IZGLĪTĪBAS UN ZINĀŠANU SPĒKS TAVAI IZAUGSMEI!

Reģistrējies biznesa apmācībām ar līdzfinansējumu.

Grāmatvedis ir ikviena uzņēmuma neaizstājams speciālists – uz grāmatveža pleciem gulstas atbildība par nodokļu un finanšu atskaitēm, firmas finanšu operācijām un par uzņēmuma finanšu darbību kopumā. Taču ne tikai – grāmatveža galvenais uzdevums ir vienmēr būt informētam par aktuālākajām izmaiņām nodokļu un finanšu likumdošanā.

Lai panāktu veiksmīgu rezultātu, ikvienam nozares pārstāvim ir svarīgi sekot līdzi jaunumiem likumdošanas grāmatvedības uzskaites un nodokļu jautājumos, tapēc jau šodien ir iespēja pieteikties vairākiem aktuāliem grāmatvedības un nodokļu semināriem. 

Grāmatvedības un nodokļu apmācības
 
Sakarā ar MK 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" visi semināri līdz 14. aprīlim tiek rīkoti, izmantojot tiešsaistes platformu.


Praktiskais seminārs (E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ)NODOKĻU BRĪVDIENAS UN DĪKSTĀVES PABALSTI, GARANTIJAS, VALSTS PROGRAMMU AIZDEVUMI UN CITI IESPĒJAMIE RISINĀJUMI KRĪZES LAIKĀ. Lai reaģētu uz Covid-19 krīzes izraisītajām ekonomiskajām sekām un sniegtu atbalstu nozarēm, uzņēmumiem un to darbiniekiem, ir pieņemts likums "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību", kas paredz virkni atbalsta pasākumu uzņēmumiem, to darbiniekiem un saimnieciskās darbības veicējiem. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 39,-. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/nodoklu-brivdienas-un-dikstaves-pabalsti

Praktiskais seminārs (E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ): BIEDRĪBU, RELIĢISKO UN CITU NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU GRĀMATVEDĪBA UN GADA PĀRSKATI. SABIEDRISKAIS LABUMS. ZIEDOJUMI UN ATLAIDES. SOCIĀLAIS UZŅĒMUMS. Arī biedrībām, reliģiskajām un citām nevalstiskajām organizācijām ik gadu ir jāiesniedz gada pārskats. Lai organizācija spētu veiksmīgi attīstīties, ikvienam nepieciešams sekot līdzi likuma izmaiņām un būt informētam par jaunumiem, no kuru pārzināšanas ir atkarīga tā turpmākā darbība. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 69,-. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/gramatvediba-un-gada-parskati

Praktiskais seminārs (E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ): UZŅĒMUMA DARBĪBA UN GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITE COVID-19 APSTĀKĻOS. Jaunais koronavīruss “Covid-19” skāris ne tikai cilvēku, bet arī uzņēmumu veselību – arvien biežāk tiek ziņots par krīzes situācijām biznesā, kas raisījis neskaitāmus jautājumus gan uzņēmumu vadītājiem, gan darbiniekiem. E-semināra ietvaros ikvienam būs iespēja uzzināt visu par nodokļiem, maksātspēju, izmaksu optimizāciju, valsts atbalsta pasākumiem, darba samaksām, dīkstāves apmaksu un visu pārējo, kas skar uzņēmumus saistībā ar “Covid-19”. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – vien EUR 39,-. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/uznemuma-darbiba-un-gramatvedibas-uzskaite

Grāmatvedības un nodokļu jaunumu apmācību kurss (KLĀTIENĒ, E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS): GRĀMATVEDĪBAS AKADĒMIJA: grāmatvedības uzskaites un nodokļu jaunumi, to optimizācijas iespējas jeb kā grāmatvedim kļūt par uzņēmuma vērtīgāko darbinieku. Laikā, kad strauji attīstās un mainās likumdošana grāmatvedības uzskaites un nodokļu jautājumos, ir svarīgi spēt izsekot jaunumiem un saglabāt profesionalitāti. Cena: pateicoties programmas "Biznesa uzrāviens" līdzfinansējumam  (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 59,-. Sākums – 2. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/gramatvedibas-akademijas-intensivais-kurss

Praktiskais seminārs (KLĀTIENĒ, E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS): DARBA ALGA UN NODOKĻI. SOCIĀLĀ DROŠĪBA. PRIVĀTĀ APDROŠINĀŠANA. Ikviens uzņēmums mūsdienās saskaras ar tādiem terminiem kā darba alga, nodokļi un sociālā drošība. Tie ir svarīgi aspekti arī ikvienam darba ņēmējam. Taču arvien biežāk nākas secināt, ka cilvēkiem ir nepilnīgas zināšanas gan par darba algas aprēķināšanu, gan nodokļu nomaksu. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 39,-. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/darba-alga-un-nodokli

Praktiskais seminārs (E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS): UIN DEKLARĀCIJAS PRAKTISKA SAGATAVOŠANA. PERSONĀLA ILGTSPĒJAS PASĀKUMI. Semināra ietvaros uzzināsiet visu par UIN deklarāciju, par tās taksācijas periodu, aizpildīšanu, iesniegšanu, nodokļa piemērošanu dividenēm, UIN atvieglojumiem un daudziem citiem svarīgiem aspektiem. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 39,-. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/uin-deklaracijas-sagatavosana

Praktiskais seminārs (KLĀTIENĒ, E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS)​:  DARĪJUMI SKAIDRĀ NAUDĀ – IESPĒJAMIE RISKI UN SODA SANKCIJAS. JAUNI IEROBEŽOJUMI 2020. GADĀ. KASES APARĀTU, BIĻEŠU UN KVĪŠU LIETOŠANA. Semināra ietvaros tiks apskatīti tādi jautājumi kā skaidrās naudas ierobežojumi, darījumi ar juridiskām personām, darījumi ar fiziskām personām, skaidrās naudas deklarēšana, skaidrās naudas izmaksa autoriem, algas izmaksa skaidrā naudā un citas aktualitātes saistībā ar darījumiem skaidra naudā. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 39,-. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/skaidras-naudas-darijumi

Praktiskais seminārs (KLĀTIENĒ, E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS): KĀ 2020. GADĀ APRĒĶINĀT ALGU, AUTORATLĪDZĪBU UN IETURĒT NODOKĻUS? Grāmatvežiem mūsdienās ir vairāki būtiski uzdevumi, tai skaitā aprēķināt darba algas darbiniekiem, veikt nodokļu aprēķinus, kā arī pārvaldīt nodokļu un finanšu likumdošanu. Neapšaubāmi algu grāmatvedībā ir nepieciešama visaugstākā precizitāte katrā niansē, tāpat arī autoratlīdzību, slimības kompensāciju, kā arī dažādu citu atvieglojumu aprēķināšanā. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 39,-. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/algas-aprekins

KVALIFIKĀCIJAS CELŠANAS KURSI GRĀMATVEŽIEM – praktiskais semināru cikls (KLĀTIENĒ, E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS)Jauna programma! Grāmatvedība mūsdienās ir viena no pieprasītākajām speciālitātēm Latvijā, jo jebkurā, pat vismazākajā firmā, ir nepieciešams speciālists, kurš pārzina uzņēmuma finanses un spēj kvalitatīvi veikt grāmatveža pienākumus. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 99,-.  Sākums – 30. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/kvalifikacijas-celsanas-kursi-2020

Praktiskais seminārs (KLĀTIENĒ, E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS)UZŅĒMUMA KLIENTU OBLIGĀTĀ IZPĒTE, RISKU NOTEIKŠANA, PATIESĀ LABUMA GUVĒJI, JAUNI SODI UN STARPTAUTISKO SANKCIJU IEVĒROŠANA. SLIEKŠŅA DEKLARĀCIJA. JAUNI GROZĪJUMI NOZIEDZĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU LEGALIZĀCIJAS LIKUMĀ, SANKCIJU TIESĪBU AKTOS JAUNI MK NOTEIKUMI, KAS IR SPĒKĀ NO 29.06.2019. Grāmatvedība mūsdienās saskaras ar daudzām izmaiņām un ikviena grāmatveža uzdevums ir apgūt visus aktuālākos jaunumus, lai nodrošinātu, ka visu finanšu dokumenti ir atbilstošā kārtībā un uzņēmums ir ievērojis grāmatvedības regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 39,-. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/sankciju-ieverosana

Praktiskais seminārs (KLĀTIENĒ, E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS)ATCELTA PVN REVERSĀ KĀRTĪBA UN CITI JAUNUMI. JAUNI PĀRSKATU IESNIEGŠANAS TERMIŅI UN NOSACĪJUMI IIN. No šī gada ir pieņemti vairāki būtiski grozījumi likumdošanā. Vienas no vērienīgākajām izmaiņām ir skārušas PVN. Būtiskākie grozījumi attiecas uz apgrieztās jeb reversās PVN maksāšanas kārtības atcelšanu un ierobežošanu vairākām preču grupām un pakalpojumiem. Tāpat arī spēkā stājušies grozījumi likumā par mikrouzņēmumu nodokli un uzņēmumu ienākuma nodokli, kā arī iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas nosaka trīs būtiskus jaunumus saistībā ar gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 39,-. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/atcelta-pvn-reversa-kartiba

Praktiskais seminārs (KLĀTIENĒ, E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS)GRĀMATVEDĪBAS PAMATI BIROJA VADĪTĀJIEM. Seminārā būs iespēja uzzināt, kā pareizi plānot un īstenot grāmatvedības politiku uzņēmumā, visu par finanšu un vadības pārskatiem, bilanci un naudas plūsmu, kā arī to, kā veidot atskaites un darboties EDS sistēmā. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 39,-. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/gramatvedibas-pamati

Praktiskais seminārs (KLĀTIENĒ, E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS)KĀ PAREIZI NOFORMĒT LĪGUMUS UN APRĒĶINĀT NODOKĻUS, IEVĒROJOT JAUNUMUS NORMATĪVAJOS AKTOS PAR DATU AIZSARDZĪBU, DARBA TIESĪBĀM, NODOKĻIEM UN GRĀMATVEDĪBU. Līgums mūsdienās ir viens no zināmākajiem darījumu veidiem, ar ko sastopamies gan darbā, gan kārtojot grāmatvedības jautājumus. Viens no svarīgākajiem līgumiem ir darba līgums, ar kuru mēs apstiprinām, ka darba devējs un darbinieks ir nodibinājuši savstarpējās darba tiesiskās attiecības. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 39,-. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/ligumu-pareiza-noformesana

Vienas dienas kursi pašnodarbinātajiem, individuālajiem komersantiem un mikrouzņēmumu īpašniekiem (KLĀTIENĒ, E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS)PATS SEV GRĀMATVEDIS! Grāmatvedības kārtošana vienkāršā ieraksta sistēmā. Mikrouzņēmumu nodoklis, IIN, patentmaksa. Grāmatvedība ir viens no svarīgākajiem uzņēmējdarbības elementiem – atbilstošas zināšanas un prasmes šajā jomā ir zelta vērtas, it īpaši, ja vēlies būt atbildīgs uzņēmuma vadītājs vai prasmīgs darbinieks. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 39,-. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/pats-sev-gramatvedis

Praktiskais vienas dienas seminārs (KLĀTIENĒ, E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS): PVN LIKUMA PRAKTISKĀ PIEMĒROŠANA UZŅĒMUMIEM UN IESTĀDĒM. Mūsdienās likumdošana mainās ļoti strauji un arī šis gads tam nav izņēmums. Šogad būtiskas izmaiņas skārušas arī PVN likumu. Lai nepieļautu kļūdas, kas var rezultēties ar finansiāliem zaudējumiem uzņēmumam vai pat sodu, ikvienam ir regulāri jāseko līdzi izmaiņām likumos un jāpārzina aktualitātes, kas attiecas uz PVN piemērošanu dažādām precēm un pakalpojumiem. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 39,-. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/pvn-likuma-piemerosana

Praktiskais seminārs (E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS): PRAKTISKA GATAVOŠANĀS GADA PĀRSKATAM, DARĪJUMU IEGRĀMATOŠANA. INVENTARIZĀCIJA DARBĀ UN GRĀMATVEDĪBĀ PA BILANCES POSTEŅIEM. PAMATLĪDZEKĻU UN KRĀJUMU UZSKAITE. Inventarizācija ir saimnieciskajā darbībā lietojamās mantas, debitoru parādu un kreditoru saistību salīdzināšana ar grāmatvedības uzskaites datiem, tās saskaitot un novērtējot. Semināra ietvaros uzzināsiet visu par inventarizācijas veikšanu un noteikumiem, kas jāievēro šajā procesā. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 39,-. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/gada-parskats

Praktiskais grāmatvedības seminārs (KLĀTIENĒ, E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS)BŪTISKAS IZMAIŅAS PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKĻA (PVN) LIKUMĀ, KAS IETEKMĒ KATRA UZŅĒMUMA UN IESTĀDES DARBU. No šī gada 1. jūlija ir spēkā stājušās vairākas būtiskas izmaiņas Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likumā. Grozījumi ir skāruši gan PVN piemērošanu, gan nodokļa maksāšanas kārtību, tāpat mainās arī darba algas aprēķināšanas regulējošie normatīvie akti. Būtiskākie grozījumi attiecas uz apgrieztās jeb reversās PVN maksāšanas kārtības atcelšanu un ierobežošanu vairākām preču grupām un pakalpojumiem. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 39,-. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/butiskas-izmainas-pvn-likuma

Praktiskais seminārs (KLĀTIENĒ, E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS)DEBITORU PARĀDI GRĀMATVEDĪBĀ UN NODOKĻU PIEMĒROŠANA. VID TIESĪBAS PIEDZĪT NODOKĻU PARĀDU NO DARĪJUMA PARTNERA. Semināra ietvaros dalībniekiem būs iespēja uzzināt visu par debitoru parādiem – kā debitoru parādus uzrāda grāmatvedība, kad tos atzīst par zaudētiem un kad tiem veido uzkrājumu, kā arī visu par uzņēmumu ienākuma nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 39,-. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/debitoru-paradi-gramatvediba 

Apvienotais praktiskais grāmatvedības seminārs (KLĀTIENĒ, E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS)VISAS AKTUĀLĀS IZMAIŅAS NODOKĻU LIKUMDOŠANĀ UN GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITĒ, PAR KURĀM JĀBŪT INFORMĒTAM KATRAM UZŅĒMUMAM UN IESTĀDEI. Katram uzņēmumam un iestādei jāņem vērā, ka nodokļu reformas ietvaros spēkā stājušās vairākas būtiskas izmaiņas, kas skar visu organizāciju nodokļu aprēķinu. Šajā seminārā tiks skatītas tādas tēmas kā veiktie būtiskākie grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli", "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (VSAOI) un "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli." Tiks apskatītas arī izmaiņas Darba likumā, kā arī Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā un LR MK noteikumos. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 39,-. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/izmainas-nodoklu-likumdosana

Praktiskais semināru cikls (KLĀTIENĒ, E-APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS)KVALIFIKĀCIJAS CELŠANAS KURSI GRĀMATVEŽIEM. Grāmatvedība mūsdienās ir viena no pieprasītākajām specialitātēm Latvijā, jo jebkurā, pat vismazākajā firmā, ir nepieciešams speciālists, kurš pārzina uzņēmuma finanses un spēj kvalitatīvi veikt grāmatveža pienākumus. Grāmatvedības zināšanām lielākoties ir praktiska nozīme, jo ar tās palīdzību iespējams veidot grāmatvedības atskaites un pārvaldīt citus svarīgus finanšu dokumentus, kā arī sekot līdzi naudas plūsmai. Cena: pateicoties programmas "Biznesa uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – viss apmācību kurss SĀKOT NO EUR 99,-. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/kvalifikacijas-celsanas-kursi

Praktiskais nodokļu optimizācijas seminārs (KLĀTIENĒ, E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS)NODOKĻU UN KOMERCDARBĪBAS PLĀNOŠANA. IZMAKSU SAMAZINĀŠANA UN PEĻŅAS PALIELINAŠANA. ATTIECĪBAS AR VID + ĪSUMĀ PAR AKTUĀLAJIEM NODOKĻU LIKUMDOŠANAS JAUNUMIEM 2020. gadā. Nodokļu optimizācija ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, ar kuriem sastopas gan uzņēmēji, gan darbinieki. Nodokļu optimizācijas mērķis ir nodokļos maksājamo summu samazināšana ar likumīgām metodēm, izmantojot normatīvajos aktos paredzētās iespējas. Semināra ietvaros tiks skatīti tādi jautājumi kā darba līgums, nodokļu maksātāju tiesības un pienākumi, darba samaksas nosacījumi, skaidrās naudas ierobežojumi u.c. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 39,-. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/nodoklu-optimizacija

Svarīgi, lai nekad neaptrūktos vēlme mācīties un vairot savas zināšanas, profesionālās prasmes un personības iemaņas. Tad arī darbi sokas daudz labāk!

Tālrunis papildus informācijai: 20355559; e-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos grāmatvedības un nodokļu apmācībām, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts
Apmācības klātienē
E-apmācības tiešsaistē
Apmācības neklātienē