Seminārs un meistarklase
Laika vadība – paņēmieni un psiholoģija

Efektīva laika vadība palīdz uzlabot savu prasmi izlietot laiku lietderīgāk - tā ir iespēja apgūti laika vadības pamatprincipus, veikt padziļinātu analīzi personiskajās laika vadības jomās, kā arī noteikt personiskos mērķus un prioritātes svarīgākajās jūsu dzīves jomās. Tā ir iespēja papildināt savas zināšanas un uzlabot praktiskās laika un darba plānošanas iemaņas.

 
Semināra ietvaros dalībniekiem būs iespēja iegūt prasmes laika vadībā, kas ļaus ikdienā efektīvāk plānot un organizēt savu darbu, paveikt vairāk, sasniegt izvirzītos mērķus un samazināt laika un enerģijas ieguldījumu

Semināra norises laiks: 29. jūlijā no plkst. 10.30–13.30
Semināra norises vieta: Rīgā, Kr. Barona ielā 34, 2. stāvā
Semināra organizators: „Rīgas Psiholoģijas skola” 
Cena: ar “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 149,- (semināra standarta cena EUR 449,-)

 

Katram semināra apmeklētājam – reklāmas un publicitātes iespēja interneta medijos apmācību maksas apmērā – PAR BRĪVU, pateicoties programmas "Biznesa uzrāviens" atbalstam. Reklāmu un reklāmas rakstus interneta portālos un sociālajos tīklos iespējams izvietot "Nacionālās mediju grupas" interneta resursos, plašāk skatiet: www.nmg.lv

"Rīgas Psiholoģijas skola" dibināta, lai uzņēmuma pārstāvjiem sniegtu iespēju apgūt zināšanas, kā biznesa attīstīšanā veiksmīgāk pielietot ar psiholoģiju saistītās iespējas. “Rīgas Psiholoģijas skolas” rīkotajos semināros tiek sniegti profesionāļu padomi par tādām tēmām, kā darbinieku motivācija, biznesa komunikācijas prasmes un citām tēmām. Semināru mērķauditorija ir kompāniju vadītāji un uzņēmumu personāla daļas speciālisti, tomēr tiem var pieteikties jebkurš interesents.

Lektors: Dr.psych. Jānis Roze, biznesa psihologs, uzņēmumu vadības konsultants ar vairāk nekā 20 gadu akadēmisko (TURĪBA, RISEBA, RPIVA, Leipcigas Universitāte) un praktisko pieredzi dažādu biznesa semināru un apmācību vadīšanā; vairāku zinātnisko pētījumu autors.
Biznesa psihologam Jānim Rozem ir ilgu gadu pieredze dažādu tēmu pasniegšanā, starp tām – Ilgtspējīga organizācijas stratēģija, Personāla novērtēšana un motivācija, Līderība, Komandas izveide un vadība, Organizācijas kultūra, Apmācība organizācijā, Kreativitātes un inovāciju veicināšana un ieviešana organizācijā. Iedziļināšanās šajās tēmās (strādājot par lektoru RPIVA un TURĪBA ar dažādām mērķauditorijām, tostarp, ārzemju studentiem; veicot pētījumus; adaptējot personāla novērtēšanas metodikas un izveidojot savas, piem., motivācijas noteikšana, Vadītāja kreatīvā līderība), ļauj Jānim Rozem redzēt situāciju organizācijā kopumā un dažādu faktoru mijiedarbībā (stratēģijas, motivācijas, organizācijas kultūras utt.). J. Roze arī strādājis ar vairākām pašvaldībām, pašvaldību iestādēm un uzņēmumiem, turklāt jau vairāk nekā 20 gadus aizraujas ar pašattīstības tēmām un pasniedz tās praktiski dažādām interesentu grupām.


SEMINĀRA PROGRAMMAS MĒRĶIS:

Iegūt prasmes laika vadībā, kas ļaus ikdienā efektīvāk plānot un organizēt savu darbu, paveikt vairāk, sasniegt izvirzītos mērķus un samazināt laika un enerģijas ieguldījumu.

METODES UN PROCESS:

Intensīvs vienas dienas seminārs, kurā pasniedzēja stāstītais tiks papildināts ar piemēriem, dalībnieki aktīvi darbosies, pildot dažādus praktiskus uzdevumus.

DALĪBNIEKU IEGUVUMI:
 
 • Apgūti laika zagļu noteikšanas paņēmieni.
 • Personīgo un darba mērķu tuvākajiem gadiem nospraušana.
 • Celt koncentrāciju un efektivitāti
 • Efektīvāka personīgā un darba laika izmantošana, ņemot vērā savu individualitāti.
 • Savas motivācijas vēršana uz sasniegumiem – lielāka darba prieka gūšana.
 • Spēja strādāt efektīvāk laika trūkuma situācijās.
 • Attīstīta spēja darbam ar prioritāšu izvirzīšanu un formulēšanu.
 • Efektīva aizķeršanās iemeslu, piem., atlikšanas sindroma, pārvarēšana.

ĪSS SATURA IZKLĀSTS:
 
1. Pašattīstība un laika vadība
 
 • Savu darba un personisko mērķu apzināšana un integrēšana ikdienas dzīvē
 • Attieksmes izveide – kā panākt, lai nebūtu vēlmes darbus atlikt uz vēlāko laiku
 • Pašmotivācijas paņēmieni – kā tiekties uz mērķiem ar prieku
 • Zemapziņas ierobežojumi, kas ir saistīti ar laiku
   
2. Laika vadības psiholoģija
 
 • Kāpēc laika vadība nedarbojas – psiholoģiskie šķēršļi un to apiešana
 • Atlikšanas sindroma un citu laika zagļu pārvarēšanas paņēmieni
 • Mācāmies teikt „nē” nevajadzīgajiem pasākumiem, aktivitātēm un cilvēkiem
 • Rīcība laika trūkuma apstākļos - kā saglabāt nervus un enerģiju
 • Kā rīkoties, kad laika zaglis ir kolēģis?
 • Metodes darbam ar sarežģītiem un nepatīkamiem uzdevumiem
 • Ne visi komandā ir vienādi - ko darīt ar gausiem kolēģiem
 • Darbojamies kopā – laika vadība komandā.

3. Laika vadības principi
 
 • Paņēmieni, kas palīdz izplānot un savienot vairākus projektus. Tālo un tuvo mērķu plānošana
 • Plānošana un prioritāšu noteikšana (Švāba, Eizenhauera u.c. metodes)
 • Mūsdienīgie digitālie rīki, kas atvieglo laika vadīšanu un ceļ cilvēka efektivitāti
 • Nospraustie mērķi un negaidītie apstākļi – kā saglabāt elastību plānošanā. Konteksts plānošanā   
 • Darbavietas sakārtošanas sistēma
 • Efektīvas dienas plānošana - kā pagūt to, kam parasti laika neatliek


Semināra noslēgumā tiek izsniegta īpaša "Rīgas Psiholoģijas skolas" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiāli, kafijas / tējas pauzes.

"Rīgas Psiholoģijas skola"
Tālrunis: 28487618
E-pasts: info@rps.lv
 

Lai pieteiktos laika vadības semināram, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālurnis
E-pasts