Pašattīstības meistarklase

"Garīgā intelekta līmeņa noteikšana un attīstība"


Mūsdienās pastāv uzskats, ka negatīva pašuztvere var samazināt dzīves ilgumu, bet iedvesmojošā tieši otrādi – paildzināt dzīves ilgumu. Pozitīva pašuztvere ir ļoti nozīmīga katra cilvēka personības izaugsmē un palīdz izvairīties no nopietnām saslimšanām un stresa, nemaz nerunājot par to, ka tas palīdz mums vairot pozitīvo domu spēku un sasniegt savus mērķus. Tiesa, lai iemācītos domāt pozitīvi, ir krietni jāstrādā ar sevi.

Tāpēc tiek rīkota īpaša pašattīstības meistarklase “Garīgā intelekta līmeņa noteikšana un attīstība".

Seminārs iedrošinās mūs vairāk pievērst uzmanību savai veselībai, apkārtējās sabiedrības un sevis dziļākai izpratnei.


MEISTARKLASE IR PIEMĒROTA JUMS, JA:
 
- ir vēlme izprast cilvēka spēju attīstību no zinātniskā viedokļa;
- ja gribat izprast attīstības paņēmienu iedarbību fizioloģijas un psiholoģijas līmenī;  
- ir vēlme uzsākt savus spēju attīstību, bet nepietiek laika;
- pielietojat vingrinājumus, bet nav pārliecības, ka tie ir efektīvākie;
- izmēģinājāt visdažādākās pieejas, bet nevarat apstāties pie savas;
- zināt atsevišķus vingrinājumus, bet saprotat, ka spēju attīstībai jāpieiet kompleksi un daudzpusīgi;
- jūtat, ka Jums ir talanti, bet ikdienā tos nesanāk realizēt. 
 
KO IEGŪSIET MEISTARKLASĒ – zinoša un pieredzējuša pasniedzēja vadībā varēsiet:
 
- apgūt pašregulāciju, kas palīdzēs uzkrāt enerģiju no stresa, pārvarēt grūtības un noskaņoties vajadzīgam sniegumam;
- uzlabot enerģijas plūsmu un celt tās līmeni, uzlabojot imunitāti, kas ļaus starot no enerģijas pārpilnības un dzīvesprieka;
- sākt izmantot savas zemapziņas potenciālu radošumam un savu mērķu sasniegšanā;
- dziļāk izprast savu būtību un iekšējo pasauli, labāk saprast, ko vēlas no dzīves;
- atklāt savus talantus un potenciālu, un sākt to realizēt, dzīvojot pilnvērtīgāk un pārticīgāk;
- attīstīt savu intuīciju, spējot ieplānot un noteikt sev piemērotāko darbības virzienu radošumam un savu mērķu sasniegšanai. 


 
Apmācību norises laiks: 30. aprīlī plkst. 15.00–18.00

Apmācību iespējas:

SEMINĀRS KLĀTIENĒ, 
Kr. Barona iela 34 (2. stāvs), Rīga (pieejams pēc 14.04.)
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-).

E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, 
videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 89,-.

APMĀCĪBAS NEKLĀTIENĒ, dalībnieks patstāvīgi apgūst mācību vielu pēc elektroniski saņemtajiem materiāliem, pasniedzējs pieejams konsultācijām e-pastā vai videokonferences režīmā.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 59,-.Apmācību organizators: "Rīgas Psiholoģijas skola". Cenā iekļauti apmācību materiāli.

Par dalību apmācībās tiek izsniegta "Rīgas Psiholoģijas skola" apliecība elektroniskā (PDF) formātā.

 
 
MĀCĪBU VADĪTĀJS: Jānis Roze, Dr.psych. pretendents, 16 gadu pieredze psiholoģijas pasniegšanā (RPIVA; Turība; RISEBA). Aizraušanās ar pašattīstības tēmām (joga, meditācijas, apzinātie sapņi, utt.) aizsākās 80-to gadu beigās Pēterburgā. Aizstāvot maģistra darbu psiholoģijā (1997 gads) par apzinātību, sāk vadīt seminārus cilvēka attīstībā. Emocionālā intelekta izpēte tika uzsākta 2004. disertācijas ietvaros un 2017. g. tika izveidota mūsdienīga aptauja, iekļaujot tajā svarīgākos emocionālā intelekta komponentus. Pasniedzot psiholoģu, sevišķi kognitīvo, Jānis Roze dod iespēju klausītājiem dziļāk izprast cilvēka attīstību un atlasīt vispiemērotākos vingrinājumus šīm meistarklasēm.


 
"Rīgas Psiholoģijas skola” dibināta, lai uzņēmuma pārstāvjiem sniegtu iespēju apgūt zināšanas, kā biznesa attīstīšanā veiksmīgāk pielietot ar psiholoģiju saistītās iespējas. “Rīgas Psiholoģijas skolas” rīkotajos semināros tiek sniegti profesionāļu padomi par tādām tēmām, kā darbinieku motivācija, biznesa komunikācijas prasmes un citām tēmām. Semināru mērķauditorija ir kompāniju vadītāji un uzņēmumu personāla daļas speciālisti, tomēr tiem var pieteikties jebkurš interesents.
 
Meistarklasē sev piemērotās zināšanas un vingrinājumus atradīs ikviens – gan iesācēji, gan tie, kuriem ir jau pieredze cilvēka spēju attīstībā.

DARBA METODES
 
Testi seminārā palīdzēs labāk izzināt savas stiprās un vājās puses, nospraust savas attīstības virzienus nākotnē. Piesakoties meistarklasei, tās dalībnieki saņems saiti uz interneta vietni, kurā varēs aizpildīt testus. Aizpildot testus, dalībniekiem būs jāizdomā savs šifrs (vārds vai skaitļu kombinācija), kuru tikai jūs atpazīsiet semināra laikā, paliekot anonīmi. 

Meistarklasē tiek izmantota integrāla (daudzpusīga) pieeja, kas apvieno psiholoģiju, psiho-fizioloģiju un transpersonālo psiholoģiju, un tiek izmantoti pārbaudīti paņēmieni: vingrinājumu sinerģiskums (vingrinājumi papildina viens otru), vingrinājumu sadalīšana elementos, kas atvieglo to apgūšanu, zinātnes atsauces, vingrinājumu pakāpeniskums ar laika atstarpi apgūtā nostiprināšanai. 

 
Pirms nodarbības nepieciešams aizpildīt Emocionālā intelekta un Garīgā intelekta testus! 
Senās Grieķijas tempļos virs ieejas bija iekalts uzraksts: “Izzini sevi”. Jau tajos laikos zināja, ka sevis izpratne sniedz dziļāku integritātes izjūtu.

Integritāte palīdz izprast, ko tieši cilvēks vēlas panākt dzīvē, kā mazināt atkarību no citu viedokļa.

Meistarklases dalībnieki iepazīs savas personības dziļākos slāņus, vērtību sistēmu, pietuvojoties savam īstenajam “Es”, saprotot tā atšķirību no “Ego”.
 
ĪSS SATURA IZKLĀSTS
 
 
  • Ko nozīmē “garīgā attīstība”.
  • Metožu izvēle atkarībā no attīstības līmeņa.
  • Cilvēka spējas – kā sasniegt un ko saka zinātne.
  • Garīgā intelekta līmeņa noteikšana.
  • Sajust savas enerģijas plūsmu.
  • Garīgais intelekts un sava īstenā “Es” atklāšana.
  • Cilvēka personības slāņi un “Es” dažādība.
  • Pašvērtējuma iespējamā negatīvā ietekme uz cilvēka kognitīvajām spējām un psihi.
  • Kā veidot attiecības, lai tajās nebūtu ne pakļautības, ne atkarības, ne uzkundzēšanās utt.
  • Kā mainīt sevi bez iekšējās pretestības un ar prieku.Rīgas Psiholoģijas skola
Tālrunis 28487618
e-pasts [email protected]
 

Lai pieteiktos meistarklasei, lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts
Seminārs klātienē
E-seminārs tiešsaistē
Apmācības neklātienē