IZGLĪTĪBAS UN ZINĀŠANU SPĒKS TAVAI IZAUGSMEI!

Reģistrējies biznesa apmācībām ar līdzfinansējumu.

 
DUBULTIEGUVUMS! Unikāla iespēja – reģistrējies apmācībām, dāvanā saņemot papildus apmācību kursu vai semināru PAR BRĪVU, reāls ieguvums +100% Tavām zināšanām!

Ticot, ka zināšanas ir pārbaudīta vērtība, kas nodrošina panākumus ikvienā dzīves jomā, Biznesa Akadēmija aicina reģistrēties apmācībām, tādējādi saņemot iespēju apmeklēt vēl vienu apmācību kursu vai semināru tās pašas summas ietvaros – PAR BRĪVU!

Aizrautīgs, mērķtiecīgs un zinātkārs – tāds šodien ir veiksmīgs uzņēmējs un ikviena aroda speciālists. Ikviena uzņēmuma, maza vai liela, attīstību nosaka tieši šīs trīs īpašības, kuras vieno vēlme augt un attīstīties, uzzināt to, ko vēl nezinām vai esam aizmirsuši. Ikviens mērķis ir sasniedzams, atliek tikai uzdrīkstēties!

Šobrīd katram uzņēmumam, iestādei un privātpersonai ir unikāla iespēja savlaicīgi plānot apmācības, seminārus un kursus 2019. gadam, kuriem šobrīd ir pieejams programmas "Biznesa uzrāviens" līdzfinansējums – tātad katram uzņēmumam ir iespēja krietni ietaupīt. 

Līdzfinansējums ir spēkā, tikai reģistrējot dalību kursos/semināros, aizpildot attiecīgā apmācību kursa pieteikuma anketu (saites uz tām skat. zemāk).
 

 


APRĪLIS (22.04.–28.04.), 17. nedēļa


Praktiskais seminārs: “EIROPAS SAVIENĪBAS VISPĀRĪGĀS DATU AIZSARDZĪBAS REGULAS PRASĪBAS UZŅĒMUMIEM UN IESTĀDĒM". Semināra mērķauditorija ir privātuzņēmumu, valsts un pašvaldības aģentūru un citu iestāžu juristi, administratori vai lietvedības, sekretariāta un administrācijas darbinieki, kuri iesaistīti personas datu apstrādes projektos. Cena: EUR 121,00 (ieskaitot PVN). Norises laiks – 24. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/datu-seminars

Praktiskais lietvedības seminārs: DOKUMENTU PĀRVALDĪBAS DARBA ORGANIZĒŠANA ATBILSTOŠI SPĒKĀ ESOŠIEM NORMATĪVAJIEM AKTIEM UZ 01.04.2019. Ikvienam uzņēmuma vai valsts un pašvaldību iestādes lietvedim vai biroja vadītājam ir regulāri jāseko līdzi jaunumiem un izmaiņām dokumentu pārvaldības regulējumā un lietvedības noteikumos. Cena: pateicoties “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-). Semināra norise – 25. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/dokumentu-parvaldiba

Vienas dienas kursi pašnodarbinātajiem, individuālajiem komersantiem un mikrouzņēmumu īpašniekiem: PATS SEV GRĀMATVEDIS! Grāmatvedības kārtošana vienkāršā ieraksta sistēmā. Mikrouzņēmumu nodoklis, IIN, patentmaksa. atbilstošas zināšanas un prasmes šajā jomā ir zelta vērtas, it īpaši, ja vēlies būt atbildīgs uzņēmuma vadītājs vai prasmīgs darbinieks. Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-) Semināra norise – 26. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/pats-sev-gramatvedis

Praktiskais vienas dienas seminārs: PVN LIKUMA PRAKTISKĀ PIEMĒROŠANA UZŅĒMUMIEM UN IESTĀDĒM. Mūsdienās likumdošana mainās ļoti strauji un arī šis gads tam nav izņēmums. Šogad būtiskas izmaiņas skārušas arī PVN likumu. Lai nepieļautu kļūdas, kas var rezultēties ar finansiāliem zaudējumiem uzņēmumam vai pat sodu, ikvienam ir regulāri jāseko līdzi izmaiņām likumos un jāpārzina aktualitātes, kas attiecas uz PVN piemērošanu dažādām precēm un pakalpojumiem. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam, biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 99,- (standarta cena – 249 EUR). Norises laiks – 26. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: 
http://registreties.lv/pvn-likuma-piemerosana


APRĪLIS/MAIJS (29.04.–05.05.), 18. nedēļa


Aktuāls seminārs visiem lietvežiem un biroja vadītājiem: ELEKTRONISKIE DOKUMENTI – to izstrādāšanas, uzskaites, aprites un saglabāšanas kārtība.  Lai veiksmīgi attīstītu savu biznesu, kā arī nodrošinātu uzņēmuma efektīvu darbību, elektronisko dokumentu pārvaldība ir neatņemama ikdienas darba sastāvdaļa. Cena: pateicoties “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,-  (standarta cena EUR 249,-). Semināra norise – 29. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/e-dokumentu-seminars

Praktiskais nodokļu optimizācijas seminārs: "NODOKĻU UN KOMERCDARBĪBAS PLĀNOŠANA. IZMAKSU SAMAZINĀŠANA UN PEĻŅAS PALIELINAŠANA. ATTIECĪBAS AR VID + ĪSUMĀ PAR AKTUĀLAJIEM NODOKĻU LIKUMDOŠANAS JAUNUMIEM UZ 2019. GADA 1. APRĪLI." Nodokļu optimizācija ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, ar kuriem sastopas gan uzņēmēji, gan darbinieki. Nodokļu optimizācijas mērķis ir nodokļos maksājamo summu samazināšana ar likumīgām metodēm, izmantojot normatīvajos aktos paredzētās iespējas. Semināra ietvaros tiks skatīti tādi jautājumi kā darba līgums, nodokļu maksātāju tiesības un pienākumi, darba samaksas nosacījumi, skaidrās naudas ierobežojumi u.c.  Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam, biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 99,- (standarta cena – 249 EUR). Norises laiks – 29. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/nodoklu-optimizacija

Praktiskais vienas dienas seminārs: IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA NODOKĻA (IIN) UN VSAOI PIEMĒROŠANA PRAKTISKĀS SITUĀCIJĀS. Ir pieņemti grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (likums), kas stājās spēkā ar 2018. gada janvāri. Lai arī pagājis vairāk nekā gads, joprojām ir daudz jautājumu par IIN nodokļa piemērošanu dzīvē. Lai arī vairumam uzņēmēju šķiet, ka daudzviet likuma normas ir loģiski nepamatotas, tās ir jāpiemēro un jāzina, kā to pareizi izdarīt. Tāpēc ikviens tiek aicināts apmeklēt šo praktisko semināru.Cena: pateicoties “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,-  (standarta cena EUR 249,-). Semināra norise – 29. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/nodoklu-piemerosana

Stresa vadīšanas treniņš–meistarklase:  STRESS UN IZDEGŠANAS SINDROMS – KĀ AR TO CĪNĪTIES UN UZVARĒT? Mūsdienās ikvienā profesijā nākas sastapties ar izdegšanas sindroma priekšnoteikumiem, ko veicina atbildīgs darbs, lielas prasības, pārāk liela darba slodze, mazs sociālais atbalsts vai neatbilstošs materiālais un garīgais atalgojums. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – vien EUR 44 + PVN (semināra standarta cena - EUR 249,-). Norises laiks – 30. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/stress-un-izdegsana


MAIJS (06.05.–12.05.), 19. nedēļa


Praktiskais vienas dienas seminārs: DARBA LIKUMDOŠANA KATRAM UZŅĒMUMAM UN IESTĀDEI. Dažādu praktisku situāciju skaidrojumi. Darba likumdošanas jautājumi mūsdienās ir aktuāli ikvienam – gan darba ņēmējiem, gan darba devējiem. Bet it īpaši uzņēmumiem un iestādēm, kuriem ir jāprot skaidrot darba līguma tiesiskos pamatus, kā arī atrisināt dažādas situācijas saistībā gan ar darbinieka uzteikumu, gan likuma izmaiņām, atvaļinājumu un daudziem citiem svarīgiem darba jautājumiem. Cena: pateicoties “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,-  (standarta cena EUR 249,-). Semināra norise – 7. maijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/darba-likumdosana

Praktiskais seminārs: ĪSAIS MĀRKETINGA KURSS – no A līdz Z, tirgvedības pamati, kas jāzina katram uzņēmējam, pārdevējam un klientu servisa darbiniekam. Semināra ietvaros dalībniekiem būs iespēja uzzināt, kā īstenot efektīvu mārketinga darbības plānošanu un vadīšanu konkurences apstākļos gan mazā, gan vidējā uzņēmumā. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam, biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 99,- (standarta cena – 249 EUR). Norises laiks – 9. maijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/isais-marketinga-kurss

Praktiskais vienas dienas seminārs: GADA PĀRSKATA UN KONSOLIDĒTĀ GADA PĀRSKATA SASTĀDĪŠANA UN IESNIEGŠANA EDS SISTĒMĀ. Ir stājušās spēkā jaunas prasības gada pārskatu sagatavošanā saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma prasībām, kā arī finanšu pārskatu iesniegšana Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā. Tomēr Gada pārskata struktūra, apjoms un saturs, kā arī sagatavošanas, pārbaudīšanas un iesniegšanas kārtība joprojām daudziem uzņēmējiem sagādā zināmas grūtības. Cena: pateicoties “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-). Semināra norise – 9. maijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/gada-parskats-gramatveziem


MAIJS (13.05.–19.05.), 20. nedēļa

 

Intensīvais divu dienu apmācību cikls: PERSONISKĀS EFEKTIVITĀTES TRENIŅŠ. Pašapziņas celšana un savas individualitātes (unikalitātes) apzināšana, sevis pasniegšana. Uzņēmējdarbība ir spriedzes pilna, jo prasa spēju uzņemties atbildību, prasmi komunicēt un sadarboties ar citiem cilvēkiem. Cena: pateicoties programmas Biznesa uzrāviens līdzfinansējumam  (vēl pieejams!) – tikai EUR 149,- (standarta cena EUR 599,-). Sākums – 13. maijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/personiskas-efektivitates-trenins

Praktiskais seminārs lietvežiem, biroja vadītājiem un arhivāriem: ARHĪVU PĀRVALDĪBA. Arhīvu darba organizācija un dokumentu arhivēšana. Jaunumi likumdošanā uz 01.05.2019. Ikviens uzņēmējs un biroja vadītājs zina, cik nozīmīgs ir darbs ar dokumentiem, to pārvaldību un arhivēšanu. Cena: pateicoties “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-). Semināra norise – 13. maijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/arhivu-parvaldibas-seminars

Praktiskais seminārs: BEZBUDŽETA MĀRKETINGA PLĀNOŠANA UN VADĪŠANA. Kā īstenot efektīvu mārketinga plānošanu un vadīšanu ierobežota budžeta apstākļos mazā un vidējā uzņēmumā. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam, biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 99,- (standarta cena – 249 EUR). Norises laiks – 14. maijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/bezbudzeta-marketings

Intensīvais biznesa apmācību seminārs: Kā pasargāt savu uzņēmumu no problēmām. VALDES LOCEKĻU PERSONISKĀ ATBILDĪBA PAR NODOKĻU PARĀDIEM. Problēmas un iespējamie risinājumi saistībā ar jaunajiem grozījumiem likumos. Maksātnespējas ierosināšana. Komercjautājumi. Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena 249,-). Semināra norise – 15. maijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/valdes-locekli

Praktiskais lietvedības seminārs: DOKUMENTU PĀRVALDĪBAS DARBA ORGANIZĒŠANA ATBILSTOŠI SPĒKĀ ESOŠIEM NORMATĪVAJIEM AKTIEM UZ 01.05.2019. Ikvienam uzņēmuma vai valsts un pašvaldību iestādes lietvedim vai biroja vadītājam ir regulāri jāseko līdzi jaunumiem un izmaiņām dokumentu pārvaldības regulējumā un lietvedības noteikumos. Cena: pateicoties “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-). Semināra norise – 15. maijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/dokumentu-parvaldiba

Seminārs un meistarklase: STRESA PĀRVARĒŠANA UN STRESA NOTURĪBAS ATTĪSTĪŠANA. Darba vidē stress ir ikdiena un uzskatāms par neatņemamu darba sastāvdaļu. Lai novērstu speciālistu izdegšanu un iemācītu saudzēt savus resursus kvalitatīvam darba rezultātam tiek organizēts praktisks stresa pārvarēšanas un stresa noturības attīstīšanas seminārs un meistarklase. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena 249,-). Semināra norise – 15. maijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/stresa-vadibas-un-parvaresanas-seminars


MAIJS (20.05.–28.05.), 21. nedēļa


Intensīvais biznesa apmācību cikls: PRAKTISKĀ MĀRKETINGA STRATĒĢIJA GARANTĒTIEM PĀRDOŠANAS REZULTĀTIEM. Šodien gandrīz katrā nozarē lielu lomu spēlē mārketings. Arī pārdošanas process ir mainījies un klienti ir kļuvusi prasīgāki. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam, biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 199,- (standarta cena – 499 EUR). Sākums – 22. maijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/praktiska-marketinga-strategija

Intensīvais biznesa apmācību seminārs: EFEKTĪVĀKIE MĀRKETINGA INSTRUMENTI. Mūsdienās biznesa attīstībā lielu lomu spēlē efektīva mārketinga stratēģija – no tās ir atkarīga gan klientu plūsma, gan uzņēmuma sasniegumi. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam, biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 99,- (standarta cena – 249 EUR). Norises laiks – 22. maijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/efektivakie-marketinga-instrumenti


MAIJS (27.05.–02.06.), 22. nedēļa


Praktiskā četru nedēļu biznesa apmācību programma: PERSONĀLA VADĪBAS SKOLA. Profesionāli un kvalificēti darbinieki ir ne tikai lielākā uzņēmuma vērtība, bet arī galvenais priekšnosacījums, lai uzņēmums sasniegtu savus mērķus un veiksmīgi attīstītos ilgtermiņā. Cena: pateicoties programmas “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 149,- (standarta semināra cena EUR 599,-) Sākums – 28. maijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/personala-vadibas-skola 
 
7 praktisko pašattīstības meistarklašu cikls: CILVĒKA SPĒJĀM NAV ROBEŽU. KĀ KĻŪT PAR SUPERCILVĒKU? Cilvēka personības izaugsme ir process mūža garumā. Pilnveidojot savu personību, mēs attīstam arī savu potenciālu un radošumu, kas noder gan individuālā līmenī, gan arī veidojot efektīvu komandu. Jo personības izaugme ir svarīga ne tikai karjeras veidošanai un dzīves mērķu sasniegšanai, bet arīdzan savstarpējo attiecību veidošanai. Cena: pateicoties programmas “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 199,- (standarta semināra cena EUR 599,-) vai, piesakoties jebkurai meistarklasei atsevišķi – tikai EUR 40,-! Sākums – 29. maijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/meistarklasu-cikls

Praktiskais seminārs lietvežiem, biroja vadītājiem un arhivāriem: ARHĪVU PĀRVALDĪBA. Arhīvu darba organizācija un dokumentu arhivēšana. Jaunumi likumdošanā uz 01.05.2019. Ikviens uzņēmējs un biroja vadītājs zina, cik nozīmīgs ir darbs ar dokumentiem, to pārvaldību un arhivēšanu. Cena: pateicoties “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-). Semināra norise – 31. maijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/arhivu-parvaldibas-seminars

Praktiskais lietvedības seminārs: DOKUMENTU PĀRVALDĪBAS DARBA ORGANIZĒŠANA ATBILSTOŠI SPĒKĀ ESOŠIEM NORMATĪVAJIEM AKTIEM UZ 01.06.2019. Ikvienam uzņēmuma vai valsts un pašvaldību iestādes lietvedim vai biroja vadītājam ir regulāri jāseko līdzi jaunumiem un izmaiņām dokumentu pārvaldības regulējumā un lietvedības noteikumos. Cena: pateicoties “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-). Semināra norise – 1. jūnijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/dokumentu-parvaldiba


JŪNIJS (3.06.–9.06.), 23. nedēļa


Biznesa apmācību intensīvais kurss: BIROJA VADĪTĀJU AKADĒMIJA. Lietvedība, psiholoģija, mārketings, attiecības ar klientiem un kolēģiem jeb kā biroja vadītājam kļūt par uzņēmuma dvēseli. Arī smaids un saskarsmes kultūra biroja vadītājiem ir ļoti svarīga, bet nekad nenāk par ļaunu atsvaidzināt jau esošās zināšanas un apgūt jaunas. Cena: pateicoties programmas Biznesa uzrāviens līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 149,- (standarta cena EUR 599,-). Sākums – 3. jūnijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/biroja-vaditaju-akademija 

Intensīvais biznesa apmācību seminārs: REZULTATĪVĀKIE PĀRDOŠANAS RISINĀJUMI. Ikviena profesija šodien ir saistīta ar pārdošanu, tāpēc vairums ekspertu uzsver, ka pārdošana ir disciplīna un nepārtraukts monitorings, līdz ar to jaunas zināšanas šajā jomā ir nepieciešamība. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam, biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 99,- (standarta cena – 249 EUR). Norises laiks – 5. jūnijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/rezultativakie-pardosanas-risinajumi​


JŪLIJS (1.07.–7.07.), 27. nedēļa


Intensīvais biznesa apmācību seminārs: MĀRKETINGA UN PĀRDOŠANAS STRATĒĢIJA IZCILIEM BIZNESA SASNIEGUMIEM. Mārketings un pārdošana mūsdienās iet roku roku, jo mārketinga pamatā ir izpēte un eksperimenti, kas ļauj cilvēkiem pārdot to, kas tiem ir vajadzīgs. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam, biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 99,- (standarta cena – 249 EUR). Norises laiks – 3. jūlijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/marketinga-un-pardosanas-strategija
Svarīgi, lai nekad neaptrūktos vēlme mācīties un vairot savas zināšanas, profesionālās prasmes un personības iemaņas. Tad arī darbi sokas daudz labāk, vai ne? 

Tālrunis papildus informācijai: 20355559

Lai pieteiktos apmācībām ar īpašo līdzfinansējumu, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Apmācību programmas nosaukums
Uzņēmums (ja ir)
Tālrunis
E-pasts