Grāmatvedības un nodokļu jaunumu apmācību kurss

GRĀMATVEDĪBAS AKADĒMIJA:
grāmatvedības uzskaites un nodokļu jaunumi, to optimizācijas iespējas 
jeb kā grāmatvedim kļūt par uzņēmuma vērtīgāko darbinieku.

 

Laikā, kad strauji attīstās un mainās likumdošana grāmatvedības uzskaites un nodokļu jautājumos, ir svarīgi spēt izsekot jaunumiem un saglabāt profesionalitāti. Nedrīkst aizmirst, ka grāmatvežiem, rēķinvežiem, lietvežiem, komersantiem un pat mikrouzņēmumu īpašniekiem, lai spētu ar panākumiem uzturēt biznesa darbību, ir jābūt informētiem par nodokļu jaunumiem, izmaiņām un to optimizācijas iespējām.

Sekas darbinieku vai vadītāju neziņai var būt dažādas un nopietnas, tādēļ ir svarīgi dažādās ar grāmatvedību saistītās jomās būt precīzam un zinošam, lai nekaitētu nedz uzņēmuma ienākumiem, nedz tā darbiniekiem un klientiem. 

Tā kā grāmatvedība un nodokļu jautājumi ir niansēti un jaunumi tajos parādās samērā bieži, dažāda aktualitāšu nepārzināšana var būt pat bīstama uzņēmumu darbībai. Arī vismazākā kļūda nodokļu uzskaitē, uzņēmuma norēķinos ar valsti vai lietvedībā ar Valsts ieņēmumu dienestu var maksāt laiku un pat darbu vairākiem cilvēkiem, kuri ir profesionāļi savā jomā, taču nav bijuši pietiekami informēti par jaunākajām izmaiņām vai aktualitātēm grāmatvedībā un nodokļu likumdošanas jaunumos.

Tiešī šī iemesla dēļ, lai visi tiktu informēti par jaunumiem šajos jautājumos, Latvijas Grāmatvedības klubs piedāvā īpašu 3 nodarbību grāmatvedības apmācību programmu "GRĀMATVEDĪBAS AKADĒMIJAS INTENSĪVAIS KURSS", kuras laikā ikviens interesents tiks informēts par visu aktuālo un svarīgāko grāmatvedības jomā, pasniedzēju informāciju papildinot ar dažādiem informatīviem materiāliem. 

No apmācību programmas grāmatveži iegūs ne vien tik ļoti nepieciešamās zināšanas, bet arī pieredzi un izpratni par likumiem un dažādiem jaunumiem, lai nākotnē veiksmīgi spētu vairot uzņēmuma panākumus un ieņēmumus. Regulārās un niansētās apmācības grāmatvedības jomas pārstāvjiem un komersantiem atsvaidzinās zināšanas un neļaus aizmirst tik svarīgos noteikumus veiksmīgai biznesa izaugsmei, kā arī jau iepriekš apgūtā informācija tiks papildināta ar jaunām aktualitātēm. 


Apmācību norises laiks: 4. augustā, 11. augustā un 28. augustā no plkst. 10.00–14.00


Apmācību iespējas:

APMĀCĪBAS KLĀTIENĒ, norises vieta: Kr. Barona iela 34 (2. stāvs), Rīga
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – EUR 149 + PVN, tikai EUR 129 + PVN!

E-APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 99 + PVN.

 
APMĀCĪBAS NEKLĀTIENĒ, dalībnieks patstāvīgi apgūst mācību vielu pēc elektroniski saņemtajiem materiāliem, pasniedzējs pieejams konsultācijām e-pastā.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 59 + PVN.
 
Par dalību apmācībās tiek izsniegta
"Latvijas Grāmatvedības klubs" apliecība elektroniskā (PDF) formātā.

Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/

 


Lektore: grāmatvedības un nodokļu eksperte, semināru lektore Jadviga Neilande.

Sertificēta nodokļu konsultante, ilggadēja VID speciāliste ar lielu pieredzi nodokļu konsultāciju jautājumos, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedre, ilgstoša darba pieredze sniedzot konsultācijas un pārstāvot uzņēmumus tiesvedībās nodokļu un grāmatvedības jautājumos.


Lai palīdzētu grāmatvežiem celt savu kompetenci un iegūt plašākas zināšanas, izglītības centrs “Nodokļu Likumdošanas Izglītības centrs” ir izveidojis īpašu Latvijas Grāmatvedības klubu. Šis klubs paredzēts gan tiem, kas savu nākotni vēlas saistīt ar grāmatveža profesiju, kā arī pieredzējušiem grāmatvežiem, kuri vēlas papildināt savas zināšanas, apgūt jaunas prasmes un nostiprināt jau esošās, tādējādi pakāpjoties augšup pa savām karjeras kāpnēm. 

Latvijas Grāmatvedības kluba mērķis ir nodrošināt grāmatvežiem atbilstošas zināšanas un pieredzi, lai ceļā pa karjeras kāpnēm neviens nevarētu jūs atturēt. Latvijas Grāmatvedības kluba mērķis ir arī atbalstīt un izcelt grāmatvežu nozīmīgumu ikvienā uzņēmumā, sniedzot tam īpašu, profesionālu atbalstu, palīdzot ikviena jautājuma un problēmas risināšanā, kā arī sniedzot noderīgu informāciju, individuāli to piemērojot biroja vadītāja specifiskajai darba videi.

Tāpat Latvijas Grāmatvedības kluba tikpat svarīgs mērķis ir arī veicināt ikkatra grāmatveža laimi, prieku, panākumus, izaugsmi, attīstību, inovativitāti, kreativitāti un sekmīgu ilgtspējīgumu ikvienā uzņēmumā. 


Ieskats GRĀMATVEDĪBAS AKADĒMIJAS INTENSĪVĀ KURSA apmācību tematikā:

1) Kā pareizi plānot un īstenot grāmatvedības politiku uzņēmumā + Darba tiesības un darba aizsardzība – kas grāmatvedim par to jāzina, īpaši krīzes laikā


 
 • Uzņēmuma uzskaites politikas veidošana un atjaunošana.
 • Uzņēmuma grāmatvedības organizācijas dokumentu paraugi.
    - par VID tematiskajām pārbaudēm; 
    - vispārīgās ziņas par uzņēmumu; 
    - grāmatvedības kontu darba plāns un tā lietošanas noteikumi;
    - korespondējošie konti 
 
 • Grāmatvedības kārtošanas dokumentu paraugi.
 
    - vispārīgie noteikumi par grāmatvedības dokumentiem; 
    - rīkojuma dokumentu paraugi;
    - attaisnojuma dokumentu paraugi;
    - savstarpējo ieskaitu akts;
    - preču norakstīšanas akts; 

 
 • Atbildes uz jautājumiem, konsultācijas.
   
 • Kompensācija par slimību darba dēļ.
 • Saimnieciskās darbības izdevumos atzīstamie izdevumi.
 • Atbildība par darba aizsardzības neievērošanu.
 • Slimības lapu apmaksa..
 • Bezalgas atvaļinājums.
 • Vai jāmaksā par dīkstāvi?
 • Attālinātais darbs no mājām.
 • Darba līguma nosacījumu maiņa - algas samazināšana, darba laika samazināšana.
 • Summētais darba laiks.
 • Nepilnais darba laiks.
 • Kompensācija par personiskā datora un telpas izmantošanu.
 • Darbinieku atlaišana.
 • Darbiniekam izmaksājamā atvaļinājuma nauda.
 • Darbiniekam izmaksājamā kompensācija.
 • Algas samazināšana.
 • Civilā aizsardzība un izdevumi.
 • Sanitārās normas.

2) Kā optimizēt personāla izmaksas un ietaupīt IIN un aktuāli grozījumi sociālajā jomā. 
 
 • Jaunas prasības darba līgumam. Darba līgums kā pareizi sastādīt?
 • Terminēta darba līguma maksimālais termiņš.
 • Darba samaksas nosacījumi.
 • Precizējumi darba laika nosacījumos.
 • Ikgadējā un papildu atvaļinājuma samaksas aprēķināšana darbiniekam, ievērojot normatīvoaktu prasības un darbiniekam noteikto darba laiku.
 • Svarīgi nosacījumi ar komandējumiem un darba braucieniem saistīto izdevumu atlīdzināšanai
 • Komandējums vai darba brauciens?
 • Kādos gadījumos tiek noformēts komandējums?
 • Kādos gadījumos tiek noformēts darba brauciens?
 • Dienas naudas summas noteikšana (Latvijā, ārzemēs), dienas naudas samazināšanas likumīgās iespējas.
 • Ierobežojumi dienas naudai komandējumos un darba braucienos (aprēķinu piemēri)
 • Atbildes uz jautājumiem, konsultācijas.

3) Svarīgi praktiski jautājumi PVN piemērošanā uzņēmumiem un iestādēm
 
 • Preču piegādes un iegādes darījumi, pakalpojumu sniegšana un saņemšana, pārrobežu pakalpojumi.
 • Aktuāli PVN piemērošanas un priekšnodokļa atskaitīšanas jautājumi;
- ja rēķinu apmaksā pēc pakalpojuma saņemšanas;
- ja samaksa par pakalpojumu tiek veikta avansā;
- kad drīkst atskaitīt priekšnodokli;
 • PVN piemērošana preču zudumiem un uzrādīšana PVN deklarācijā.
 • Priekšnodokļa korekcija zaudētiem parādiem.
 • Pierādījumu nodrošināšana preču iegādes, pakalpojumu saņemšanas darījumos.
 • Atbildes uz jautājumiem, konsultācijas.

Par autotransporta izmantošanu uzņēmumā un iestādē. Izdevumu atlīdzināšanas īpatnības:
 
 • Autotransporta izmaksu uzskaite.
 • Jauna kārtība vieglo transportlīdzekļu nodokļa piemērošanā, nodokļa taksācijas periods
 • Transportlīdzekļu nodokļa samaksas kārtība, atbrīvojums no samaksas un maksāšanas kārtības maiņa.
 • Transportlīdzekļu nodokļa atgriešanas kārtība
 • Kā pareizi noformēt līgumattiecības par personiskā autotransporta  izmantošanu uzņēmuma (iestādes) vajadzībām.
 • Prasības sagatavojot nolikumu par transportlīdzekļu izmantošanu uzņēmumā vai iestādē ( nolikums, dokumentu noformēšanas paraugi u.c.)
 • Atbildes uz jautājumiem, konsultācijas.Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/

 
"Latvijas Grāmatvedības klubs"
Tālr. 28242360
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos "Grāmatvedības Akadēmijas intensīvajam kursam", lūdzu, aizpildiet šo pieteikuma anketu:

Vārds, Uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts
Apmācības klātienē
E-apmācības tiešsaistē
Apmācības neklātienē