Praktiskais seminārs

"UIN deklarācijas praktiska sagatavošana. Personāla ilgtspējas pasākumi" 


Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācija ir kas tāds, ar ko katru gadu nākas saskarties ikvienam uzņēmumam un darbiniekam. Nodokļa nomaksas un deklarācijas iesniegšanas kārtība mūsdienās ir pietiekami sarežģīta, tāpēc ir tikai dabiski, ka rodas neskaitāmi jautājumi par UIN deklarāciju.

Lai atvieglotu UIN deklarācijas iesniegšanu, tagad ikvienam ir iespēja apmeklēt praktisko semināru "UIN deklarācijas praktiska sagatavošana. Personāla ilgtspējas pasākumi".

Semināra ietvaros uzzināsiet visu par UIN deklarāciju, par tās taksācijas periodu, aizpildīšanu, iesniegšanu, nodokļa piemērošanu dividenēm, UIN atvieglojumiem un daudziem citiem svarīgiem aspektiem.


Semināra norises laiks: 8. aprīlī plkst. 10.00–14.00 vai 28. maijā plkst. 14.30–18.00

Apmācību iespējas:

SEMINĀRS KLĀTIENĒ, 
Kr. Barona iela 34 (2. stāvs), Rīga (pieejams pēc 14.04.)
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-).

E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, 
videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 69,-.

APMĀCĪBAS NEKLĀTIENĒ, dalībnieks patstāvīgi apgūst mācību vielu pēc elektroniski saņemtajiem materiāliem, pasniedzējs pieejams konsultācijām e-pastā vai videokonferences režīmā.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 39,-.


 
Semināra organizators: "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs". Cenā iekļauti apmācību materiāli.
 
Par dalību apmācībās tiek izsniegta "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs" apliecība elektroniskā (PDF) formātā.

 
Katram semināra apmeklētājam – reklāmas un publicitātes iespēja interneta medijos apmācību maksas apmērā – PAR BRĪVU, pateicoties programmas "Biznesa uzrāviens" atbalstam. Reklāmu un reklāmas rakstus interneta portālos un sociālajos tīklos iespējams izvietot "Nacionālās mediju grupas" interneta resursos, plašāk skatiet: www.nmg.lv


Nodokļu Likumdošanas Izglītības centrs (NLIC) jau kopš 2008. gada regulāri organizē dažādus seminārus par grāmatvedības un nodokļu jautājumiem un šī brīža ekonomiskajās pārmaiņās dod iespēju interesentiem apmeklēt vairākus seminārus mēnesī, tādējādi maksimāli palielinot vai uzlabojot esošās zināšanas.

Lektore: grāmatvedības un nodokļu eksperte, semināru lektore Jadviga Neilande.

Sertificēta nodokļu konsultante, ilggadēja VID speciāliste ar lielu pieredzi nodokļu konsultāciju jautājumos, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedre, ilgstoša darba pieredze sniedzot konsultācijas un pārstāvot uzņēmumus tiesvedībās nodokļu un grāmatvedības jautājumos.
SATURA IZKLĀSTS:

Seminārā katram dalībniekam būs izsniegta jaunā UIN deklarācijas forma. Prezentācijā  tiks apskatīta katra UIN deklarācijas ailīte un pastāstīts, ko tajā rakstīt un kā aprēķināt jeb noteikt konkrēto objektu. Papildus pielikumā būs daudz aprēķināšanas piemēru.
 
Vispārīgā informācija.

1. Deklarācijas jautājumi.
2. Deklarācijas rindu aizpildīšana:

 • nesadalītā peļņa;
 • iepriekšējo gadu zaudējumi,
 • rezerves,
 • pamatkapitāla palielināšana,
 • kļūdu labošana,
 • debitoru parādi,
 • aizdevumi.
 • nesegti iepriekšējo gadu uzņēmumu ienākuma nodokļa zaudējumi.
 • uzkrājumi.
 • dividendes vai dividendēm pielīdzinātas izmaksas
 • no citiem uzņēmumiem saņemtās dividendes,
 • ienākumu, kurš saņemts no pārstāvniecības.
 • nosacītās dividendes,
 • samazināts pamatkapitāls,
 • likvidācijas kvota,
 • nesadalītā peļņa bilancē, ja kļūst par MUN maksātāju.
 • ar saimniecisko darbību nesaistītos izdevumus,
 • pamatlīdzeklis, ko neizmanto saimnieciskajā darbībā,
 • pakalpojumi, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību,
 • reprezentatīvā automašīna,
 • reprezentācijas izdevumi,
 • personāla ilgtspējas pasākumi,
 • nedrošie debitoru parādi,
 • procentu maksājumi,
 • aizdevumi saistītām personām,
 • darījumi ar saistītām personām,
 • piešķirto labumu summu nerezidenta darbiniekiem,
 • likvidācijas kvota.
 • atvieglojumi par ārvalstīs samaksāto nodokli.
 • pārskata gadā veiktie ziedojumi, par kuriem piemēro nodokļa atvieglojumu.
 • atlaides summa, kuru aprēķina nodokļa maksātājs, kurš turpina piemērot UIN atlaidi saskaņā ar likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 17.2 pantu,
 • pirmstaksācijas periodu zaudējumi, kuri radušies līdz 2020. gada 31. janvārim.
 • ienākums no tiešās līdzdalības akciju atsavināšanas.
 • uzkrājumi (izņemot uzkrājumus debitoru parādiem) samazinājuma summu.
 • saņemtas subsīdijas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai.
 • debitoru parādu summa, kas ir atgūta.
 • debitoru parādi, kas radušies līdz 2019. gada 31. decembrim.
 • valsts kapitālsabiedrība, kuras daļas vai akcijas nedrīkst atsavināt.
 • citas nodokli samazinošas summas,
 • invalīdu biedrību kapitālsabiedrības.
 • nerezidenta ienākums, ja nodoklis netika ieturēts,
 • vadības un konsultatīvajiem pakalpojumi,
 • Latvijā esoša nekustamā īpašuma atsavināšana,
 • maksājumi personai zemu nodokļu vai beznodokļu valstī vai teritorijā.
 • nodoklis no saistītas personas, kura izmanto likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās uz speciālajās ekonomiskajās zonās” noteiktās nodokļu atlaides.
 • aprēķinātais nodoklis taksācijas mēnesī.
 • uzņēmumu ienākuma nodokļa pārmaksa,
 • atmaksāta aizdevuma summa,
 • atgūta debitora parāda summa.
 • nodokļa aprēķina rezultāts pārskata gadā.
 • Atbildes uz jautājumiem.

 


"Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Tālrunis: 29948182
E-pasts: [email protected]
 

Lai pieteiktos praktiskajam semināram, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts
Seminārs klātienē
E-seminārs tiešsaistē
Apmācības neklātienē