Intensīvā 6 nedēļu biznesa apmācību programma
Biznesa Vadītāju Akadēmija

 
"Veiksmīga komanda sākas ar tā vadītāju!" - noteikti kaut reizi esat dzirdējuši šo teicienu, kad runa ir par līderību un to, cik liela nozīme uzņēmumā ir komandai. Būt par labu vadītāju ir māksla, jo līderim ne vien veiksmīgi jāprot attīstīt biznesu, bet arī veidot komandu, kļūt par tās iedvesmotāju un pulcēt aiz sevis sekotājus. 

Tas nebūt nav viegls uzdevums, jo ne katrs spēj būt līderis biznesa vidē, tomēr nereti šo sarežģīto lomu uzliek izvēlētais amats. Nenoliedzami, ikvienam uzņēmuma vadītājam jābūt komandas līderim un galvenajam atbildīgajam lēmumu pieņemšanā. No tā, kā viņš spēs veidot komandu, vadīt un organizēt tās darbību, būs atkarīga uzņēmuma tālākā nākotne. Jo veiksmīgāki būsim vadītāju lomā, jo efektīvāka būs komanda un sekmīgāka mūsu darbība, kas nozīmē, ka neizpaliks arī uzņēmuma panākumi!

Veiksmīgam vadītājam jāprot sabalansēt attiecības ar biznesa partneriem, klientiem, personālu un uzņemties atbildību par visa veida organizatoriskajiem resursiem. 

“Biznesa Vadītāju Akadēmija” ir unikāla iespēja ikvienam lielākas vai mazākas komandas vadītājam pilnveidot savas prasmes un uzzināt, kā efektīvi veidot un vadīt komandu, kas darbosies vienota mērķa labad. Galvenais uzdevums ir neaizmirst to motivēt un iedvesmot!

Apmācības piedāvā gūt priekšstatu par efektīvas komandas veidošanas priekšnoteikumiem, apzināties savas kompetences, personības plusus un mīnusus darbam komandā, pilnveidot dalībnieku saskarsmes iemaņas, kas nepieciešamas komandas darbā. Tāpat tā ir iespēja pilnveidot savas kā vadītāja prasmes un trenēt pārliecinātu uzvedību, kas ļautu palielināt personisko efektivitāti. 

Apmācību norises laiks: 7. augusts, 14. augusts, 21. augusts, 28. augusts, 4. septembris, 11. septembris no pl. 10:00 - 14:00
Apmācību norises vieta: Rīgā, Kr. Barona ielā 34, 2. stāvā, lielajā zālē
Apmācību organizators: "Biznesa Akadēmija"
Cena: pateicoties “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 299,-  (standarta cena EUR 699,-)
 

 


Katram semināru apmeklētājam – dalība uzņēmējdarbības atbalsta programmā "Biznesa uzrāviens" uz 12 mēnešiem – par brīvu (standarta gada maksa – no 250 EUR). Dalība programmā dod iespēju gan saņemt garantēto līdzfinansējumu apmācībām, gan arī plašākas iespējas stiprināt uzņēmuma konkurētspēju un veicināt tā straujāku izaugsmi – papildus līdzfinansējuma iespējas mārketingam, reklāmai, publicitātei medijos t.sk. garantētā publicitāte mācību maksas apmērā u.c. Plašāka informācija: www.biznesauzraviens.lv

 

 

“Biznesa Akadēmija” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009. gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz uzņēmuma tālākattīstībai un izaugsmei.
Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas vairāk nekā 20 pieprasītākās izglītības programmas, ietverot tādas jomas kā mārketings, reklāma, pārdošana, psiholoģija, komunikācija un citas.

Semināra lektore: Vineta Ikauniece-Ozoliņa. Mg.Psych.; Mg. HR
Specializējusies klientu apkalpošanas darbinieku un pārdevēju profesionālo prasmju attīstīšanā. Otrs darbības virziens - vadītāju personisko un profesionālo kompetenču attīstīšana. Pašai ir 7 gadu vadītāja pieredze, kuras laikā pārbaudītas vadības teorijas praksē.
Man patīk sadarboties ar cilvēkiem, kas vēlas attīstīt un pilnveidot sevi un savas profesionālās prasmes. Man patīk mācīties pašai un dalīties savās zināšanās un pieredzē, tādēļ esmu izvēlējusies profesiju - personāla treneris. Esmu sertificēts praktiskais psihologs, diplomēts sociāli-psiholoģisko treniņu vadītājs. Novadīti vairāk nekā 1000 biznesa semināri dažādās Latvijas oganizācijās.
Savos kursos izmantoju interaktīvas mācību metodes, lai savienotu teoriju ar praksi. Zināt un prast nav viens un tas pats. Videotreniņā darbojas svarīgs apmācību pamatprincips izmēģināt pašam. Atšķirībā no semināriem, lekcijām, kuros klausītāji klausās, skatās, pieraksta - saņem zināšanas, videotreniņa dalībniekiem piedaloties lomu spēlēs vai prezentējot sevi vai savu biznesu, ir iespējas iegūt jaunas iemaņas un adekvātu priekšstatu pašam par sevi - saņemt video atgriezenisko saiti – pašam sevi redzēt no malas, kā arī atgriezenisko saiti no grupas un vadītāja. 
 
Mācību mērķis: 
 
Radīt pilnīgu priekšstatu par vadīšanas koncepciju;
Pilnveidot vadītāju vadīšanas prasmes;
Sekmēt vadītāju personisko efektivitāti;
Apzināties, kas ietekmē pašapziņu un pārliecību par sevi
Trenēt pārliecinātu uzvedību, kas ļautu palielināt personisko efektivitāti
Iepazīstināt ar plānošanas sistēmu, kas ļautu palielināt pašefektivitāti - paātrināt mērķu realizāciju, paaugstināt personisko atbildību.

Gūt priekšstatu par efektīvas komandas veidošanas priekšnoteikumiem,
apzināties savas kompetences, personības plusus un mīnusus darbam komandā, pilnveidot dalībnieku saskarsmes iemaņas, kas nepieciešamas komandas darbā.

Iepazīstināt ar deleģēšanas pamatnoteikumiem,
trenēt deleģēšanas prasmes 

Mācību saturs:

VADĪTĀJU VADĪTPRASMJU PILNVEIDOŠANA 

1. Vadītāja dažāda līmeņu darbības sfēras: organizācijas līmenis, nodaļas/filiāles līmenis, individuālais darbs ar personālu 
2. Vadīšanas funkcijas un prasmes:
plānošana (lēmumu pieņemšana, mērķu noteikšanas principi, prioritāšu noteikšana); organizēšana (deleģēšana);
motivēšana (atgriezeniskā saite, prasme pārliecināt); 
kontrole (novērtēšana), pilnvaras un atbildība, ietekme
3. Jaunā darbinieka adaptācija – viens no vadītāja uzdevumiem 
4. Organizācijas kultūra kā darbinieku piesaistīšanas, papildus kontroles mehānisms, motivācijas rīki
5. Pārmaiņu vadība jaunu  biznesa mērķu realizācijai
6. Vadības stili: Autoritārais; Autoritatīvais; Koleģiālais; Parauglīdera; Demokrātiskais; Pamācošais 
7. Vadītāja uzdevumi un kompetences. Vadītāja personīgā efektivitāte:
Vadītājam attīstāmās personības īpašības; Vadītāja komunikatīvā kompetence; 
Emocionālā inteliģence, attieksmes komponenti; 
Pozīcijas saskarsmē;
Konfliktu risināšana; 
8. Atgriezeniskā saite – individuālā komunikācija ar darbinieku; 
9. Attiecību veidošana ar dažāda tipa darbiniekiem 

PERSONISKĀS EFEKTIVITĀTES TRENIŅŠ
Pārliecinātas uzvedības treniņš. Pašapziņas veidošana.
 
1. Neadekvāts pašvērtējums, zema pašapziņa – lielākais stresa iemesls (mini lekcija)
2. Veiksmīgas saskarsmes pamats - adekvāts pašvērtējums (3 testi)
3. Kā atstāt pārliecinātu iespaidu par sevi (videoatgriezeniskā saite)
4. Pārliecinātas un nepārliecinātas uzvedības modeļi.Psiholoģiskās pozīcijas saskarsmē (videoatgriezeniskā saite)
5. Pārliecinātas uzvedības neverbālā valoda (mini lekcija) 
6. Kā kontrolēt sevi (mini lekcija, shēma)
7. Es koncepcijas: Es reālais; Es Ideālais; Kādu mani redz citi (tests)
8. Personiskā tēla komponenti (praktiskais uzdevums)
9. Dzīves vērtību pamatjomas. Sociālās lomas un personiskā misija   (praktiskais darbs)
10. Personisko vērtību noteikšana (3 testi)
11. Dzīves un darba mērķu ietekme uz pašapziņu. Laika vadības līmeņi.Prioritāšu noteikšana (mini lekcija, praktiskais darbs)
12. Efektīvas dzīves plānošanas sistēmas veidošana veiksmīgai dzīvei (mini lekcija, praktiskais darbs)
13. Personiskās izaugsmes kritēriji. Pašvērtējuma avoti (shematisks kopsavilkums)

KOMANDAS VEIDOŠANA. SASKARSME AR DAŽĀDA TIPA CILVĒKIEM 

Atšķirības starp grupu un komandu
Komandu efektivitātes pakāpes
Komandas attīstības fāzes
Komandas dzīves cikls
Lomas komandā
Labas komandas izveidošanas priekšnosacījumi
Labvēlīgas saskarsmes priekšnoteikumi
Atgriezeniskās saites nozīme komandas darbā
Saskarsme ar dažādiem uzvedības modeļiem
Uzvedības novērtēšanas kritēriji
Cilvēku uzvedības pamatmērķi
Dažādu personības tipu ekspresdiagnostika: raksturojums, psiholoģiskās īpašības, ārējais izskats, neverbālā valoda, runa
Dažādu personības tipu ieradumi, aizraušanās
Kā iepatikties dažāda tipa cilvēkiem?
Konfliktu risināšanas stratēģijas ar dažādu tipu cilvēkiem

DELEĢĒŠANAS PRASMJU TRENINŠ VADĪTĀJIEM

Vadīšanas funkcijas. Deleģēšana kā organizatoriskās funkcijas sastāvdaļa 
Deleģēšanas mērķi 
Veiksmīgas deleģēšanas kritēriji
Kļūdas deleģēšanā. Fiktīva deleģēšana
Ieteikumi sekmīgai deleģēšanai. Ko, kā, kam, kad deleģēt
Deleģēšana darbinieku profesionalitātes un personības attīstīšanai
Paškontroles un komunikācijas prasmes deleģēšanā
Atgriezeniskās saites došanas principi un treniņš

Apmācību noslēgumā tiek izsniegta īpaša "Biznesa Akadēmijas" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiālu, kafijas/tējas pauzes.

Biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"
Tālrunis 20355559
E-pasts: info@seminari.lv

Lai pieteiktos 6 nedēļu intensīvajai biznesa apmācību programmai "Biznesa Vadītāju Akadēmija", lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts