IZGLĪTĪBAS UN ZINĀŠANU SPĒKS TAVAI IZAUGSMEI!

Reģistrējies biznesa apmācībām ar līdzfinansējumu.

Pieredzējis un zinošs personāla vadītājs šodien ir katra uzņēmuma veiksmes atslēga. Gan personāla vadītājs, gan biroja vadītājs ir neaizstājams posms ikvienā uzņēmumā. Prasme atrast labākos darbiniekus un saliedēt dažādas personības vienā komandā, kas motivēti strādātu uzņēmuma labā, tiek augstu novērtēta. Tieši tapēc svarīgas ir jaunas zināšanas, kas palīdzēs efektīvi organizēt biroja darbu un parūpēties par uzņēmuma panākumiem!

Lai stātos pretī jauniem izaicinājumiem, ikvienam ir iespēja apmeklēt vairākus seminārus, kuru laikā ikviens interesents tiks informēts par visu svarīgāko un aktuālo personāla un biroja vadības jomā. 
 

Personāla un biroja vadības apmācības

Sakarā ar MK 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" visi semināri līdz 14. aprīlim tiek rīkoti, izmantojot tiešsaistes platformu.


Seminārs un meistarklase (KLĀTIENĒ, E-APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS)KĀ IEPAZĪT DZIĻĀK SAVU PERSONĀLU. IZCILA PERSONĀLVADĪBA AR MS EXCEL. Efektīva laika vadība palīdz uzlabot savu prasmi izlietot laiku lietderīgāk - tā ir iespēja apgūti laika vadības pamatprincipus, veikt padziļinātu analīzi personiskajās laika vadības jomās, kā arī noteikt personiskos mērķus un prioritātes svarīgākajās jūsu dzīves jomās. Tā ir iespēja papildināt savas zināšanas un uzlabot praktiskās laika un darba plānošanas iemaņas. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 59,-. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/izcila-personalvadiba 

Praktiskā četru nedēļu biznesa apmācību programma (KLĀTIENĒ, E-APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS)PERSONĀLA VADĪBAS SKOLA. Personāls ir katra uzņēmuma neatņemama sastāvdaļa. Profesionāli un kvalificēti darbinieki ir ne tikai lielākā uzņēmuma vērtība, bet arī galvenais priekšnosacījums, lai uzņēmums sasniegtu savus mērķus un veiksmīgi attīstītos ilgtermiņā. Šī brīža ekonomiskajos apstākļos, kad arvien pieaug pieprasījums pēc zinošiem un profesionāliem darbiniekiem, uzņēmumiem īpaši liela uzmanība jāvelta darbinieku izvēlei un apmācībai, jo ikviens piekritīs, ka ir svarīgi veidot profesionālu un uz izaugsmi orientētu komandu. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 59,-. Apmācības notiek sestdienās. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/personala-vadibas-skola

Praktiskais biznesa apmācību cikls (KLĀTIENĒ, E-APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS): BIROJA VADĪTĀJU AKADĒMIJA: attiecības ar klientiem un kolēģiem, psiholoģija, biroja grāmatvedība un aktualitātes darba tiesībās jeb kā biroja vadītājam kļūt par uzņēmuma dvēseli. Arī smaids un saskarsmes kultūra biroja vadītājiem ir ļoti svarīga, bet nekad nenāk par ļaunu atsvaidzināt jau esošās zināšanas un apgūt jaunas. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 59,-. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/biroja-vaditaju-akademija 

Komunikācijas prasmju meistarklase (KLĀTIENĒ, E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS): KONFLIKTU RISINĀŠANA. SARUNU VEŠANAS PRASMES. Uzņēmējiem, pārdevējiem, skolotājiem un vecākiem mūsdienās bieži pietrūkst pārliecināšanas prasmes. Prasme pārliecināt nosaka to, cik veiksmīgi esam savās lomās, profesijā un attiecībās. Mums nepieciešams pārliecināt un motivēt pašiem sevi, lai stimulētu savas personības izaugsmi. Prasme pārliecināt ir viena no svarīgākajām prasmēm, lai realizētu savus mērķus. Tāpēc ir būtiski uzlabot savas komunikācijas prasmes. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 39,-.  Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/prasmes-parliecinat
 
Praktiskais biznesa apmācību cikls (KLĀTIENĒ, E-APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS): PERSONĀLA VADĪTĀJU AKADĒMIJA: personāla plānošana, atlase un vadības stratēģija, personāla grāmatvedība un aktuālais darba tiesībās. Mūsdienās personāla speciālisti ir nozīmīgi darbinieki. Vadītāji, kuri ir ieinteresēti organizācijas attīstībā, talantu piesaistīšanā un veidošanā, neiztiek bez profesionāliem darbiniekiem personāla vadības jomā. Tas ir attiecināms ne tikai uz lieliem, bet arī uz vidējiem un maziem uzņēmumiem. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 59,-. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/personala-vaditaju-akademija

Praktiskā biznesa meistarklase (KLĀTIENĒ, E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS): KĀ DUBULTOT KOMANDAS PRODUKTIVITĀTES JAUDU UN SASNIEGT IZVIRZĪTOS MĒRĶUS ĀTRĀK. Produktivitātes celšana ir viens no svarīgākajiem uzdevumiem, kas nodrošina uzņēmuma ilgtspējīgu attīstību. Parasti komandas (nodaļas, uzņēmuma) produktivitāti uzlabo, attīstot tehnoloģisko pusi, mazāk domājot par sociālo un cilvēcisko, kaut gan sociālie faktori ir tik pat nozīmīgi. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 39,-. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/komandas-produktivitate


Svarīgi, lai nekad neaptrūktos vēlme mācīties un vairot savas zināšanas, profesionālās prasmes un personības iemaņas. Tad arī darbi sokas daudz labāk!

Tālrunis papildus informācijai: 20355559; e-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos personāla un biroja vadības apmācībām un semināriem, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts