Praktiskais seminārs
 
"Darba alga un nodokļi. Sociālā drošība. Privātā apdrošināšana"


Ikviens uzņēmums mūsdienās saskaras ar tādiem terminiem kā darba alga, nodokļi un sociālā drošība. Tie ir svarīgi aspekti arī ikvienam darba ņēmējam. Taču arvien biežāk nākas secināt, ka cilvēkiem ir nepilnīgas zināšanas gan par darba algas aprēķināšanu, gan nodokļu nomaksu.

Lai uzzinātu visu par darba algu, nodokļu nomaksu, sociālo apdrošināšanu un nepieļautu kļūdas, ikvienam būs iespēja apmeklēt praktisko vienas dienas semināru “"Darba alga un nodokļi. Sociālā drošība. Privātā apdrošināšana".

Semināra ietvaros ikvienam dalībniekam būs iespēja uzzināt visu aktuālo par tēmu “darba alga”, tai skaitā visu par darba līgumiem, darba kartības noteikumiem, vidējās algas aprēķināšanu, pabalstiem, piemaksām, kompensācijām utt., kā arī par nodokļiem un sociālo drošību.


Semināra norises laiks: 15. aprīlī plkst. 10.00–14.00
 
E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 59,-.

APMĀCĪBAS NEKLĀTIENĒ, dalībnieks patstāvīgi apgūst mācību vielu pēc elektroniski saņemtajiem materiāliem, pasniedzējs pieejams konsultācijām e-pastā vai videokonferences režīmā.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 39,-.


Apmācību organizators: "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs". Cenā iekļauti apmācību materiāli.

Par dalību apmācībās tiek izsniegta biznesa izglītības centra "Biznesa Akadēmija" apliecība elektroniskā (PDF) formātā.
 
 
 
Katram semināra apmeklētājam – reklāmas un publicitātes iespēja interneta medijos apmācību maksas apmērā – PAR BRĪVU, pateicoties programmas "Biznesa uzrāviens" atbalstam. Reklāmu un reklāmas rakstus interneta portālos un sociālajos tīklos iespējams izvietot "Nacionālās mediju grupas" interneta resursos, plašāk skatiet: www.nmg.lv

 
Nodokļu Likumdošanas Izglītības centrs (NLIC) jau kopš 2008. gada regulāri organizē dažādus seminārus par grāmatvedības un nodokļu jautājumiem un šī brīža ekonomiskajās pārmaiņās dod iespēju interesentiem apmeklēt vairākus seminārus mēnesī, tādējādi maksimāli palielinot vai uzlabojot esošās zināšanas.


Lektore: grāmatvedības un nodokļu eksperte, semināru lektore Jadviga Neilande.

Sertificēta nodokļu konsultante, ilggadēja VID speciāliste ar lielu pieredzi nodokļu konsultāciju jautājumos, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedre, ilgstoša darba pieredze sniedzot konsultācijas un pārstāvot uzņēmumus tiesvedībās nodokļu un grāmatvedības jautājumos.
SATURA IZKLĀSTS:
 

Apliekamais ienākums. Kā to nosaka?
Apliekamais ienākums nerezidentam.
Ar nodokli apliekamie objekti un neapliekamie objekti.
Attaisnotie izdevumi autoram.
Autortiesības un izpildītājdarbība.
Attaisnotie izdevumi par apdrošināšanu un privātiem pensijas fondiem.
Attaisnotie izdevumi par izglītību, veselību un ziedojumi.
Kad noslēgts uzņēmumu līgums un kad var saimniecisko darbību nereģistrēt.
Diferencētais neapliekamais minimums. Kā to piemēro grāmatvedībā?
Atvieglojumi par apgādājamām personām.
Atvieglojumi par invaliditāti un citi.
Atvieglojumi pensionāram.
Kā piemēro jaunās nodokļu likmes.
Ja personai ir darba līgums.
Ja personai ir autorlīgums.
Ja personai ir uzņēmumu līgums.
Ja personai pie viena izmaksātāja ir darba līgums  un autorlīgums.
Ja personai pie viena izmaksātāja ir darba līgums  un uzņēmumu līgums.
Ja personai pie viena izmaksātāja ir uzņēmumu līgums  un autorlīgums.
Ja iznomā no fiziskās personas automašīnu, nekustamo īpašumu un citas lietas.
Ja izmaksā dividendes.
Pārskatu iesniegšana. Par kādām izmaksām jāiesniedz pārskats?
Sociālās iemaksas par darba attiecībām.
Sociālās iemaksas par uzņēmumu līgumu.
Sociālās iemaksas autoram.
Ziņu un ziņojumu iesniegšana.
Paziņojumu iesniegšana.
Deklarācijas iesniegšana.
Obligātā apdrošināšana.
Privātā apdrošināšana.


2) Darba tiesības, algu aprēķināšana, līgumu paraugi.
 

Darba līgums, paraugs pēc pēdējām izmaiņām likumos.
Darba koplīgums, paraugs.
Darba kārtības noteikumi, paraugs.
Rīkojumu paraugs.
Vidējās algas aprēķināšana ar piemēriem.
Slimības naudas aprēķināšana.
Pabalsti, piemaksas, prēmijas, balvas, dāvanas.
Kompensācijas. Vai apliek ar nodokļiem?
Atvaļinājuma naudas noteikšana.
Papildatvaļinājumi.
Atvaļinājumu kompensācija.
Mācību atvaļinājumi.
Bērna kopšanas atvaļinājumi.
Atvaļinājums tēvam.
Darba stundu uzskaite.
Virsstundas.
Pārtraukumi.
Apmaksa svētku dienās un brīvdienās.
Darba laiks pirms brīvdienām.
Nakts darbs.
Summētais darba laiks.
Maiņu darbs.
Ieturējumi no algas.
Kā vasarā nodarbināt bērnus un pusaudžus.


 


"Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Tālrunis: 29948182
E-pasts: [email protected]
 

Lai pieteiktos praktiskajam semināram, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts
Seminārs klātienē
E-seminārs tiešsaistē
Apmācības neklātienē