IZGLĪTĪBAS UN ZINĀŠANU SPĒKS TAVAI IZAUGSMEI!

Tagad ikvienam ir ērta iespēja gūt jaunas zināšanas, piedaloties profesionālās apmācībās gan tiešsaistē un neklātienē, gan arī klātienē! Šobrīd visvairāk cilvēku izmanto tieši iespēju celt savu kompetenci, piedaloties neklātienes un tiešsaistes apmācībās, kas dalībniekiem sniedz iespēju patstāvīgi apgūt mācību vielu, izmantojot elektroniski saņemtos materiālus, ko sagatavojuši pasniedzēji, kā arī piedaloties e-semināros video konferences formātā. Turklāt pasniedzēji pieejami konsultācijām e-pastā.

Sākot ar 2020. gada jūnija beigām tiek atsāktas vairākas apmācības klātienē – grāmatvedības, lietvedības u.c. apmācības.
 
 

APMĀCĪBU TĒMAS


Lai atvieglotu pieteikšanos jums interesējošajiem semināriem, tagad apmācības ir sadalītas pa tēmām, un jūs ātrā laikā varat uzzināt, kādas jaunas apmācības pieejamas grāmatvedībā, personāla vadībā, biroja vadībā un citās jomās:
 


SEPTEMBRIS / OKTOBRIS (28.09.–04.10.), 39. nedēļa

3 dienu mācību cikls: KOMANDAS IEDVESMAS TRENIŅŠ UZŅĒMUMIEM – VISI KOPĀ UZ JAUNĀM VIRSOTNĒM. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS KLĀTIENĒ – EUR 149 + PVN, tikai EUR 129 + PVNAPMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 99 + PVN. Sākums: 30. septembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/komandas-iedvesmas-trenins

Intensīvās divu dienu biznesa apmācības: PERSONĀLA VADĪTĀJU SKOLA. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam – APMĀCĪBAS KLĀTIENĒ – EUR 149 + PVN, tikai EUR 89 + PVNAPMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, APMĀCĪBAS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39 + PVN.  Sākums – 1. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/personala-vaditaju-skola

Praktiskais nodokļu optimizācijas seminārs: NODOKĻU UN KOMERCDARBĪBAS PLĀNOŠANA. IZMAKSU SAMAZINĀŠANA UN PEĻŅAS PALIELINAŠANA. ATTIECĪBAS AR VID + ĪSUMĀ PAR AKTUĀLAJIEM NODOKĻU LIKUMDOŠANAS JAUNUMIEM 2020. gadā. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39. Semināra norise – 2. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/nodoklu-optimizacija

OKTOBRIS (05.10.–11.10.), 40. nedēļa

Komunikācijas prasmju meistarklase: KONFLIKTU RISINĀŠANA. SARUNU VEŠANAS PRASMES. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39 + PVN. Semināra norise – 7. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/prasmes-parliecinat 

Praktiskais seminārs: DARBA TIESĪBAS UN DARBA AIZSARDZĪBA – KAS GRĀMATVEDIM PAR TO JĀZINA, ĪPAŠI KRĪZES LAIKĀ. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39. Semināra norise – 7. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/darba-tiesibas-un-aizsardziba

Kvalifikācijas celšanas un prasmju pilnveidošanas kurss vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem: NO VADĪTĀJA PAR LĪDERI! Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS KLĀTIENĒ – EUR 149 + PVN, tikai EUR 129 + PVNAPMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 99 + PVN. Sākums – 8. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/no-vaditaja-par-lideri

Praktiskais seminārs: AR NODOKĻIEM NEAPLIEKAMĀS IZMAKSAS DARBINIEKIEM – KĀ, LABU GRIBOT, AR TĀM "NEIEKRISTS" UZ VID NODOKĻU UZRĒĶINA". Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS KLĀTIENĒ – EUR 99,  tikai 79 EUR, SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59. Semināra norise – 9. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: www.registreties.lv/izmaksas-darbiniekiem

OKTOBRIS (12.10.–18.10.), 41. nedēļa

Praktiskais seminārs: KAS IKVIENAM GRĀMATVEDIM UN VALDES LOCEKLIM JĀZINA PAR  AIZDEVUMU IETEKMI UZ NODOKĻU APRĒĶINU. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS KLĀTIENĒ – EUR 99, tikai 79 EUR, SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59. Semināra norise – 12. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: www.registreties.lv/aizdevumu-ietekme

Praktiskais seminārs: KOMERCDARBĪBAS PLĀNOŠANA. PERSONĀLA ILGTSPĒJAS IZDEVUMI. REPREZENTĀCIJAS, REKLĀMAS UN UZŅĒMUMA IZDEVUMI. SOCIĀLAIS UZŅĒMUMS. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39. Semināra norise – 12. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: www.registreties.lv/komercdarbibas-planosana

Apvienotais praktiskais seminārs: SVARĪGI JAUTĀJUMI PVN PIEMĒROŠANĀ UZŅĒMUMIEM UN IESTĀDĒM / PAR AUTOTRANSPORTA IZMANTOŠANU UZŅĒMUMĀ UN IESTĀDĒ. IZDEVUMU ATLĪDZINĀŠANAS ĪPATNĪBAS. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39. Semināra norise – 16. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: www.registreties.lv/apvienotais-seminars

OKTOBRIS (19.10.–25.10.), 42. nedēļa

Klientu lojalitātes stiprināšanas praktiskais seminārs: KĀ PAŅEMT NO ESOŠIEM KLIENTIEM VAIRĀK, PIRMS ĶERTIES PIE JAUNU MEKLĒŠANAS. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS KLĀTIENĒ – EUR 99,  tikai 79 EUR, SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39 + PVN. Semināra norise – 19. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/ka-panemt-vairak

Aktuāls praktiskais seminārs: DARĪJUMI SKAIDRĀ NAUDĀ – IESPĒJAMIE RISKI UN SODA SANKCIJAS. JAUNI IEROBEŽOJUMI 2020. GADĀ. KASES APARĀTU, BIĻEŠU UN KVĪŠU LIETOŠANA. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39. Semināra norise – 21. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/skaidras-naudas-darijumi

Praktiskais seminārs: AKTUĀLAIS DARBA TIESĪBĀS – DARBA LIKUMA PRAKTISKA PIELIETOŠANA IKDIENĀ UN TĀS PROBLEMĀTIKA. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS KLĀTIENĒ – EUR 99 + PVN,  tikai 79 EUR + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39 + PVN. Semināra norise – 23. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/darba-tiesibu-seminars 

Praktiskais seminārs: DARBA TIESĪBAS PESONĀLA SPECIĀLISTIEM, GRĀMATVEŽIEM UN UZŅĒMUMU VADĪTĀJIEM. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!): SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39 + PVN. Semināra norise – 23. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/darba-tiesibas

OKTOBRIS / NOVEMBRIS (26.10.–01.11.), 43. nedēļa

Vienas dienas kursi pašnodarbinātajiem, individuālajiem komersantiem un mikrouzņēmumu īpašniekiem: PATS SEV GRĀMATVEDIS! Grāmatvedības kārtošana vienkāršā ieraksta sistēmā. Mikrouzņēmumu nodoklis, IIN, patentmaksa. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS KLĀTIENĒ – EUR 99,  tikai 79 EUR, SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39. Semināra norise – 27. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/pats-sev-gramatvedis

Praktiskais semināru cikls: KVALIFIKĀCIJAS CELŠANAS KURSI GRĀMATVEŽIEM (JAUNA PROGRAMMA!). Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam:  APMĀCĪBAS KLĀTIENĒ – EUR 299, tikai EUR 199, APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 149, APMĀCĪBAS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 99. Sākums – 28. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/kvalifikacijas-celsanas-kursi-2020

Praktiskais vienas dienas seminārs: GRĀMATVEDĪBAS METODIKA UN IZMAIŅAS 2020. GADĀ. KĀ PAREIZI PLĀNOT UN ĪSTENOT GRĀMATVEDĪBAS POLITIKU UZŅĒMUMĀ, IESTĀDĒ UN BIEDRĪBĀ. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS KLĀTIENĒ – EUR 99,  tikai 79 EUR, SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39. Semināra norise – 28. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/gramatvedibas-metodika

Praktiskais biznesa apmācību cikls: BIROJA VADĪTĀJU AKADĒMIJA: attiecības ar klientiem un kolēģiem, psiholoģija, biroja lietvedība un aktualitātes darba tiesībās jeb kā biroja vadītājam kļūt par uzņēmuma dvēseli. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS KLĀTIENĒ – EUR 149 + PVNtikai EUR 129 + PVN, APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 99 + PVN, NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 59 + PVN. Sākums: 29. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/biroja-vaditaju-akademija

Praktiskais seminārs: DARBA TIESĪBAS PESONĀLA SPECIĀLISTIEM, GRĀMATVEŽIEM UN UZŅĒMUMU VADĪTĀJIEM. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!): SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39 + PVN. Semināra norise – 29. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/darba-tiesibas

Praktiskais seminārs: AKTUĀLAIS DARBA TIESĪBĀS – DARBA LIKUMA PRAKTISKA PIELIETOŠANA IKDIENĀ UN TĀS PROBLEMĀTIKA. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS KLĀTIENĒ – EUR 99 + PVN,  tikai 79 EUR + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39 + PVN. Semināra norise – 29. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/darba-tiesibu-seminars 

Projektu vadības meistarklase – Viss par efektīvu projektu vadību no A līdz Z. Finansējuma piesaiste projektiem. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS KLĀTIENĒ – EUR 99,  tikai 79 EUR, SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN. Semināra norise – 29. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/projektu-vadibas-pamati

Intensīvais biznesa treniņš–meistarklase: PATS SEV MĀRKETINGA SPECIĀLISTS. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS KLĀTIENĒ – EUR 99 + PVN,  tikai 79 EUR + PVN, SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN. Semināra norise – 30. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/marketinga-menedzeris

Praktiskais lietvedības seminār​u cikls: LIETVEDĪBAS AKADĒMIJA. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS KLĀTIENĒ – EUR 149 + PVNtikai EUR 129 + PVN, APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 99 + PVN, NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 59 + PVN. Sākums: 30. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/lietvedibas-akademija 

Praktiskais seminārs visiem lietvežiem un biroja vadītājiem: ELEKTRONISKIE DOKUMENTI – to izstrādāšanas, uzskaites, aprites un saglabāšanas kārtība. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS KLĀTIENĒ – EUR 99 + PVN,  tikai 79 EUR + PVN, SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39 + PVN. Semināra norise – 30. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/e-dokumentu-seminars

NOVEMBRIS (02.11.–08.11.), 44. nedēļa

Praktiskais biznesa apmācību cikls: PERSONĀLA VADĪTĀJU AKADĒMIJA: personāla plānošana, atlase un vadības stratēģija, personāla lietvedība un aktuālais darba tiesībās. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS KLĀTIENĒ – EUR 149 + PVNtikai EUR 129 + PVN, APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 99 + PVN, NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 59 + PVN.  Sākums – 3. novembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/personala-vaditaju-akademija

Praktiskais seminārs: NODOKĻU BRĪVDIENAS UN DĪKSTĀVES PABALSTI, GARANTIJAS, VALSTS PROGRAMMU AIZDEVUMI UN CITI IESPĒJAMIE RISINĀJUMI KRĪZES LAIKĀ. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39. Semināra norise – 4. novembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/nodoklu-brivdienas-un-dikstaves-pabalsti

Intensīvais biznesa apmācību seminārs: PRAKTISKĀ MĀRKETINGA STRATĒĢIJA GARANTĒTIEM PĀRDOŠANAS REZULTĀTIEM. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS KLĀTIENĒ – EUR 99 + PVN,  tikai 79 EUR + PVN, SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39 + PVN. Semināra norise – 4. novembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/praktiska-marketinga-strategija 

Praktiskais lietvedības seminārs: DOKUMENTU PĀRVALDĪBAS DARBA ORGANIZĒŠANA ATBILSTOŠI SPĒKĀ ESOŠIEM NORMATĪVAJIEM AKTIEM UZ 01.11.2020. Cena: pateicoties “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl.pieejams!) – SEMINĀRS KLĀTIENĒ – EUR 99 + PVN,  tikai 79 EUR + PVN, SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39 + PVN.  Semināra norise –  6. novembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/dokumentu-parvaldiba

Apvienotais praktiskais grāmatvedības seminārs: VISAS AKTUĀLĀS IZMAIŅAS NODOKĻU LIKUMDOŠANĀ UN GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITĒ, PAR KURĀM JĀBŪT INFORMĒTAM KATRAM UZŅĒMUMAM UN IESTĀDEI.  Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam – SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39. Semināra norise – 6. novembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/izmainas-nodoklu-likumdosana

NOVEMBRIS (09.11.–15.11.), 45. nedēļa

Stresa vadīšanas treniņš–meistarklase: STRESS UN IZDEGŠANAS SINDROMS – KĀ AR TO CĪNĪTIES UN UZVARĒT? Cena: pateicoties “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS KLĀTIENĒ – EUR 99 + PVN,  tikai EUR 79 + PVN, SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39 + PVN. Semināra norise – 9. novembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/stress-un-izdegsana

Intensīvais praktisko semināru cikls: KĀ GODĪGĀ CĪŅĀ UZVEIKT KONKURENTUS UN PAŅEMT TO TIRGUS DAĻU. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – piesakoties apmācībām līdz 10. oktobrim, EARLY BIRD cena – tikai EUR 246 + PVN! Pēc 10. oktobra – EUR 296 + PVN. Apmācību sākums – 10. novembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/ka-uzveikt-konkurentus

Praktiskais seminārs lietvežiem, biroja vadītājiem un arhivāriem: ARHĪVU PĀRVALDĪBA. Arhīvu darba organizācija un dokumentu arhivēšana. Jaunumi likumdošanā uz 01.11.2020. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS KLĀTIENĒ – EUR 99 + PVNtikai 79 EUR + PVN, SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39 + PVN. Semināra norise: 13. novembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/arhivu-parvaldibas-seminars

Praktiskais seminārs: UZŅĒMUMA KLIENTU OBLIGĀTĀ IZPĒTE, RISKU NOTEIKŠANA, PATIESA LABUMA GUVĒJI, JAUNI SODI UN STARPTAUTISKO SANKCIJU IEVĒROŠANA. SLIEKŠŅA DEKLARĀCIJA. JAUNI GROZĪJUMI NOZIEDZĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU LEGALIZĀCIJAS LIKUMĀ. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39. Semināra norise – 13. novembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/NILL-likums

NOVEMBRIS (16.11.–22.11.), 46. nedēļa

Praktiskais seminārs uzņēmumiem un valsts, pašvaldību iestādēm: DOKUMENTU PĀRVALDĪBA. DOKUMENTU KLASIFIKĀCIJAS SHĒMAS UN LIETU NOMENKLATŪRAS IZSTRĀDE​Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39 + PVN. Semināra norise: 19. novembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: www.registreties.lv/dokumentu-parvaldiba-lietu-nomeklatura

Praktiskais seminārs: BIEDRĪBU, RELIĢISKO UN CITU NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU GRĀMATVEDĪBA UN GADA PĀRSKATI. SABIEDRISKAIS LABUMS. ZIEDOJUMI UN ATLAIDES. SOCIĀLAIS UZŅĒMUMS. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39. Semināra norise – 19. novembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: www.registreties.lv/gramatvediba-un-gada-parskati

Interaktīvais trīs dienu apmācību kurss: IZCILAS KLIENTU APKALPOŠANAS SKOLA. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam – APMĀCĪBAS KLĀTIENĒ – EUR 149 + PVNtikai EUR 129 + PVN, APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 99 + PVN. Sākums – 20. novembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: www.registreties.lv/izcilas-klientu-apkalposanas-skola

Svarīgi, lai nekad neaptrūktos vēlme mācīties un vairot savas zināšanas, profesionālās prasmes un personības iemaņas. Tad arī darbi sokas daudz labāk!

Tālrunis informācijai: 20355559

Lai pieteiktos apmācībām, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Apmācību programmas nosaukums
Uzņēmums (ja ir)
Tālrunis
E-pasts
Apmācības klātienē
E-apmācības tiešsaistē
Apmācības neklātienē