Praktiskais seminārs uzņēmumiem un iestādēm

"Dokumentu pārvaldības darba organizēšana atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem
uz 2018. gada 1. martu"

 

Ikvienam uzņēmuma vai valsts un pašvaldību iestādes lietvedim vai biroja vadītājam ir regulāri jāseko līdzi jaunumiem un izmaiņām dokumentu pārvaldības regulējumā un lietvedības noteikumos, tāpēc tiek organizēts šis seminārs, lai ikvienam dotu iespēju nekļūdīgi nodrošināt sava uzņēmuma dokumentu apriti.

Semināra norises laiks: 2. marts no plkst.10:00 - 15:00
Semināra norises vieta: Rīgas centrs
Semināra organizators: "Lietvedības Mācību Centrs"
Cena: pateicoties “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-)

“Lietvedības mācību centrs” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009.gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz iestāžu tālākattīstībai un izaugsmei. Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas programmas, kas sniedz iespēju valsts un pašvaldību iestādēm sekot līdzi jaunumiem un izmaiņām dokumentu pārvaldības regulējumā un lietvedības noteikumos, tostarp, dokuementu pareizai izstrādei, dokumentu plūsmai un to arhivēšanai.
Lektore: JOLANTA BRILTE, ‘’Biznesa augstskolas Turība’’, maģistra grāds Uzņēmējdarbības vadībā. Profesionāla pieredze vadības jomā vadot piecas uzņēmuma filiāles un strādājot ar lietvedības dokumentiem uzņēmumos (praktiskā darba pieredze 10 gadi). Vairāk kā 10 gadu lietvedības un biroja darba organizācijas darba pieredze, kā arī vairāk kā 8 gadu menedžmenta un prezentācijas prasmes pasniedzējas darba pieredze gan ‘’Biznesa augstskolā Turība, mācību centrā BUTS un ES projektos. Publikācijas par lietvedības likumu izmaiņām žurnālā ‘’Bilance’’. Vairāk kā 4 gadu pieredze Rīgas Valsts tehnikuma ‘’Biroja un darba organizācijas’’ speciālistiem Valsts eksāmena komisijā par komisijas priekšsēdētāju.

ĪSS SEMINĀRA SATURA IZKLĀSTS
 
1. Uzņēmuma, kā arī valsts un pašvaldību iestādes un likumdošanas prasībām atbilstoša vienkāršota lietvedības sistēma un tās ieviešana:

   1.1.Dokumentu pārvaldība uzņēmumā; 
   1.2.Jaunākie reglamentējošie normatīvie akti, kas regulē lietvedības procesu.

2. Dokumenta juridiskais spēks.

3. Izmaiņas pārvaldes dokumentu noformēšanā:

   3.1.Izmaiņas dokumentu uzbūvē un noformējumā (rekvizīti, dienesta atzīmes, dokumenta teksts); 
   3.2. Apgūt prasmi izstrādāt un noformēt pārvaldes dokumentus saskaņā ar jaunākajiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem: 
      3.2.1. Rīkojuma dokumenti,
      3.2.2. Faktu fiksējoši dokumenti,
      3.2.3. Sarakstes dokumenti,
      3.2.4. Organizatoriskie dokumenti,
      3.2.5. Publisko tiesību līgumi,
      3.2.6. Personāla dokumenti.

4. Uzņēmuma, kā arī valsts un pašvaldību iestādes lietvedības procesa organizācija:

      4.1.Dokumentu apgrozība un reģistrācijas veidi;
      4.2.Dokumentēšana un dokuments.

5. Dokumentu atvasinājumi un  dokumenta dublikāts. 

6. Iesniegumu likums. Informācijas atklātības likums.

7. Elektroniskais paraksts un darbs ar elektroniskajiem dokumentiem.

8. Atbildes uz jautājumiem, konsultācijas.Par semināra apmeklējumu tiek izsniegta "Lietvedības Mācību centrs" apliecība. Semināra cenā iekļauti izdales materiāli un divas kafijas pauzes. 


Apmeklētāju atsauksmes:

Īsi, konkrēti par svarīgāko, lai ātrāk varētu saprast to, kas nav skaidrs. Ļoti patika pasniedzējas praktiskie padomi un ieteikumi. Iegūtās zināšanas noderēs un noteikti tiks ņemtas vērā turpmākajā darbībā. Patika ideja par lietu vērtību – svarīgāk būtu saprast, kas tiešām ir obligāts, kas būtu jāievēro, lai pilnvērtīgi virzītos uz priekšu.
Anta - SIA “airBaltic training”
 
Semināra novērtējum ir ļoti labs. Daudz piemēri no dzīves, kas padara šo semināru interesantāku. Dokumenti ir mana darba ikdiena. Atcerēties to, ko mācija skolas laikā bija ļoti lietderīgi. Šo semināru ieteiktu visiem, kas ikdienā strādā ar dokumentiem.
Liene - AS “Grobiņa” 
 
Seminārs bija ļoti pamācošs. Tas uzvirza uz pareizā ceļa, lai saprastu, kas tiek pareizi un nepareizi darīts mūsu darba vietā. Noteikti tiks ņemti vērā ieteikumi un piemēri, kas tika minēti semināra laikā.
Māris, Maira, Viktorija - AS “Rīgas siltums” 
 
Kopumā semināru vērtēju izcili. Lektore strādā jomā, kurā es un visi materiāli bija atbilstoši mūsu darbības jomai. Iegūtās zināšanas noderēs ļoti, jo semināra laikā varēja uzdot jautājumus uz kuriem pasniedzēja sniedza detalizētas atbildes. Šo semināru ieteiktu izglītības iestāžu darniniekiem, pārvaldības un valsts iestāžu darbiniekiem, jebkuram, kurš ir saistīts ar dokumentim.
Baiba - kancelejas vadītāja, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža
 
Seminārs bija interesants. Tika sniegta daudzpusīgas atbildes uz interesējošajiem jautājumiem. Tika sniegta informācija par jaunumiem lietvedībā, dota informācija, kur turpmāk meklēt atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem darba gaitās.
Aiga - lietvede, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža
 
Pasniegšanas maniere - interesanta, saistoša. Ļoti organizēti kursi. Tēmas - atbilstošas kursa nosaukumam. Informācija plaša, bet pasniegta lakoniski, viss viegli uztverams. Šī semināra pozitīvākās iezīmes ir tās, ka pasniedzēja ir profesionāla un savas jomas eksperte, seminārs tika veidots diskusiju veidā, kuru laikā visi varēja izpausties un dalīties pieredzē. Tika iegūta liels informācijas klāsts par lietvedību, kas noderēs turpmāk.
Ina - lietvedības pārzine, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža

Pozitīvi ir tas, ka kursi noder arī cilvēkiem, kam nav iepriekšējā pieredze lietvedībā. Ļoti detalizēta un svarīga informācija par izmaiņām llikumdošanā. Tika sniegta informācija par to, kur meklēt atbildes ikdienā. Ieteiktu šos kursus ikvienam, kas strādā vai ir gatavi uzsākt darbu lietvedības jomā.
Santa - SIA apdrukas darbnīca "Asigale" valdes priekšsēdētāja
 
Semināra norisi, tematiku, pasniegšanas manieri vērtēju ļoti labi. Pozitīvākās iezīmes: viegli uztverama informācija, laba atmosfēra. Semināra ietvaros pieejama plaša informācija. Iegūtās zināšanas noteikti tiks pielietotas ikdienas darba gaitā. Manuprāt, seminārs paredzēts biroja darbiniekiem, sekretāriem un lietvežiem.
Alise Betija Kronberga - lietvedības pārzine, "Futbola centrs Daugavpils"

Kopumā semināru vērtēju ļoti labi, patika, ka bija viegli uztverama informācija un piemēri no dzīve. Tika prezentētas dažādas nianses, kas noderēs ikdienas darba. Paldies pasniedzējai, seminārs bija labs.
Linda Laupere - klientu apkalpošanas speciāliste, "Mārupes novada dome"
 
Pasniegšanas veids bija ļoti labs. Uzzināju dažādus jaunumus. Semināra laikā varēju uzzināt, ko savā darba ikienā daru pareizi, ko nepareizi un pie kā tagad vairāk varēšu piedomāt.
Elīna Neilande - vecākā lietvede - administratore, AS "Exigen Services Latvija"
 
Seminārs bija lietišķs, pamatots ar pārdomātu stilu. Ieguvu man svarīgu informāciju un atbildes uz saviem jautājumiem. Savu darbu organizēšu vēl profesionālāk un vienkāršāk. Noteikti ieteikšu šo semināru savām kolēģēm.
Zanda Krastiņa - Siguldas novada, Siguldas pilsētas pirmskolas izglītības iestade "Pīlādzītis" vadītāja

Ļoti labi izskaidrots seminārs. Semināra laikā varēju iegūt daudz svarīgas informācijas. Seminārs noderēja domu apmaiņai un pieredzes gūšanai, kas turpmāk arī noderēs darbā. Seminārs kalpoja kā labs padomu devējs. Semināru ieteiktu apmeklēt iestāžu vadītājiem un lietvežiem.
Ilze Dzintare - Siguldas novada bibliotēka
 

 
“Lietvedības mācību centrs”
Tālrunis: 25396231
E-pasts: info@seminari.lv

Lai pieteiktos dokumentu pārvaldības semināram, lūdzu, aizpildiet šo kontaktformu:

Vārds, Uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts