Intensīvais biznesa apmācību seminārs
 
MĀRKETINGA UN PĀRDOŠANAS STRATĒĢIJA IZCILIEM BIZNESA SASNIEGUMIEM

Mārketings un pārdošana mūsdienās iet roku roku, jo mārketinga pamatā ir izpēte un eksperimenti, kas ļauj cilvēkiem pārdot to, kas tiem ir vajadzīgs. Mārketinga uzdevums ir parādīt klientiem, kāpēc konkrētais produkts ir labāks, kā dažs labs cits produkts. 
 
Neapšaubāmi, bez veiksmīgas mārketinga stratēģijas neviens uzņēmums nevar pastāvēt sekmīgi ilgtermiņā, tāpēc ir svarīgi plānot sava mārktetinga un pārdošanas stratēģiju laicīgi. Plašāk par mārketinga nozīmi pārdošanā stāstīs intensīvais biznesa apmācību seminārs “MĀRKETINGA UN PĀRDOŠANAS STRATĒĢIJA IZCILIEM BIZNESA SASNIEGUMIEM”.
 
Semināra ietvaros dalībnieki radīs uz atbildes par to, kāpēc veiksmīgai biznesa attīstībai nepieciešams uzturēt nepārtrauktu pārdošanas procesu, tai skaitā visu par pārdošanas procesa posmiem un mārketinga integrāciju tajos, mārketinga saistību ar uzņēmuma zīmolu, uzņēmuma tēlu, pārdošanas procesa kvalitātes nodrošināšanu utt.

Semināra norises laiks: 4. decembrī plkst. 10.00–16.00
Semināra norises vieta: Rīgā, Kr. Barona ielā 34, 2. stāvā
Semināra organizators: Praktiskā mārketinga akadēmija
Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam, biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 99,- (standarta cena – 249 EUR). 

Katram semināra apmeklētājam – reklāmas un publicitātes iespēja interneta medijos apmācību maksas apmērā – PAR BRĪVU, pateicoties programmas "Biznesa uzrāviens" atbalstam. Reklāmu un reklāmas rakstus interneta portālos un sociālajos tīklos iespējams izvietot "Nacionālās mediju grupas" interneta resursos, plašāk skatiet: www.nmg.lv


“Praktiskā Mārketinga Akadēmija”
 ir mārketinga un komunikācijas zinību speciālistu apmācības izglītības centrs, kas veidots efektīvāko mārketinga aktivitāšu apzināšanai. Darba gaitā tiek meklēti dažādu biznesa nozaru efektīvākie mārketinga veidi, kā arī tos ietekmējošie faktori, lai piedāvātu uzņēmumiem un jomas speciālistiem skaidru izpratni par mārketinga jomas izmaiņām un Latvijas specifikāciju. Programmā var iesaistīties jebkurš uzņēmums, kas vēlas vienlaikus sniegt ieguldījumu mārketinga jomas attīstībā Latvijā, kā arī iegūt vērtīgu informāciju sava uzņēmuma mārketinga aktivitāšu plānošanai un realizācijai.


Dr. oec, lektore Iveta Liniņa
 

Mārketinga un pārdošanas vadības speciāliste un pasniedzēja, ekonomikas zinātņu doktore, biznesa augstskolas "Turība"  komercdarbības katedras docente, mārketinga un tirdzniecības vadības programmu direktore ar vairāk nekā divdesmit gadu praktisko pieredzi - vada studiju kursus mārketingā un pārdošanas vadībā. Latvijas Ekonomistu asociācijas, Latvijas Tiešā mārketinga asociācijas un Latvijas Tirgotāju asociācijas biedre.

Vairāku zinātnisko pētījumu un publikāciju autore ar vairāk nekā 27 gadu pieredzi pārdošanas un mārketinga vadībā Latvijas un arī starptautiskos uzņēmumos.

Mārketinga, pārdošanas vadības un pētījumu metožu tirdzniecībā speciāliste darbojas gan kā lektore, gan praktizējoša konsultante dažādos mārketinga un pārdošanas jautājumos.

ĪSS SATURA IZKLĀSTS:

Pārdošanas procesa posmi un mārketinga integrācija tajos;
Mārketinga saistība ar uzņēmuma zīmolu un pārdevēja personību;
Uzņēmuma tēls, reputācija, imidžs;
Pārdošanas procesa kvalitātes nodrošināšana.

Mārketinga komunikācija un noieta veicināšana;
Ģenerālās klientu plūsmas formēšana;
Kā izmantot preces un pakalpojumus mārketingā?

Komunikācija un mārketings – kas svarīgāks?
Klasisko reklāmas modeļu neefektivitātes cēloņi;
Netradicionālā mārketinga instrumenti un to iesaiste pārdošanas procesos;
Pārdošanas mehānismu saskaņošana ar cilvēku paradumiem;
Situācijai atbilstošu informācijas nodošanas kanālu izvēle un pielietošana.
ROI mārketinga būtība, īstermiņa un ilgtermiņa ROI mārketings;

Akcijas un paņēmieni: atlaides, prezentācijas, bonusi, atvērto durvju dienas, šovi, svētki, paraugu dalīšana, dāvanas, loterijas u.c.;
Partnervirzīšanas iespējas.
Konsultācijas, jautājumi un atbildes.


Pārdošanas apmācību cikla noslēgumā tiek izsniegta īpaša "Praktiskā mārketinga akadēmija" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiāli, kafijas / tējas pauzes.
 
 

Praktiskā mārketinga akadēmija
Tālrunis 25922672
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos semināram, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts