Praktiskais vienas dienas seminārs

PVN LIKUMA PRAKTISKĀ PIEMĒROŠANA UZŅĒMUMIEM UN IESTĀDĒM


Mūsdienās likumdošana mainās ļoti strauji un arī šis gads tam nav izņēmums. Šogad būtiskas izmaiņas skārušas arī PVN likumu. Lai nepieļautu kļūdas, kas var rezultēties ar finansiāliem zaudējumiem uzņēmumam vai pat sodu, ikvienam ir regulāri jāseko līdzi izmaiņām likumos un jāpārzina aktualitātes, kas attiecas uz PVN piemērošanu dažādām precēm un pakalpojumiem.

Ņemot vērā šīs tēmas aktualitāti, ikviens tiek aicināts apmeklēt  apmācības “PVN likuma praktiskā piemērošana uzņēmumiem un iestādēm".

Semināra ietvaros ikvienam būs iespēja uzzināt visas atbildes uz jautājumiem par pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtību un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai.

Semināra norises laiks: 17. janvārī plkst. 14.30–18.00
Semināra norises vieta: Rīgā, Kr. Barona ielā 34, 2. stāvā
Semināra organizators: "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Cena ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-)

Katram semināra apmeklētājam – reklāmas un publicitātes iespēja interneta medijos apmācību maksas apmērā – PAR BRĪVU, pateicoties programmas "Biznesa uzrāviens" atbalstam. Reklāmu un reklāmas rakstus interneta portālos un sociālajos tīklos iespējams izvietot "Nacionālās mediju grupas" interneta resursos, plašāk skatiet: www.nmg.lv

Nodokļu Likumdošanas Izglītības centrs (NLIC) jau kopš 2008. gada regulāri organizē dažādus seminārus par grāmatvedības un nodokļu jautājumiem un šī brīža ekonomiskajās pārmaiņās dod iespēju interesentiem apmeklēt vairākus seminārus mēnesī, tādējādi maksimāli palielinot vai uzlabojot esošās zināšanas.Lektore: grāmatvedības un nodokļu eksperte, semināru lektore Jadviga Neilande.

Sertificēta nodokļu konsultante, ilggadēja VID speciāliste ar lielu pieredzi nodokļu konsultāciju jautājumos, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedre, ilgstoša darba pieredze sniedzot konsultācijas un pārstāvot uzņēmumus tiesvedībās nodokļu un grāmatvedības jautājumos.


ĪSS SATURA IZKLĀSTS:

1. Jauni grozījumi PVN likumā un MK noteikumos Nr. 17 “PVN normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības PVN  maksāšanai un administrēšanai”
 
– īpašs nodokļa piemērošanas režīms būvniecības pakalpojumiem un būvizstrādājumu piegādei;

– kā piemēro PVN būvniecības pakalpojumiem, ko sniedz PVN nemaksātājs?

– īpašs nodokļa piemērošanas režīms mobilo telefonu, planšetdatoru, klēpjdatoru, integrālās shēmas ierīču un spēļu konsoļu piegādēm;

– īpašs nodokļa piemērošanas režīms metālizstrādājumu piegādei un ar to saistītiem pakalpojumiem;

– īpašs nodokļa piemērošanas režīms sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras piegādei;

– kā aprēķināt PVN, pārsniedzot reģistrācijas slieksni?

– vai jāatmaksā PVN, izstājoties no PVN maksātāju reģistra?

– kā atskaitīt priekšnodokli par precēm, kas iegādātas pirms reģistrācijas PVN reģistrā?

– priekšnodokļa atskaitīšanas perioda izmaiņas.

2. Jauni grozījumi MK noteikumos Nr. 40 “Noteikumi par PVN deklarācijām”
 
– jauna kārtība, aizpildot PVN deklarāciju no 01.01.2019.;

– jauni darījumu kodi;

– biežāk pieļautās kļūdas aizpildot PVN deklarāciju un pielikumus.

3. PVN piemērošana pakalpojumiem iekšzemē un pārrobežu darījumos:
 
– PVN piemērošana reklāmas, mārketinga, konsultāciju pakalpojumiem;

– PVN piemērošana kravu pārvadāšanas pakalpojumiem;

– PVN piemērošana transportlīdzekļu nomai;

– PVN piemērošana pakalpojumiem, kas saistīti ar nekustamo īpašumu.

4. PVN piemērošanas un priekšnodokļa atskaitīšanas jautājumi:
 
– kā piemēro PVN, iegādājoties preces “eBay”?

– vai var atskaitīt priekšnodokli, ja preces iegādātas ar PVN neapliekamiem darījumiem?

5. Preču piegādes un iegādes ES teritorijā:
 
– preču eksports, kā pareizi PVN deklarācijā norādīt preču eksportu no ES uz trešajām valstīm?

– preču imports arī īpašajā PVN režīmā, kāda likme piemērojama importa kravu noformēšanas pakalpojumiem?

6. PVN piemērošana pakalpojumiem ar trešajām valstīm:
 
– pakalpojumi ES uzņēmumam;

– pakalpojumi trešās valsts uzņēmumam, kuram ir PVN numurs;

– pakalpojumi trešās valsts uzņēmumam, kura valstī nav PVN;

– pakalpojumu īpašās normas;

– pakalpojuma uzrādīšana PVN deklarācijā.

7. Priekšnodokļa korekcija zaudētiem parādiem ar praktiskiem piemēriem.
 
– kādos gadījumos var veikt priekšnodokļa korekciju par zaudētā parāda summu?

– vai jāiesniedz pievienotās vērtības nodokļa gada deklarācija?

8. PVN gada deklarācijas aizpildīšanas kārtība:
 
– apliekamo un neapliekamo darījumu proporcija;

– maksājamā nodokļa vai atskaitītā priekšnodokļa korekcija;

– kā noteikt atskaitāmā priekšnodokļa proporciju par taksācijas gadu?
 
– vai jāiesniedz pievienotās vērtības nodokļa gada deklarācija?

9. Atbildes uz jautājumiem. Semināra noslēgumā tiek izsniegta "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiāli, kafijas / tējas pauzes.
 


"Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Tālrunis: 29948182
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos PVN likuma piemērošanas semināram, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts