Biznesa apmācību intensīvais 4 nedēļu kurss

PERSONĀLA VADĪTĀJU AKADĒMIJA:
darba tirgus tendences, personāla dokumentu pārvaldība,
personāla plānošana un atlase, personāla vadības stratēģija un, protams, arī personāla motivācija.

 
 
Mūsdienās personāla speciālisti ir nozīmīgi darbinieki. Vadītāji, kuri ir ieinteresēti organizācijas attīstībā, talantu piesaistīšanā un veidošanā, neiztiek bez profesionāliem darbiniekiem personāla vadības jomā. Tas ir attiecināms ne tikai uz lieliem, bet arī uz vidējiem un maziem uzņēmumiem. Personāla darba organizācija palīdz maksimāli efektīvi izmantot atsevišķu darbinieku potenciālu, atklāt apslēptās dotības, novērtēt un attīstīt esošās kompetenci, rūpēties par darbinieku labsajūtu, radīt un attīstīt tādas lojalitātes programmas, lai spējīgākie darbinieki vēlētos ar savu ieguldījumu vairot organizācijas kapitālu, veicināt tās attīstību un konkurētspēju, kā arī veidot saliedētu kolektīvu.

Tieši tāpēc, lai nepieļautu šādas kļūdas un piesaistītu jaunus talantus, attīstītu esošo kompetenci un potenciālu, kā arī veidotu veiksmīgu vienošanos uzņēmuma kolektīva vidū, ir svarīgi sekot līdzi jaunumiem personāla vadības jomā un apgūt nepieciešamās zināšanas, kas palīdzēs vairot uzņēmuma izaugsmi. To veiksmīgi realizēt palīdzēs Biznesa Akadēmija, kura rīko īpašu intensīvo 4 nodarbību apmācību kursu "PERSONĀLA VADĪBAS AKADĒMIJA", kuras laikā ikviens interesents tiks informēts par visu svarīgāko un aktuālo personāla vadības jomā, pieredzējušiem pasniedzējiem daloties zināšanās gan mutiski, gan ar informatīvo materiālu palīdzību.

Pēc apmācību kursa, uzņēmuma darbinieki būs informēti, kā darba procesā pareizi pielietot atbilstošus darba instrumentus, metodes un veidus, kā sekmēt uzņēmuma darbību. Ikviens, kurš būs apmeklējis intensīvo kursu, turpmāk veiksmīgi spēs tikt galā ar sarežģītām situācijām, spēs efektīvi vairot komunikāciju starp vadību un tā darbiniekiem, zinās, kā labāk motivēt gan sevi, gan kolektīvu, kā arī varēs veiksmīgi virzīt uzņēmumu uz panākumiem un izaugsmi. Nedrīkst aizmirst, ka personāla vadītāji ir vieni no uzņēmumu svarīgākajiem darbiniekiem, tieši tādēļ tiem ir arī jāsniedz atbilstošas zināšanas.

Apmācību norises laiks: 5. februāris, 12. februāris, 19. februāris, 26. februāris plkst. 10:00 - 13:30
Apmācību norises vieta: Rīgā, Kr. Barona ielā 34, 2. stāvā
Apmācību organizators: "Biznesa Akadēmija"
Cena, pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams), biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 149,- (standarta cena – 599 EUR).   
 


Katram semināra apmeklētājam – reklāmas un publicitātes iespēja interneta medijos apmācību maksas apmērā – PAR BRĪVU, pateicoties programmas "Biznesa uzrāviens" atbalstam. Reklāmu un reklāmas rakstus interneta portālos un sociālajos tīklos iespējams izvietot "Nacionālās mediju grupas" interneta resursos, plašāk skatiet: www.nmg.lv“Biznesa Akadēmija” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009. gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz uzņēmuma tālākattīstībai un izaugsmei. Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas vairāk nekā 20 pieprasītākās izglītības programmas, ietverot tādas jomas kā mārketings, reklāma, pārdošana, psiholoģija, komunikācija un citas.
Mācību vadītāja: Mg.Psych., Mg.HR, Mg.Paed. Vineta Ikauniece - Ozoliņa, biznesa trenere ar vairāk nekā 15 gadu darba pieredzi - novadīti vairāk kā 1000 biznesa semināri–treniņi: personiskās izaugsmes, klientu apkalpošanas darbinieku, pārdevēju un vadītāju apmācībā, 7 gadu vadītāja pieredze, praktiskais psihologs, akmeologs - speciālists pieaugušo personiskās un profesionālās izaugsmes attīstīšanā.  
Mācību mērķis: Priekšstata veidošana un pieredzes apmaiņa par personālvadībā nepieciešamajām zināšanām, procesiem, personālvadības attīstības tendencēm. 
 
Mācību saturs:
 
1. PERSONĀLA VADĪBAS BŪTĪBA, MĒRĶIS, UZDEVUMI; PERSONĀLA VADĪBAS AKTUALITĀTES, ATTĪSTĪBAS TENDENCES UN IZAICINĀJUMI
 
Personāla vadītāja lomas organizācijā
Svarīgākās kompetences šodienas personāla atlases speciālistam
Personīgais tēls/zīmols. Darba devēja tēla komponenti 
Darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozes 2020. g
Kas notiek ES valstīs? Atalgojuma salīdzinājums
Kā piesaistīt labu darbinieku? Motivējošu faktoru darba ņēmējam pētījuma rezultāti
 
2. PERSONĀLA ATLASE – PRIORITĀTE No1
 
Personāla atlases process
Amata apraksts
Kompetenču modelis, iedalījums, piemēri kompetenču modeļiem, kompetenču vērtēšana
Kur un kā meklēt darbiniekus
Darba piedāvājuma sludinājums
Darba interviju mērķi, uzdevumi
Darba interviju stratēģijas un veidi
Apspriežamās un neapspriežamās darba intervijas tēmas 
Kandidāta novērtēšanas kļūdas
Strukturētas darba intervijas shēma
Intervētājam nepieciešamās īpašības un kompetences
 
3. PERSONĀLA IEVADĪŠANA DARBĀ, PERSONĀLA ADAPTĀCIJA - KĀ NOTURĒT DARBINIEKU
 
Pārbaudes laika uzdevumi
Stihiskā un organizētā adaptācija
Adaptācijas etapi un kritēriji
Kritiskie posmi darbinieku adaptācijā
Adaptācijas veidi : Psihofizioloģiskā; Sociāli-psiholoģiskā; Profesionālā; Organizacionālā
Psiholoģiskais kontrakts
Jaunā darbinieka adaptācijas piemērs
Darba atiecību pārtraukšana, Exit intervija
 
4. IEKŠĒJĀ KOMUNIKĀCIJA – VEIKSMES FAKTORS VAI STRESA UN BAUMU IEMESLS
 
Kādiem mērķiem var kalpot Iekšējā komunikācija?
Personālvadības  atbildība par iekšējo komunikāciju uzņēmumā
Iekšējās komunikācijas efektivitātes kritēriji
Iekšējās komunikācijas līdzekļi un veidi
Atgriezeniskās saites funkcijas
Komunikācijas formas ar darbiniekiem
 
5. DARBA IZPILDES PLĀNOŠANA UN NOVĒRTĒŠANA- SVARĪGĀKAIS VADĪBAS INSTRUMENTS
 
Darba izpildes novērtēšanas mērķi un novērtēšanas plāns
Aktuālās personāla novērtēšanas metodes
Biežāk vērtētākie darba izpildes kritēri un vērtējuma skalas
Paškontroles jautājumi pirms novērtēšanas vadītājam
Novērtēšanas procesa soļi uzņēmumā
Efektīvas veiktspējas vadības sistēmas raksturojums un ieguvumi
 
6. PERSONĀLA MĀCĪBAS, ATTĪSTĪBA – KONKURĒTSPĒJAS NODROŠINĀŠANAI
 
Kā noteikt mācību vajadzības
Mācību vajadzību analīzes paņēmieni
Zināšanas-prasmes-kompetences
Izglītība-mācības-attīstība jēdzienu savstarpējā saistība
Zināšanu pārvaldība uzņēmumā
Nepārtrauktā mācīšanās organizācijas attīstībai
Biežāk izmantotie mācību veidi
Nosacījumi efektīvai apmācībai
Pēctecības plānošana
 
7. PERSONĀLA MOTIVĀCIJA – ATBILDES UZ JAUTĀJUMU – KĀDĒĻ
 
Iekšējās un ārējā motivācijas atšķirības un noderīgums
Motivācijas elementi, kategorijas
Taisnīgums un gaidas
Profesionalitāte, piederība, nozīmība
Darba vide, vadība un organizācijas kultūra kā motivējošs vai demotivējošs faktors
Individuālie motivāciju ietekmējošie faktori, grūtības motivēšanā 
Kad motivēt
Iedvesmošana kā motivācijas paņēmiens
Individuālā komunikācija ar darbinieku
Vadītāju motivēšanas spēju kritēriji  
Atalgojuma sistēma kā motivātors

Apmācību cikla noslēgumā tiek izsniegta īpaša "Biznesa Akadēmijas" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiāli, kafijas / tējas pauzes. Publicitātes programmai iespējams pieteikties tikai apmācību norises laikā.

Biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"
Tālrunis 20355559
E-pasts: info@seminari.lv

Lai pieteiktos "Personāla Vadītāju Akadēmijai", lūdzu, aizpildiet šo kontaktformu:

Vārds, Uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts