Praktiskais vienas dienas apmācību kurss

“HACCP principi pārtikas uzņēmuma paškontroles sistēmā” 


 
Mūsdienu pasaulē viena no būtiskākajām pārtikas uzņēmumu klientu un patērētāju prasībām ir produktu kvalitāte un drošums. Pārtikas drošības apdraudējumi var rasties jebkurā pārtikas aprites posmā, tāpēc ir ārkārtīgi svarīga risku adekvāta vadība. Neviens uzņēmums nevar uzsākt savu darbību, ja nav izstrādāta uzņēmuma paškontroles sistēma, kas balstās uz HACCP principiem. 
 
“Joprojām patiesība – darbinieki neņem vērā rakstītus kārtības noteikumus par to, kā būtu jāuzvedas. Viņi raugās, kā to dara pārējie uzņēmuma darbinieki. Tādēļ ir svarīgi izveidot un uzturēt vērtībās balstītu iekšējo organizācijas kultūru,” norāda mācību kursa vadītāja Egita Sproģe. Tāpēc ikvienam uzņēmuma pārtikas apritē iesaistītajam darbiniekam ir svarīgi būt informētam par pārtikas kvalitātes kontroles principu pielietošanu.

Mācību kursa “HACCP principi pārtikas uzņēmuma paškontroles sistēmā”  mērķis ir sniegt teorētiskās zināšanas par pārtikas drošuma aktualitātēm, labu ražošanas un higiēnas praksi uzņēmumos, HACCP principu pielietošanu un to ieviešanas nosacījumiem, kā arī papildus notiks praktiskās nodarbības, kas iekļauj monitoringa procedūras kritiskajos kontroles punktos un apdraudējumu identifikāciju, kontroles līdzekļu noteikšanu.


Semināra norises laiks: 28. maijā no plkst. 10.00–14.00
Semināra norises vieta: Rīgā, Kr. Barona ielā 34, 2. stāvā
Semināra organizators: biznesa izglītības centrs "Biznesa Semināri"
Cena: pateicoties programmas “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 99 + PVN (standarta semināra cena EUR 249 + PVN)
 

 

Katram semināra apmeklētājam – reklāmas un publicitātes iespēja interneta medijos apmācību maksas apmērā – PAR BRĪVU, pateicoties programmas "Biznesa uzrāviens" atbalstam. Reklāmu un reklāmas rakstus interneta portālos un sociālajos tīklos iespējams izvietot "Nacionālās mediju grupas" interneta resursos, plašāk skatiet: www.nmg.lv


“Biznesa semināri” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009.gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz uzņēmuma tālākattīstībai un izaugsmei. Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas vairāk kā 20 pieprasītākās izglītības programmas, ietverot tādas jomas kā mārketings, reklāma, pārdošana, psiholoģija, komunikācija un citas.

 
Lektore: Biznesa trenere, pārtikas drošības eksperte un klientu servisa vadības speciāliste Egita Sproģe. Ieguvusi sertifikātu pārtikas drošības pārvaldības sistēmas auditors/ galvenais auditors apmācību kursā. 

Egita Sproģe ir lektore ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi klientu servisā un pārdošanas vadībā, lietvedības procesu kārtošanā, pārdošanas procesu izveidē, komandas izveidē un vadīšanā, uzņēmumu izveidē un konsultācijās. Egita savā karjerā ir veikusi vairāk kā 14 000 veiksmīgas vizītes gan mazo, gan vidējo,gan lielo klientu B2B segmentā, strādājusi gan ar Latvijas, gan starptautiskiem klientiem. Egita konsultē, sagatavo un vada mācību programmas uzņēmumos, palīdz pārdošanas un klientu servisa organizāciju izveidošanā un biznesa attīstībā.

Semināra programmā: 

 

 • Pārtikas drošuma aktualitātes. Krīzes gadījumi, kas ir saistīti ar pārtikas drošuma jautājumiem. HACCP principi ES un LR tiesību aktos un starptautiskajos standartos;
 • HACCP principu ieviešanas nosacījumi. Apdraudējumu identifikācija;
 • Apdraudējumu kontroles līdzekļi. Priekšnosacījumu  programmas un to noformēšanas varianti;
 • Apdraudējumu nozīmīguma novērtēšana, KKP noteikšanas metodoloģija; 
 • Kritisko kontroles punktu noteikšana/pārskatīšana;
 • Kritisko limitu pārskatīšana vai noteikšana katram KKP, monitoringa procedūru izveidošana/pilnveidošana;
 • Sistēmas pārskatīšana, pilnveidošana, aktualizēšana;
 • Dokumentu un pierakstu vadība. HACCP sistēmas dokumentācija;
 • Produktu apraksti. Apdraudējumu identifikācija un kontroles līdzekļu noteikšana;
 • Apdraudējumu nozīmīguma novērtēšana;
 • Kontroles līdzekļu grupēšana, KKP noteikšana;
 • Monitoringa procedūras kritiskajos kontroles punktos;
 • Kontroles līdzekļu efektivitātes novērtēšana.Pēc semināra tā dalībniekiem būs iespēja saņemt individuālas konsultācijas par jautājumiem, kas saistīti ar semināra tēmu. Interesējošos jautājumus iespējams iesūtīt arī pēc semināra pa e-pastu un saņemt izsmeļošas atbildes.

Semināra noslēgumā tiks izsniegta īpaša izglītības centra "Biznesa Semināri" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiāli, kafijas / tējas pauzes.
 


Biznesa izglītības centrs “Biznesa Semināri”
Tālrunis: 20355559
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos praktiskajam vienas dienas apmācību kursam, lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts