Praktiskais seminārs

Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas juridiskie aspektiIkvienam uzņēmumam, valsts un pašvaldību iestādei ir regulāri jāseko līdzi jaunumiem un izmaiņām dokumentu pārvaldības regulējumā un lietvedības noteikumos, jo nepietiekamas vai aizmirstas zināšanas šajos jautājumos var uzņēmumam radīt ļoti negatīvas sekas, ietekmējot tā darbību un peļņu.

Nesen lietvedības joma piedzīvojusi kārtējās izmaiņas – spēkā stājušies jauni noteikumi par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanas kārtību, kas izstrādāti pēc Tieslietu ministrijas iniciatīvas, lai novērstu pārāk detalizētu regulējumu dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomā un mazinātu normatīvismu.Tieslietu ministrijā secinājusi, ka virkne prasību dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā, ir tādas, kas nerada tiesiskās sekas, ja tās nav izpildītas.

Seminārs “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas juridiskie aspekti” atbildēs uz vairākiem būtiskiem jautājumiem, proti, vai MK noteikumu Nr. 558 praktiskajā piemērošanā viss ir skaidrs un saprotams? Ko rakstīt, kādu dokumentu pieņemt un sniegt atbildi, kuru dokumentu noraidīt? Kā rīkoties reģistrējot dokumentus? Kā izstrādāt un noformēt dokumentus dažādos nesējos, kā aizsargāt ierobežotas pieejamības informāciju u.c. jautājumi, uz kuriem saņemsiet atbildes seminārā. Seminārā tiks skatīti arī piemēri no tiesu prakses.Semināra norises laiks: 24. janvārī plkst. 10.00–15.30
Semināra norises vieta: Kr. Barona ielā 34, 2. stāvā
Semināra rīkotājs: "Lietvedības mācību centrs"
Cena: pateicoties “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-)


Katram semināra apmeklētājam – reklāmas un publicitātes iespēja interneta medijos apmācību maksas apmērā – PAR BRĪVU, pateicoties programmas "Biznesa uzrāviens" atbalstam. Reklāmu un reklāmas rakstus interneta portālos un sociālajos tīklos iespējams izvietot "Nacionālās mediju grupas" interneta resursos, plašāk skatiet: www.nmg.lv“Lietvedības mācību centrs” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009. gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz iestāžu tālākattīstībai un izaugsmei. Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas programmas, kas sniedz iespēju valsts un pašvaldību iestādēm sekot līdzi jaunumiem un izmaiņām dokumentu pārvaldības regulējumā un lietvedības noteikumos, tostarp, dokumentu pareizai izstrādei, dokumentu plūsmai un to arhivēšanai.Lektore: Mg. sc. Ilga Robežniece, vairāk nekā 20 gadu pieredze dokumentu pārvaldībā, 14 gadu pieredze Latvijas Nacionālajā arhīvā - lietu nomenklatūru, dokumentu klasifikācijas shēmu, arhīva uzziņas sistēmas dokumentu izvērtēšana, arhīvu fondu kvalitātes pārbaudes, dalība institūciju ekspertu komisijās u.c. LNA pilotprojekta ietvaros 2013. g. strādājusi ar elektronisko dokumentu uzskaites un aprakstīšanas jautājumiem. Piedalījusies darba grupā, izstrādājot dokumentu un arhīvu pārvaldības normatīvos aktus, sagatavojusi MK noteikumus Nr. 749 „Kārtība, kādā nodod dokumentus pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā”. Ir iekļauta ekspertu sarakstā, kuri izvērtē mācību programmas - lietvežiem, biroja administratoriem u.c.
ĪSS SATURA IZKLĀSTS

Dokumentu izstrādes un noformēšanas normatīvais regulējums (Dokumentu juridiskā spēka likums u.c. normatīvie akti, MK noteikumi Nr. 558 Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība, kas stājās spēkā 07.09.2018.) un to praktiskā piemērošana.
 
  • Dokumenta juridiskais spēks (pilnvarojuma juridiskā daba), tiesu prakse, piemēri.
  • Rekvizīti (to dalījums), loma dokumentu izstrādāšanā  un noformēšanā (kuri no tiem ir būtiski, lai dokumentam būtu juridisks spēks). Kopijas, izraksta, noraksta sagatavošana.
  • Pārvaldes dokumentu sistēma un tās raksturojums ( kādas ir tās dokumentu grupas, kuras veidojas gan uzņēmumos, gan iestādēs)
  • Dienesta atzīmes (kur rakstīt, kā rakstīt?)
  • Dokumentu struktūra, tekstu izstrāde, terminu un saīsinājumu lietošana.
  • Dokumentu paraugu analīze, tipveida riski un to tiesiskās sekas.
  • Kur meklēt informāciju, ja rodas jautājumi?


Par semināra apmeklējumu tiek izsniegta "Lietvedības mācību centrs" apliecība. Semināra cenā iekļauti izdales materiāli un divas kafijas pauzes.“Lietvedības mācību centrs”
Tālrunis: 25396231
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos semināram, lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts