Praktiskais grāmatvedības seminārs

Gatavošanās gada pārskatam. Pamatlīdzekļu un krājumu uzskaite. Inventarizācija.

 
Inventarizācija ir saimnieciskajā darbībā lietojamās mantas, debitoru parādu un kreditoru saistību salīdzināšana ar grāmatvedības uzskaites datiem, tās saskaitot un novērtējot. Šādu inventarizāciju parasti veic katra pārskata gada beigās. Ņemot vērā, ka inventarizācija ir nozīmīgs process katra uzņēmuma dzīvē un nepareiza procesa gadījumā var nest zaudējumus, zināšanas šajā jomā ir ļoti nepieciešamas.

Lai ikvienam uzņēmumam palīdzētu sagatavoties gada pārskatam, tiek rīkots praktiskais grāmatvedības seminārs “Gatavošanās gada pārskatam. Pamatlīdzekļu un krājumu uzskaite. Inventarizācija”.

Semināra ietvaros uzzināsiet visu par inventarizācijas veikšanu un noteikumiem, kas jāievēro šajā procesā. 

 
Semināra norises laiks: 17. februārī plkst. 10.00–13.30
Semināra norises vieta: Kr. Barona 34, Rīga (2. stāvs)
Semināra organizators: "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 99 + PVN (standarta cena EUR 249 + PVN).Nodokļu Likumdošanas Izglītības centrs
(NLIC) jau kopš 2008. gada regulāri organizē dažādus seminārus par grāmatvedības un nodokļu jautājumiem un šī brīža ekonomiskajās pārmaiņās dod iespēju interesentiem apmeklēt vairākus seminārus mēnesī, tādējādi maksimāli palielinot vai uzlabojot esošās zināšanas.Lektore: grāmatvedības un nodokļu eksperte, semināru lektore Jadviga Neilande.

Sertificēta nodokļu konsultante, ilggadēja VID speciāliste ar lielu pieredzi nodokļu konsultāciju jautājumos, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedre, ilgstoša darba pieredze, sniedzot konsultācijas un pārstāvot uzņēmumus tiesvedībās nodokļu un grāmatvedības jautājumos.
 
SEMINĀRA PROGRAMMĀ:
 
Inventarizācijas veikšana. Teorija un prakse.

Nepieciešamie dokumenti.
Pamatlīdzekļu inventarizācija. Lietu pārbaude dabā, norakstīšanas akti.
Krājumu inventarizācija. Noliktavu darbība. Sabiedriskā ēdināšana.
Bioloģisko aktīvu inventarizācija. Speciālistu atzinums.


Pamatlīdzekļu uzskaite.
GP posteņi.
PL vērtības kritēriji.
Detaļu uzskaite.
PL sākotnējā vērtība.
PL iegādes vērtība.
Ražošanas pašizmaksa.
PL apmaiņa.
Finansējuma saņemšana par PL iegādi.
PL novērtēšana pēc sākotnējās vērtības.
Izdevumi, kas saistīti ar PL.
PL novērtēšana.
PL nolietojums.
PL nolietojums UIN aprēķināšanai.
PL pārvērtēšana.

Ieguldījuma īpašumi un to novērtēšana.
PL izslēgšana.
Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu objektu pārvietošana uz pārdošanai turētiem ilgtermiņa ieguldījumiem un informācijas sniegšana.
Bioloģiskie aktīvi.

PL un UIN aprēķināšana.

PL un PVN aprēķināšana.

Krājumu uzskaite.

Pašizmaksas aprēķināšana.
Krājumu dokumentācija.
Krājumu novērtēšana.
Krājumu nocenošana.
Krājumu norakstīšana.
Dabiskie zudumi, zādzības un UIN / PVN.


Par semināra apmeklējumu tiek izsniegta "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiāli, kafijas / tējas pauzes.
 

"Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Tālrunis: 29948182
E-pasts: i[email protected]
 

Lai pieteiktos semināram, lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts