​Praktiskais semināru cikls

KVALIFIKĀCIJAS CELŠANAS KURSI GRĀMATVEŽIEM

JAUNA PROGRAMMA!
 

Grāmatvedība mūsdienās ir viena no pieprasītākajām specialitātēm Latvijā, jo jebkurā, pat vismazākajā firmā, ir nepieciešams speciālists, kurš pārzina uzņēmuma finanses un spēj kvalitatīvi veikt grāmatveža pienākumus. 

Grāmatvedības zināšanām lielākoties ir praktiska nozīme, jo ar tās palīdzību iespējams veidot grāmatvedības atskaites un pārvaldīt citus svarīgus finanšu dokumentus, kā arī sekot līdzi naudas plūsmai. Tieši tāpēc tā ir viena profesijām, kurā zināšanas ik pa laikam nepieciešams atjaunot un uzlabot.

Lai panāktu veiksmīgu rezultātu, ikvienam nozares pārstāvim ir svarīgi sekot līdzi jaunumiem likumdošanā un nodokļos, kā arī parūpēties par savas kvalifikācijas celšanu. Lai parūpētos par savu izaugsm ikvienam ir iespēja apmeklēt praktisko semināru ciklu “Kvalifikācijas celšans kursi grāmatvežiem”.

Semināra ietvaros dalībniekiem būs iespēja gūt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar darba likumdošanu, PVN likuma praktisku piemērošanu uzņēmumiem un iestādēm, kā arī visu par iedzīvotāju ienākuma nodokli un citiem aktuāliem tematiem.

Turklāt, sākot no 2020. gada, semināru ciklā iekļautas arī jaunas tēmas – tādas kā grāmatvedības metodika un izmaiņas 2020. gadā, praktiska gatavošanās gada pārskatam, inventarizācijas veikšana, UIN deklarācijas praktiskā sagatavošana, darba alga un nodokļi u.c.
 
Apmācību norises laiks: 25. martā, 31. martā, 8. aprīlī, 15. aprīlī un 22. aprīlī plkst. 10.00–14.00
Apmācību norises vieta: Rīgā, Kr. Barona ielā 34, 2. stāvā
Apmācību organizators: Nodokļu likumdošanas izglītības centrs
Cena: pateicoties programmas "Biznesa uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – viss apmācību kurss tikai EUR 299 + PVN  (standarta cena EUR 599 + PVN). 

 
Katram semināra apmeklētājam – reklāmas un publicitātes iespēja interneta medijos apmācību maksas apmērā – PAR BRĪVU, pateicoties programmas "Biznesa uzrāviens" atbalstam. Reklāmu un reklāmas rakstus interneta portālos un sociālajos tīklos iespējams izvietot "Nacionālās mediju grupas" interneta resursos, plašāk skatiet: www.nmg.lv


Nodokļu Likumdošanas Izglītības centrs (NLIC) jau kopš 2008. gada regulāri organizē dažādus seminārus par grāmatvedības un nodokļu jautājumiem un šī brīža ekonomiskajās pārmaiņās dod iespēju interesentiem apmeklēt vairākus seminārus mēnesī, tādējādi maksimāli palielinot vai uzlabojot esošās zināšanas.
Lektore: grāmatvedības un nodokļu eksperte, semināru lektore Jadviga Neilande.

Sertificēta nodokļu konsultante, ilggadēja VID speciāliste ar lielu pieredzi nodokļu konsultāciju jautājumos, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedre, ilgstoša darba pieredze sniedzot konsultācijas un pārstāvot uzņēmumus tiesvedībās nodokļu un grāmatvedības jautājumos.


SATURA IZKLĀSTS:

1. daļa: 

Grāmatvedības metodika un izmaiņas 2020. gadā. Kā pareizi plānot un īstenot grāmatvedības politiku uzņēmumā, iestādē un biedrībā.
 

 • Izmaiņas likumā "Par grāmatvedību".
 • Grāmatvedības reģistri, programmas.
 • Grāmatvedības  politika – pamatlīdzekļu uzskaite un novērtēšana, krājumu uzskaite un novērtēšana, ieņēmumu un izdevumu atzīšana.
 • Transportlīdzekļu uzskaite.
 • Avansa norēķini.
 • Dokumentu aprite.
 • Grāmatvedības kontrole.
 • Kam grāmatvedība ir kārtojama obligāti?
 • Darījumu grāmatošana pēc būtības.
 • Grāmatvedības sistēma fiziskai personai, juridiskai personai, zemnieku saimniecībām un biedrībām – divkāršā vai vienkāršā.
 • Grāmatvedības organizācijas dokumenti.
 • Dokumentu numurēšana.
 • Kas drīkst veikt grāmatvedību?
 • Obligātā apdrošināšana.
 • Komercnoslēpums.
 • Valūtas lietošana grāmatvedībā.
 • Grāmatvedības valoda.
 • Ar ko apliecina saimnieciskos darījumus?
 • Kā var grāmatot kustamu mantu?
 • Kādos veidos var būt sagatavots attaisnojuma dokuments?
 • Informācijas saglabāšana.
 • Dokumenta kopija.
 • Attaisnojuma dokumentu obligātie rekvizīti.
 • Ārējs un iekšējs attaisnojuma dokuments.
 • Ierakstu izdarīšana reģistros.
 • Labojumi.
 • Reģistri elektroniskā veidā.
 • Paraksts.
 • Iekšējs attaisnojuma dokuments bez paraksta.
 • Ārējs attaisnojuma dokuments bez paraksta.
 • Ja nav iespējams parakstu saņemt.
 • Maksājumu pakalpojumu sniedzējs.
 • Konta izraksts.
 • Dokumentu forma.
 • Saimnieciskā darījuma apraksts un pamatojums.
 • Saimnieciskā darījuma mērītāji.
 • Kādus dokumentus izmanto par ierakstiem grāmatvedības reģistros.
 • Uz dokumentiem norāda ieraksta kārtas numuru.
 • Cik ilgā laikā jāizdara ieraksti?
 • Konti divkāršā grāmatvedībā.
 • Grāmatvedības reģistri.
 • Reģistru veidi.
 • Virsgrāmata.
 • Reģistri mēneša un gada beigās.
 • Krājumi.
 • Biedrības.
 • Grāmatvedības cikls.
 • PVN rēķins.
 • Dokuments no citas ES.
 • PVN rēķina saglabāšana.
 • PVN darījuma izsekojamība.
 • Koriģētais rēķins.
 • Elektronisks PVN rēķins.
 • Vienkāršotais rēķins.
 • Ja čekā nav visi rekvizīti.
 • Čeks par 30 eiro.
 • Pienākums izsniegt PVN rēķinu.
 • Kad PVN rēķinu var neizsniegt.
 • Kad PVN rēķinu var izrakstīt pēc pieprasījuma?
 • PVN rēķina izrakstīšanas termiņi.
 • PVN rēķins elektroniski.
 • Avansa norēķini.
 • Dokumenta kopija.
 • Pavadzīmes.
 • Dokumentu glabāšanas ilgums.
 • Grāmatvedības datorprogrammas.2. daļa:
 

Praktiska gatavošanās gada pārskatam, darījumu iegrāmatošana. Inventarizācija darbā un grāmatvedībā pa bilances posteņiem. Pamatlīdzekļu un krājumu uzskaite.
 

 • Inventarizācijas veikšana. Dokumentu noformēšana. Korekciju veikšana.
 • Pamatlīdzekļu inventarizācija. UIN un PVN ietekme. Nekustamais īpašums un citi objekti. Objektu pāreja reorganizācijā.
 • Reprezentatīvās automašīnas, UIN un PVN aprēķināšana.
 • Mazvērtīgais inventārs.
 • Degvielas pārpalikums. Saimniecības preču, kancelejas preču un citu preču inventarizācija. Vai atlikumus koriģē?
 • Krājumu inventarizācija. Krājumu zudumi, iztrūkums, pārpalikums, pavadzīmes. Korekcijas grāmatvedībā. Izdevumu koriģēšana.
 • Debitoru un kreditoru pārbaude un saskaņošana. Vai veidot uzkrājumus? Kad norakstīt zaudētos parādus? UIN un PVN ietekme.
 • Kases pārbaude. Ja kasē nav naudas...?
 • Avansa norēķinu personas. IIN un VSAOI ietekme.
 • Aizdevumi vadībai. IIN vai UIN. Procenti. IIN deklarācija.
 • Saistītas personas. Tranzītcenas. UIN aprēķināšana, PVN koriģēšana. Jaunumi 2020.gadā.
 • Nerezidenti. Vai ir jāietur nodoklis? Dokumentu noformēšana.
 • Uzkrājumi. Debitori, garantijas, tiesu darbi.
 • Uzkrātie ieņēmumi. Būvniecība un citi pakalpojumi.
 • Uzkrātās saistības. Noslēgtie līgumi, kas attiecas uz pērno gadu, janvāra rēķini par decembri.
 • Nākamo periodu ieņēmumi un to norakstīšana. Finansējums pamatlīdzekļiem. Ziedojumi un dāvinājumi. Mazvērtīgi priekšmeti.
 • Nākamo periodu izdevumi. Avansa rēķini.
 • Rezerves. Pamatkapitāla palielināšana un samazināšana. Vai jāmaksā UIN?
 • Ieņēmumu un izdevumu atzīšana. Starpniecība. Tūrisms un apsaimniekošana.
 • Pamatlīdzekļu uzskaite.
 • GP posteņi.
 • PL vērtības kritērijs.
 • Detaļu uzskaite.
 • PL sākotnējā vērtība.
 • PL iegādes vērtība.
 • Ražošanas pašizmaksa.
 • PL apmaiņa.
 • Finansējuma saņemšana par PL iegādi.
 • PL novērtēšana pēc sākotnējās vērtības.
 • Izdevumi, kas saistīti ar PL.
 • PL novērtēšana.
 • PL nolietojums.
 • PL nolietojums UIN aprēķināšanai.
 • PL pārvērtēšana.
 • Ieguldījuma īpašumi un to novērtēšana.
 • PL izslēgšana.
 • Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu objektu pārvietošana uz pārdošanai turētiem ilgtermiņa ieguldījumiem un informācijas sniegšana.
 • Bioloģiskie aktīvi.
 • Krājumu uzskaite.
 • Krājumu dokumentācija.
 • Krājumu novērtēšana.
 • Krājumu nocenošana.
 • Krājumu norakstīšana.


Semināram atsevišķi ir iespējams reģistrēties šeit: http://www.registreties.lv/gada-parskats


3. daļa:

UIN deklarācijas praktiska sagatavošana. Personāla ilgtspējas pasākumi.

 
Seminārā katram dalībniekam būs izsniegta jaunā UIN deklarācijas forma. Prezentācijā  tiks apskatīta katra UIN deklarācijas ailīte un pastāstīts, ko tajā rakstīt un kā aprēķināt jeb noteikt konkrēto objektu. Papildus pielikumā būs daudz aprēķināšanas piemēru.
 
Vispārīgā informācija.

1. Deklarācijas jautājumi.
2. Deklarācijas rindu aizpildīšana:

 • nesadalītā peļņa;
 • iepriekšējo gadu zaudējumi,
 • rezerves,
 • pamatkapitāla palielināšana,
 • kļūdu labošana,
 • debitoru parādi,
 • aizdevumi.
 • nesegti iepriekšējo gadu uzņēmumu ienākuma nodokļa zaudējumi.
 • uzkrājumi.
 • dividendes vai dividendēm pielīdzinātas izmaksas
 • no citiem uzņēmumiem saņemtās dividendes,
 • ienākumu, kurš saņemts no pārstāvniecības.
 • nosacītās dividendes,
 • samazināts pamatkapitāls,
 • likvidācijas kvota,
 • nesadalītā peļņa bilancē, ja kļūst par MUN maksātāju.
 • ar saimniecisko darbību nesaistītos izdevumus,
 • pamatlīdzeklis, ko neizmanto saimnieciskajā darbībā,
 • pakalpojumi, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību,
 • reprezentatīvā automašīna,
 • reprezentācijas izdevumi,
 • personāla ilgtspējas pasākumi,
 • nedrošie debitoru parādi,
 • procentu maksājumi,
 • aizdevumi saistītām personām,
 • darījumi ar saistītām personām,
 • piešķirto labumu summu nerezidenta darbiniekiem,
 • likvidācijas kvota.
 • atvieglojumi par ārvalstīs samaksāto nodokli.
 • pārskata gadā veiktie ziedojumi, par kuriem piemēro nodokļa atvieglojumu.
 • atlaides summa, kuru aprēķina nodokļa maksātājs, kurš turpina piemērot UIN atlaidi saskaņā ar likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 17.2 pantu,
 • pirmstaksācijas periodu zaudējumi, kuri radušies līdz 2017.gada 31.janvārim.
 • ienākums no tiešās līdzdalības akciju atsavināšanas.
 • uzkrājumi (izņemot uzkrājumus debitoru parādiem) samazinājuma summu.
 • saņemtas subsīdijas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai.
 • debitoru parādu summa, kas ir atgūta.
 • debitoru parādi, kas radušies līdz 2017.gada 31.decembrim.
 • valsts kapitālsabiedrība, kuras daļas vai akcijas nedrīkst atsavināt.
 • citas nodokli samazinošas summas,
 • invalīdu biedrību kapitālsabiedrības.
 • nerezidenta ienākums, ja nodoklis netika ieturēts,
 • vadības un konsultatīvajiem pakalpojumi,
 • Latvijā esoša nekustamā īpašuma atsavināšana,
 • maksājumi personai zemu nodokļu vai beznodokļu valstī vai teritorijā.
 • nodoklis no saistītas personas, kura izmanto likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās uz speciālajās ekonomiskajās zonās” noteiktās nodokļu atlaides.
 • aprēķinātais nodoklis taksācijas mēnesī.
 • uzņēmumu ienākuma nodokļa pārmaksa,
 • atmaksāta aizdevuma summa,
 • atgūta debitora parāda summa.
 • nodokļa aprēķina rezultāts pārskata gadā.
 • Atbildes uz jautājumiem.


4. daļa:

1) Darba alga un nodokļi. Sociālā drošība. Privātā apdrošināšana.
 

 • Apliekamais ienākums. Kā to nosaka?
 • Apliekamais ienākums nerezidentam.
 • Ar nodokli apliekamie objekti un neapliekamie objekti.
 • Attaisnotie izdevumi autoram.
 • Autortiesības un izpildītājdarbība.
 • Attaisnotie izdevumi par apdrošināšanu un privātiem pensijas fondiem.
 • Attaisnotie izdevumi par izglītību, veselību un ziedojumi.
 • Kad noslēgts uzņēmumu līgums un kad var saimniecisko darbību nereģistrēt.
 • Diferencētais neapliekamais minimums. Kā to piemēro grāmatvedībā?
 • Atvieglojumi par apgādājamām personām.
 • Atvieglojumi par invaliditāti un citi.
 • Atvieglojumi pensionāram.
 • Kā piemēro jaunās nodokļu likmes.
 • Ja personai ir darba līgums.
 • Ja personai ir autorlīgums.
 • Ja personai ir uzņēmumu līgums.
 • Ja personai pie viena izmaksātāja ir darba līgums  un autorlīgums.
 • Ja personai pie viena izmaksātāja ir darba līgums  un uzņēmumu līgums.
 • Ja personai pie viena izmaksātāja ir uzņēmumu līgums  un autorlīgums.
 • Ja iznomā no fiziskās personas automašīnu, nekustamo īpašumu un citas lietas.
 • Ja izmaksā dividendes.
 • Pārskatu iesniegšana. Par kādām izmaksām jāiesniedz pārskats?
 • Sociālās iemaksas par darba attiecībām.
 • Sociālās iemaksas par uzņēmumu līgumu.
 • Sociālās iemaksas autoram.
 • Ziņu un ziņojumu iesniegšana.
 • Paziņojumu iesniegšana.
 • Deklarācijas iesniegšana.
 • Obligātā apdrošināšana.
 • Privātā apdrošināšana.

2) Darba tiesības, algu aprēķināšana, līgumu paraugi.
 

 • Darba līgums, paraugs pēc pēdējām izmaiņām likumos.
 • Darba koplīgums, paraugs.
 • Darba kārtības noteikumi, paraugs.
 • Rīkojumu paraugs.
 • Vidējās algas aprēķināšana ar piemēriem.
 • Slimības naudas aprēķināšana.
 • Pabalsti, piemaksas, prēmijas, balvas, dāvanas.
 • Kompensācijas. Vai apliek ar nodokļiem?
 • Atvaļinājuma naudas noteikšana.
 • Papildatvaļinājumi.
 • Atvaļinājumu kompensācija.
 • Mācību atvaļinājumi.
 • Bērna kopšanas atvaļinājumi.
 • Atvaļinājums tēvam.
 • Darba stundu uzskaite.
 • Virsstundas.
 • Pārtraukumi.
 • Apmaksa svētku dienās un brīvdienās.
 • Darba laiks pirms brīvdienām.
 • Nakts darbs.
 • Summētais darba laiks.
 • Maiņu darbs.
 • Ieturējumi no algas.
 • Kā vasarā nodarbināt bērnus un pusaudžus.

 
5.daļa:
 
Darījumi skaidrā naudā – iespējamie riski un soda sankcijas. Jauni ierobežojumi 2020.gadā. Kases aparātu, biļešu un kvīšu lietošana.
 

 • Skaidrās naudas ierobežojumi.
 • Darījumi ar juridiskām personām.
 • Darījumi ar fiziskām personām.
 • Skaidrās naudas deklarēšana.
 • Skaidrās naudas izmaksa autoriem.
 • Skaidrās naudas izmaksa pašnodarbinātajiem.
 • Skaidras naudas izmaksa pēc uzņēmumu līguma.
 • Algas izmaksa skaidrā naudā.
 • Avansa norēķini.
 • Kompensācijas izdevumi skaidrā naudā.
 • Komandējuma izdevumi skaidrā naudā.
 • Dividenžu izmaksa skaidrā naudā.
 • Savstarpējs ieskaits.
 • Bartera darījumi.
 • Kapitalizācija.
 • Ziedojumi un dāvinājumi.
 • Aizdevumi skaidrā naudā.
 • Aizdomīga un neparasta darījuma riski.
 • Kases aparāta izmantošana.
 • Kad jālieto kases aparāti.
 • Kādi kases aparāti ir izmantojami?
 • Kases aparātu reģistrēšana, pārreģistrēšana.
 • Kases aparātu žurnāls.
 • Kam jābūt tirdzniecības vietā.
 • Skaidras naudas lietošana veikalā.
 • Skaidras naudas lietošana tirgū.
 • Biļešu lietošana.
 • Kvīšu lietošana.
 • Kases orderu lietošana.
 • Kases operāciju veikšana.
 • VID metodiskie norādījumi.
 • Tiesu prakse.
 • Atbildība un soda sankcijas.
 • Kases izmaksu un ieņēmumu orderi.


Apmācību kursa noslēgumā tiek izsniegta "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiāli, kafijas / tējas pauzes. "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Tālrunis: 29948182
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos kvalifikācijas celšanas kursiem, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts