Praktiskais seminārs
 
“Finanšu vadības pamati vadītājiem”


Ikviena uzņēmējdarbība ir saistīta ar finansēm – ar pietiekamiem finanšu līdzekļiem, iespējams, ne tikai norēķinoties par nepieciešamajiem resursiem un veikt ikmēneša maksājumus, bet arī īstenojot jaunas idejas, tāpēc finanšu vadības pamatus būtu jāapgūst ikvienam vadītājam.

Ar finansēm saistīto jautājumu pārzināšana ir nozīmīga, lai analizētu datus un veidotu nākotnes prognozes, kā arī pieņemtu stratēģiski nozīmīgus lēmumus.

Semināra ietvaros tiks apskatīti grāmatvedības un finanšu pamatprincipi, tiks runāts par uzņēmuma finanšu pārskatiem – kā novērtēt uzņēmuma finanšu rezultātu, lietojot finanšu pārskatus, kā vadītāju lēmumi ietekmē uzņēmuma kapitālu un ieguldījumus un virkni citiem jautājumiem.


Semināra norises laiks: 20. maijā plkst. 10.00–14.00
Semināra norises vieta: Kr. Barona iela 34 (2. stāvs), Rīga

Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-).
Semināra organizators: "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"

Cenā iekļauti apmācību materiāli.
 
Par dalību apmācībās tiek izsniegta "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs" apliecība.


 

 
Katram semināra apmeklētājam – reklāmas un publicitātes iespēja interneta medijos apmācību maksas apmērā – PAR BRĪVU, pateicoties programmas "Biznesa uzrāviens" atbalstam. Reklāmu un reklāmas rakstus interneta portālos un sociālajos tīklos iespējams izvietot "Nacionālās mediju grupas" interneta resursos, plašāk skatiet: www.nmg.lv

 
Nodokļu Likumdošanas Izglītības centrs (NLIC) jau kopš 2008. gada regulāri organizē dažādus seminārus par grāmatvedības un nodokļu jautājumiem un šī brīža ekonomiskajās pārmaiņās dod iespēju interesentiem apmeklēt vairākus seminārus mēnesī, tādējādi maksimāli palielinot vai uzlabojot esošās zināšanas.
 
Semināra lektore: finanšu eksperte Sintija Frienberga. 

Pasniedzēja ir beigusi Latvijas Universitātes ekonomikas fakultātes maģistrantūru, kā arī Biznesa augstskolas ”Turība” uzņēmējdarbības vadības bakalaura programmu, kur ieguvusi izcilas teorētiskās zināšanas uzņēmējdarbības vadībā, grāmatvedībā un auditā, kā arī ar uzņēmējdarbību saistītajās tiesību nozarēs. Mācoties biznesa augstskolā “Turība”, ieguvusi pirmā līmeņa augstāko izglītību grāmatvedībā. Vairāk nekā 20 gadu garumā iegūtās teorētiskās zināšanas ir pielietojusi praksē, strādājot gan galvenās grāmatvedes amatā, gan Valsts ieņēmumu dienestā (VID) Nodokļu kontroles pārvaldē, kā auditore (tajā skaitā pildījusi juridisko personu audita daļas vadītājas pienākumus). Latvijas Prezidentūras laikā pār Eiropas Savienību strādājusi Finanšu ministrijā kā nodokļu eksperte, pārstāvot Latviju Eiropas Komisijas darba grupās Briselē. Turklāt Sintija Frienberga strādājusi arī tādos starptautiskos auditoruzņēmumos kā SIA „Ernst&Young Baltics” un AS „BDO Latvia”, kā arī SIA “Lidl Latvija” nodokļu nodaļas vadītājas amatā.
 

SATURA IZKLĀSTS:

 

 

  • Grāmatvedības un finanšu pamatprincipi. Uzņēmuma finanšu pārskati (bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins, naudas plūsmas pārskats) un to sagatavošanas pamatkoncepcijas.

 

  • Kā novērtēt uzņēmuma finanšu rezultātu lietojot finanšu pārskatus? (finanšu koeficienti un to analīze);

 

  • Īstermiņa biznesa lēmumu pieņemšana un peļņas sliekšņa analīzes nozīme (break-even analysis);

 

  • Vadītāja lēmumi un to ietekme uz uzņēmuma apgrozāmo kapitālu;

 

  • Uzņēmuma naudas plūsmas prognozēšana un tās nozīme uzņēmuma dzīvotspējas nodrošināšanā;

 

  • Vadītāja lēmumi un to ietekme uz uzņēmuma ilgtermiņa ieguldījumiem;

 

  • Budžeta sastādīšana un prognožu nozīme uzņēmuma darbībā;
 
  • Kā novērtēt iespējamos finanšu riskus?
"Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Tālrunis: 29948182
E-pasts: [email protected]
 

Lai pieteiktos praktiskajam semināram, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts