Personības izaugsmes meistarklase

EMOCIONĀLAIS INTELEKTS JEB EQ – KĀ TO NOTEIKT UN PILNVEIDOT KATRU DIENU 
 

No emocionālās intelekta noteikšanas ir atkarīga spēja vadīt gan savu dzīvi, gan arī biznesu. Ikvienam no mums vajadzētu prast atbildēt uz jautājumiem, vai mēs adekvāti novērtējam savas spējas? Vai mēs savās kļūdās vainojam citus? Vai mēs slēpjam savas patiesās emocijas? Neprasme kontrolēt savas jūtas un emocijas bieži noved pie emocionālajiem uzliesmojumiem, kas nav pieļaujami biznesa attiecībās, jo ikviens no mums vēlas būt labs sadarbības partneris. Neapšaubāmi, tikai ar tādiem partneriem, kas spēj kontrolēt savas emocijas un ir atvērti, vēlas sadarboties ilgtermiņā.

Lai palīdzētu uzlabot saskarsmes spējas un izmantot savu emocionālo intelektu pareizi, ikvienam ir iespēja apmeklēt personības izaugsmes meistarklasi “EMOCIONĀLAIS INTELEKTS JEB EQ – KĀ TO NOTEIKT UN PILNVEIDOT KATRU DIENU".

Praktiskā semināra dalībnieki, pirms semināra aizpilda emocionālā intelekta aptauju tiešsaistē internetā. Šī aptauja (J.Roze, 2017) tiek izmantota gan zinātniskajos pētījumos (ir vairākas publikācijas starptautiskajos recenzējamos žurnālos), kā arī praktiskajos nolūkos dažādos uzņēmumos.
 
Semināra ietvaros jums būs iespēja noteikt savu emocionālā intelekta līmeni, izstrādāt savu emocionālo intelekta attīstības plānu, kā arī gūt izpratni par psihes regulēšanas paņēmieniem. 
 

Semināra norises laiks: 12. decembrī no plkst. 15.00–18.00
Semināra norises vieta: Rīgā, Kr. Barona ielā 34, 2. stāvā
Semināra organizators: "Biznesa Akadēmija"
Cena: Ar “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,-  (semināra standarta cena EUR 259,-)

 

"Rīgas Psiholoģijas skola” dibināta, lai uzņēmuma pārstāvjiem sniegtu iespēju apgūt zināšanas, kā biznesa attīstīšanā veiksmīgāk pielietot ar psiholoģiju saistītās iespējas. “Rīgas Psiholoģijas skolas” rīkotajos semināros tiek sniegti profesionāļu padomi par tādām tēmām, kā darbinieku motivācija, biznesa komunikācijas prasmes un citām tēmām. Semināru mērķauditorija ir kompāniju vadītāji un uzņēmumu personāla daļas speciālisti, tomēr tiem var pieteikties jebkurš interesents.Lektors: Dr.psych. Jānis Roze, biznesa psihologs, uzņēmumu vadības konsultants ar vairāk nekā 20 gadu akadēmisko (TURĪBA, RISEBA, RPIVA, Leipcigas Universitāte) un praktisko pieredzi dažādu biznesa semināru un apmācību vadīšanā; vairāku zinātnisko pētījumu autors.
Biznesa psihologam Jānim Rozem ir ilgu gadu pieredze dažādu tēmu pasniegšanā, starp tām – Ilgtspējīga organizācijas stratēģija, Personāla novērtēšana un motivācija, Līderība, Komandas izveide un vadība, Organizācijas kultūra, Apmācība organizācijā, Kreativitātes un inovāciju veicināšana un ieviešana organizācijā. Iedziļināšanās šajās tēmās (strādājot par lektoru RPIVA un TURĪBA ar dažādām mērķauditorijām, tostarp, ārzemju studentiem; veicot pētījumus; adaptējot personāla novērtēšanas metodikas un izveidojot savas, piem., motivācijas noteikšana, Vadītāja kreatīvā līderība), ļauj Jānim Rozem redzēt situāciju organizācijā kopumā un dažādu faktoru mijiedarbībā (stratēģijas, motivācijas, organizācijas kultūras utt.). J. Roze arī strādājis ar vairākām pašvaldībām, pašvaldību iestādēm un uzņēmumiem, turklāt jau vairāk nekā 20 gadus aizraujas ar pašattīstības tēmām un pasniedz tās praktiski dažādām interesentu grupām.


 
MEISTARKLASES TĒMAS:

Meistarklasē sev piemērotās zināšanas un vingrinājumus atradīs ikviens – gan iesācēji, gan tie, kuriem ir jau pieredze cilvēka spēju attīstībā.


Emocionālais intelekts ir svarīgs ģimenē un darba vidē. Cilvēkiem ar augstāku emocionālo intelektu nenoliedzami ir vairākas priekšrocības:
 
 • ir labākas saskarsmes spējas, ir efektīvāki pārrunās, labi risina konfliktus utt.; 
 • iekšējā pasaule ir sakārtotāka, labāk regulē savu psihi, lai panāktu vajadzīgo noskaņojumu sniegumam (Sim, Bang, 2015), ir zemāks stresa līmenis, augstāka apmierinātība ar dzīvi;
 • komandā – labāk sadarbojas un saliedē (Wang & Huang, 2009), ir labāki līderi (Sax et al., 2015), iedvesmo un emocionāli aizrauj apkārtējos – kolēģus, padotos. 
   
Praktiskā semināra dalībnieki varēs noteikt savu emocionālā intelekta līmeni ar jaunu aptauju (J.Roze, 2017), kas ir pārbaudīta zinātniskajos un praktiskajos pētījumos (piemēram, vadītāju emocionālā intelekta saistība ar psiholoģisko klimatu kolektīvā; darbinieku atlasē – kandidāti ar augstāku emocionālo intelektu ātrāk un veiksmīgāk iekļaujas kolektīvā). Jaunās aptaujas skalas: Emocionālā stabilitāte, Komunikācijas spējas; Emociju izmantošana sniegumam; Pozitīva pašuztvere; Spēja citus emocionāli aizraut. Citas skalas: Emociju apzināšanās; Problēmu risināšana; Neatkarība; Optimisms; Empātija; Pašaktualizācija līmenis; Pašregulācija; Stresa vadība; Sociālā atbildība; Laimes izjūta; Asertivitāte; Realitātes izjūta.

 
IEGUVUMI:
 
 • Noteiksiet savu emocionālā intelekta līmeni – savas spēcīgās puses un virzienus, ko varētu attīstīt.
 • Sava emocionālā intelekta attīstības plāna izstrāde.
 • Gūsiet izpratni par sevis regulēšanas paņēmieniem.
 • Izpratīsiet dziļāk, kā emocijas var veicināt pašmotivāciju un sniegumu. 
 • Apgūsiet paņēmienus, kas palīdz izprast citu cilvēku emocijas.
 • Paņēmieni, kas palīdz pārvaldīt negatīvās emocijas un destruktīvu uzvedību.
 • Iepazīsieties, kā emocionālais intelekts var celt sadarbības kvalitāti komandā.
 • Izpratīsiet, kā emocionālais intelekts var celt elastību reaģēšanā, kas palīdz mazināt stresa līmeni, celt cilvēka līderības kvalitātes, efektivitāti pārrunās utt.
   

ĪSS SATURA IZKLĀSTS:
 
1. Emocionālais intelekts 

 

 • Emocionālā intelekta struktūra.
 • Emocionālais intelekts sevis pārvaldīšanai.
 • Noskaņojuma radīšana sniegumam. Piemēri un paņēmieni.

 

2. Emocionālā intelekta attīstība

 

 • Sava emocionālā intelekta stipro un vājo pušu noskaidrošana.  
 • Šķēršļi, kas traucē emocionālā intelekta attīstībā.
 • Sava emocionālā intelekta attīstības plāna izstrāde. 

 

3. Emocionālais intelekts darba vidē

 

 • Darbības, kas ceļ komandas kopīgo emocionālā intelekta līmeni.
 • Emocionālais intelekts kā vadības rīks.
 • Emocionālā intelekta pielietošana pārrunās un pārdošanas procesā.
 • Emocionālā intelekta izmantošana komandas darba un grupas dinamikas uzlabošanā.
 • Emocionālā intelekta pielietošana saskarsmē ar problemātiskajiem cilvēkiem (kolēģiem, klientiem utt.).
 
Piesakoties semināram, dalībnieki saņem saiti uz mājas lapu, kurā varēs aizpildīt aptauju. Aizpildot aptauju, dalībnieki izdomā savu šifru, pēc kura atpazīs savus datus – šādi tiks garantēta anonimitāte. Atnākot uz semināru, dalībnieku rezultāti būs izdales materiālos. 

 
Meistarklases noslēgumā tiek izsniegta īpaša "Rīgas Psiholoģijas skola" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiāli, kafijas / tējas pauzes. Rīgas Psiholoģijas skola
Tālrunis 28487618
e-pasts [email protected]

 

Lai pieteiktos semināram, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts