Praktiskā biznesa meistarklase

"Kā dubultot komandas produktivitātes jaudu un sasniegt izvirzītos mērķus ātrāk"


Latvijā uzņēmumi produktivitātes ziņā ir ļoti dažādi – ir ļoti produktīvi uzņēmumi, bet ir arī uzņēmumi ar negatīvu sniegumu. Taču, ko darīt, lai nodrošinātu augstu ražīgumu un parūpēties par uzņēmējdarbības vides uzlabošanu?

Produktivitātes celšana ir viens no svarīgākajiem uzdevumiem, kas nodrošina uzņēmuma ilgtspējīgu attīstību. Parasti komandas produktivitāti uzlabo, attīstot tehnoloģisko pusi, nesaskatot psiholoģiskā klimata (PK) potenciālu produktivitātes celšanā. Visbiežāk ar PK izprot to, cik savā darba vietā labi vai slikti jūtas darbinieks. Tādēļ svarīgi ir sīkāk noskaidrot ar PK saistītos faktorus: kas tieši darbiniekus spārno un viņu darbu padara ļoti produktīvu, un kas traucē iniciatīvai, noved pie stresa, bezspēcības, depresijas. Piemēram, ar testa palīdzību var atklāt, ka komandai ir paaugstināts PK riska faktors: “Komandas tieksme uz konfliktiem”. Tas nozīmē, ka kādā brīdī var izraisīties konflikts un sašķelt kolektīvu naidīgās daļās, pilnīgi paralizējot darbu (un tas – neskatoties uz labi izstrādātām tehnoloģijām). 
 
Nosakot ar testu šo komandas tieksmi, kā arī citus faktorus, ir iespējams laicīgi izstrādāt nepieciešamos pasākumus (piem., izglītošana, treniņi, semināri, individuālais darbs).

Lai palīdzētu produktivitātei uzlaboties, ikvienam ir iespēja apmeklēt biznesa meistarklasi "Kā dubultot komandas produktivitātes jaudu un sasniegt izvirzītos mērķus ātrāk", lai uzzinātu, kādi ir svarīgākie komandas produktivitāti veicinošie sociālie faktori un kā tie ietekmē produktivitāti.
 

Apmācību norises laiks: 28. janvārī no plkst. 14.00 līdz 19.00 
Apmācību norises vieta: Rīgā, Kr. Barona ielā 34, 2. stāvā
Apmācību organizators: "Biznesa Akadēmija"
Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams), biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 99 + PVN (standarta cena – 599 EUR + PVN).   
 


Katram semināra apmeklētājam – reklāmas un publicitātes iespēja interneta medijos apmācību maksas apmērā – PAR BRĪVU, pateicoties programmas "Biznesa uzrāviens" atbalstam. Reklāmu un reklāmas rakstus interneta portālos un sociālajos tīklos iespējams izvietot "Nacionālās mediju grupas" interneta resursos, plašāk skatiet: www.nmg.lv


“Biznesa Akadēmija” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009. gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz uzņēmuma tālākattīstībai un izaugsmei. Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas vairāk nekā 20 pieprasītākās izglītības programmas, ietverot tādas jomas kā mārketings, reklāma, pārdošana, psiholoģija, komunikācija un citas.MEISTARKLASES VADĪTĀJS: Jānis Roze, 
Dr.psych. pretendents, 16 gadu pieredze psiholoģijas pasniegšanā (RPIVA; Turība; RISEBA). Aizraušanās ar pašattīstības tēmām (joga, meditācijas, apzinātie sapņi, utt.) aizsākās 80-to gadu beigās Pēterburgā. Aizstāvot maģistra darbu psiholoģijā (1997 gads) par apzinātību, sāk vadīt seminārus cilvēka attīstībā. Emocionālā intelekta izpēte tika uzsākta 2004. disertācijas ietvaros un 2017. g. tika izveidota mūsdienīga aptauja, iekļaujot tajā svarīgākos emocionālā intelekta komponentus. Pasniedzot psiholoģu, sevišķi kognitīvo, Jānis Roze dod iespēju klausītājiem dziļāk izprast cilvēka attīstību un atlasīt vispiemērotākos vingrinājumus šīm meistarklasēmMeistarklasē būs iespēja noskaidrot: 
 
 • kādi ir svarīgākie komandas produktivitāti veicinošie sociālie faktori un kā tie ietekmē produktivitāti;
 • paņēmieni, kas palīdz noteikt sociālos riska faktorus bez pētījuma ikdienā;
 • kādā veidā sociālos faktorus uzlabot; 
 • noteikt, kādā līmenī zīmīgie sociālie faktori ir Jūsu komandā, pielietojot aptauju pirms meistarklases apmeklējuma. Meistarklases dalībnieks pats izvēlas kādu no uzņēmuma nodaļām. Par papildus samaksu izpētē var piedalīties visa nodaļa/uzņēmums 

IEGUVUMI:
 
 • Noskaidroti, kādi ir svarīgākie komandas produktivitāti veicinošie PK faktori un kā tie ietekmē produktivitāti;
 • Noteikti komandas PK faktoru līmeņi (darbnīcas dalībnieks pats izvēlas kādu no uzņēmuma nodaļām);
 • Dziļāka izpratne par komandā notiekošo;
 • Apgūti paņēmieni, kā bez pētījuma – ar novērojuma palīdzību – noteikt PK faktorus;
 • Izstrādāta PK faktoru uzlabošanas plāna ieskice.
 
​​Meistarklases tēmas:

1. Ar produktivitāti saistītie sociālie faktori.
 
 • Komandas sociālo faktoru saistība ar produktivitāti;
 • Tiek aplūkoti pētījumi, kas parāda sociālo faktoru saistības ar visdažādākajiem uzņēmumam svarīgiem faktoriem, t.sk. – produktivitāti.
 • Veidi, kā ar novērošanu izvērtēt ar produktivitāti saistītos sociālos faktorus
 • Grupas darbā dalībnieki padziļina izpratni, daloties ar novērojumiem savos kolektīvos.

2. Produktīvas komandas sociālie faktori.
 
 • Produktīvas komandas profils;
 • Faktori, kas pēc pētījumiem visvairāk veicina produktivitāti.
 • Iepazīšanās ar savas komandas sociālo faktoru līmeni;
 • Katrs faktors tiks skaidrots pēc svarīguma un saistības ar produktivitāti un citiem uzņēmumam svarīgiem faktoriem.
 • Svarīgo sociālo faktoru uzlabošana.
 • Pēc skaidrojuma varēs izstrādāt uzlabojumus savai komandai, kā arī ievākt pārdomas un idejas no kolēģiem.
 


Meistarklases noslēgumā tiek izsniegta īpaša "Biznesa Akadēmija" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiāli, kafijas / tējas pauzes. 


Biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"
Tālrunis 20355559
E-pasts: info@seminari.lv

Lai pieteiktos praktiskajai biznesa meistarklasei, lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts