Praktiskā četru nedēļu biznesa apmācību programma

PERSONĀLA VADĪBAS SKOLA

Personāls ir katra uzņēmuma neatņemama sastāvdaļa. Profesionāli un kvalificēti darbinieki ir ne tikai lielākā uzņēmuma vērtība, bet arī galvenais priekšnosacījums, lai uzņēmums sasniegtu savus mērķus un veiksmīgi attīstītos ilgtermiņā. Šī brīža ekonomiskajos apstākļos, kad arvien pieaug pieprasījums pēc zinošiem un profesionāliem darbiniekiem, uzņēmumiem īpaši liela uzmanība jāvelta darbinieku izvēlei un apmācībai, jo ikviens piekritīs, ka ir svarīgi veidot profesionālu un uz izaugsmi orientētu komandu.

Personāla kā uzņēmuma resursa loma mūsdienās aizvien vairāk pieaug. Darbaspēka kompetence un radošais potenciāls ir nozīmīgākais faktors uzņēmumu attīstībai un izaugsmei, tostarp dominēšanai pār konkurentu. Darbinieka spējas ģenerēt ideju vai radīt jaunu produktu tiek augsti novērtēta, tāpēc nereti tiek uzskatīts, ka personāla atlase mūsdienās ir īsts pārbaudījums uzņēmumiem, kuri meklē profesionālu darbinieku. Kā izvēlēties īsto?

Apmācību kurss “Personāla vadības skola” palīdzēs uzzināt, kā izvēlēties uzņēmumam nepieciešamos darbiniekus, kā tos motivēt un kā pašam kļūt par lielisku personāla vadītāju!

Apmācību norises laiks: 22. februāris, 7. marts, 21. marts un 4. aprīlis  plkst. 10.00–14.00
Apmācību norises vieta: Rīgā, Kr. Barona ielā 34, 2. stāvā
Apmācību organizators: biznesa izglītības centrs "Biznesa Semināri"
Cena: pateicoties programmas “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 149 + PVN (standarta semināra cena EUR 599 + PVN)
 

Katram semināra apmeklētājam – reklāmas un publicitātes iespēja interneta medijos apmācību maksas apmērā – PAR BRĪVU, pateicoties programmas "Biznesa uzrāviens" atbalstam. Reklāmu un reklāmas rakstus interneta portālos un sociālajos tīklos iespējams izvietot "Nacionālās mediju grupas" interneta resursos, plašāk skatiet: www.nmg.lv

“Biznesa semināri” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009. gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz uzņēmuma tālākattīstībai un izaugsmei. Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas vairāk nekā 20 pieprasītākās izglītības programmas, ietverot tādas jomas kā mārketings, reklāma, pārdošana, psiholoģija, komunikācija un citas.Apmācību lektore – Mg.psyhol. un Mg.publ.relat. Anita Rošāne – ir profesionāla pasniedzēja, kura katru tikšanos ar auditoriju padara par neaizmirstamu emociju un zināšanu apmaiņu. Pēc katras lekcijas klausītāji iegūst kādu sev vērtīgu atziņu, jūtas iedvesmoti, bagātināti un pacilāti – gatavi jauniem izaicinājumiem! Pasniedzēja ir organizāciju psiholoģe, kura papildina savu kvalifikāciju profesiju jeb amatu psiholoģijā, kā arī ieguvusi otro izglītību sabiedriskajās attiecībās. Pēdējo desmit gadu laikā sekmīgi novadījusi aptuveni 1500 pasākumu. Sadarbības partneri: NVO alianse, NORDEA biznesa skola, Nodarbinātības Valsts aģentūra, Valsts reģionālās attīstības ministrija, Valkas, Aizkraukles un Ķeguma novada pašvaldības, SIA GMG grupa u.c. Apmācību lektors – Harijs Gaigals – jurists darba tiesībās un darba aizsardzības vecākais speciālists ikdienā, jau vairāk nekā 14 gadus. Savulaik, ir guvis lielu teorētisku un praktisku pieredzi arī valsts darbā, kā Vecākais inspektors-jurists Rīgas reģionālajā Valsts darba inspekcijā, pēdējos gadus ikdienā strādā privātā sektorā, konsultē uzņēmumus šajos jautājumos. Ir ieguvis maģistra grādu tiesību zinātnēs kā jurists un papildus ieguvis bakalaura grādu, kā darba aizsardzības vecākais speciālists. Nemitīgi patīk papildināt savas jau esošās zināšanas ar jaunām zināšanām. 


Apmācību lektore – Sandra Zeltiņa – sociālo zinātņu maģistre ekonomikā. No 1994. gada nodarbojas ar uzņēmējdarbību, ir Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu koordinatore Latvijā, starptautisku projektu dalībniece un mācību līdzekļu līdzautore. Ir 20 gadu pieredze kā lektorei par uzņēmējdarbības tēmām, tai skaitā mārketingu, finansēm, projektu vadību un grāmatvedību. Daudzu gadu lektora pieredze lielākajos Latvijas mācību centros – NVA, finanšu institūcijā Altum, mācību centrā Dialogs. Četru mācību grāmatu līdzautore Zvaigzne ABC "Naudas pasaule".ĪSS SATURA IZKLĀSTS:

22. februārī un 7. martā:

Lietišķā komunikācija un biznesa etiķete
 
 Lietišķā komunikācija un biznesa etiķete ir prasmes un zināšanas, kas nepieciešamas katram uz izaugsmi un panākumiem orientētam cilvēkam. Mainoties laikam, šajās tēmās vairs nav aktuāli uzsvērt pareizu galda instrumentu lietošanu (kas arī ir svarīgi), bet gan mācēt izkopt sevī šīs prasmes, kas kopā ar profesionālām zināšanām kļūst par personības sastāvdaļu.
 
Apmācību centrālie jautājumi:
 
Lietišķās komunikācijas veidi dažādās vidēs (klātienē, pa tālruni, e-sarakstē, e-vidē;
Biznesa etiķete – pieklājība nav tas pats, kas atturība;
Pieklājība, kas stiprina biznesa attiecības un lietišķumu;
Nevainojama uzvedība un labas tonis. Aizrādījumi un kritika;
Pareizā forma – reprezentēšana un sarunu vadīšana;
Perfekta viesmīlība – labu attiecību pamats;
Diplomātija kā konfliktu paredzēšana un novēršanas iespēja.
 
 
Komandas veidošana un motivācija
 
Vadītājs šodien vairs nav tikai formālas varas pārstāvis, bet gan komandas līderis un iedvesmotājs. 
 
Apmācību centrālie jautājumi:
 
Vai visi var būt komandas līderi?
Kā saprast savas komandas vajadzības? 
Kā atlasīt komandu un veidot stipru tās kodolu;
Kas ir materiālā un nemateriālā motivācija;
Individuālā un grupas motivācijas līdzsvara saglabāšana;
Kas ir profesiogramma un amatu aprakstu veidošana.

 


Personāla vadība

 
⦁ Personāla atlases aktualitātes un iespējamā cilvēku resursu plānošana mūsdienās.
⦁ Personāla atlases jaunākās metodes un vadības pieejas (jaunās interviju formas)
⦁ Personāla novērtēšana un uzdevumi, kā ievadīt jaunu darbinieku uzņēmumā; darbinieks, ar kuru pārtrauc darba attiecības (vai kurš pārtrauc).
⦁ Kā atlasīt komandu (darbinieki kompetenču stratēģijas) un veidot stipru tās kodolu.
⦁ Efektīvas pieaugušo apmācības sistēmas nozīme uzņēmumā
⦁ Atbildība par personāla attīstību. Talanti un potenciāls.
⦁ Organizācijas kultūra.


21. martā:
 
Grāmatvedības politikas pareiza plānošana un īstenošana uzņēmumā:
 
 • Grāmatvedība – finanšu un vadības pārskati, bilance, naudas plūsma, atskaites, EDS;
 • Vienkāršā ieraksta grāmatvedība - pašnodarbinātajiem, IK, biedrībām un nodibinājumiem; 
 • Divkāršā ieraksta grāmatvedība – SIA; 
 • Cenu veidošanas metodes​.

4. aprīlī:

Aktuālais darba tiesībās – darba likuma praktiska pielietošana ikdienā un tās problemātika.
 
 •  Darba tiesisko attiecību vispārīgie principi un tiesiskais regulējums, piemēri;
 • Darba tiesisko attiecību uzsākšanas praktiskās problēmas un tiesiskie ieteikumi;
 • Darba līguma pareiza un precīza, tiesiska noformēšana – praktiskā pieredze un biežākie konstatētie trūkumi darba līguma noformēšanā, to nozīme turpmākajās darba tiesiskajās attiecībās un iespējamos darba strīdos;
 • Darba laiks, pamatregulējums, darba laika organizāciju veidi, to katra praktiska pielietošana un praktiskās problēmas, virsstundas, nakts darbs, darbs svētku dienās;
 • Atpūtas laiks, pārtraukumi darbā, atvaļinājumi, pamatregulējums, praktiski piemēri un ieteikumi;
 • Darba samaksas un izmaksas praktiskie aspekti, piemēri, problēmas, ieteikumi;
 • Darba tiesisko attiecību izbeigšanas dažādu praktisku situāciju analīze, piemēri, tiesvedības termiņi, pierādīšanas pienākumi katrai pusei, ieteikumi;
 • Darba devēja galvenie pienākumi, atbildība, aizliegumi, sekas, darba kārtības noteikumu nozīme un nepieciešamība;
 • Termiņi, to pareiza un precīza aprēķināšana, tiesiskās sekas;
 • Pēdējie Darba likuma grozījumi;
 • 04.04.2019., 01.05.2019., galvenais, uz ko jāvērš uzmanība ikdienā.
 
 
Mācību mērķis: Priekšstata veidošana par personālvadībā nepieciešamajām zināšanām, procesiem, personālvadības attīstības tendencēm. Trenēt atgriezeniskās saites sniegšanas un intervēšanas iemaņas.  

Apmācību noslēgumā tiek izsniegta īpaša "Biznesa Semināri" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiāli, kafijas/tējas pauzes.


Biznesa izglītības centrs “Biznesa Semināri”
Tālrunis: 20355559
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos "Personāla vadības skolai", lūdzu, aizpildiet kontaktformu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts