IZGLĪTĪBAS UN ZINĀŠANU SPĒKS TAVAI IZAUGSMEI!

Reģistrējies biznesa apmācībām ar līdzfinansējumu.

 
DUBULTIEGUVUMS! Unikāla iespēja – reģistrējies apmācībām, dāvanā saņemot papildus apmācību kursu vai semināru PAR BRĪVU, reāls ieguvums +100% Tavām zināšanām!

Ir atnācis Jaunais gads, kuru ierasti iesākam ar jaunām cerībām un apņemšanos. Ticot, ka zināšanas ir pārbaudīta vērtība, kas nodrošina panākumus ikvienā dzīves jomā, Biznesa Akadēmija aicina reģistrēties apmācībām, tādējādi saņemot iespēju apmeklēt vēl vienu apmācību kursu vai semināru tās pašas summas ietvaros – PAR BRĪVU!

Aizrautīgs, mērķtiecīgs un zinātkārs – tāds šodien ir veiksmīgs uzņēmējs un ikviena aroda speciālists. Ikviena uzņēmuma, maza vai liela, attīstību nosaka tieši šīs trīs īpašības, kuras vieno vēlme augt un attīstīties, uzzināt to, ko vēl nezinām vai esam aizmirsuši. Ikviens mērķis ir sasniedzams, atliek tikai uzdrīkstēties!

Šobrīd katram uzņēmumam, iestādei un privātpersonai ir unikāla iespēja savlaicīgi plānot apmācības, seminārus un kursus 2019. gadam, kuriem šobrīd ir pieejams programmas "Biznesa uzrāviens" līdzfinansējums – tātad katram uzņēmumam ir iespēja krietni ietaupīt. 

Līdzfinansējums ir spēkā, tikai reģistrējot dalību kursos/semināros, aizpildot attiecīgā apmācību kursa pieteikuma anketu (saites uz tām skat. zemāk).
 FEBRUĀRIS (18.02.–24.02.), 8. nedēļa

Praktiskais seminārs - meistarklase KĀ PAREIZI KOMUNICĒT UZŅĒMUMA ZĪMOLU, LAI RADĪTU TĀ PIEVIENOTO VĒRTĪBU UN PIESAISTĪTU JAUNUS KLIENTUS. Semināra ietvaros dalībniekiem būs iespēja uzzināt, kā veiksmīgi īstenot efektīvu zīmola komunikāciju – visu par zīmola veidošanu, rebrendingu, mediju lietošanas paradumu maiņu un citiem aktuāliem jautājumiem. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam, biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 99,- (standarta cena – 249 EUR). Norises laiks – 18. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/ka-pareizi-komunicet

Stresa vadīšanas treniņš–meistarklase  STRESS UN IZDEGŠANAS SINDROMS – KĀ AR TO CĪNĪTIES UN UZVARĒT? (VIETU VAIRS NAV! Piedāvājam reģistrēties nākamajam semināram, kas notiks 25. martā). Mūsdienās ikvienā profesijā nākas sastapties ar izdegšanas sindroma priekšnoteikumiem, ko veicina atbildīgs darbs, lielas prasības, pārāk liela darba slodze, mazs sociālais atbalsts vai neatbilstošs materiālais un garīgais atalgojums. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (semināra standarta cena - EUR 249,-). Norises laiks – 18. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/stress-un-izdegsana

Praktiskais intensīvais seminārs PROFESIONĀLA MĀRKETINGA STRATĒĢIJA – efektīvākais ierocis, lai uzvarētu konkurentus un palielinātu biznesa tirgus daļu. Semināra laikā tiks skaidrotas mārketinga stratēģijas, to plānošana un realizēšana praksē. Jo veiksmīgu stratēģiju izmantosim, jo konkurētspējīgāki būsim tirgū. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam, biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 99,- (standarta cena – 249 EUR). Norises laiks: 20. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/profesionala-marketinga-strategija

Intensīvais 3 mēnešu grāmatvedības un nodokļu jaunumu apmācību kurss GRĀMATVEDĪBAS AKADĒMIJAS INTENSĪVAIS KURSS. Grāmatvedības uzskaites un nodokļu jaunumi, to optimizācijas iespējas jeb "kā grāmatvedim vasaras laikā kļūt par uzņēmuma vērtīgāko darbinieku". Cena: pateicoties programmas "Biznesa uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – viss 3 mēnešu apmācību kurss tikai EUR 149,- (standarta cena EUR 599,-). Sākums – 20. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/gramatvedibas-akademijas-intensivais-kurss

Intensīvā vienas dienas meistarklase–praktiskais seminārs KONFLIKTU RISINĀŠANA. SARUNU VEŠANAS PRASMES. Uzņēmējiem, pārdevējiem, skolotājiem un vecākiem mūsdienās bieži pietrūkst pārliecināšanas prasmes. Prasme pārliecināt nosaka to, cik veiksmīgi esam savās lomās, profesijā un attiecībās. Cena: pateicoties programmas Biznesa uzrāviens līdzfinansējumam  (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-). Semināra norise – 21. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/prasmes-parliecinat

Praktiskais vienas dienas intensīvais seminars DELEĢĒŠANAS PRASMJU TRENIŅŠ VADĪTĀJIEM. Veiksmīgs uzņēmuma vadītājs ir tāds, kurš spēj organizēt un vadīt grupas darbību, tostarp regulēt savstarpējās attiecības grupā tā, lai sasniegtu vienotu mērķi. Cena: pateicoties programmas Biznesa uzrāviens līdzfinansējumam  (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-). Semināra norise – 22. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/delegesana


FEBRUĀRIS/MARTS (25.02.–3.03.), 9. nedēļa

Praktiskais seminārs BEZBUDŽETA MĀRKETINGA PLĀNOŠANA UN VADĪŠANA. Kā īstenot efektīvu mārketinga plānošanu un vadīšanu ierobežota budžeta apstākļos mazā un vidējā uzņēmumā. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam, biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 99,- (standarta cena – 249 EUR). Norises laiks – 25. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/bezbudzeta-marketings

Praktiskais intensīvais seminārs TIRGUS PĒTĪJUMI – SEKMĪGA BIZNESA UN MĀRKETINGA STRATĒĢIJAS PAMATS. Kā īstenot rezultatīvu mārketinga pētījumu kompleksu mazā un vidējā uzņēmumā. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam, biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 99,- (standarta cena – 249 EUR). Norises laiks – 27. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/marketinga-strategijas-pamati

Kā pasargāt savu uzņēmumu no problēmām. VALDES LOCEKĻU PERSONISKĀ ATBILDĪBA PAR NODOKĻU PARĀDIEM. Ko darīt? Problēmas un iespējamie risinājumi saistībā ar jaunajiem grozījumiem likumos. Maksātnespējas ierosināšana. Komercjautājumi. Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena 249,-). Semināra norise – 27. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/valdes-locekli

Intensīvais pārdošanas apmācību seminārs PĀRDOŠANAS AKADĒMIJA. Nenoliedzami, lai arī cik labi būtu pārdošanas rezultāti, ikviena uzņēmuma intereses ir pārdot savu produkciju un pakalpojumus pēc iespējas dārgāk un labāk. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam, biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 99,- (standarta cena – 499 EUR). Semināra norise – 28. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/pardosanas-akademija

Intensīvais divu dienu apmācību cikls PERSONISKĀS EFEKTIVITĀTES TRENIŅŠ. Pārliecinātas uzvedības treniņš. Pašapziņas veidošana. Uzņēmējdarbība ir spriedzes pilna, jo prasa spēju uzņemties atbildību, prasmi komunicēt un sadarboties ar citiem cilvēkiem. Cena: pateicoties programmas Biznesa uzrāviens līdzfinansējumam  (vēl pieejams!) – tikai EUR 149,- (standarta cena EUR 599,-). Sākums – 28. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/personiskas-efektivitates-trenins

Aktuāls seminārs visiem lietvežiem un biroja vadītājiem ELEKTRONISKIE DOKUMENTI – to izstrādāšanas, uzskaites, aprites un saglabāšanas kārtība.  Lai veiksmīgi attīstītu savu biznesu, kā arī nodrošinātu uzņēmuma efektīvu darbību, elektronisko dokumentu pārvaldība ir neatņemama ikdienas darba sastāvdaļa. Cena: pateicoties “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,-  (standarta cena EUR 249,-). Semināra norise – 1. martā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/e-dokumentu-seminars

MARTS (4.03.–10.03.), 10. nedēļa


Biznesa apmācību intensīvais 4 nedēļu kurss PERSONĀLA VADĪTĀJU AKADĒMIJA. Darba tirgus tendences, personāla dokumentu pārvaldība, personāla plānošana un atlase, personāla vadības stratēģija un, protams, arī personāla motivācija. Nedrīkst aizmirst, ka personāla vadītāji ir vieni no uzņēmumu svarīgākajiem darbiniekiem, tieši tādēļ tiem ir arī jāsniedz atbilstošas zināšanas. Cena: pateicoties programmas Biznesa uzrāviens līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 149,- (standarta cena EUR 599,-). Sākums – 5. martā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/personala-vaditaju-akademija

Biznesa apmācību intensīvais kurss BIROJA VADĪTĀJU AKADĒMIJA. Lietvedība, psiholoģija, mārketings, attiecības ar klientiem un kolēģiem jeb kā biroja vadītājam kļūt par uzņēmuma dvēseli. Arī smaids un saskarsmes kultūra biroja vadītājiem ir ļoti svarīga, bet nekad nenāk par ļaunu atsvaidzināt jau esošās zināšanas un apgūt jaunas. Cena: pateicoties programmas Biznesa uzrāviens līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 149,- (standarta cena EUR 599,-). Sākums – 5. martā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/biroja-vaditaju-akademija

Seminārs un meistarklase VIEDĀ VADĪBA: DARBINIEKU IEDVESMOŠANA AR VADĪTĀJA PERSONĪBU UN MĒRĶIEM. Darbinieki daudz sasniedz, ja vadītājs prot nospraust motivējošus mērķus un iedvesmot sasniegšanā. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam, biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 199,- (standarta cena – 499 EUR). Norises laiks – 5. martā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/vieda-vadiba

Intensīvais biznesa apmācību cikls PRAKTISKĀ MĀRKETINGA STRATĒĢIJA GARANTĒTIEM PĀRDOŠANAS REZULTĀTIEM. Šodien gandrīz katrā nozarē lielu lomu spēlē mārketings. Arī pārdošanas process ir mainījies un klienti ir kļuvusi prasīgāki. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam, biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 199,- (standarta cena – 499 EUR). Sākums – 6. martā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/praktiska-marketinga-strategija

Intensīvais biznesa apmācību seminārs EFEKTĪVĀKIE MĀRKETINGA INSTRUMENTI. Mūsdienās biznesa attīstībā lielu lomu spēlē efektīva mārketinga stratēģija – no tās ir atkarīga gan klientu plūsma, gan uzņēmuma sasniegumi. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam, biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 99,- (standarta cena – 249 EUR). Norises laiks – 6. martā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/efektivakie-marketinga-instrumenti

KVALIFIKĀCIJAS CELŠANAS KURSI GRĀMATVEŽIEM – praktiskais semināru cikls. Grāmatvedība mūsdienās ir viena no pieprasītākajām speciālitātēm Latvijā, jo jebkurā, pat vismazākajā firmā, ir nepieciešams speciālists, kurš pārzina uzņēmuma finanses un spēj kvalitatīvi veikt grāmatveža pienākumus. Cena: pateicoties programmas "Biznesa uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – viss 3 mēnešu apmācību kurss tikai EUR 299,- (standarta cena EUR 599,-). Sākums – 6. martā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/kvalifikacijas-celsanas-kursi

Praktiskais vienas dienas seminārs DARBA LIKUMDOŠANA KATRAM UZŅĒMUMAM UN IESTĀDEI. Dažādu praktisku situāciju skaidrojumi. Darba likumdošanas jautājumi mūsdienās ir aktuāli ikvienam – gan darba ņēmējiem, gan darba devējiem. Bet it īpaši uzņēmumiem un iestādēm, kuriem ir jāprot skaidrot darba līguma tiesiskos pamatus, kā arī atrisināt dažādas situācijas saistībā gan ar darbinieka uzteikumu,  gan likuma izmaiņām, atvaļinājumu un daudziem citiem svarīgiem darba jautājumiem. Cena: pateicoties “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,-  (standarta cena EUR 249,-). Semināra norise – 6. martā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/darba-likumdosana

Intensīvā divu dienu meistarklase–praktiskās apmācības DARBINIEKU MOTIVĒŠANAS EFEKTĪVĀKIE RISINĀJUMI, kuri jāpārzina katram veiksmīgam vadītājam. Katra uzņēmuma neatņemama sastāvdaļa ir tā darbinieki, kuri izpilda galvenos uzdevumus, lai uzņēmums sasniegtu savu mērķi. Lai veicinātu darbinieku motivāciju, ik pa laikam ir ļoti svarīgi apzināt esošo situāciju un noskaidrot, kādas tieši izmaiņas uzņēmuma vadībā ir nepieciešamas. Cena: pateicoties programmas Biznesa uzrāviens līdzfinansējumam  (vēl pieejams!) – tikai EUR 149,- (standarta cena EUR 249,-). Sākums – 7. martā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/darbinieku-motivesana

Praktiskais seminārs uzņēmumiem un iestādēm DOKUMENTU PĀRVALDĪBAS DARBA ORGANIZĒŠANA ATBILSTOŠI SPĒKĀ ESOŠIEM NORMATĪVAJIEM AKTIEM UZ 01.03.2019. Ikvienam uzņēmuma vai valsts un pašvaldību iestādes lietvedim vai biroja vadītājam ir regulāri jāseko līdzi jaunumiem un izmaiņām dokumentu pārvaldības regulējumā un lietvedības noteikumos. Cena: pateicoties “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-). Semināra norise – 7. martā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/dokumentu-parvaldiba


Seminārs un meistarklase STRESA PĀRVARĒŠANA UN STRESA NOTURĪBAS ATTĪSTĪŠANA. Darba vidē stress ir ikdiena un uzskatāms par neatņemamu darba sastāvdaļu. Lai novērstu speciālistu izdegšanu un iemācītu saudzēt savus resursus kvalitatīvam darba rezultātam tiek organizēts praktisks stresa pārvarēšanas un stresa noturības attīstīšanas seminārs un meistarklase. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena 249,-). Semināra norise – 8. martā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/stresa-vadibas-un-parvaresanas-seminars

MARTS (11.03.–17.03.), 11. nedēļa

Vienas dienas kursi pašnodarbinātajiem, individuālajiem komersantiem un mikrouzņēmumu īpašniekiem PATS SEV GRĀMATVEDIS! Grāmatvedības kārtošana vienkāršā ieraksta sistēmā. Mikrouzņēmumu nodoklis, IIN, patentmaksa. atbilstošas zināšanas un prasmes šajā jomā ir zelta vērtas, it īpaši, ja vēlies būt atbildīgs uzņēmuma vadītājs vai prasmīgs darbinieks. Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-) Semināra norise – 11. martā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/pats-sev-gramatvedis

Seminārs un meistarklase LAIKA VADĪBA – PAŅĒMIENI UN PSIHOLOĢIJA. Semināra ietvaros dalībniekiem būs iespēja iegūt prasmes laika vadībā, kas ļaus ikdienā efektīvāk plānot un organizēt savu darbu, paveikt vairāk, sasniegt izvirzītos mērķus un samazināt laika un enerģijas ieguldījumu. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam, biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 199,- (standarta cena – 499 EUR). Norises laiks – 12. martā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/laika-vadiba

Praktiskais seminārs uzņēmumiem un valsts, pašvaldību iestādēm: ARHĪVU PĀRVALDĪBA. Arhīvu darba organizācija un dokumentu arhivēšana. Jaunumi likumdošanā uz 01.02.2019." Ikviens uzņēmējs un biroja vadītājs zina, cik nozīmīgs ir darbs ar dokumentiem, to pārvaldību un arhivēšanu. Cena: pateicoties “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-). Semināra norise – 13. martā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/arhivu-parvaldibas-seminars

Intensīvais biznesa apmācību seminārs REZULTATĪVĀKIE PĀRDOŠANAS RISINĀJUMI. Ikviena profesija šodien ir saistīta ar pārdošanu, tāpēc vairums ekspertu uzsver, ka pārdošana ir disciplīna un nepārtraukts monitorings, līdz ar to jaunas zināšanas šajā jomā ir nepieciešamība. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam, biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 99,- (standarta cena – 249 EUR). Norises laiks – 13. martā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/rezultativakie-pardosanas-risinajumi​

Praktiskais seminārs–meistarklase JAUNI DIGITĀLĀ MĀRKETINGA KOMUNIKĀCIJAS RISINĀJUMI – TAVA UZŅĒMUMA STRAUJĀKAI IZAUGSMEI. Mūsdienu pasaulē mainās patērētāji un līdz ar to ne tikai patērētāju iepirkšanās paradumi, bet arī informācijas meklēšanas veidi un attieksme pret tiem. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam, biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 99,- (standarta cena – 249 EUR). Norises laiks – 13. martā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/digitalais-marketings

Praktiskais vienas dienas seminārs IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA NODOKĻA (IIN) UN VSAOI PIEMĒROŠANA PRAKTISKĀS SITUĀCIJĀS. Ir pieņemti grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (likums), kas stājās spēkā ar 2018. gada janvāri. Lai arī pagājis vairāk nekā gads, joprojām ir daudz jautājumu par IIN nodokļa piemērošanu dzīvē. Lai arī vairumam uzņēmēju šķiet, ka daudzviet likuma normas ir loģiski nepamatotas, tās ir jāpiemēro un jāzina, kā to pareizi izdarīt. Tāpēc ikviens tiek aicināts apmeklēt šo praktisko semināru.Cena: pateicoties “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,-  (standarta cena EUR 249,-). Semināra norise – 15. martā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/nodoklu-piemerosana

Praktiskais seminārs ĪSAIS MĀRKETINGA KURSS – no A līdz Z, tirgvedības pamati, kas jāzina katram uzņēmējam, pārdevējam un klientu servisa darbiniekam. Semināra ietvaros dalībniekiem būs iespēja uzzināt, kā īstenot efektīvu mārketinga darbības plānošanu un vadīšanu konkurences apstākļos gan mazā, gan vidējā uzņēmumā. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam, biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 99,- (standarta cena – 249 EUR). Norises laiks – 15. martā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/isais-marketinga-kurss

MARTS (18.03.–24.03.), 12. nedēļa
 

Seminārs un meistarklase KĀ IEPAZĪT DZIĻĀK SAVU PERSONĀLU. Izcila personālvadība ar MS Excel. Personālavadības speciālisti var nozīmīgi celt uzņēmuma produktivitāti, nosakot, veidojot un attīstot talantus, izvēloties un iesakot snieguma kritērijus darbiniekiem un vadītājiem. Cena: Ar “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 199,-  (semināra standarta cena EUR 499,-). Semināra norise – 19. martā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/izcila-personalvadiba
 

Biznesa apmācību sesija KĀ IZVEIDOT VEIKSMĪGU BIZNESU UN GŪT PANĀKUMUS! Apmācību mērķis ir vairot motivāciju esošajos un topošajos uzņēmējos savas uzņēmējdarbības paplašināšanai, veidojot savu redzējumu par nākotni, mudināt realizēt savas idejas. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams) – tikai EUR 199,- (standarta cena – 699 EUR). Sākums – 21. martā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/jks

Intensīvais seminārs KĀ STRĀDĀT AR PERSONĀLU: MAZĀKAS ALGAS – AUGSTĀKA MOTIVĀCIJA! jeb 5 soļu pieeja.  Aizvien vairāk uzņēmumu vadītāji izmanto zināšanas par to, kā motivēt savus darbiniekus, kā izvērtēt efektīvākos motivātorus un kā noturēt labākos profesionāļus savā komandā, tādā veidā palielinot uzņēmuma sniegto pakalpojumu kvalitāti un konkurētspēju. Cena: pateicoties “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-). Semināra norise – 21. martā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/mazakas-algas-augstaka-motivacija

Praktiskais uzņēmējdarbības attīstības veicināšanas seminārs BIZNESA IZVEIDES PAMATI UN STRATĒĢIJA. Konkurētspējas paaugstināšana ir viens no galvenajiem uzņēmuma pastāvēšanas un attīstības mērķiem. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams), biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 99,- (standarta cena – 249 EUR). Norises laiks – 21. martā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/biznesa-izveides-pamati

Apjomīgākā un rezultatīvākā pārrunu vadīšanas divu dienu apmācību programma: TU ESI TAS, PAR KO TU VARI VIENOTIES. PĀRRUNU VADĪŠANAS PSIHOLOĢIJAS MEISTARKLASE. Apmācības sniedz iespēju apgūt zināšanas, kas turpmāk palīdzēs būs daudz pārliecinātākam par sevi un gūt sev vēlamo rezultātu. Cena: pateicoties programmas Biznesa uzrāviens līdzfinansējumam  (vēl pieejams!) – tikai EUR 199,- (standarta cena EUR 499,-). Sākums – 21. martā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/parrunu-psihologija

Praktiskais vienas dienas seminārs UZŅĒMUMA IENĀKUMA NODOKĻA (UIN) LIKUMA PRAKTISKA PIEMĒROŠANA UN DEKLARĀCIJAS AIZPILDĪŠANA UN IESNIEGŠANA EDS SISTĒMĀ. Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS) ir drošs un ērts veids, kā fiziskām un juridiskām personām iesniegt visas nodokļu un informatīvās deklarācijas, kā arī VID adresētus iesniegumus. To izmantošana mūsdienās kļūst arvien populārāka, tāpēc, lai nerastos neveiklas situācijas, gan uzņēmēji, gan arī privātpersonas tiek aicinātas apgūt svarīgāko darbā ar EDS sistēmu. Cena: pateicoties “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,-  (standarta cena EUR 249,-). Semināra norise – 22. martā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/uin-likuma-piemerosana

Vienas dienas intensīvais mediju videotreniņš IZCILA SASKARSMES PSIHOLOĢIJA JEB MANIPULĀCIJA KOMUNIKĀCIJĀ. KĀ VIENMĒR IZIET NO SITUĀCIJAS "SAUSĀM KĀJĀM?" Komunikācijā ar klientiem, sadarbības partneriem, medijiem, žurnālistiem u.c. Cena, pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams), biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 349,- (standarta cena – 699 EUR). Norises laiks – 22. martā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/saskarsmes-psihologija

MARTS (25.03.–31.03.), 13. nedēļa
 

Personības izaugsmes meistarklase EMOCIONĀLĀ INTELEKTA NOTEIKŠANA UN ATTĪSTĪBA, TĀ PIELIETOJUMS BIZNESĀ, KARJERĀ UN PRIVĀTAJĀ DZĪVĒ. Semināra ietvaros jums būs iespēja noteikt savu emocionālā intelekta līmeni, izstrādāt savu emocionālo intelekta attīstības plānu, gūt izpratni par psihes regulēšanas paņēmieniem. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam, biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 199,- (standarta cena – 499 EUR). Norises laiks – 26. martā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/emocionala-intelekta-noteiksana

 

Seminārs un meistarklase 1. LĪMENIS. UZZINI DZIĻĀK SAVU KLIENTU!  2. Mārketingam svarīgo faktoru noteikšana ar MS Excel programmu un datu vizualizācija. Uzņēmumu vadībai, apsverot lēmumu pieņemšanu, arvien svarīgāki kļūst mārketinga speciālistu viedokļi par jaunu klientu piesaisti, esošo noturēšanu, klientu lojalitātes stiprināšanu utt. Cena: Ar “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 199,-  (semināra standarta cena EUR 499,-). Semināra norise - 27. martā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/svarigo-faktoru-noteiksana

Praktiskās intensīvās apmācības un meistarklase "KĀ PĀRDOT DĀRGĀK UN LIKT KLIENTAM ATGRIEZTIES VĒL UN VĒL". Ikviena uzņēmuma interesēs, nenoliedzami, ir pārdod ne tikai "vidējā cenu līmeņa" preces vai pakalpojumus, bet arī "dārgos" un tā saucamos "ekskluzīvos" produktus vai pakalpojumus. Lai varētu dārgi pārdot, pirmkārt, ir nepieciešams perfekti pārzināt klientu, viņa vēlmes un problēmas. Cena: pateicoties “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-). Semināra norise – 28. martā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/ka-pardot-dargak 

Praktiskais uzņēmējdarbības attīstības veicināšanas seminārs BIZNESA ORGANIZĀCIJAS JURIDISKIE ASPEKTI UN KOMANDAS VEIDOŠANA. Lai palīdzētu uzņēmumiem ceļā uz sava biznesa izveidi tiek rīkots īpašs seminārs. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams), biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 99,- (standarta cena – 249 EUR). Norises laiks – 28. martā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/juridiskie-aspekti

Praktiskais vienas dienas seminārs GADA PĀRSKATA UN KONSOLIDĒTĀ GADA PĀRSKATA SASTĀDĪŠANA UN IESNIEGŠANA EDS SISTĒMĀ. Ir stājušās spēkā jaunas prasības gada pārskatu sagatavošanā saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma prasībām, kā arī finanšu pārskatu iesniegšana Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā. Tomēr Gada pārskata struktūra, apjoms un saturs, kā arī sagatavošanas, pārbaudīšanas un iesniegšanas kārtība joprojām daudziem uzņēmējiem sagādā zināmas grūtības. Cena: pateicoties “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-). Semināra norise – 29. martā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/gada-parskats-gramatveziem 

APRĪLIS (1.04.–7.04.), 14. nedēļa

Praktiskais seminārs un meistarklase KĀ PAŅEMT NO ESOŠIEM KLIENTIEM VAIRĀK, PIRMS ĶERTIES PIE JAUNU MEKLĒŠANAS. Ir daudz un dažādas metodes, kuru ieviešana uzņēmumā var paaugstināt esošo klientu pārdošanas apjomu par 20 % vien pāris mēnešu laikā. Cena: pateicoties programmas Biznesa uzrāviens līdzfinansējumam  (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-). Semināra norise – 4. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa - http://registreties.lv/ka-panemt-vairak

Praktiskais uzņēmējdarbības attīstības veicināšanas seminārs KLIENTU SERVISS UN PĀRDOŠANAS SISTĒMAS IZVEIDE. Lai panāktu pēc iespējas augstāku klientu atsaucību, ir svarīgi apzināt esošo situāciju un noskaidrot, kādas tieši izmaiņas uzņēmuma vadībā ir nepieciešamas. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams), biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 99,- (standarta cena – 249 EUR). Norises laiks – 4. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/klientu-serviss-un-pardosana

Runas un publiskās uzstāšanās intensīvais videotreniņš KĀ VEIKSMĪGI UZSTĀTIES UN PAREIZI SEVI PASNIEGT AUDITORIJAS PRIEKŠĀ? Semināra ietvaros ikvienam būs iespēja apgūt runas un elpošanas vingrinājumus, pauzes un citus runas loģikas likumus. Cena, pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams), biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 349,- (standarta cena – 699 EUR). Semināra norise – 5. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/ka-veiksmigi-uzstaties

Seminārs un meistarklase STRESS KĀ ENERĢIJAS AVOTS sasniegumiem un dzīves baudīšanai. Straujas pārmaiņas, saskarsme ar agresīviem cilvēkiem, augstas prasības mūsdienās darba pasaulē, intelektuālā un emocionālā slodze ir tie faktori, kas mūsdienu darbiniekiem izraisa stresu. Cena: Ar “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 199,-  (semināra standarta cena EUR 499,-). Semināra norise - 5. aprīlī Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/energijas-avots

APRĪLIS (8.04.–14.04.), 15. nedēļa

Praktiskās apmācības un meistarklase "NO LABAS KLIENTU APKALPOŠANAS UZ IZCILU!" Nekad neapstājies strādāt pie sava uzņēmuma klientu servisa līmeņa. Mūsdienās ļoti nozīmīgu lomu veiksmīga uzņēmuma attīstībā spēlē izcila klientu apkalpošana. Jo labāk attieksimies pret klientiem, jo pozitīvāka būs viņu pieredze, kā rezultātā viņi būs motivēti atgriezties atkārtoti. Cena: pateicoties “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam – tikai EUR 99,- (Standarta semināra cena EUR 249,-). Semināra norise – 11. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/klientu-apkalposana

Praktiskais uzņēmējdarbības attīstības veicināšanas seminārs PĀRDOŠANAS TEHNIKA UN BIZNESA KONKURĒTSPĒJAS STIPRINĀŠANA. Veiksmīgai biznesa attīstībai nepieciešams uzturēt pārdošanas procesa nepārtrauktību, tajā pat laikā nodrošinot vienotu izpratni par būtiskiem elementiem darbā ar pircējiem, klientiem, darbam pašiem ar sevi. Cena pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams), biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 99,- (standarta cena – 249 EUR). Norises laiks – 11. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/pardosanas-tehnika

Meistarklase personāla atlases darbiniekiem DARBINIEKU ATLASE, BALSTOTIES UZ MOTĪVIEM, VĒRTĪBU SISTĒMU UN PERSONĪBAS ATBILSTĪBU AMATAM. Seminārā pasniegtās metodes priekšrocība ir tāda, ka tā palīdz nonākt līdz būtībai caur visnotaļ pozitīviem sevi izceļošiem kandidāta tekstiem. Cena:  Ar “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 199,- (semināra standarta cena EUR 499,-). Norises laiks - 12. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/darbinieku-atlase

APRĪLIS (15.04.–21.04.), 16. nedēļa

Intensīvais biznesa apmācību seminārs MĀRKETINGA UN PĀRDOŠANAS STRATĒĢIJA IZCILIEM BIZNESA SASNIEGUMIEM. Mārketings un pārdošana mūsdienās iet roku roku, jo mārketinga pamatā ir izpēte un eksperimenti, kas ļauj cilvēkiem pārdot to, kas tiem ir vajadzīgs. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam, biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 99,- (standarta cena – 249 EUR). Norises laiks – 17. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/marketinga-un-pardosanas-strategija

Seminārs un meistarklase NEREDZAMĀ MOTIVĀCIJA. Seminārā apgūsiet slēptās motivācijas paņēmienus: personības un motīvu noteikšanu ikdienišķas sarunas laikā, motivēšanas paņēmienu izvēli atbilstoši konkrētā darbinieka motīviem. Cena: Ar “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 199,-  (semināra standarta cena EUR 499,-). Semināra norise - 18. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/neredzama-motivacija

Svarīgi, lai nekad neaptrūktos vēlme mācīties un vairot savas zināšanas, profesionālās prasmes un personības iemaņas. Tad arī darbi sokas daudz labāk, vai ne? 

Tālrunis papildus informācijai: 20355559

Lai pieteiktos apmācībām ar īpašo līdzfinansējumu, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Apmācību programmas nosaukums
Uzņēmums (ja ir)
Tālrunis
E-pasts