Intensīvais pārdošanas apmācību seminārs
Pārdošanas Akadēmija

Pārdošana darbojas kā process - veiksmīga pārdošana ir ikviena uzņēmuma panākumu atslēga. Lai līdz tai nonāktu svarīgi ir gan uzlabot pārdošanas prasmes, gan komunikāciju ar klientiem, jo šodien tieši no klientiem ir atkarīgi uzņēmuma panākumi un ienākumi - klienti ir tie, kas patērē rādītās preces un piedāvātos pakalpojumus. Ja uzņēmums vēlas nostiprināt savas pozīcijas tirgū, ļoti būtiski ir pievērsties svarīgāko klientu grupām un kategorijām, kas var celt uzņēmuma peļņu.

Nenoliedzami, lai arī cik labi būtu pārdošanas rezultāti, ikviena uzņēmuma intereses ir pārdot savu produkciju un pakalpojumus pēc iespējas dārgāk un labāk. Konkurence pārdošanas jomā ir milzīga, tāpēc jaunas zināšanas šajā jomā ir nepieciešamība, jo tikai ar jaunām zināšanām, idejām un inovatīvām pieejamam uzņēmums spēs izdzīvot cauri mainīgajam laikam - veiksmīgi pārdot savu produktu vai pakalpojumu, piesaistot īsto mērķauditoriju un iegūstot klientu uzticību.

Pāri visam pārdošana ir disciplīna un nepārtraukts monitorings. Laikam mainoties, mainās arī pārdošanas tendences, metodes kā piesaistīt patērētājus un veidi, kā palielināt pārdošanas apjomus. Pārdošana sastāv no spēcīgas iedvesmas enerģijas un pārdošanas tehnikas - viens no galvenajiem noteikumiem ir izprast klientu un tā vēlmes, lai varētu pārdošanas apjomi augti. Bez klientam nebūtu ne produkta, ne uzņēmuma. 

Apmācību ietvaros ikvienam būs iespēja atsvaidzināt vecās, kā arī iegūt jaunas zināšanas un parūpētos par sava uzņēmuma inovatīvu attīstību. Semināru kurss ir lieliska iespēja uzkrāt jaunas zināšanas un iegūt vērtīgus padomus par to, kā parādīt klientam darījuma pozitīvās puses, kā pārliecināt klientu, ka pirkuma rezultātā tieši viņš būs ieguvējs. 

Apmācību kursā iegūtā informācija palīdzēs ne tikai gūt jaunas iemaņas darbā ar klientiem un apgūt jaunu pieredzi, bet arī ļaus vieglāk un efektīvāk veidot kontaktus ar pircējiem, pārliecinoši, ar prieku un entuziasmu izmantot dažādus paņēmienus pārdošanas procesā. 

Semināra norises laiks: 30. maijs no plkst. 14.00–20.00
Semināra norises vieta: Rīgā, Kr. Barona ielā 34, 2. stāvā
Semināra organizators: "Biznesa Akadēmija"
Cena pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam, biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 99,- (standarta cena – 499 EUR).


Katram semināra apmeklētājam – reklāmas un publicitātes iespēja interneta medijos apmācību maksas apmērā – PAR BRĪVU, pateicoties programmas "Biznesa uzrāviens" atbalstam. Reklāmu un reklāmas rakstus interneta portālos un sociālajos tīklos iespējams izvietot "Nacionālās mediju grupas" interneta resursos, plašāk skatiet: www.nmg.lv
“Biznesa Akadēmija” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009.gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz uzņēmuma tālākattīstībai un izaugsmei.
Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas vairāk kā 20 pieprasītākās izglītības programmas, ietverot tādas jomas kā mārketings, reklāma, pārdošana, psiholoģija, komunikācija un citas.
Apmācību vadītājs:

Biznesa trenere, pārdošanas un klientu servisa vadības speciāliste Egita Sproģe
 
Egita Sproģe ir lektore ar ir vairāk nekā 20 gadu pieredzi klientu servisā un pārdošanas vadībā, lietvedības procesu kārtošanā, pārdošanas procesu izveidē, komandas izveidē un vadīšanā, uzņēmumu izveidē un konsultācijās. Egita savā karjerā ir veikusi vairāk kā 14 000 veiksmīgas vizītes gan mazo, gan vidējo,gan lielo klientu B2B segmentā, strādājusi gan ar Latvijas, gan starptautiskiem klientiem. Egita konsultē, sagatavo un vada mācību programmas uzņēmumos, palīdz pārdošanas un klientu servisa organizāciju izveidošanā un biznesa attīstībā.

ĪSS IESKATS PĀRDOŠANAS AKADĒMIJAS APMĀCĪBU PROGRAMMĀ:

Rīta sesija

I Daļa
Efektīvāko stratēģiju un pārdošanas elementu kopums, kas nodrošina sekmīgu un strauju uzņēmuma attīstību

Uzņēmuma pozicionējums, mērķu identificēšana;
Vadītāja loma;
Ko no pārdevēja sagaida uzņēmums?
Pārdošanas procesu izveide vai sakārtošana;
Produkta vai pakalpojuma unikalitāte, jeb ticība savam produktam;
Faktori, kas nodrošina pārdevēju rezultivitāti;
Kas es īsti esmu par tipu?
Pādevējs veido veiksmīgu karjeru jebkurā uzņēmumā;
Komandas loma sniedzot klientiem augstvērtīgu servisu;
Uzņēmuma kontakts ar klientu, jeb uzņēmuma tēls patērētāju apziņā;
Konsultācijas, jautājumi un atbildes.

II Daļa
Pārdošanas veidi (aktīvā, krusteniskā, dārgā, empātiskā, u.c.) un to loma jaunu klientu piesaistē un apkalpošanā

Pārdošanas svarīgākie likumi;
Kas ir mans klients?
Pārdevēja elastība kā galvenais nosacījums veiksmīgai pārdošanai;
Apkalpošanas standarti B2B, B2C klientiem;
Apkalpošanas standarti mazumtirdzniecībā;
Klienta izzināšana – viņa problēmas, grūtības, lai sagatavotu pārdošanai;
Sarežģītie klienti;
Kontrole pār emocijām;
Kā paredzēt un reaģēt uz negaidītām situācijām darbā ar klientiem?;
Kā klientu uzvedības maiņa ietekmē pārdošanas paradumus?
Emocionālā (empātiskā) pārdošana;
Kā pārdot dārgāk?
Kā nepievilt savu klientu?
Kā pārdot vieglāk, ienesīgāk, interesantāk?
Konsultācijas, jautājumi un atbildes.

Pēcpusdienas sesija 

I Daļa
Esošais klients - kungs un pavēlnieks. Kā saglabāt un vairot klienta lojalitāti, vienlaicīgi palielinot tā pārdošanas apjomu

Potenciāla noteikšana esošiem klientiem; klienta ‘svarīguma’noteikšana;
Stratēģija, prioritātes, aktivitātes;
Kā veicināt ilgtermiņa sadarbību ar klientu?;
Kā klientam, kurš atnācis pēc viena produkta, pārdot divus citus produktu – krusteniskā pārdošana;
Kā kompetenti atteikt klientam atlaidi?
Kā beigt pārdošanu un saņemt naudu?
Ko nozīmē lojālais klients;
Lojāla klienta noteikšana;
Kā gadījuma klientu pārveido par lojālo klientu;
Klientu lojalitātes sistēma  uzņēmumā;
Personāla iesaiste lojalitātes sistēmas stiprināšanā;
Konsultācijas, jautājumi un atbildes.

II Daļa
Mārketinga komunikācijas nozīme uzņēmuma sekmīgas un noturīgas pārdošanas sistēmas izveidē un darbības nodrošināšanā

Ko mēs saprotam ar vārdu 'mārketings' un kāda te saistība ar pārdevēja personību?
Uzņēmuma tēls, reputācija, imidžs;
Mārketinga komunikācija un noieta veicināšana;
Mārketinga veidi - paņēmieni;
Jaunumi mārketingā;
Netradicionālā mārketinga instrumenti;
Mārketinga principi;
Reklāma, sabiedriskās attiecības;
Kāpēc komunikācija ir svarīgāka par mārketingu;
Tiešā pārdošana;
Patēriņa veicināšanas veidi;
Produkta, pakalpojuma veiksmīgas prezentācijas svarīgākie elementi,
Sevis menedžments, jeb kā sadzīvot pašam ar sevi,
Kā radīt personīgai izaugsmei labvēlīgu vidi,
Izcils pārdevējs apzināti ‘pārdod’ pats sevi,
Konsultācijas, jautājumi un atbildes.

Pārdošanas apmācību cikla noslēgumā tiek izsniegta īpaša "Biznesa Akadēmijas" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiāli, kafijas / tējas pauzes.


Biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"
Tālrunis 20355559
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos apmācību ciklam "Pārdošanas Akadēmija", lūdzu, aizpildiet šo kontaktformu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts