Intensīvā 3 dienu biznesa mācību programma
Biznesa Vadītāju Akadēmija

 
"Veiksmīga komanda sākas ar tā vadītāju!" - noteikti kaut reizi esat dzirdējuši šo teicienu, kad runa ir par līderību un to, cik liela nozīme uzņēmumā ir komandai. Būt par labu vadītāju ir māksla, jo līderim ne vien veiksmīgi jāprot attīstīt biznesu, bet arī veidot komandu, kļūt par tās iedvesmotāju un pulcēt aiz sevis sekotājus. 

Tas nebūt nav viegls uzdevums, jo ne katrs spēj būt līderis biznesa vidē, tomēr nereti šo sarežģīto lomu uzliek izvēlētais amats. Nenoliedzami, ikvienam uzņēmuma vadītājam jābūt komandas līderim un galvenajam atbildīgajam lēmumu pieņemšanā. No tā, kā viņš spēs veidot komandu, vadīt un organizēt tās darbību, būs atkarīga uzņēmuma tālākā nākotne. Jo veiksmīgāki būsim vadītāju lomā, jo efektīvāka būs komanda un sekmīgāka mūsu darbība, kas nozīmē, ka neizpaliks arī uzņēmuma panākumi!

Veiksmīgam vadītājam jāprot sabalansēt attiecības ar biznesa partneriem, klientiem, personālu un uzņemties atbildību par visa veida organizatoriskajiem resursiem. 

“Biznesa Vadītāju Akadēmija” ir unikāla iespēja ikvienam lielākas vai mazākas komandas vadītājam pilnveidot savas prasmes un uzzināt, kā efektīvi veidot un vadīt komandu, kas darbosies vienota mērķa labad. Galvenais uzdevums ir neaizmirst to motivēt un iedvesmot!

Apmācības piedāvā gūt priekšstatu par efektīvas komandas veidošanas priekšnoteikumiem, apzināties savas kompetences, personības plusus un mīnusus darbam komandā, pilnveidot dalībnieku saskarsmes iemaņas, kas nepieciešamas komandas darbā. Tāpat tā ir iespēja pilnveidot savas kā vadītāja prasmes un trenēt pārliecinātu uzvedību, kas ļautu palielināt personisko efektivitāti. 

Apmācību norises laiks: 18. janvāris, 25. janvāris, 1. februāris no plkst. 10:00 - 18:00  
Apmācību norises vieta: Rīgā, Kr. Barona ielā 34, 2. stāvā, lielajā zālē
Apmācību organizators: "Biznesa Akadēmija"
Cena: pateicoties “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 299,-  (standarta cena EUR 699,-)
 

Katram semināra apmeklētājam – reklāmas un publicitātes iespēja interneta medijos apmācību maksas apmērā – PAR BRĪVU, pateicoties programmas "Biznesa uzrāviens" atbalstam. Reklāmu un reklāmas rakstus interneta portālos un sociālajos tīklos iespējams izvietot "Nacionālās mediju grupas" interneta resursos, plašāk skatiet: www.nmg.lv

“Biznesa Akadēmija” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009. gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz uzņēmuma tālākattīstībai un izaugsmei.
Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas vairāk nekā 20 pieprasītākās izglītības programmas, ietverot tādas jomas kā mārketings, reklāma, pārdošana, psiholoģija, komunikācija un citas.

Semināra lektore - Mg. Psyh., Mg. HR. Vineta Ikauniece-Ozoliņa. Specializējusies darbinieku un pārdevēju profesionālo prasmju attīstīšanā klientu apkalpošanas nozarē, kā arī vadītāju personisko un profesionālo kompetenču attīstīšanā. Pašai ir septiņu gadu vadītājas pieredze, kuras laikā vadības teorijas ir pārbaudītas praksē. «Man patīk sadarboties ar cilvēkiem, kas vēlas attīstīt un pilnveidot sevi un savas profesionālās prasmes. Man patīk mācīties pašai un dalīties savās zināšanās un pieredzē, tādēļ esmu izvēlējusies profesiju personāla treneris. Esmu sertificēts praktiskais psihologs un diplomēts sociāli-psiholoģisko treniņu vadītājs. Novadīti vairāk nekā 1000 biznesa semināri dažādās Latvijas oganizācijās.»
«Savos kursos izmantoju interaktīvas mācību metodes, lai savienotu teoriju ar praksi. Zināt un prast nav viens un tas pats! Videotreniņā darbojas svarīgs apmācību pamatprincips - izmēģināt pašam. Atšķirībā no semināriem un lekcijām, kuros klausītāji iegūst zināšanas, skatoties, klausoties un pierakstot, videotreniņa dalībniekiem ir iespēja piedalīties lomu spēlēs, prezentējot sevi vai savu biznesu, iegūt jaunas iemaņas un adekvātu priekšstatu pašam par sevi. Videotreniņš nozīmē redzēt no malas pašam sevi, kā arī saņemt atgriezenisko saiti no grupas un vadītāja.»  
 
Mācību mērķis: 
 
 • Radīt pilnīgu priekšstatu par vadīšanas koncepciju;
   
 • Pilnveidot vadītāju vadīšanas prasmes;
   
 • Sekmēt vadītāju personisko efektivitāti;
   
 • Apzināties, kas ietekmē pašapziņu un pārliecību par sevi;
   
 • Trenēt pārliecinātu uzvedību, kas ļautu palielināt personisko efektivitāti;
   
 • Iepazīstināt ar plānošanas sistēmu, kas ļautu palielināt pašefektivitāti – paātrināt mērķu realizāciju, paaugstināt personisko atbildību;
   
 • Gūt priekšstatu par efektīvas komandas veidošanas priekšnoteikumiem;
   
 • Apzināties savas kompetences, personības plusus un mīnusus darbam komandā;
   
 • Iepazīstināt ar deleģēšanas pamatnoteikumiem, trenēt deleģēšanas prasmes 
 
Mācību saturs:

VADĪTĀJU VADĪTPRASMJU PILNVEIDOŠANA 

1.   Vadītāja dažāda līmeņu darbības sfēras: organizācijas līmenis, nodaļas/filiāles līmenis, individuālais darbs ar personālu; 

2.   Vadīšanas funkcijas un prasmes:
 • Plānošana (lēmumu pieņemšana, mērķu noteikšanas principi, prioritāšu noteikšana);
   
 • Organizēšana (deleģēšana);
   
 • Motivēšana (atgriezeniskā saite, prasme pārliecināt); 
   
 • Kontrole (novērtēšana), pilnvaras un atbildība, ietekme.

3.   Jaunā darbinieka adaptācija – viens no svarīgākiem vadītāja uzdevumiem; 

4.   Organizācijas kultūra kā darbinieku piesaistīšanas, papildus kontroles mehānisms;

5.   Iespējas un grūtības motivēšanā:
 
 • Darbinieku demotivācijas faktori;
   
 • Vadītāju motivēšanas spēju kritēriji;
   
 • Emocionālā inteliģence un empātija kā motivēšanas instrumenti;
   
 • Individuālā komunikācija – atgriezeniskās saites nozīme motivēšanā;                               
   
 • Psiholoģisko pozīciju nozīme motivēšanā.
   
6.   Pārmaiņu vadība jaunu  biznesa mērķu realizācijai;

7.   Vadības stili: Autoritārais; Autoritatīvais; Koleģiālais; Parauglīdera; Demokrātiskais; Pamācošais 

8.   Vadītāju kompetenču modelis un indikatori : Ietekme; Sasniegumu orientācija; Komandas darbs un sadarbība; Analītiskā domāšana;

Iniciatīva; Citu attīstīšana; Pārliecība par sevi; Uzstājība; Informācijas meklēšana; Komandas vadība; Konceptuāla domāšana

PERSONISKĀS EFEKTIVITĀTES TRENIŅŠ
Pārliecinātas uzvedības treniņš. Pašapziņas veidošana.
 
1.   Personīgās efektivitātes kompetences;

2.   Neadekvāts pašvērtējums, zema pašapziņa – lielākais stresa iemesls (mini lekcija);

3.   Veiksmīgas saskarsmes pamats - adekvāts pašvērtējums (3 testi);

4.   Kā atstāt pārliecinātu iespaidu par sevi (videoatgriezeniskā saite);

5.   Pārliecinātas un nepārliecinātas uzvedības modeļi. Psiholoģiskās pozīcijas saskarsmē (videoatgriezeniskā saite);

6.   Pārliecinātas uzvedības neverbālā valoda (mini lekcija); 

7.   Kā kontrolēt sevi (mini lekcija, shēma);

8.   Es koncepcijas: Es reālais; Es Ideālais; Kādu mani redz citi;

9.   Personiskā tēla komponenti (praktiskais uzdevums);

10.Dzīves vērtību pamatjomas. Sociālās lomas un personiskā misija (praktiskais darbs);

11.Personisko vērtību noteikšana (3 testi);

12.Dzīves un darba mērķu ietekme uz pašapziņu. Laika vadības līmeņi. Prioritāšu noteikšana (mini lekcija, praktiskais darbs);

10.Efektīvas dzīves plānošanas sistēmas veidošana veiksmīgai dzīvei (mini lekcija, praktiskais darbs);

11.Personiskās izaugsmes kritēriji. Pašvērtējuma avot

KOMANDAS VEIDOŠANA. SASKARSME AR DAŽĀDA TIPA CILVĒKIEM 

1.   Atšķirības starp grupu un komandu;

2.   Komandu efektivitātes pakāpes;

3.   Komandas attīstības fāzes;

4.   Komandas dzīves cikls;

5.   Lomas komandā;

6.   Labas komandas izveidošanas priekšnosacījumi;

7.   Labvēlīgas saskarsmes priekšnoteikumi;

8.   Atgriezeniskās saites nozīme komandas darbā;

9.   Saskarsme ar dažādiem uzvedības modeļiem;

10.Uzvedības novērtēšanas kritēriji;

11.Cilvēku uzvedības pamatmērķi;

12.Dažādu personības tipu ekspresdiagnostika: raksturojums, psiholoģiskās īpašības, ārējais izskats, neverbālā valoda, runa;

13. Dažādu personības tipu ieradumi, aizraušanās;

14.Kā iepatikties dažāda tipa cilvēkiem?

15.Konfliktu risināšanas stratēģijas ar dažādu tipu cilvēkiem

DELEĢĒŠANAS PRASMJU TRENINŠ VADĪTĀJIEM

1.   Deleģēšana kā organizatoriskās funkcijas sastāvdaļa;

2.    Deleģēšanas mērķi;

3.   Veiksmīgas deleģēšanas kritēriji;

4.   Kļūdas deleģēšanā. Fiktīva deleģēšana;

5.   Ieteikumi sekmīgai deleģēšanai. Ko, kā, kam, kad deleģēt;

6.   Deleģēšana darbinieku profesionalitātes un personības attīstīšanai;

7.   Paškontroles un komunikācijas prasmes deleģēšanā;

Atgriezeniskās saites došanas principi un treniņš.


Apmācību noslēgumā tiek izsniegta īpaša "Biznesa Akadēmijas" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiāli, kafijas/tējas pauzes.

Biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"
Tālrunis 20355559
E-pasts: info@seminari.lv

Lai pieteiktos 6 nedēļu intensīvajai biznesa apmācību programmai "Biznesa Vadītāju Akadēmija", lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts