Biznesa apmācību intensīvais kurss

BIROJA VADĪTĀJU AKADĒMIJA:
dokumentu pārvaldības pamati
, psiholoģija, mārketings, attiecības
ar klientiem un kolēģiem jeb kā biroja vadītājam
kļūt par uzņēmuma dvēseli
 
Biroja vadītāja loma uzņēmumā ir nenovērtējama, proti, viņa pārziņā ir ne tikai informācijas sagatavošana, informācijas aprites organizēšana, uzņēmuma dokumentācijas pārzināšana, problēmu identificēšana un formulēšana, vadības konsultēšana par iespējamiem risinājumiem, piedalīšanās projektu izstrādāšanā un koordinēšanā, darbu izpildes termiņu kontrolēšana un saskaņošana, bet arī uzņēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) pārstāvēšana klientiem un sadarbības partneriem, kā arī citu darbinieku motivēšana.

Lai veiksmīgi un ar pārliecību vadītu visus šos procesus, biznesa apmācību centrs "Biznesa Akadēmija" organizē īpašu biznesa apmācību kursu esošajiem un topošajiem biroja vadītājiem - "BIROJA VADĪTĀJU AKADĒMIJA: dokumentu pārvaldības pamati, psiholoģija, mārketings, attiecības ar klientiem un kolēģiem jeb kā biroja vadītājam kļūt par uzņēmuma dvēseli".

Jā, smaids un saskarsmes kultūra biroja vadītājam ieņem ļoti svarīgu vietu prasmju sarakstā, taču nekādi neizdosies kļūt par uzņēmuma svarīgāko un spēcīgāko posmu bez visaptverošām zināšanām dokumentu pārvaldības pamatos, psiholoģijā, mārketingā, klientu servisā un iekšējā komunikācijā.

Apmācību mērķis ir sniegt nepieciešamās zināšanas, lai veidotu vai atsvaidzinātu prasmes organizēt biroja dokumentu pārvaldību (lietvedību), kā arī veicinātu patīkamu un profesionālu klientu apkalpošanu, pozitīvu personāla savstarpējo komunikāciju, stresa situāciju izvērtēšanu, uzņēmuma izaugsmes iespēju apzināšanu un tiekšanos pēc panākumiem, jo bez šiem faktoriem biroja administratora darbs nav iedomājams.

Apmācību norises laiks: 5. februāris, 12. februāris, 19. februāris, 26., februāris plkst. 14:00 - 17:30
Apmācību norises vieta: Rīgā, Kr. Barona ielā 34, 2. stāvā
Apmācību organizators: "Biznesa Akadēmija"
Cena, pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams), biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 149,- (standarta cena – 599 EUR).   
 

 

Katram semināra apmeklētājam – reklāmas un publicitātes iespēja interneta medijos apmācību maksas apmērā – PAR BRĪVU, pateicoties programmas "Biznesa uzrāviens" atbalstam. Reklāmu un reklāmas rakstus interneta portālos un sociālajos tīklos iespējams izvietot "Nacionālās mediju grupas" interneta resursos, plašāk skatiet: www.nmg.lv“Biznesa Akadēmija” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009. gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz uzņēmuma tālākattīstībai un izaugsmei. Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas vairāk nekā 20 pieprasītākās izglītības programmas, ietverot tādas jomas kā mārketings, reklāma, pārdošana, psiholoģija, komunikācija un citas.


Mācību vadītāja: Mg.Psych., Mg.HR, Mg.Paed. Vineta Ikauniece - Ozoliņa,   biznesa trenere ar vairāk nekā 15 gadu darba pieredzi - novadīti vairāk nekā 1000 biznesa semināri–treniņi: personiskās izaugsmes, klientu apkalpošanas darbinieku, pārdevēju un vadītāju apmācībā, 7 gadu vadītāja pieredze, praktiskais psihologs, akmeologs - speciālists pieaugušo personiskās un profesionālās izaugsmes attīstīšanā.
Īss ieskats biroja vadītāju / administratoru apmācību tematikā:

Ko nozīmē būt biroja administratoram  darba organizācija un loma uzņēmumā
 • Biroja administrators – vai manas rakstura iezīmes un profesionālās vēlmes atbilst šim amatam?
 • Mana loma uzņēmumā;
 • Veiksmīgas biroja vadības pamatnoteikumi;
 • Izaugsmes iespēju apzināšana un tiekšanās pēc mērķa;
 • Personāla vadība un klientu serviss – manas stiprās un vājās puses;
 • Atmosfēra uzņēmumā – to veidoju arī es!

Dokumentu izstrāde un noformēšana, dokumentu pārvaldības juridiskie aspekti
 • Dokumentu pārvaldība uzņēmumā;
 • Pārvaldes dokumentu izstrādāšana un noformēšana saskaņā ar jaunākajiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 • Uzņēmuma dokumentu parvaldibas pamatu procesu organizācija (dokumentu apgrozība, reģistrācija, darbs ar elektroniskajiem dokumentiem);
 • Dokumenta juridiskais spēks;
 • Rīkojuma dokumentu, izziņu un pārskatu dokumentu, organizatorisko dokumentu, sarakstes dokumentu un personāla dokumentu noformēšanas juridiskie aspekti.

Dokumentu glabāšanas prasības, elektronisko un tradicionālo dokumentu arhivēšana
 • Elektronisko un tradicionālo dokumentu un arhīvu pārvaldības prasības;
 • Dokumentu uzskaite un reģistrācija;
 • Dokumentu glabāšanas termiņu noteikšana un arhīviskās vērtības noteikšana;
 • Iesniegšana arhīvā un iznīcināšana;
 • Kārtība, kādā nodod dokumentus pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā.

Saskarsme ar klientu, apkalpošanas kvalitātes veicināšana
 • Profesionālas klientu apkalpošanas filozofija;
 • Tēla un priekšstata nozīme komunikācijā;
 • Etiķete un labs serviss;
 • Pirmā iespaida radīšana;
 • Klienta vajadzību noskaidrošana;
 • Klienta apkalpošanas prasmju pilnveidošana;
 • Rūpes par klienta interesēm;
 • Klientu apkalpošanas speciālists kā pievienotā vērtība;
 • Vizītes analīze;
 • Lojalitātes veicināšana.

Iekšējās komunikācijas jeb "biroja dzīves" veidošana, veiksmīga personāla sadarbība
 • Pozitīvā komunikācija jeb konstruktīvā kritika;
 • Augsta līmeņa komunikatoram nepieciešamās spējas;
 • Ieteikumi komunikācijas prasmju uzlabošanā;
 • Kolektīva saliedēšana;
 • Personība un komanda;
 • Uzņēmuma vadītāja loma iekšējās komunikācijas veidošanā;
 • Pārmaiņu vadība;
 • Darbinieku profesionālo prasmju identificēšana un vadīšana;
 • Darbinieku tiekšanās pēc vienota mērķa.

Darbs ar sarežģītajiem klientiem, konfliktsituāciju analīze
 • Personības tipi un to izpausmes;
 • Darbs ar klienta iebildumiem;
 • Negatīvi noskaņota klienta nomierināšana;
 • Konstruktīvas sarunas veidošana, lai izslēgtu konflikta iespēju;
 • Neapmierinātie klienti - atbildības uzņemšanās, atvainošanās, adekvāta rīcība;
 • Emociju kontrolēšana, savaldīšanās un pašrelaksācija;
 • Attieksme un tās nozīme komunikācijā.

Stress darba procesā, tā vadība un pārvarēšana
 • Kā rodas stress un ko tas ietekmē;
 • Stresa pārvarēšana;
 • Pozitīvā psiholoģija, jeb kā saskatīt pozitīvo darbā un ikdienas dzīvē;
 • Ko nozīmē pilnvērtīgi dzīvot, būt laimīgam;
 • Labo domu koncentrēšana uz savām vēlmēm;
 • Pozitīvo emociju ietekme uz dzīves uztveri;
 • Labklājības pamatelementu apzināšana;
 • Pozitīvās psiholoģijas ieteikumi.

Motivācija un tās nozīme ceļā uz panākumiem
 • Darbinieka motivatoru noteikšana un realizācija
 • Motivācijas dimensijas un tām atbilstošā motivēšana;
 • Paņēmieni, kas ļauj noteikt darbinieka unikālo motivācijas karti;
 • Darbinieka unikālās motivācijas kartes sasaiste ar darba uzdevumiem;
 • Motivēšana deleģēšanas procesā;
 • Motivējošas darba vides izveide.

Apmācību cikla noslēgumā tiek izsniegta īpaša "Biznesa Akadēmijas" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiāli, kafijas / tējas pauzes. Publicitātes programmai iespējams pieteikties tikai apmācību norises laikā.

 
Biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"
Tālrunis 20355559
E-pasts: info@seminari.lv

Lai pieteiktos "Biroja Vadītāju Akadēmijai", lūdzu, aizpildiet šo kontaktformu:

Vārds, Uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts