Kā pasargāt savu uzņēmumu no problēmām.
Valdes locekļu personiskā atbildība par nodokļu parādiem. 
Problēmas un iespējamie risinājumi saistībā ar jaunajiem grozījumiem likumos.
Maksātnespējas ierosināšana. Komercjautājumi.

 
 
Pagājušajā gadā stājās spēkā grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” (Nodokļu likums), ar kuriem Nodokļu likuma XI nodaļā tika ieviests regulējums, kas nosaka valdes locekļu personīgo atbildību par nodokļu parādiem, ir pagājis vairāk nekā gads, tomēr aizvien nākas saskarties ar daudziem neskaidriem jautājumiem, uz kuriem nerastas atbildes var negatīvi ietekmēt uzņēmējdarbību.

Aizvien aktuālāks kļūst jautājums par komercsabiedrību valdes locekļu personīgu atbildību par juridiskas personas nodokļu parādiem. Prakse rāda, ka nodokļu parādu rašanās gadījumā, tai skaitā saistībā ar kapitālsabiedrībā veikto nodokļu pārbaudi (revīziju), var rasties situācija, ka valdes locekļa vadītā sabiedrība kļuvusi maksātnespējīga, kā rezultātā zaudējumus var piedzīt no maksātnespējīgas sabiedrības valdes locekļiem vai arī Valsts ieņēmuma dienests var uzsākt procesu par nokavētu maksājumu atlīdzību no tā valdes locekļa, kura darbības laikā attiecīgie nokavētie maksājumi radušies. 

Ikvienam valdes loceklim ir jābūt lietas kursā par iespējamajām problēmām un to risinājumiem, jo tikai aktualitāšu pārzināšana var palīdzēt izvairīties no situācijas, ka nezināšanas dēļ smagi cieš bizness.

Semināra norises laiks: 23. augustā no plkst. 14.00–18.00
Semināra norises vieta: Rīgā, Kr. Barona ielā 34, 2. stāvā
Semināra organizators: "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Cena ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena 249,-).

Nodokļu Likumdošanas Izglītības centrs (NLIC) jau kopš 2008. gada regulāri organizē dažādus seminārus par grāmatvedības un nodokļu jautājumiem un šī brīža ekonomiskajās pārmaiņās dod iespēju interesentiem apmeklēt vairākus seminārus mēnesī, tādējādi maksimāli palielinot vai uzlabojot esošās zināšanas. 


 

Semināra laikā lektore un nodokļu konsultante Jadviga Neilande skaidro aktuālos  jautājumus par visu, kas attiecas uz semināra tēmu, kā arī atbild arī uz semināra apmeklētāju padziļinātiem, specifiskiem jautājumiem un izskata individuālus nodokļu  aprēķina / nomaksas gadījumus. Seminārs veidots konsultāciju formātā, tādējādi  informāciju pasniedzot atbilstoši semināra apmeklētāju interesei un vajadzībām. Semināra programma 
 
 • Valdes locekļu obligātais nodoklis – jauna noteikšanas kārtība IIN un VSAOI.
 • Valdes locekļu nodarbinātība, vai nepieciešams turpmāk darba līgums?
 • Valdes locekļu pienākumu pildīšana kapitālsabiedrībās, pilnvarojums atbilstoši Civillikumam.
 • Ārkārtas dividendes.
 • Ko darīt ar neizmaksātām dividendēm, kurām notecējis termiņš?
 • Kam var veidot rezerves?
 • Kā palielināt pamatkapitālu? Vai vajadzīgs revidents?
 • Pamatkapitāla palielināšana un samazināšana. Kā tas ietekmē nodokļus?
 • Kāpēc uzņēmumam ir peļņa, bet nav naudas?
 • Valdes locekļu atbildība.
 • Valdes locekļu rīcībspēja.
 • Valdes loceklis mikrouzņēmumā.
 • Valdes locekļa avansa norēķinu izdevumi, preču iegāde.
 • Valdes loceklis – paraksta tiesības, darba laiks.
 • Vieglās automašīnas lietošana – degvielas čeki, ceļazīmes, PVN priekšnodoklis, saimnieciskie izdevumi, auto nodoklis, patapināta, nomāta, iegādāta mašīna.
 • Reprezentācijas izdevumi.
 • Vai var lietot alkoholu?
 • Ko darīt, ja pirktas cigaretes, sievai apģērbs, zābaki un bērniem rotaļlietas?
 • Ja izdevumos iekļautas zāles, kur tās likt?
 • Puķes un suvenīri – kas tie par izdevumi.
 • Vai valdes loceklis var kārtot inventarizāciju?
 • Vai valdes loceklis var kārtot grāmatvedību?
 • Grāmatvedības kontrole.
 • Valdes locekļa atbildība par grāmatvedību.
 • Valdes loceklis un kasieris.
 • Ko darīt, ja kasē ir liela nauda?
 • Vai valdes loceklis ar naudu var rīkoties brīvi un izņemt to, kad vēlas?
 • Kāpēc nevar izmest čekus?
 • Valsts nodeva par būvkomersanta atļauju.
 • Informācijas sniegšana VID par fiziskās personas kredītiem un līzingiem.
 • Kredītiestāžu sniegtās ziņas VID.
 •  Mantiskā stāvokļa deklarācija.
 • Fiziskās personas audits.
 • Juridiskās personas audits. Ko pārbauda audita laikā? Vai būs uzrēķins un kā to var zināt? Kas jādara tālāk?
 • Tematiskā pārbaude. Pirmsaudita kontrole.
 • Ticamības pārbaude. Kļūdu labošana pārskatos.
 • Novērošana.
 • Mantas apķīlāšana. Kā tālāk rīkoties ar aktīviem?
 • Aizdevumi valdes loceklim. Nodokļu riski.
 • Ko darīt, ja valdes loceklis nevar atdot parādu?
 • Kā rīkoties, lai dzēst parādu, ko uzņēmumam aizdevis īpašnieks?
 • Obligātie aizdevuma procenti.
 • Labuma gūšana no bezprocentu aizdevuma.
 • VID publiska informācija par nodokļu maksājumiem.
 • Kvīšu reģistrs.
 • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa kontu un nodokļu administrācijas maiņa.
 • Skaidras naudas darījumu aizliegums, ja VID uzlicis inkaso.
 • Skaidras naudas vispārējie ierobežojumi un deklarēšana.
 • Valdes locekļa atbildība par nodokļu parādiem.
 • Kādos gadījumos iestājas valdes locekļa atbildība.
 • Solidāra valdes locekļu atbildība.
 • VID lēmums par nodokļu parādu atlīdzināšanu.
 • Ko darīt, ja valdes loceklis ir bezpajumtnieks vai ārzemnieks?
 • Valdes maiņa, prokūrista iecelšana.
 • Kapitāldaļu pārdošana.
 • Personas reputācija – ētikas un morāles jautājumi.
 • VID tiesības veikt piedziņu uz visu personisko un ģimenes mantu.
 • Pretruna ar Komerclikumu.
 • Mantinieku atbildība par nodokļu parādiem.
 •  Iespējamais risinājums – maksātnespēja vai emigrācija uz trešajām valstīm.
 • Maksātnespējas ierosināšana.
 • Maksātnespējas izdevumi.
 • Valdes locekļu atbildība par dokumentu nenodošanu.
 • Maksātnespējas pieteikuma sastādīšana.
 • Fiziskās personas maksātnespēja.
 • Tiesāšanās izdevumi – valsts un kancelejas nodeva, juridiskie pakalpojumi, depozīta iemaksa.
 • Grozījumi nodokļu likumos saistībā ar fiziskās personas nespēju norēķināties par parādu.
 • Tiesu izpildītāja prasību vai rīkojumu obligātums.
 • Parādnieka pienākumi un to neizpildīšanas sekas.
 • Piespiedu izpildes līdzekļi.
 • Izpildu darbības atlikšana.
 • Piedziņas vēršana uz fiziskās personas mantu.
 • Obligātais minimālais ienākums, uz ko nevērš piedziņu.
 • VID tiesības un pienākumi likumā „Par Valsts ieņēmumu dienestu”.
 • Izmaiņas likumā „Par LR Uzņēmumu reģistru” attiecībā uz valdes locekļu reģistrēšanu.    
 • Administratīvā atbildība.    
 • Kriminālatbildība

Par semināra apmeklējumu tiek izsniegta "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiālu, kafijas / tējas pauzes.
 

"Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Tālrunis: 29948182
E-pasts: info@seminari.lv

Lai pieteiktos grāmatvedības semināram "Valdes locekļu personiskā atbildība par nodokļu parādiem", lūdzu, aizpildiet šo pieteikuma anketu:

Vārds, Uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts