Intensīvā 6 nedēļu biznesa apmācību programma
Biznesa Komunikācijas Akadēmija

Komunikācija biznesa vidē ir ļoti nozīmīga, it īpaši, ja ņemam vēra Latvijas nelielo tirgu, kas nosaka, ka perspektīvs šeit var būt tikai ilgtermiņa attiecībās balstīts bizness. Galu galā, jo vieglāk sapratīsimies ar partneriem, komandu un potenciālajiem pircējiem, jo lielākus panākumus gūsim! Tāpēc prast vienoties un noteikt sarunas virzienu ir tik ļoti nozīmīgi.

Ne velti komunikācija uzskatāma par biznesa veiksmes faktoru – tā palīdz sasniegt uzņēmēju mērķus un nodrošina tik vienkāršu lietu kā informācijas apmaiņu. Uz komunikāciju šodien balstās viss – pārliecība, efektivitāte, saprašanās ar biznesa kolēģiem, partneriem, klientiem, piegādātājiem utt. Komunikācija cieši saaug ar pārdošanu un izpratni par klientu vajadzībām un individualizētiem risinājumiem. Jo vieglāk pratīsiet vest sarunu, jo lielāka iespēja, ka nonāksiet pie sev vēlamā rezultāta, kas spēs apmierināt arī sarunu partneri, tādējādi radot augsni ilglaicīgām attiecībām, kas biznesa vidē ir ļoti svarīgi.

“Biznesa komunikācijas akadēmija” ir iespēja pilnveidot savas zināšanas par biznesa partnera vajadzībām un uzlabot savas komunikācijas prasmes, lai spētu vienoties par efektīvu risinājumu.

Apmācības iepazīstinās kursa dalībniekus ar faktoriem, kas ietekmē saskarsmi, pārliecinot, risinot konfliktsituācijas, ar veiksmīgas komunikācijas pamatnoteikumiem, trenēt sarunu vešanas prasmes, kā arī attīstīt darbinieku prasmi veidot interesantas un saistošas prezentācijas, vadīt auditorijas uzmanību vēlamā virzienā, pielietot ķermeņa valodu un atbilstošus balss parametrus, pārliecināt ar humoru, veiksmīgi atbildēt uz jautājumiem un iebildumiem.

Kursos iegūtās zināšanas un pieredze būs noderīga ikvienam, kuram darbs ar klientiem ir ikdiena! Apmācību ietvaros Jums būs iespēja uzkrāt jaunas zināšanas un iegūt vērtīgus padomus par to, kā pārliecināt klientu un nostiprināt uzņēmuma pozīcijas tirgū. Atceraties - saskarsme un komunikācija ir veiksmīga biznesa pamats!

Apmācību norises laiks: 18. aprīlis, 26. aprīlis, 2. maijs, 9. maijs, 17. maijs, 23. maijs no pl. 10:00 - 13:30
Apmācību norises vieta: Rīgā, Kr. Barona ielā 34, 2. stāvā
Apmācību organizators: "Biznesa Akadēmija"
Cena: pateicoties “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 199,-  (standarta cena EUR 599,-)
 


“Biznesa Akadēmija” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009. gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz uzņēmuma tālākattīstībai un izaugsmei.
Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas vairāk nekā 20 pieprasītākās izglītības programmas, ietverot tādas jomas kā mārketings, reklāma, pārdošana, psiholoģija, komunikācija un citas.

Semināra lektore: Vineta Ikauniece-Ozoliņa. Mg.Psych.; Mg. HR
Specializējusies klientu apkalpošanas darbinieku un pārdevēju profesionālo prasmju attīstīšanā. Otrs darbības virziens - vadītāju personisko un profesionālo kompetenču attīstīšana. Pašai ir 7 gadu vadītāja pieredze, kuras laikā pārbaudītas vadības teorijas praksē.
Man patīk sadarboties ar cilvēkiem, kas vēlas attīstīt un pilnveidot sevi un savas profesionālās prasmes. Man patīk mācīties pašai un dalīties savās zināšanās un pieredzē, tādēļ esmu izvēlējusies profesiju - personāla treneris. Esmu sertificēts praktiskais psihologs, diplomēts sociāli-psiholoģisko treniņu vadītājs.Novadīti vairāk kā 1000 biznesa semināri dažādās Latvijas oganizācijās.
Savos kursos izmantoju interaktīvas mācību metodes, lai savienotu teoriju ar praksi. Zināt un prast nav viens un tas pats. Videotreniņā darbojas svarīgs apmācību pamatprincips izmēģināt pašam. Atšķirībā no semināriem, lekcijām, kuros klausītāji klausās, skatās, pieraksta - saņem zināšanas, videotreniņa dalībniekiem piedaloties lomu spēlēs vai prezentējot sevi vai savu biznesu, ir iespējas iegūt jaunas iemaņas un adekvātu priekšstatu pašam par sevi - saņemt video atgriezenisko saiti – pašam sevi redzēt no malas, kā arī atgriezenisko saiti no grupas un vadītāja. 
 
Mācību mērķis: 

Gūt priekšstatu par efektīvas komandas veidošanas priekšnoteikumiem,
apzināties savas kompetences, personības plusus un mīnusus darbam komandā, pilnveidot dalībnieku saskarsmes iemaņas, kas nepieciešamas komandas darbā.

Iepazīstināt ar veiksmīgas komunikācijas pamatnoteikumiem, trenēt sarunu vešanas prasmes 

Attīstīt darbinieku prasmi veidot interesantas un saistošas prezentācijas, vadīt auditorijas uzmanību vēlamā virzienā, pielietot ķermeņa valodu un atbilstošus balss parametrus, pārliecināt ar humoru, veiksmīgi atbildēt uz jautājumiem un iebildumiem.

Iepazīstināt kursa dalībniekus ar faktoriem, kas ietekmē saskarsmi pārliecinot, risinot konfliktsituācijas
Trenēt konfliktu risināšanas un pārliecināšanas iemaņas

Kursa saturs:

KOMANDAS VEIDOŠANA. SASKARSME AR DAŽĀDA TIPA CILVĒKIEM

Saskarsme ar dažādiem uzvedības modeļiem
Uzvedības novērtēšanas kritēriji
Cilvēku uzvedības pamatmērķi
Dažādu personības tipu ekspresdiagnostika: raksturojums, psiholoģiskās īpašības, ārējais izskats, neverbālā valoda, runa
Dažādu personības tipu ieradumi, aizraušanās
Kā iepatikties dažāda tipa cilvēkiem?
Konfliktu risināšanas stratēģijas ar dažādu tipu cilvēkiem

SARUNU VEŠANAS PRASMES EFEKTĪVAI KOMUNIKĀCIJAI

Efektīvas sevis vadīšanas principi
Pozitīva neverbālā saskarsme – kā atstāt pārliecinātu iespaidu
Pozitīvas fiziskās vides veidošana pārrunām – izvietojums pie galda
Uztveres veidi saskarsmē
Psiholoģiskās pozīcijas saskarsmē 
Kontakta dibināšana pa tālruni un klātienē
Refleksīvā klausīšanās tehnikas
Sarunas vadīšanas un uzturēšanas paņēmieni – iniciatīvas nodošana un pārņemšana 
Problēmsituāciju risināšanas algoritms
Cilvēku uzvedības īpatnības atšķirībā no viņu apzinātā vai neapzinātā mērķa
Pieejas saskarsmē ar dažādiem tipiem

KONFLIKTU RISINĀŠANA. PRASME PĀRLIECINĀT

Kas ir pārliecināšana?
Savstarpējās sapratnes nodrošināšanas nosacījumi
Faktori, kas sekmē labāku informācijas uztveršanu
Pārliecināšanas komunikācijas likumi
Prasme izteikt argumentus
Argumentu formulēšanas noteikumi
Argumentācijas struktūra
Argumentu izteikšanas psiholoģija
Argumentēšanas tehnikas
Efektīvas sevis vadīšanas principi
Psiholoģiskās pozīcijas saskarsmē
Sarunas vadīšanas paņēmieni 
Refleksīvās klausīšanās tehnikas
Neverbālā valoda
Klausīšanās veidi
Jautājumu uzdošanas prasme
Konfliktu risināšanas algoritms
Saskarsme ar dažādu tipu cilvēkiem
Pārliecināšanas un konfliktu risināšanas taktikas saskarsmē ar dažādu tipu cilvēkiem
Labvēlīgas gaisotnes veidošanas nosacījumi

PREZENTĒŠANAS UN UZSTĀŠANĀS PRASMES

Prezentācijas būtība un veidi
Prezentācijas mērķi dažādās uztveres pozīcijās
Individuālā mērķa uzstādīšana prezentācijai
Kā pārvarēt bailes no publiskas uzstāšanās
Sagatavošanās prezentācijai
Prezentācijas struktūra
Uzstāšanās auditorijas izpēte 
Uzstāšanās saturs. Domu kartes
Padomi teksta rakstīšanai
Prezentācijas vadīšanas māksla
Prezentācijas palīglīdzekļu izmantošana
Komunikācijas kanāli
Reprezentatīvās sistēmas
Prezentācijas vadītājam nepieciešamās īpašības

Apmācību noslēgumā tiek izsniegta īpaša "Biznesa Akadēmijas" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiālu, kafijas / tējas pauzes.

Biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"
Tālrunis 20355559
E-pasts: info@seminari.lv

Lai pieteiktos 6 nedēļu intensīvajai biznesa apmācību programmai "Biznesa Komunikācijas Akadēmija", lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts