Biznesa apmācību intensīvais kurss

BIROJA VADĪTĀJU AKADĒMIJA:
dokumentu parvaldibas pamati
, psiholoģija, mārketings, attiecības
ar klientiem un kolēģiem jeb kā biroja vadītājam
kļūt par uzņēmuma dvēseli
 
Biroja vadītāja loma uzņēmumā ir nenovērtējama, proti, viņa pārziņā ir ne tikai informācijas sagatavošana, informācijas aprites organizēšana, uzņēmuma dokumentācijas pārzināšana, problēmu identificēšana un formulēšana, vadības konsultēšana par iespējamiem risinājumiem, piedalīšanās projektu izstrādāšanā un koordinēšanā, darbu izpildes termiņu kontrolēšana un saskaņošana, bet arī uzņēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) pārstāvēšana klientiem un sadarbības partneriem, kā arī citu darbinieku motivēšana.

Lai veiksmīgi un ar pārliecību vadītu visus šos procesus, biznesa apmācību centrs "Biznesa Akadēmija" organizē īpašu biznesa apmācību kursu esošajiem un topošajiem biroja vadītājiem - "BIROJA VADĪTĀJU AKADĒMIJA: dokumentu parvaldibas pamati, psiholoģija, mārketings, attiecības ar klientiem un kolēģiem jeb kā biroja vadītājam kļūt par uzņēmuma dvēseli".

Jā, smaids un saskarsmes kultūra biroja vadītājam ieņem ļoti svarīgu vietu prasmju sarakstā, taču nekādi neizdosies kļūt par uzņēmuma svarīgāko un spēcīgāko posmu bez visaptverošām zināšanām dokumentu pārvaldības pamatos, psiholoģijā, mārketingā, klientu servisā un iekšējā komunikācijā.

Apmācību mērķis ir sniegt nepieciešamās zināšanas, lai veidotu vai atsvaidzinātu prasmes organizēt biroja dokumentu pārvaldību (lietvedību), kā arī veicinātu patīkamu un profesionālu klientu apkalpošanu, pozitīvu personāla savstarpējo komunikāciju, stresa situāciju izvērtēšanu, uzņēmuma izaugsmes iespēju apzināšanu un tiekšanos pēc panākumiem, jo bez šiem faktoriem biroja administratora darbs nav iedomājams.

Apmācību norises laiks: 16. jūlijs, 23. jūlijs, 6. augusts, 13. augusts no pl. 14:00 - 17:30
Apmācību norises vieta: Rīgas centrs
Apmācību organizators: "Biznesa Akadēmija"
Cena pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams), biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 149,- (standarta cena – 599 EUR). 
 “Biznesa Akadēmija” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009.gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz uzņēmuma tālākattīstībai un izaugsmei.
Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas vairāk kā 20 pieprasītākās izglītības programmas, ietverot tādas jomas kā mārketings, reklāma, pārdošana, psiholoģija, komunikācija un citas.Lektors: 
Aivars Kalniņš, MBA, uzņēmējs, biznesa procesu eksperts, mentors, vairāku uzņēmumu īpašnieks. Teorētiskā un praktiskā pieredze uzņēmumu vadībā un personāla vadībā, projektu izstrādē un ieviešanā, t.sk. starptautiskos uzņēmumos.

Reāla pieredze ES struktūrfondu projektu sagatavošanā, uzraudzībā, ieviešanā, uzņēmējdarbības atbalsta jautājumos. Praktiskā lektora pieredze programmās “Stratēģija”, “Personāla vadība” un “Projektu vadība” . Sociālā Dialoga un Kolektīvo līgumu eksperts. Vairāku publikāciju autors , uzstājies daudzās starptautiskās konferencēs par organizāciju attīstības un personāla vadības jautājumiem. Akadēmiskās zināšanas iegūtas RTU, BA Turība, Cables&Wireless College, USTTI, TEMIC, USF. Maģistra grāds uzņemējdarbības vadībā, studijas Organizācijas attīstības un Personāla vadības jomā Roffey Park Institute (UK). Vadības zinību lekcijas RSEBAA, Turība, vada mācības ZBC, Comperio, Alberta Koledža, vada un konsultē studentus Maģistru darbu izstrādes laikā. Ražošanas, pakalpojumu un ar lauksaimniecību saistīto nozaru uzņēmumu konsultants. Tēmas: uzņēmumu radīšana, attīstība, stratēģiskā plānošana,organizācijas iekšējās attīstības problēmas, personāla vadība, projektu vadība, vietējais mārketings. Nodarbojas ar mazo un vidējo uzņēmumu biznesa specifikas izpēti kontekstā ar valsts ekonomikas un lokālā darba tirgus īpatnībām.Īss ieskats biroja vadītāju / administratoru apmācību tematikā:

Ko nozīmē būt biroja administratoram - darba organizācija un loma uzņēmumā
 • Biroja administrators – vai manas rakstura iezīmes un profesionālās vēlmes atbilst šim amatam?;
 • Mana loma uzņēmumā;
 • Veiksmīgas biroja vadības pamatnoteikumi;
 • Izaugsmes iespēju apzināšana un tiekšanās pēc mērķa;
 • Personāla vadība un klientu serviss – manas stiprās un vājās puses;
 • Atmosfēra uzņēmumā – to veidoju arī es!;

Dokumentu izstrāde un noformēšana, dokumentu pārvaldības juridiskie aspekti
 • Dokumentu pārvaldība uzņēmumā;
 • Pārvaldes dokumentu izstrādāšana un noformēšana saskaņā ar jaunākajiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 • Uzņēmuma dokumentu parvaldibas pamatu procesu organizācija (dokumentu apgrozība, reģistrācija, darbs ar elektroniskajiem dokumentiem);
 • Dokumenta juridiskais spēks;
 • Rīkojuma dokumentu, izziņu un pārskatu dokumentu, organizatorisko dokumentu, sarakstes dokumentu un personāla dokumentu noformēšanas juridiskie aspekti.

Dokumentu glabāšanas prasības, elektronisko un tradicionālo dokumentu arhivēšana
 • Elektronisko un tradicionālo dokumentu un arhīvu pārvaldības prasības;
 • Dokumentu uzskaite un reģistrācija;
 • Dokumentu glabāšanas termiņu noteikšana un arhīviskās vērtības noteikšana;
 • Iesniegšana arhīvā un iznīcināšana;
 • Kārtība, kādā nodod dokumentus pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā.

Saskarsme ar klientu, apkalpošanas kvalitātes veicināšana
 • Profesionālas klientu apkalpošanas filozofija;
 • Tēla un priekšstata nozīme komunikācijā;
 • Etiķete un labs serviss;
 • Pirmā iespaida radīšana;
 • Klienta vajadzību noskaidrošana;
 • Klienta apkalpošanas prasmju pilnveidošana;
 • Rūpes par klienta interesēm;
 • Klientu apkalpošanas speciālists kā pievienotā vērtība;
 • Vizītes analīze;
 • Lojalitātes veicināšana.

Iekšējās komunikācijas, jeb "biroja dzīves" veidošana, veiksmīga personāla sadarbība
 • Pozitīvā komunikācija jeb konstruktīvā kritika;
 • Augsta līmeņa komunikatoram nepieciešamās spējas;
 • Ieteikumi komunikācijas prasmju uzlabošanā;
 • Kolektīva saliedēšana;
 • Personība un komanda;
 • Uzņēmuma vadītāja loma iekšējās komunikācijas veidošanā;
 • Pārmaiņu vadība;
 • Darbinieku profesionālo prasmju identificēšana un vadīšana;
 • Darbinieku tiekšanās pēc vienota mērķa.

Darbs ar sarežģītajiem klientiem, konfliktsituāciju analīze
 • Personības tipi un to izpausmes;
 • Darbs ar klienta iebildumiem;
 • Negatīvi noskaņota klienta nomierināšana;
 • Konstruktīvas sarunas veidošana, lai izslēgtu konflikta iespēju;
 • Neapmierinātie klienti - atbildības uzņemšanās, atvainošanās, adekvāta rīcība;
 • Emociju kontrolēšana, savaldīšanās un pašrelaksācija;
 • Attieksme un tās nozīme komunikācijā.

Stress darba procesā, tā vadība un pārvarēšana
 • Kā rodas stress un ko tas ietekmē;
 • Stresa pārvarēšana;
 • Pozitīvā psiholoģija, jeb kā saskatīt pozitīvo darbā un ikdienas dzīvē;
 • Ko nozīmē pilnvērtīgi dzīvot, būt laimīgam;
 • Labo domu koncentrēšana uz savām vēlmēm;
 • Pozitīvo emociju ietekme uz dzīves uztveri;
 • Labklājības pamatelementu apzināšana;
 • Pozitīvās psiholoģijas ieteikumi.

Motivācija un tās nozīme ceļā uz panākumiem
 • Darbinieka motivatoru noteikšana un realizācija
 • Motivācijas dimensijas un tām atbilstošā motivēšana;
 • Paņēmieni, kas ļauj noteikt darbinieka unikālo motivācijas karti;
 • Darbinieka unikālās motivācijas kartes sasaiste ar darba
 • uzdevumiem;
 • Motivēšana deleģēšanas procesā;
 • Motivējošas darba vides izveide.

Apmācību cikla noslēgumā tiek izsniegta īpaša "Biznesa Akadēmijas" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiālu, kafijas / tējas pauzes.


Apmeklētāju atsauksmes: 


Pozitīvi pavadītas 5 nodarbības. Apmācību saturs iedvesmo uzlabot sava darba vidi un tēlu. Pozitīvās iezīmes pēc apmācību cikla noklausīšanās - savu prasmju pilnveidošanas iespējas, paplašināt redzesloku arī citā sfērā, kas, iespējams, patreiz nav aktuāls. Šo semināru ieteiktu uzņēmumu un biroja vadītājiem.
Agnese Pūra - RTU biroja administratore

 
Kopumā kursu vērtēju ļoti labi. Bija labs laika sadalījums nodarbībām, interesanta un svarīga informācija, profesionāla pasniegšanas maniere. Pēc kursa noklausīšanās ir skaidrs priekšstats par biroja darbu, tika apskatītas visas svarīgākās biroja vadītāju kompetences. Ir skaidra sapratne par nepieciešamajiem pasākumiem pozitīvas vides uzlabošanai. Paldies pasniedzējai Egitai par iedvesmošanu! 
Vita Volonte - Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja vietniece
 
Izcila pasniedzēja. Pareizi izvēlētas tēmas. Katra tēma bija virspusīga, bet bija daudz. Patika, ka stāsts nebija "no grāmatas", bet no dzīves. Es jutu, ka pasniedzējai patika tas, ko dara, tāpēc arī izdevās visus iedvesmot piecu nedēļu garumā. Pēc apmācīnu noklausīšanās sapratu, ka esmu īstajā vietā. Ne vienmēr nepieciešamas teorētiskās zināšanas un autora citāti, lai izcili darītu savu darbu.
Kristīne Rāte - SIA "ECO Baltia grupa"
 
 
Aktīva, interesanta pasniegšanas maniere, aktuāla tēmu izvele. Ļoti patika plašā tematika un pozitīvās emocijas apmācību laikā. Esmu ieguvusi idejas, kur turpmāk meklēt informāciju un paplašināt redzes loku. Birooja vadītāju auditorija ir ietverta atbilstoši tēmām.
Ilze Egle - biroja administratore SIA "Reliņš"
 

Apmācību ciklu vērtēju pozitīvi, temati saistoši un aktuāli, pasniedzēja - iedvesmojoša. Apmācību laikā visvairāk novērtēju izsniegtos materiālus, kas ir viegli uztverami un tēmas, kas vēl nav personīgi jāattīsta. Apmācībās iegūtās zināšanas noderēs gan sadzīvē, gan darbā. 
Ilze Sausā - Bertāne
 
Apmācības kopumā rada pozitīvu noskaņu un raisa uz pārdomām savā dzīvē. Bija iespēja apgūt ko jaunu, citu skatījumu uz jau zināmajiem jautājumiem. Rosina uz pārmaiņām sevī. Apgūtās zināšanas noderēs dzīvē, lai risinātu esošās problēmas, labāk izprastu darba kolēģus. Var pielietot jaunas metodes, lai uzlabotu darba apstākļus. 

Linda Lauberte - Saimniecības daļas vadītāja pirmsskolas izglītības iestādē "Auseklītis"
 
Ļoti pozitīva pieredze. Pārdomas veicinošs saturs un viegla pasniegšana. It kā visiem zināma informācija, bet tomēr interesanti. Bija iespēja noklausīties citu apmeklētāju pieredzi un situāciju variantus no kurām var kaut ko paņemt sev un izmantot turpmāk. Ikdienas darbā man noderēs idejas, kā veiksmīgāk saprast klientus, sniegt viņiem visprofesionālāko piedāvājumu; idejas kā pārvarēt stresu; kā veiksmīgāk sadarboties ar kolēģiem. Varētu izstrādāt līdzīgu kursu, kuros padziļinātāk apskatītu tieši biroja vadītāju tiešos darba pienākumus, likumus; noteikumus un ieteikumus, kas uzlabotu/atsvaidzinātu ikdienas darbu. Biroja vadītāju apmācību ciklu ieteiktu apmeklēt pārdošanas menedžeriem, uzņēmuma vadītāju asistentiem, administratoriem, pārdevējiem, personāla vadītājiem.
Krista Eglīte - SIA "Go tehnika" biroja administratore 

Atmosfēra nodarbību laikā ir ļoti jauka un atvērta. Viegli paust savas domas un pieredzi, kā arī uzklausīt pārējo pieredzi un idejas. Man bija iespēja aplūkot tuvāk biroja administratora amata specifiku, lai gan pati nestrādāju par biroja vadītāju. Ieguvu jaunas idejas kā pilnveidot saziņu ar darbiniekiem, kā arī jaunas idejas, lai attīstītu uzņēmuma ikdienas darbu. Apmācību ciklu ieteiktu cilvēkiem, kuri jau strādā birojā un plāno kāpt pa karjeras kāpnēm, lai gan šie kursi palīdzētu arī citiem biroja darbiniekiem izprast savus biroja vadītājus.
Zane Skrodere - SIA "Dārza Svētība" lietvede 

Pasniedzējas maniere - laba. Patika draudzīgais informācijas pasniegšanas veids. Visvairāk man patika, kas sniegtā informācija kalpo kā atgādinājums par lietām un vērtībām, par ko jāatceras ikdienas darbā, kas ikdienā mēdz aizmirsties. Darbā jau tika ieviestas pāris metodes un idejas, kas palīdzēja komunicēt ar kolēģiem. Vēlētos, lai kurss būtu padziļinātāks, vairāk mācīšanās metodika. Prasītos kādi nelieli mājas darbi vai uzdevumi uz vietas, kas palīdz labāk izprast vielu tiešāk - neaizmirst. Teoretiski šo apmācību ciklu var apmeklēt jebkurš darba tirgus cilvēks, vadītājs, īpašnieks (nelielam uzņēmumam), kā arī jaunākiem cilvēkiem, kas tikko sākuši darba gaitas. 
Anna Kalniņa - SIA "Ainavists"

Viss ļoti labi! Pasniedzēja super! Man visvērtīgākās bija pirmās divas lekcijas, jo interesējos tieši par dokumentu parvaldibas pamatiem! Pēc apmācībām iegūta iedvesma, jauna un vispārīga informācija, kas noderēs tālākām darba gaitām. Apmācības noderēs jebkuram, kas vēlēsies iedvesmoties un iegūt svaigu, aktuālu informāciju.
Ilona Plamadjala - SIA "SIA AMPIR ID"
 

Kopumā šo apmācību ciklu - to norisi vērtēju ļoti augsti un, protams, pozitīvi. Manuprāt, galvenais, kāpēc es apmeklēju šo semināru bija tas, lai atsvaidzinātu jau iegūtās zināšanas, kā arī iegūt jaunas. Kā arī, lai celtu savu pašvērtējumu tieši šajā jomā. Domāju, ka iegūtās zināšanas noderēs ļoti, gan darbā, gan sadzīvē. Jo kursu apmeklēšanas gaitā radās jaunas idejas, kuras varēs realizēt ņemot palīgā kursos pastāstītās un parādītās metodikas! Mani apmierināja gan serviss, gan pasniegšanas maniere. Liels paldies pasniedzējai Egitai. Domāju, ka visprecīzākā auditorija, kurai būtu jāapmeklē šie kursi ir saistīta ar biroja administratīvajiem darbiem t.i. biroja administratori, ofisa darbinieki, biroja vadītāji, sekretāri, lietveži.
Inga Boļšakova - lietvede
 
 

Biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"
Tālrunis 20355559
E-pasts: info@seminari.lv

Lai pieteiktos "Biroja Vadītāju Akadēmijai", lūdzu, aizpildiet šo kontaktformu:

Vārds, Uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts