Praktiskais seminārs:

EIROPAS SAVIENĪBAS VISPĀRĪGĀS DATU AIZSARDZĪBAS REGULAS PRASĪBAS UZŅĒMUMIEM UN IESTĀDĒM


Ir pieņemti grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā, kas skar datu subjektu informēšanas regulējumu, videonovērošanas un citas personas datu apstrādes obligātu reģistrāciju Datu valsts inspekcijā, personas datu nodošanu uz ārvalstīm, kā arī citus jautājumus. Ir pieņemta Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regula. Tas nozīmē, ka atbilstoši informācijas tehnoloģiju attīstībai ir mainījies arī tiesiskais regulējums.

Semināra mērķauditorija ir privātuzņēmumu, valsts un pašvaldības aģentūru un citu iestāžu juristi, administratori vai lietvedības, sekretariāta un administrācijas darbinieki, kuri iesaistīti personas datu apstrādes projektos.

Semināra norises laiks: 31. martā no plkst. 9.00–16.30
Semināra norises vieta: viesnīca “Tallink Hotel Riga”, Rīga, Elizabetes iela 24 (konferenču zālē)
Semināra organizators: E-sabiedrības risinājumi
Cena: EUR 180,- (iekļaujot PVN)."E-sabiedrības risinājumi" ir pirmais un viens no vadošajiem personas datu aizsardzības konsultāciju uzņēmumiem Latvijā. Tā vadītājs Māris Ruķers ir pieprasīts specializēto datu tiesību apmācību un semināru vadītājs (Valsts administrācijas skola, Latvijas tiesnešu mācību centrs, pašvaldību mācību centri u.c.). Plaša Latvijas un arī starptautiska pieredze personas datu aizsardzības un citu tiesību jautājumos iegūta konsultējot daudzus lielākos uzņēmumus un iestādes Latvijā. Māris Ruķers ir arī grāmatu "Personas datu tiesiskā aizsardzība" un "Fizisko personu datu aizsardzības likuma komentāri" 
                                                                                                                                                                   
 
                                   


Māris Ruķers, LU doktorants, viens no vadošajiem datu aizsardzības ekspertiem Latvijā, vairāku publikāciju un monogrāfiju autors personas datu aizsardzības un administratīvajās tiesībās.

Darba pieredze saistīta gan ar datu aizsardzības un administratīvo tiesību problemātiku, gan komerctiesībām un klientu pārstāvību tiesās: Datu valsts inspekcijas direktora padomnieks 2001-2004; Latvijas Universitātes lektors no 2001. gada; SIA “E-sabiedrības risinājumi” – juridiskā biroja pakalpojumi un konsultācijas no 2005. gada.

Plaša Latvijas un arī starptautiska pieredze personas datu aizsardzības un citu tiesību jautājumos iegūta konsultējot daudzus lielākos uzņēmumus un iestādes Latvijā.

ĪSS SATURA IZKLĀSTS:

Praktiskais seminārs par personas datu aizsardzības regulējuma aktualitātēm, it īpaši pieņemtās Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību izpratni. Sniegsim jaunāko informāciju par Datu valsts inspekcijas praksi un jaunākajiem normatīvajiem aktiem nozarē.

 • Personāla datu un dokumentu glabāšanas termiņu problēmas – Ministru kabineta pieņemtie noteikumi par glabāšanas termiņiem tiks grozīti.
 • Datu subjekta tiesības piekļūt saviem personas datiem – kāds ir tiesību mērķis un izpildes robežas?
 • Reģistrēts lietotājs mājas lapā un viņa tiesības tikt izdzēstam – vai ir saistība?
 • Vai sīkdatņu politikai interneta vietnē obligāti nepieciešama piekrišana?
 • Rīcības kodeksi – Eiropas datu aizsardzības kolēģijas rekomendācijas un Latvijas modelis.
 • Pārziņa un apstrādātāja statuss deleģētā uzdevuma gadījumā.
 • Līgums ar apstrādātāju – forma un saturs.
 • Datu subjekta informēšana - uzņēmuma sociālo tīklu konti, privātuma paziņojums un vēl.
 • Personas datu aizsardzības speciālistu eksaminācijas noteikumu projekts.
 • Patērētāja aktīvo saistību apmaiņa ar kredītbiroju starpniecību un kārtējais likuma grozījumu projekts.
 • Kredītinformācijas biroju likumā.
 • Valsts ieņēmumu dienesta (VID) tiesības pieprasīt informāciju – pārbauda Jūs vai Jūsu sadarbības partneri – VID pieprasījumu juridiskās nianses.
 • Novērtējums par personas datu aizsardzību – no DVI saraksta līdz novērtējuma programmas rīkam – ko un kā darīt?


Noslēgumā tiek izsniegta īpaša apliecība par semināra noklausīšanos. Cenā iekļauti apmācību materiāli, divas kafijas pauzes.Semināru koordinatore
Elita Jansone
22345961
info@seminari.lv

Lai pieteiktos semināram, lūdzu, aizpildiet kontaktformu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts