IZGLĪTĪBAS UN ZINĀŠANU SPĒKS TAVAI IZAUGSMEI!
 
Aizrautīgs, mērķtiecīgs un zinātkārs – tāds šodien ir veiksmīgs uzņēmējs un ikviena aroda speciālists. Ikviena uzņēmuma, maza vai liela, attīstību nosaka tieši šīs trīs īpašības, kuras vieno vēlme augt un attīstīties, uzzināt to, ko vēl nezinām vai esam aizmirsuši. Ikviens mērķis ir sasniedzams, atliek tikai uzdrīkstēties!

Šobrīd katram uzņēmumam, iestādei un privātpersonai ir unikāla iespēja savlaicīgi plānot apmācības, seminārus un kursus, kuriem šobrīd ir pieejams programmas "Biznesa uzrāviens" līdzfinansējums – tātad katram uzņēmumam ir iespēja krietni ietaupīt. Līdzfinansējums ir spēkā, tikai reģistrējot dalību kursos/semināros, aizpildot attiecīgā apmācību kursa pieteikuma anketu (saites uz tām skat. zemāk).


Tagad ikvienam ir ērta iespēja gūt jaunas zināšanas, piedaloties profesionālās apmācībās ar videokonferences starpniecību. Šobrīd visvairāk cilvēku izmanto tieši iespēju celt savu kompetenci, piedaloties neklātienes apmācībās. Apmācības neklātienē dalībniekiem sniedz iespēju patstāvīgi apgūt mācību vielu, izmantojot elektroniski saņemtos materiālus, ko sagatavojuši pasniedzēji. Turklāt pasniedzēji pieejami konsultācijām e-pastā vai videokonferences režīmā.
 
 

APMĀCĪBU TĒMAS


Lai atvieglotu pieteikšanos jums interesējošajiem semināriem, tagad apmācības ir sadalītas pa tēmām, un jūs ātrā laikā varat uzzināt, kādas jaunas apmācības pieejamas grāmatvedībā, personāla vadībā, biroja vadībā un citās jomās:
 

 

 

Sakarā ar MK 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" visi semināri līdz 14. aprīlim tiek rīkoti, izmantojot tiešsaistes platformu.
 


APRĪLIS (06.04.–12.04), 15. nedēļa

Apvienotais praktiskais grāmatvedības seminārs (E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS)VISAS AKTUĀLĀS IZMAIŅAS NODOKĻU LIKUMDOŠANĀ UN GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITĒ, PAR KURĀM JĀBŪT INFORMĒTAM KATRAM UZŅĒMUMAM UN IESTĀDEI. Katram uzņēmumam un iestādei jāņem vērā, ka nodokļu reformas ietvaros spēkā stājušās vairākas būtiskas izmaiņas, kas skar visu organizāciju nodokļu aprēķinu. Šajā seminārā tiks skatītas tādas tēmas kā veiktie būtiskākie grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli", "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (VSAOI) un "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli". Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 39,-. Semināra norise – 7. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/izmainas-nodoklu-likumdosana

Praktiskais seminārs (E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS): UIN DEKLARĀCIJAS PRAKTISKA SAGATAVOŠANA. PERSONĀLA ILGTSPĒJAS PASĀKUMI. Semināra ietvaros uzzināsiet visu par UIN deklarāciju, par tās taksācijas periodu, aizpildīšanu, iesniegšanu, nodokļa piemērošanu dividenēm, UIN atvieglojumiem un daudziem citiem svarīgiem aspektiem. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 39,-. Semināra norise – 8. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/uin-deklaracijas-sagatavosana

Praktiskais pārdošanas seminārs – meistarklase (E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS): 24 IEMAŅAS, KAS JĀATTĪSTA KATRAM VEIKSMĪGAM PĀRDEVĒJAM – VISS NEPIECIEŠAMAIS SEKMĪGAM PĀRDOŠANAS REZULTĀTAM. Mūsdienās, kad ar pārdošanu ir saistīts teju ikviens uzņēmums, mūsu sabiedrība ir sadalīta pircējos un pārdevējos, kuri pastāvīgi mijiedarbojas viens ar otru. Visu tirdzniecības darījumu veiksme ir atkarīga no tā, cik kvalitatīva būs šī sadarbība un cik kompetenta būs komunikācija ar klientiem. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 39,-. Semināra norise – 9. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/24-iemanas-veiksmigam-pardevejam

APRĪLIS (13.04.–19.04), 16. nedēļa

Praktiskais seminārs (E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ): UZŅĒMUMA DARBĪBA UN GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITE COVID-19 APSTĀKĻOS. Jaunais koronavīruss “Covid-19” skāris ne tikai cilvēku, bet arī uzņēmumu veselību – arvien biežāk tiek ziņots par krīzes situācijām biznesā, kas raisījis neskaitāmus jautājumus gan uzņēmumu vadītājiem, gan darbiniekiem. E-semināra ietvaros ikvienam būs iespēja uzzināt visu par nodokļiem, maksātspēju, izmaksu optimizāciju, valsts atbalsta pasākumiem, darba samaksām, dīkstāves apmaksu un visu pārējo, kas skar uzņēmumus saistībā ar “Covid-19”. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – vien EUR 39,-. Semināra norise – 14. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/uznemuma-darbiba-un-gramatvedibas-uzskaite

Interaktīvais trīs dienu apmācību kurss (E-APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS): IZCILAS KLIENTU APKALPOŠANAS SKOLA. Ikviens, kura darba pienākumos ietilpst uzņēmuma pārstāvēšana un darbs ar klientiem, zina, cik nozīmīga loma veiksmīgā komunikācijā ar klientu un uzņēmuma tēla demonstrēšanā ir klientu apkalpošanas kvalitātei. Taču, līdzīgi kā jebkurā citā nozarē, arī klientu apkalpošanā tendences mēdz mainīties. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 59,-. Sākums – 14. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/izcilas-klientu-apkalposanas-skola

Praktiskais seminārs (E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS): DARBA ALGA UN NODOKĻI. SOCIĀLĀ DROŠĪBA. PRIVĀTĀ APDROŠINĀŠANA. Ikviens uzņēmums mūsdienās saskaras ar tādiem terminiem kā darba alga, nodokļi un sociālā drošība. Tie ir svarīgi aspekti arī ikvienam darba ņēmējam. Taču arvien biežāk nākas secināt, ka cilvēkiem ir nepilnīgas zināšanas gan par darba algas aprēķināšanu, gan nodokļu nomaksu. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 39,-. Semināra norise – 15. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/darba-alga-un-nodokli

Praktiskais lietvedības semināru cikls (KLĀTIENĒ, E-APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS): LIETVEDĪBAS AKADĒMIJA. Ikviena uzņēmuma darbinieku izaugsmes veicināšanā liela nozīmē ir regulāru zināšanu atjaunošana, it īpaši lietvežiem un biroja vadītājiem, kam ikdienas darbs nav iedomājams bez dažādu dokumentu apstrādes. Ar lietvedību mūsdienās gan saskaras ne tikai lietveži – bieži gadās, ka lietvedības vešana uzņēmumā tiek uzticēta arī ofisa menedžerim, sekretārei un grāmatvežiem. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 59,-. Sākums – 17. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/lietvedibas-akademija

Praktiskais lietvedības seminārs (E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS): DOKUMENTU PĀRVALDĪBAS DARBA ORGANIZĒŠANA ATBILSTOŠI SPĒKĀ ESOŠIEM NORMATĪVAJIEM AKTIEM UZ 01.04.2020. Ikvienam uzņēmuma vai valsts un pašvaldību iestādes lietvedim vai biroja vadītājam ir regulāri jāseko līdzi jaunumiem un .izmaiņām dokumentu pārvaldības regulējumā un lietvedības noteikumos. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 39,-. Semināra norise –  17. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/dokumentu-parvaldiba

Praktiskais seminārs (E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ): DARBA TIESĪBAS UN DARBA AIZSARDZĪBA – KAS GRĀMATVEDIM PAR TO JĀZINA, ĪPAŠI KRĪZES LAIKĀ. Kādi ir valdības noteiktie kritēriji dīkstāves pabalstu izmaksai? Kāds ir dīkstāves pabalsts, un cik ilgi to maksās? Kādi vēl ir atbalsta pasākumi uzņēmumiem, to darbiniekiem un saimnieciskās darbības veicējiem? Tie ir tikai daži jautājumi, kas interesē ikvienu uzņēmēju un uz kuriem atbildes ir jāzina ikvienam grāmatvedim. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 39,-. Semināra norise – 17aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/darba-tiesibas-un-aizsardziba


APRĪLIS (20.04.–26.04), 17. nedēļa

Praktiskais seminārs (E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ): VISS PAR DEBITORU PARĀDU ATGŪŠANU ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ. PVN, UIN U.C. ATMAKSAS IESPĒJAS NO ŠAUBĪGIEM UN BEZCERĪGIEM DEBITORIEM. Ārkārtas situācijas laikā uzņēmumiem rodas jautājumi, kā ātri atgūt debitoru parādus. Grāmatvežiem un uzņēmuma vadītājiem operatīvi jāizstrādā rīcības plāns, lai pielāgotos esošai situācijai un izmantotu likumdošanā atļautās iespējas debitoru parādu samazināšanai un PVN, UIN nodokļu atgriešanai. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 39,-. Semināra norise – 21aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/debitoru-paradu-atgusana

Intensīvās divu dienu biznesa apmācības (E-APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS): PERSONĀLA VADĪTĀJU SKOLA. Apmācībās tiks aplūkoti svarīgākie jautājumi attiecībā uz lietišķo komunikāciju un biznesa etiķeti, komandas veidošanu un motivāciju, kā arī to, kā efektīvāk novērtēt personālu. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 59,-. Sākums – 22. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/personala-vaditaju-skola

Praktiskais seminārs (E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS)​:  DARĪJUMI SKAIDRĀ NAUDĀ – IESPĒJAMIE RISKI UN SODA SANKCIJAS. JAUNI IEROBEŽOJUMI 2020. GADĀ. KASES APARĀTU, BIĻEŠU UN KVĪŠU LIETOŠANA. Semināra ietvaros tiks apskatīti tādi jautājumi kā skaidrās naudas ierobežojumi, darījumi ar juridiskām personām, darījumi ar fiziskām personām, skaidrās naudas deklarēšana, skaidrās naudas izmaksa autoriem, algas izmaksa skaidrā naudā un citas aktualitātes saistībā ar darījumiem skaidra naudā. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 39,-. Semināra norise – 22. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/skaidras-naudas-darijumi

Intensīvais praktiskais seminārs (E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS): PĀRDOŠANAS MEISTARĪBAS SKOLA. VISS NEPIECIEŠAMAIS NO A LĪDZ Z AUGSTIEM REZULTĀTIEM KATRAM SEKMĪGAM PĀRDEVĒJAM. Nenoliedzami, ikvienā uzņēmējdarbības sfērā šodien valda saspringta konkurence. Tā liek uzņēmumiem nemitīgi censties patērētājiem piedāvāt visplašāko preču klāstu par vislabākajām cenām un attīstīties. Nepārprotami, tas, ka šī brīža darba konkurences apstākļos ikvienam ir nepieciešams uzlabot savas prasmes un paaugstināt kompetences, it īpaši pārdošanas jomā, kurā lielu lomu panākumu gūšanā spēlē izcils klientu serviss un spēja veidot stingru un efektīvu saikni ar patērētājiem. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 39,-. Semināra norise – 23. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/pardosanas-meistaribas-skola 

Praktiskais seminārs lietvežiem, biroja vadītājiem un arhivāriem (KLĀTIENĒ, E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS)​:  ARHĪVU PĀRVALDĪBA. Arhīvu darba organizācija un dokumentu arhivēšana. Jaunumi likumdošanā uz 01.04.2020. Ikviens uzņēmējs un biroja vadītājs zina, cik nozīmīgs ir darbs ar dokumentiem, to pārvaldību un arhivēšanu. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 39,-. Semināra norise – 24. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/arhivu-parvaldibas-seminars

Projektu vadības meistarklase (E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ) – viss par efektīvu projektu vadību no A līdz Z. Finansējuma piesaiste projektiem. Projektu vadība mūsdienās ir viena no aktuālākajām jomām gan sabiedrībā, gan uzņēmējdarbībā. Projektu vadība sevī ietver vairākus elementus – plānošanu, motivēšanu, organizēšanu un resursu uzraudzību, tāpēc zināšanas šajā jomā ir svarīgas ikvienam uzņēmējam un darbiniekam, kurš ikdienā ir saistīts ar projektu izstrādi un vadību. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 39,-. Semināra norise – 24. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/projektu-vadibas-pamati

APRĪLIS / MAIJS (27.04.–03.05.), 18. nedēļa

Praktiskais seminārs (E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS)AKTUĀLAIS DARBA TIESĪBĀS – DARBA LIKUMA PRAKTISKA PIELIETOŠANA IKDIENĀ UN TĀS PROBLEMĀTIKA. Ikviens uzņēmējs, kuram rūp savs bizness, būs gatavs darīt visu tā labklājības un attīstības labā. Un ne vienmēr tas nozīmē tikai spodrināt uzņēmuma tēlu sabiedrībā. No sākuma ir jāparūpējas par uzņēmuma iekšējo kārtību. Lai arī esat darba devējs, direktors vai īpašnieks – viens to nespēsiet paveikt. Taču spēsiet kopā ar pārējiem darbiniekiem. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 39,-. Semināra norise – 25. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/darba-tiesibu-seminars

Praktiskais seminārs visiem lietvežiem un biroja vadītājiem (KLĀTIENĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS)​:  ELEKTRONISKIE DOKUMENTI – to izstrādāšanas, uzskaites, aprites un saglabāšanas kārtība. Lai veiksmīgi attīstītu savu biznesu, kā arī nodrošinātu uzņēmuma efektīvu darbību, elektronisko dokumentu pārvaldība ir neatņemama ikdienas darba sastāvdaļa. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 39,-. Semināra norise – 27. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/e-dokumentu-seminars


Grāmatvedības un nodokļu jaunumu apmācību kurss (E-APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS): GRĀMATVEDĪBAS AKADĒMIJA: grāmatvedības uzskaites un nodokļu jaunumi, to optimizācijas iespējas jeb kā grāmatvedim kļūt par uzņēmuma vērtīgāko darbinieku. Laikā, kad strauji attīstās un mainās likumdošana grāmatvedības uzskaites un nodokļu jautājumos, ir svarīgi spēt izsekot jaunumiem un saglabāt profesionalitāti. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 59,-. Sākums – 28. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/gramatvedibas-akademijas-intensivais-kurss

Apvienotais praktiskais seminārs (E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS)SVARĪGI JAUTĀJUMI PVN PIEMĒROŠANĀ UZŅĒMUMIEM UN IESTĀDĒM / PAR AUTOTRANSPORTA IZMANTOŠANU UZŅĒMUMĀ UN IESTĀDĒ. IZDEVUMU ATLĪDZINĀŠANAS ĪPATNĪBAS. Neapšaubāmi ar transportlīdzekļiem saistīto nodokļu piemērošana var sagādāt galvassāpes grāmatvežiem. Lai nepieļautu kļūdas, kas var rezultēties ar finansiāliem zaudējumiem uzņēmumam, ikvienam ir regulāri jāseko līdzi izmaiņām likumos un jāpārzina aktualitātes, kas attiecas uz PVN piemērošanu dažādām precēm un pakalpojumiem. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 39,-. Semināra norise – 28. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/apvienotais-seminars

Praktiskais biznesa apmācību cikls (E-APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS): BIROJA VADĪTĀJU AKADĒMIJA: attiecības ar klientiem un kolēģiem, psiholoģija, biroja grāmatvedība un aktualitātes darba tiesībās jeb kā biroja vadītājam kļūt par uzņēmuma dvēseli. Arī smaids un saskarsmes kultūra biroja vadītājiem ir ļoti svarīga, bet nekad nenāk par ļaunu atsvaidzināt jau esošās zināšanas un apgūt jaunas. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 59,-. Sākums – 28. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/biroja-vaditaju-akademija

Vienas dienas kursi pašnodarbinātajiem, individuālajiem komersantiem un mikrouzņēmumu īpašniekiem (E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS): PATS SEV GRĀMATVEDIS! Grāmatvedības kārtošana vienkāršā ieraksta sistēmā. Mikrouzņēmumu nodoklis, IIN, patentmaksa. Grāmatvedība ir viens no svarīgākajiem uzņēmējdarbības elementiem – atbilstošas zināšanas un prasmes šajā jomā ir zelta vērtas, it īpaši, ja vēlies būt atbildīgs uzņēmuma vadītājs vai prasmīgs darbinieks. Grāmatvedības zināšanām lielākoties ir praktiska nozīme, jo ar tās palīdzību iespējams veidot grāmatvedības atskaites un pārvaldīt citus svarīgus finanšu dokumentus, nemaz nerunājot par nepieciešamību sekot līdzi naudas plūsmai. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam, – SĀKOT NO EUR 39,-. Semināra norise – 29. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/pats-sev-gramatvedis

Praktiskais seminārs (E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ)NODOKĻU BRĪVDIENAS UN DĪKSTĀVES PABALSTI, GARANTIJAS, VALSTS PROGRAMMU AIZDEVUMI UN CITI IESPĒJAMIE RISINĀJUMI KRĪZES LAIKĀ. Lai reaģētu uz Covid-19 krīzes izraisītajām ekonomiskajām sekām un sniegtu atbalstu nozarēm, uzņēmumiem un to darbiniekiem, ir pieņemts likums "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību", kas paredz virkni atbalsta pasākumu uzņēmumiem, to darbiniekiem un saimnieciskās darbības veicējiem. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 39,-. Semināra norise – 30aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/nodoklu-brivdienas-un-dikstaves-pabalsti

Komunikācijas prasmju meistarklase (E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS)KONFLIKTU RISINĀŠANA. SARUNU VEŠANAS PRASMES. Uzņēmējiem, pārdevējiem, skolotājiem un vecākiem mūsdienās bieži pietrūkst pārliecināšanas prasmes. Prasme pārliecināt nosaka to, cik veiksmīgi esam savās lomās, profesijā un attiecībās. Mums nepieciešams pārliecināt un motivēt pašiem sevi, lai stimulētu savas personības izaugsmi. Prasme pārliecināt ir viena no svarīgākajām prasmēm, lai realizētu savus mērķus. Tāpēc ir būtiski uzlabot savas komunikācijas prasmes. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 39,-. Semināra norise – 30. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/prasmes-parliecinat

Klientu lojalitātes stiprināšanas praktiskais seminārs (E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS): KĀ PAŅEMT NO ESOŠIEM KLIENTIEM VAIRĀK, PIRMS ĶERTIES PIE JAUNU MEKLĒŠANAS. Uzņēmumiem, kas cenšas panākt efektīvu pārdošanu, ir jāpieliek pūles, lai saglabātu savu klientu bāzi. Galu galā jāatceras, ka jaunu klientu piesaistīšana ir 5–7 reizes dārgāka nekā to saglabāšana. Līdz ar to klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošana ir visa uzņēmuma uzdevums. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 39,-. Semināra norise – 6. maijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/ka-panemt-vairak

Pašattīstības meistarklase (E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS): GARĪGĀ INTELEKTA LĪMEŅA NOTEIKŠANA UN ATTĪSTĪBA. Mūsdienās pastāv uzskats, ka negatīva pašuztvere var samazināt dzīves ilgumu, bet iedvesmojošā tieši otrādi – paildzināt dzīves ilgumu. Pozitīva pašuztvere ir ļoti nozīmīga katra cilvēka personības izaugsmē un palīdz izvairīties no nopietnām saslimšanām un stresa, nemaz nerunājot par to, ka tas palīdz mums vairot pozitīvo domu spēku un sasniegt savus mērķus. Tiesa, lai iemācītos domāt pozitīvi, ir krietni jāstrādā ar sevi. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam – SĀKOT NO EUR 39,-. Meistarklases norise – 7. maijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/domas-speks

Praktiskais seminārs (E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ): BIEDRĪBU, RELIĢISKO UN CITU NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU GRĀMATVEDĪBA UN GADA PĀRSKATI. SABIEDRISKAIS LABUMS. ZIEDOJUMI UN ATLAIDES. SOCIĀLAIS UZŅĒMUMS. Arī biedrībām, reliģiskajām un citām nevalstiskajām organizācijām ik gadu ir jāiesniedz gada pārskats. Lai organizācija spētu veiksmīgi attīstīties, ikvienam nepieciešams sekot līdzi likuma izmaiņām un būt informētam par jaunumiem, no kuru pārzināšanas ir atkarīga tā turpmākā darbība. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 69,-. Semināra norise – 12. maijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/gramatvediba-un-gada-parskati

Svarīgi, lai nekad neaptrūktos vēlme mācīties un vairot savas zināšanas, profesionālās prasmes un personības iemaņas. Tad arī darbi sokas daudz labāk!

Tālrunis papildus informācijai: 20355559; e-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos apmācībām, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Apmācību programmas nosaukums
Uzņēmums (ja ir)
Tālrunis
E-pasts
Apmācības klātienē
E-apmācības tiešsaistē
Apmācības neklātienē