AKTUĀLS SEMINĀRS VISIEM LIETVEŽIEM UN
BIROJA VADĪTĀJIEM UN ADMINISTRATORIEM


"Elektroniskie dokumenti - to izstrādāšanas, uzskaites, aprites un saglabāšanas kārtība"
Atbilstošie likumdošanas jaunumi uz 01.03.2018.


 

Semināra norises laiks: 16. marts no pl.10:00 - 15:00
Semināra norises vieta: Rīgas centrs
Semināra organizators: "Lietvedibas Mācību Centrs"
Cena: pateicoties “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,-  (standarta cena EUR 249,-)

 
 
“Lietvedības mācību centrs” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009.gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz iestāžu tālākattīstībai un izaugsmei. Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas programmas, kas sniedz iespēju valsts un pašvaldību iestādēm sekot līdzi jaunumiem un izmaiņām dokumentu pārvaldības regulējumā un lietvedības noteikumos, tostarp, dokuementu pareizai izstrādei, dokumentu plūsmai un to arhivēšanai.

 


Lektore: Mg.sc.Ilga Robežniece, vairāk kā 20 gadu  pieredze dokumentu pārvaldībā, 14 gadu pieredze Latvijas  Nacionālajā arhīvā- lietu nomenklatūru, dokumentu  klasifikācijas shēmu, arhīva uzziņas sistēmas dokumentu  izvērtēšana, arhīvu fondu kvalitātes pārbaudes, dalība  institūciju ekspertu komisijās u.c.. LNA pilotprojekta  ietvaros 2013.g. strādājusi ar elektronisko dokumentu uzskaites un aprakstīšanas jautājumiem. Piedalījusies  darba grupā izstrādājot dokumentu un arhīvu pārvaldības  normatīvos aktus, sagatavojusi MK noteikumus Nr. 749 „Kārtība, kādā nodod dokumentus pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā”. Ir iekļauta ekspertu sarakstā, kuri izvērtē mācību programmas - lietvežiem, biroja administratoriem u.c.SEMINĀRA TĒMAS APRAKSTS
 
Semināra laikā apskatīsim jautājumus – kā nodrošināt atbilstošu elektronisko dokumentu radīšanu. Kā izveidot elektronisko dokumentu atvasinājumus (kopijas, izrakstus, norakstus) papīra formā? Kādus elektroniskos parakstus var lietot un uz kādiem dokumentiem? Kā izstrādāt tādu elektronisko dokumentu, kas nebūtu tikai informācija, bet kalpotu, kā tiesisks apliecinājums un pierādījums gan vadītājam, gan darbiniekam. Ko un kā rakstīt? Kā uzskaitīt elektroniskos dokumentus? Kādi organizatoriskie dokumenti jāizdod, lai radītu atbilstošus elektroniskos dokumentus? Kādai jābūt elektronisko dokumentu pārvaldības sistēmai? Par visiem šiem jautājumiem runāsim semināra laikā.
 

ĪSS SEMINĀRA SATURA IZKLĀSTS
 
 • Elektronisko dokumentu, elektronisko parakstu tiesiskā vide.
   
 • Elektronisko dokumentu sagatavošana - formāts, obligātie rekvizīti.
   
 • Paraksts uz elektroniskā dokumenta.
   
 • Elektronisko dokumentu aprite, reģistrēšana un saglabāšana.
   
 • Elektronisko dokumentu pieejamība un izmantošana- kopija, noraksts, izraksts.
   
 • Elektronisko dokumentu aizsardzība, iekšējie regulējumi, iespējamie riski.
   
 • Elektronisko dokumentu iesniegšana arhīvā vai iznīcināšana.
   
 • Prasības Elektronisko dokumentu pārvaldības sistēmām.
   
 • Atbildes uz jautājumiem, konsultācijas.


  Par semināra apmeklējumu tiek izsniegta "Lietvedības Mācību centrs" apliecība. Semināra cenā iekļauti izdales materiāli un divas kafijas pauzes. 

  Apmeklētāju atsauksmes:
   
  Viss saprotamā valodā, atbilstoši tematikai, ļoti kvalitatīvi. Šī semināra laikā var ļoti labi visu izprast par elektroniskajiem dkoumentiem. Iegūtās zināšanas ļaus labāk pārzināt dokumentu pārvaldību elektroniskā vidē. 
  Sandra Orlova – pašnodarbinātā
   
  Ļoti kompetenta pasniedzēja. Seminārs bija ļoti interesants un noderīgs. Semināra pozitīvās iezīmes – pārskatāmie materiāli un kompetence. Pēc semināra apmeklējuma ir precīzāka izpratne elektronisko dokumentu izstrādnē un apritē.
  Digna Norbuta - “NBS Mācību vadības pavēlniecības štābs”

  Semināru vērtēju ļoti pozitīvi. Saņēmu jaunas idejas un virzienus, kādos meklēt nepieciešamos risinājumus. Semināra apmeklējums atstāja pozitīvas emocijas un jaunu pieredzi turpmākajām darba gaitām, lai vieglāk orientētos šajā jomā. Šo semināru ieteiktu atbildīgajām personām par dokumentu pārvaldības sistēmām, ļoti noderīgi!
  Eva Koreņevska - ERGO
   
  Kopumā semināru vērtēju labi, tematika aktuāla, informācijas pasniegšana saprotama un labi uztverama. Visvairāk semināra laikā patika pasniedzējas bagātā pieredze un tas ka viņa pasniedze piemērus no savas pieredzes. Ikdienā noderēs iegūtās zināšanas par elektroniskajiem dokumentiem, jo ar vien vairāk ar tiem sanāk saskarties ikdienā. Ieteiktu semināru visiem, kas ikdienā darbojas ar elektriskajiem dokumentiem.
  Sandra Smiltniece - "biroja vadītāja SIA "Graanul Pellets

  Esmu apmierināta ar semināru un savu izvēli. Visvairāk no semināra noderēs iegūtā informācija, kas tiks pielietota arī ikdienas darbā. 
  Irina Kairova - sekretāre AS "BMGS" 

  Paldes! Seminārs bija interesants - īpaši pasniegšana. Saprotamā, vienkāršā valodā. Tematika 50/50 mana darba sfēra, bet nekad jau nevar būt par daudz zināšanu! Patika vienkāršais pasniegšanas veids. Domāju, ka darbā noderēs daļa no dzirdētā. Ieguvumi - noteikti idejas!
  Baiba Luca - SIA "Annels grupa"

  Semināru vērtēju pozitīvi. Visvairāk patika, ka semināra ietvaros tika izrunāts kā dzīvē/darbā tas strādā, kā pielieto. Ir iegūta informācija/izpratne par sev neizprastām lietām. Semināru ieteiktu apmeklēt personāla daļas darbiniekiem un biroja vadītājiem.
  Evita Veigure - lietvede SIA "LATGRAN"

  Ļoti interesants, izglītojošs seminārs. Saprotami izskaidroti jautājumi. Kļuva skaidrāks par elektronisko dokumentu glabāšanu. Iegūtas zināšanas kā izstrādāt, aprakstīt instrukciju. Semināri piemēroti lietvežiem un biroja vadītājiem.
  Egita Latkovska - SIA "LATGRAN"

  Seminārs labi organizēts, informācija tiek izklāstīta skaidri, saprotami. Tematika atbilstoša un aktuāla. Vispozitīvāk vērtēju īso un kodolīgo informāciju. Lielākais ieguvums no semināra - zināšanas par galvenajām lietām, kritērijiem, kas jāievēro elektronisko dokumentu radīšanā. Manuprāt, seminārs piemērots visiem, kas rada dokumentus, piedalās to apritē, reģistrēšanā, uzraudzīšanā un saglabāšanā.
  Vineta Garā - Madonas novada, Mārcienas pagasta pārvalde


  “Lietvedības mācību centrs”
  Tālrunis: 25396231
  E-pasts: info@seminari.lv

Lai pieteiktos elektronisko dokumentu semināram, lūdzu, aizpildiet šo kontaktformu:

Vārds, Uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts