IZGLĪTĪBAS UN ZINĀŠANU SPĒKS TAVAI IZAUGSMEI!

Reģistrējies biznesa apmācībām ar līdzfinansējumu.
 

Izcils klientu serviss mūsdienās ir ļoti nozīmīgs, ņemot vēra plašo konkurenci šajā jomā. Lai sasniegtu un veiksmīgi attīstītu attiecības ar esošajiem klientiem, klientu auditorijai ir nepieciešama saprotama informācija par produktu, konkurētspējīga, kvalitātei atbilstoša cena un laba pārdošanas komanda. Labāks klientu serviss palielina klientu apmierinātību, bet apmierināts un lojāls klients rada biznesa vērtības pieaugumu.  

Vairāki aktuāli semināri aicina nekad neapstājies strādāt pie sava uzņēmuma klientuservisa līmeņa un rūpēties par par izcilu klienta apkalpošanu!
 
Klientu servisa apmācības un semināri

 
Sakarā ar MK 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" visi semināri līdz 14. aprīlim tiek rīkoti, izmantojot tiešsaistes platformu.


Intensīvais praktiskais seminārs (KLĀTIENĒ, E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS): IZCILA KLIENTU SERVISA SKOLA – VISS NEPIECIEŠAMAIS NO A LĪDZ Z SEKMĪGAM DARBAM AR KLIENTIEM. Semināra gaitā būs iespējams atrast atbildes uz svarīgākajiem jautājumiem par klientu apkalpošanu, tai skaitā pilnveidot savas klientu apkalpošanas prasmes un kultūras līmeni, veicinot pozitīvu attieksmi un atklāt veiksmīgas klienta apkalpošanas noslēpumus. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 59,-. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/klientu-servisa-skola

Pārdošanas un klientu apkalpošanas meistarklašu cikls (E-APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS): VEIKSMĪGAS PĀRDOŠANAS UN IZCILA KLIENTU SERVISA STANDARTS. Klienti ir katra uzņēmuma viena no lielākajām vērtībām, tāpēc ir svarīgi izprast, kas klientiem rūp, ko viņi novērtē un kādas ir viņu gaidas attiecībā uz sadarbības partneriem. Klients, kurš ir apmierināts ar pakalpojumu, noteikti atgriezīsies pie jums, nevis dosies pie konkurentiem. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 59,-. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/veiksmiga-pardosana

Praktiskais pārdošanas seminārs un meistarklase (KLĀTIENĒ, E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS): NO LABAS KLIENTU APKALPOŠANAS UZ IZCILU – TIKAI 1 MĒNEŠA LAIKĀ. Nekad neapstājies strādāt pie sava uzņēmuma klientu servisa līmeņa. Mūsdienās ļoti nozīmīgu lomu veiksmīga uzņēmuma attīstībā spēlē izcila klientu apkalpošana. Jo labāk attieksimies pret klientiem, jo pozitīvāka būs viņu pieredze, kā rezultātā viņi būs motivēti atgriezties atkārtoti. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 59,-. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/klientu-apkalposana
 
Interaktīvais trīs dienu apmācību kurss (E-APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS)IZCILAS KLIENTU APKALPOŠANAS SKOLA. Ikviens, kura darba pienākumos ietilpst uzņēmuma pārstāvēšana un darbs ar klientiem, zina, cik nozīmīga loma veiksmīgā komunikācijā ar klientu un uzņēmuma tēla demonstrēšanā ir klientu apkalpošanas kvalitātei. Taču, līdzīgi kā jebkurā citā nozarē, arī klientu apkalpošanā tendences mēdz mainīties. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 59,-. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/izcilas-klientu-apkalposanas-skola


Svarīgi, lai nekad neaptrūktos vēlme mācīties un vairot savas zināšanas, profesionālās prasmes un personības iemaņas. Tad arī darbi sokas daudz labāk!

Tālrunis papildus informācijai: 20355559; e-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos klientu servisa apmācībām un semināriem, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts
Apmācības klātienē
E-apmācības tiešsaistē
Apmācības neklātienē