Apvienotais praktiskais grāmatvedības un nodokļu seminārs

 
"Aktuālas izmaiņas PVN likuma piemērošanā 2017.gadā uzņēmumiem un iestādēm" un "Neskaidrās situācijas darba likumdošanā, biežāk pieļautās kļūdas un to pareiza koriģēšana uzņēmumos un iestādēs."
 
Grāmatvedība un nodokļi ir viena no tām jomām, kuras nepārtraukti prasa aktuālākās zināšanas. Nav noslēpums, ka tieši grāmatvedību visbiežāk skar dažādas pārmaiņas, tāpēc ikvienam nozares pārstāvim ir svarīgi sekot līdzi jaunumiem likumdošanas grāmatvedības uzskaites un nodokļu jautājumos. Šobrīd viens no aktuālajiem jautājumiem nodokļu praksē ir izmaiņas pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanā, tai skaitā PVN pārmaksas atmaksas nosacījumos, izmaiņas PVN deklarācijas sagatavošanā un nodokļu auditā. To svarīgi pārzināt ikvienam, kurš strādā ar nodokļiem un nevēlas pieļaut kļūdas darbā ar PVN piemērošanu.

Tik pat svarīgi, kā pārzināt jaunākās izmaiņas nodokļu likumdošanā, ir parūpēties, ka tiekam galā ar neskaidrām situācijām darbā un lai to spētu ir nepieciešams līdz sīkumiem pārzināt darba likumdošanu, jo, kā bieži saka, zinošs darbinieks ir vērtīgs darbinieks.


Semināra norises laiks: 20. jūnijs no pl. 10:00 – 14:30
Semināra norises vieta: Rīgas centrs
Semināra organizators: Nodokļu likumdošanas izglītības centrs
Cena ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 79 (standarta semināra cena - EUR 149,-)


Nodokļu Likumdošanas Izglītības centrs (NLIC) jau kopš 2008. gada regulāri organizē dažādus seminārus par grāmatvedības un nodokļu jautājumiem un šī brīža ekonomiskajās pārmaiņās dod iespēju interesentiem apmeklēt vairākus seminārus mēnesī, tādējādi maksimāli palielinot vai uzlabojot esošās zināšanas.


Semināra laikā lektore un nodokļu konsultante Jadviga Neilande skaidro aktuālos jautājumus par visu, kas attiecas uz semināra tēmu -, kā arī atbild arī uz semināra apmeklētāju padziļinātiem, specifiskiem jautājumiem un izskata individuālus nodokļu aprēķina / nomaksas gadījumus. Seminārs veidots konsultāciju formātā, tādējādi informāciju pasniedzot atbilstoši semināra apmeklētāju interesei un vajadzībām.
PROGRAMMAS APRAKSTS: 

I daļa

"Aktuālas izmaiņas PVN likuma piemērošanā 2017. gadā uzņēmumiem un iestādēm. Praktisku situāciju izskaidrojumi ar piemēriem."

Semināra programma:

1. Jauni grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā.
          - PVN apgrieztās maksāšanas kartāba dārgmetālu aprites joma;
          - kā PVN deklarācijā atšifrēt darījumus?
          - jauna kārtība aizpildot PVN deklarāciju no 01.01.2017.

2. PVN piemērošanas un priekšnodokļa atskaitīšanas jautājumi; - priekšnodokļa atskaitīšanas kārtība (neskaidrās situācijas likumā ar praktiskiem piemēriem):
          - PVN atskaitīšana nerealizētajiem projektiem;
          - ja samaksa par pakalpojumu tika veikta avansā;
          - ja rēķinu apmaksā pēc pakalpojuma saņemšanas;
          - kad drīkst atskaitīt priekšnodokli – kad saņemta prece vai saņemts avanss?

3. PVN piemērošana pakalpojumiem iekšzemē un pārrobežu darījumos​:
          - PVN piemērošana reklāmas, marketinga, konsultāciju pakalpojumiem;
          - PVN piemērošana pakalpojumiem, kas saistīti ar nekustamo īpašumu (lietota vai
            nelietota nekustamā īpašuma pārdošana);
          - īpašā PVN režīma piemērošana lietotas automašīnas tālākai piegādei?

4. Preču piegādes un iegādes ES teritorijā​:
          - preču eksports;
          - preču imports arī īpašajā PVN režīmā;
          - PVN deklarācijas aizpildīšana par importa precēm?

5. PVN piemērošana preču zudumiem;

6. Priekšnodokļa korekcija zaudētiem parādiem;

7. PVN proporcijas aprēķināšana;

8. PVN gada deklarācijas aizpildīšanas kārtība;

9. Atbildes uz jautājumiem, konsultācijas.


II daļa

 "Neskaidrās situācijas darba likumdošanā, biežāk pieļautās kļūdas un to pareiza koriģēšana uzņēmumos un iestādēs. Aprēķināšanas un piešķiršanas kārtība atvaļinājumiem un papildatvaļinājumiem."

Semināra programma:

1. Darba laiks un tā organizācija uzņēmumā un iestādē atbilstoši Darba likuma normām un darba devēja interesēm (dažādu praktisku situāciju skaidrojumi): 
          - normālais darba laiks; 
          - nepilnais darba laiks;
          - virsstundu darbs;  
          - nakts darbs; 
          - maiņu darbs;  
          - darbs svētkos.
 
2. Darba laika uzskaite atbilstoši Darba likuma 148.pantam un īpašie gadījumi šī panta pielietošanā

3. Darba samaksas noteikšana darbiniekiem ievērojot darba (amata) specifiku:
          - darba samaksas jēdziena skaidrojums;
          - stundas (dienas) tarifa likmes noteikšanas kārtība;  
          - mēneša algas noteikšana; 
          - piemaksas būtība, piemaksu veidi; 
          - darbinieku materiālā stimulēšana (prēmēšana), prēmēšanas rādītāji (kritēriji).

4. Darba algu aprēķināšana darbiniekam laika algas un akorda algas gadījumā

5. Piemaksu un prēmiju aprēķināšana ievērojot darbinieka nostrādāto darba laiku un darba specifiku

6. Vidējās izpeļņas aprēķins (ar piemēriem praktiskas situācijas) 
          - stundas vidējā izpeļņa; 
          - dienas vidējē izpeļņa; 
          - mēneša vidējā izpeļņa. 

7. Ikgadējā un papildu atvaļinājuma piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība:
          - ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanas vispārīgie noteikumi;  
          - atvaļinājuma naudas aprēķināšana; 
          - svētku dienas atvaļinājuma naudas aprēķinā.

8. Atbildes uz jautājumiem, konsultācijas.


Par semināra apmeklējumu tiek izsniegta "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiālu, kafijas / tējas pauzes.
 

"Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Tālrunis: 29948182
E-pasts: info@seminari.lv

Lai pieteiktos semināram, lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
tālrunis
e-pasts