēmumu ienākuma nodokļa auditu; 
 - reprezentācijas izdevumi. 

Būtiskākie strīdi par Iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN): 
 - ienākumi no saimnieciskās darbības; 
 - apliekamais ienākums 
 - saņemti naudas līdzekļi; 
 - pierādīšanas pienākums; 
 - ienākums no kapitāla pieauguma; 
- atcēlējs līgums; 
 - aprēķinu metode; 
 - izpildu līdzekļi, nodrošinājums;
 - tematiskā pārbaude; 
 - dokumentu svešvalodā iesniegšanu auditam. 

Atbildes uz jautājumiem.


Semināra laikā lektore un nodokļu konsultante Jadviga Neilande skaidro aktuālos jautājumus arī par visu, kas attiecas uz nodokļu jaunumiem - veiktie būtiskākie grozījumi uz 01.03.2017. likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (IIN) un likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (VSAOI), izmaiņas pievienotās vērtības nodokļa likumā (PVN) no 2017. gada 1. janvāra un jaunumi uz 01.03.2017., jaunas izmaiņas mikrouzņēmuma nodokļa piemērošanā (MUN) no 2017. gada 1. janvāra, jaunumi uz 01.03.2017. par vieglo automašīnu nodokli un izmaiņas likumā uz 01.03.2017. „Par nodokļiem un nodevām”, kā arī visi pārējie nodokļu / nodevu aprēķinā un grozījumi grāmatvedības uzskaitē.
 
Par semināra apmeklējumu tiek izsniegta "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiālu, kafijas / tējas pauzes.
 

"Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Tālrunis: 29948182
E-pasts: info@seminari.lv

Lai pieteiktos grāmatvedības semināram "VID pārbaudei un auditam gatavs?", lūdzu, aizpildiet šo pieteikuma anketu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts