Praktiskais seminārs

Uzņēmuma klientu obligātā izpēte, risku noteikšana, patiesa labuma guvēji, jauni sodi un starptautisko sankciju ievērošana. Sliekšņa deklarācija.
Jauni grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas likumā, Sankciju tiesību aktos jauni MK noteikumi.

 
Ikviena grāmatveža pienākumos ietilpst uzņēmuma saimnieciskos darījumu kārtošana. Mēs visi zinām, ka grāmatvedību kārto tā, lai grāmatvedības jautājumos kvalificēta persona varētu gūt patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma finansiālo stāvokli bilances datumā, tā darbības rezultātiem, naudas plūsmu noteiktā laikposmā, kā arī konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei. Taču arī grāmatvedība mūsdienās saskaras ar daudzām izmaiņām un ikviena grāmatveža uzdevums ir apgūt visus aktuālākos jaunumus, lai nodrošinātu, ka visu finanšu dokumenti ir atbilstošā kārtībā un uzņēmums ir ievērojis grāmatvedības regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības. 

Lai palīdzētu grāmatvežiem būt lietas kursā par jaunākajām izmaiņām, norisināsies praktiskais seminārs “Uzņēmuma klientu obligātā izpēte, risku noteikšana, patiesa labuma guvēji, jauni sodi un starptautisko sankciju ievērošana. Sliekšņa deklarācija. Jauni grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas likumā, Sankciju tiesību aktos jauni MK noteikumi”.

Seminārā uzzināsiet visu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu, par sankciju ievērošanas pamatprincipiem un prasībām, kā arī par fizisko personu datu apstrādes politiku, sliekšņa deklarāciju, patiesā labuma guvēja noskaidrošanu, kā arī gūsiet atbildes uz virkni citiem būtisku jautājumu.

Semināra norises laiks: 26. martā no plkst. 9.30–13.30
Semināra norises vieta: Rīgā, Kr. Barona ielā 34, 2. stāvā
Semināra organizators: "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Cena: pateicoties programmas "Biznesa uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 99 + PVN (standarta cena 249 + PVN).

 
Katram semināra apmeklētājam – reklāmas un publicitātes iespēja interneta medijos apmācību maksas apmērā – PAR BRĪVU, pateicoties programmas "Biznesa uzrāviens" atbalstam. Reklāmu un reklāmas rakstus interneta portālos un sociālajos tīklos iespējams izvietot "Nacionālās mediju grupas" interneta resursos, plašāk skatiet: www.nmg.lv


Nodokļu Likumdošanas Izglītības centrs (NLIC) jau kopš 2008. gada regulāri organizē dažādus seminārus par grāmatvedības un nodokļu jautājumiem un šī brīža ekonomiskajās pārmaiņās dod iespēju interesentiem apmeklēt vairākus seminārus mēnesī, tādējādi maksimāli palielinot vai uzlabojot esošās zināšanas. 
Semināra laikā lektore un nodokļu konsultante Jadviga Neilande skaidro aktuālos  jautājumus par visu, kas attiecas uz semināra tēmu, kā arī atbild arī uz semināra apmeklētāju padziļinātiem, specifiskiem jautājumiem un izskata individuālus nodokļu  aprēķina / nomaksas gadījumus. Seminārs veidots konsultāciju formātā, tādējādi  informāciju pasniedzot atbilstoši semināra apmeklētāju interesēm un vajadzībām. 

 

 

SEMINĀRA PROGRAMMA:

 
 • Kas ir Finanšu izlūkošanas dienests?
 • Proliferācija.
 • Jauni likuma subjekti, kam nepieciešama obligāti NILLN sistēma.
 • Kas jādara pilnīgi visiem uzņēmumiem un iestādēm?
 • Starpnieki darījumos, kas saistīti ar grāmatvedību, nodokļu konsultācijām, revīziju, nekustamo īpašumu.
 • Antikvāru lietu tirgotāji, izsoļu nami.
 • Maksātnespēja un likvidācija.
   
 • Fizisko personu datu apstrādes politika.
 • ES regula.
 • Citu personu pienākums attiecībā uz informācijas sniegšanu par aizdomīgiem darījumiem.
 • Likuma prasību izpildei nepieciešamās informācijas pieejamība likuma subjektiem un uzraudzības un kontroles institūcijām no Latvijas Republikas informācijas sistēmām.
 • Fizisko personu datu apstrādes vispārīgie nosacījumi
 
 • Sliekšņa deklarācija.
 • Kam ir obligāta neatkarīga audita funkcija?
 • Biedrības "Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija".
 • Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde.
 • Atbildīgā darbinieka iecelšana.
 • Kādi jauni pienākumi ir jāveic likuma subjektam, kas jauns jāizstrādā NILLN politikā?
 
 • Prasības augstākās vadības loceklim un par šā likuma prasību izpildi atbildīgajam darbiniekam un pretendenta atbilstības izvērtēšana.
 • Kas jādara, ja likuma subjekts nespēj veikt noteiktos klienta izpētes pasākumus.
 • Klienta izpēte arī nekustamā īpašuma pirkšanas, pārdošanas un nomas darījumā.
 • Klienta izpēte pirms darījuma un pēc tam regulāri.
 • Aizliegums uzturēt anonīmus kontus un anonīmus individuālos seifus.
 • Starpniecība un kontrole.
 • Patiesā labuma guvēja noskaidrošana.
 • Ziņošanas pienākums.
 • Ārvalstu subjekts.
 • Informācijas glabāšana.
 • Informācijas saņemšana no VID un UR.
 • Informācija par nerezidentu.
 • Darījuma attiecību un gadījuma rakstura darījumu uzraudzība un likuma subjekta atbildība.
 • Kad neiestājas atbildība?
 • Klienta padziļināta izpēte.
 • Papildus prasības klienta izpētē. MK noteikumi.
 • VID sniegtā informācija par politisku personu. Informācijas pieprasīšanas, izsniegšanas, glabāšanas kārtība.
 • Darījuma attiecības ar klientu no augsta riska trešās valsts.
 • Vienkāršota klienta izpēte.
 
 • Attālināti maksājumi.
 • Priekšapmaksas karšu maksājumi.
 • Ziņošana par aizdomīgiem darījumiem. Ziņošanas pienākums.
 • Ziņojuma par aizdomīgu darījumu saturs.
 • Informācijas saņemšana un apstrāde.
   
 • Sliekšņa deklarācija. Sliekšņa deklarācijas iesniegšana. Kad tā jāiesniedz obligāti?
 • Sliekšņa deklarācijas iesniegšanas gadījumi, saturs un kārtība.
 • Rīkojums par līdzekļu iesaldēšanu.
 • Informācijas apmaiņa starp kredītiestādēm un finanšu iestādēm.
 • Jaunas uzraugošās institūcijas.
 • Informācijas glabāšanas pienākums un informācijas izpaušana kredītiestāžu un finanšu iestāžu uzraudzības un kontroles institūcijām.
 • Informācijas apmaiņa un sadarbība starp kredītiestāžu un finanšu iestāžu uzraudzības un kontroles institūcijām.
 • Sankciju piemērošana.
 • Licences apturēšana. Sertifikāta anulēšana. Darbības apturēšana , norēķinu apturēšana u.c.
 • Ziņošana par šā likuma pārkāpumiem (arī iespējamiem) uzraudzības un kontroles institūcijai un aizliegums radīt nelabvēlīgas sekas.
 • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas prasības, veicot ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu.
 • Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem.

 
Par semināra apmeklējumu tiek izsniegta "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiāli, kafijas / tējas pauzes.
 


"Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Tālrunis: 29948182
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos praktiskajam semināram, lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts