Seminārs un meistarklase

Kā iepazīt dziļāk savu personālu. Izcila personālvadība ar MS Excel.

Personālavadības speciālisti var nozīmīgi celt uzņēmuma produktivitāti, nosakot, veidojot un attīstot talantus, izvēloties un iesakot snieguma kritērijus darbiniekiem un vadītājiem, ko izmantot personāla atlasē un virzīšanā, kā arī piedaloties citu uzņēmumam svarīgu faktoru izstrādē.
Šī semināra pirmajā daļā dalībnieki trenēsies uzņēmumam svarīgo faktoru noteikšanā, izmantojot MS Excel programmu. Otrajā daļā – kā izveidot izsmeļošu, rezultātus atainojošu vizuālu prezentāciju, kas palīdzēs pamatot savu viedokli uzņēmuma vadībai par nepieciešamajiem pasākumiem uzņēmuma attīstībā.

Semināra norises laiks: 20. janvārī no plkst. 10.30–14.00   
Semināra norises vieta: Rīgā, Kr. Barona ielā 34, 2. stāvā
Semināra organizators: "Biznesa Akadēmija"
Cena: ar “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 149 + PVN  (semināra standarta cena EUR 449 + PVN)

Uz semināru ir nepieciešams ņemt līdzi savu personīgo portatīvo datoru.
 

Katram semināra apmeklētājam – reklāmas un publicitātes iespēja interneta medijos apmācību maksas apmērā – PAR BRĪVU, pateicoties programmas "Biznesa uzrāviens" atbalstam. Reklāmu un reklāmas rakstus interneta portālos un sociālajos tīklos iespējams izvietot "Nacionālās mediju grupas" interneta resursos, plašāk skatiet: www.nmg.lv“Biznesa Akadēmija” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009. gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz uzņēmuma tālākattīstībai un izaugsmei. Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas vairāk nekā 20 pieprasītākās izglītības programmas, ietverot tādas jomas kā mārketings, reklāma, pārdošana, psiholoģija, komunikācija un citas. 

Lektors: Dr.psych. Jānis Roze, biznesa psihologs, uzņēmumu vadības konsultants ar vairāk nekā 20 gadu akadēmisko (TURĪBA, RISEBA, RPIVA, Leipcigas Universitāte) un praktisko pieredzi dažādu biznesa semināru un apmācību vadīšanā; vairāku zinātnisko pētījumu autors.
Biznesa psihologam Jānim Rozem ir ilgu gadu pieredze dažādu tēmu pasniegšanā, starp tām – Ilgtspējīga organizācijas stratēģija, Personāla novērtēšana un motivācija, Līderība, Komandas izveide un vadība, Organizācijas kultūra, Apmācība organizācijā, Kreativitātes un inovāciju veicināšana un ieviešana organizācijā. Iedziļināšanās šajās tēmās (strādājot par lektoru RPIVA un TURĪBA ar dažādām mērķauditorijām, tostarp, ārzemju studentiem; veicot pētījumus; adaptējot personāla novērtēšanas metodikas un izveidojot savas, piem., motivācijas noteikšana, Vadītāja kreatīvā līderība), ļauj Jānim Rozem redzēt situāciju organizācijā kopumā un dažādu faktoru mijiedarbībā (stratēģijas, motivācijas, organizācijas kultūras utt.). J. Roze arī strādājis ar vairākām pašvaldībām, pašvaldību iestādēm un uzņēmumiem, turklāt jau vairāk nekā 20 gadus aizraujas ar pašattīstības tēmām un pasniedz tās praktiski dažādām interesentu grupām.

 

ĪSS SATURA IZKLĀSTS:

1. Personāla vadībai svarīgo faktoru aprēķināšana un analizēšana
 

 • Darbinieka un vadītāja snieguma noteikšana atlasei un virzīšanai amatos. Efektīva darbinieka profila izveide
 • Talantu noteikšana
 • Darbinieku aiziešanas iemeslu izpratne un noturēšanas pasākumu izstrāde
 • Darbinieku savstarpējās sadarbības tīkla noteikšana


2. Darbs ar datu avotiem

 

 • Datu plūsmas organizēšana ar MS Excel palīdzību
 • Datu apstrāde ar MS Excel palīdzību
 • Aptauju izveide izpētei – kļūdas un labākie paņēmieni
 • Darbs ar lielajiem datiem (Big Data, My SQL)
 • Skriptu izveide, kas palīdz automatizēt datu apstrādes procesu. 


3. Izcilas prezentācijas izveide

 

 • Datu vizualizācija – tās svarīgums
 • Datu vizualizācijas iespējas, izmantojot Excel programmu.    
 • Izcilas prezentācijas izveides soļi


Apmācību cikla noslēgumā tiek izsniegta īpaša "Biznesa Akadēmijas" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiāli, kafijas / tējas pauzes. Publicitātes programmai iespējams pieteikties tikai apmācību norises laikā.Biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"
Tālrunis 20355559
E-pasts: info@seminari.lv

Lai pieteiktos izcilas personālvadības ar MS Excel semināram, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts