Kvalifikācijas celšanas un prasmju pilveidošanas kurss vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem –
 

NO VADĪTĀJA PAR LĪDERI!

 

"Vai cilvēks, kurš sevi sauc par vadītāju, patiesi ir īstais cilvēks pareizajā vietā?" Šāds jautājums kļūst arvien aktuālāks, apjaušot, ka vadītājs ir tas, kurš atbild ne tikai par savu, bet arī par savu padoto darbu. Ikviens zina, cik svarīgi ir būt līderim, kurš spēj motivēt darbiniekus un kura viedoklī ieklausās, jo tikai tā iespējams strādāt pie uzņēmuma dinamiskas attīstības un sasniegt vairāk. Ikvienam mūsdienās ir iespēja kļūt par līderi – pat tad, ja līdz šim licies, ka saskarsme ar personālu vai klientiem liek piepūlēties.

Lai palīdzētu ikvienam vadītājam kļūt par līderi, tiek organizēts kvalifikācijas celšanas un prasmju pilnveidošanas kurss vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem – "NO VADĪTĀJA PAR LĪDERI!”

Tā ir iespēja iegūt jaunas, aktuālas zināšanas un pilnveidoties, iegūstot vērtīgas prasmes, ko pēc tam varētu uzreiz pielietot ikdienas darbā. Apmācībās tiks apskatītas tādas tēmas kā komandas darbs, darbinieku atlase, iedvesmošana un motivēšana, vadītāja un komandas sadarbība, komunikācijas barjeras un vadītprasme.Apmācību norises laiks: 11. marts, 27. marts un 8. aprīlis plkst. 10.00–14.00
Apmācību norises vieta: Rīgā, Kr. Barona ielā 34, 2. stāvā
Apmācību organizators: "Biznesa Akadēmija"
Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams), biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 199 + PVN (standarta cena – 599 EUR + PVN).   


Katram apmācību apmeklētājam – reklāmas un publicitātes iespēja interneta medijos apmācību maksas apmērā – PAR BRĪVU, pateicoties programmas "Biznesa uzrāviens" atbalstam. Reklāmu un reklāmas rakstus interneta portālos un sociālajos tīklos iespējams izvietot "Nacionālās mediju grupas" interneta resursos, plašāk skatiet: www.nmg.lv


“Biznesa Akadēmija” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009. gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz uzņēmuma tālākattīstībai un izaugsmei. Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas vairāk nekā 20 pieprasītākās izglītības programmas, ietverot tādas jomas kā mārketings, reklāma, pārdošana, psiholoģija, komunikācija un citas.Apmācību lektore – Mg.psyhol. un Mg.publ.relat. Anita Rošāne – profesionāla pasniedzēja, kura katru tikšanos ar auditoriju padara par neaizmirstamu emociju un zināšanu apmaiņu. Pēc katras lekcijas klausītāji iegūst kādu sev vērtīgu atziņu, jūtas iedvesmoti, bagātināti un pacilāti – gatavi jauniem izaicinājumiem! Pasniedzēja ir organizāciju psiholoģe, kura papildina savu kvalifikāciju profesiju jeb amatu psiholoģijā, kā arī ieguvusi otro izglītību sabiedriskajās attiecībās. Vada nevalstisko organizāciju. Pēdējo desmit gadu laikā sekmīgi novadījusi aptuveni 1500 pasākumu. Sadarbības partneri: NVO alianse, NORDEA biznesa skola, Nodarbinātības Valsts aģentūra, Valsts reģionālās attīstības ministrija, Valkas, Aizkraukles un Ķeguma novada pašvaldības, SIA GMG grupa u.c. SATURA IZKLĀSTS:


Pirmā diena:
 
Komandas  darba mūsdienu izpratne
Nepieciešamo darbinieku atlases un piesaistes kanāli. “Domā kā es, dari kā es” – princips.
Augsti efektīvas komandas veidošanas principi. 
Iedvesmošana un motivēšana.
Organizācijas intereses kā prioritāra apziņas forma.
 
Otrā diena:
 
Vadītāja un komandas sadarbība.
Vadītāja atbildības pakāpes un lēmumu pieņemšanas distance.
Kas ir pārmaiņu vadība.
Komunikācijas nepieciešamība un atgriezeniskā saite. Komunikācijas barjeras.
Efektīva saskarsme un komunikācija. Stresa vadība.

Trešā diena:
 
Labākais vadītājs un labākais līderis.
Vadītāja nozīmes komandas darbā paaugstināšana.
Darbinieku lojalitātes nozīme.
Jēdzieni “vadītājs” un “līderis”. Profesionālie sasniegumi un vadītprasmes,  līderība. 
Mans individuālais līdera (vadītāja) portrets. 
Personiskās efektivitātes paaugstināšana un praktizēšana.
 


Apmācību noslēgumā tiek izsniegta īpaša "Biznesa Akadēmijas" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiāli, kafijas / tējas pauzes.

 
Kontaktinformācija:
Biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"
Tālrunis 20355559
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos kvalifikācijas celšanas un prasmju pilnveidošanas kursam, lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts