IZGLĪTĪBAS UN ZINĀŠANU SPĒKS TAVAI IZAUGSMEI!

Kvalifikācijas celšana ir nozīmīga teju ikvienam darbiniekam un arīdzan darba devējiem, jo tikai jaunas zināšanas var palīdzēt profesionāli augt un attīstīties. Nepārtraukts darbs pie prasmēm un kompetencēm ir svarīgs ne tikai uzņēmumu vadītājiem, kas vēlas attīstīties straujāk, bet arī visiem tiem, kas plāno savu karjeru un ir gatavi uzņemties jaunus darba pienākumus, jo jaunas prasmes nemainīgi ir priekšrocība darba devēju acīs, atlasot darbiniekus.

Tagad ikvienam ir ērta iespēja gūt jaunas zināšanas, piedaloties profesionālās apmācībās gan tiešsaistē (video konferences režīmā), gan neklātienē. 

Šobrīd ikvienam ir iespēja pieteikties biznesa semināriem un izvēlēties sev piemērotāko apmācību kursu, sākot no lietvedības un mārketinga beidzot ar psiholoģiju un komunikāciju. Tādi pazīstami biznesa apmācību centri kā Biznesa Akadēmija, Nodokļu likumdošanas izglītības centrs (NLIC), Rīgas Psiholoģijas skola, Jauno komersantu skola, Praktiskā mārketinga akadēmija, Biznesa Semināri un Lietvedības mācību centrs piedāvā plašu apmācību klāstu – teju 100 programmas – ar iespēju iegūt zināšanas un profesionālās prasmes attālināti.

Šobrīd pieaugušo profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu īstenošana notiek tikai attālināti, tādēļ visas apmācības tiek organizētas tiešsaistes formātā, izmantojot Zoom video konferences platformu, vai arī neklātienē.

ℹ️ SEMINĀRU UN BIZNESA APMĀCĪBU PROGRAMMU VARAT SKATĪT ARĪ PORTĀLĀ SEMINĀRI.LV 📅 NOVEMBRIS (14.11.–18.11), 46. nedēļa

Aktuāls praktiskais seminārs: "Kā uzņēmumiem sakārtot transporta grāmatvedību un nodrošināt precīzu uzskaiti". Semināra ietvaros ikviens varēs gūt atbildes uz jautājumiem par likumdošanu, iekšējiem dokumentiem, degvielas normas noteikšanu, nomāto transportu un citām iekārtām, uzskaites veidiem utt. APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 119,- Apmācību vadītāja – Jadviga Neilande, semināra norise – 17. novembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://www.registreties.lv/transporta-gramatvediba

📅 NOVEMBRIS (21.11.–25.11), 47. nedēļa

Vienas dienas grāmatvedības kursi pašnodarbinātajiem un individuālajiem komersantiem "PATS SEV GRĀMATVEDIS!" Grāmatvedības kārtošana vienkāršā ieraksta sistēmā. Saimnieciskās darbības veicējiem grāmatvedības kārtošanai vienkāršā ieraksta sistēmā ir jauni noteikumi, kuros saglabātas līdzšinējā regulējuma vispārējās prasības. Noteikumi ir arī papildināti un precizēti atbilstoši jaunā Grāmatvedības likuma prasībām, kā arī tajos ietvertas korekcijas pēc Satversmes tiesas šīgada janvāra sprieduma par saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu noteikšanu nodokļu piemērošanai. APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 119,-  Semināra vadītāja – Jadviga Neilande, semināra norise – 24. novembrī.  Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/pats-sev-gramatvedis

📅 DECEMBRIS (28.11.–02.12.), 48. nedēļa

Praktiskais lietvedības seminārs: "DOKUMENTU PĀRVALDĪBAS DARBA ORGANIZĒŠANA ATBILSTOŠI SPĒKĀ ESOŠIEM NORMATĪVAJIEM AKTIEM UZ 01.12.2022." Ikvienam uzņēmuma vai valsts un pašvaldību iestādes lietvedim vai biroja vadītājam ir regulāri jāseko līdzi jaunumiem un izmaiņām dokumentu pārvaldības regulējumā un lietvedības noteikumos, tāpēc tiek organizēts šis seminārs, lai ikvienam dotu iespēju nekļūdīgi nodrošināt sava uzņēmuma dokumentu apriti. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 119,- Semināra vadītāja – Jolanta Brilte, semināra norise – 2. decembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://www.registreties.lv/dokumentu-parvaldiba

📅 DECEMBRIS (05.12.–09.12.), 49. nedēļa

Intensīvā apmācību programma: "KĀ PAREIZI PIEŅEMT LĒMUMUS. No idejas līdz rīcībai – lēmumu pieņemšanas psiholoģija biznesā, pārdošanā un komunikācijā" Lēmuma pieņemšanas process ne vienmēr ir viegls, it īpaši, ja runa ir par biznesu un tā attīstību. Neapšaubāmi, mēs visi vēlamies pieņemt uz izaugsmi vērstus lēmumus gan ikdienā, gan biznesā. Semināra dalībnieki uzzinās par lēmuma pieņemšanas teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem. Tā ir iespēja uzzināt vairāk par to, kā nonākt pie veiksmīgiem risinājumiem un pareizajiem lēmumiem. APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 119,- Apmācību vadītāja – Anita Rošāne, semināra norise – 5. decembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/lemumu-pienemsanas-psihologija

Aktuāls praktiskais nodokļu seminārs "Kas grāmatvedim darāms jau šobrīd, lai uzņēmuma gada pārskats būtu pareizs.'' Gada pārskata sagatavošana nebūt nav viegls uzdevums, ņemot vērā, ka likumi mēdz būt mainīgi un nepietiekamas zināšanas var rādīt kļūdas, kas var būtiski ietekmēt uzņēmuma turpmāko darbību. Lai izvairītos no nepatīkamiem starpgadījumiem un iespējamajiem zaudējumiem, ikvienam grāmatvedim, uzņēmumam un privātpersonai laicīgi jābūt informētiem par to, kā nodrošināt, lai gada pārskats būtu pareizs un viņi bez satraukumiem varētu sagaidīt gada beigas, kā arī vēl paspēt novērst iespējamās neskaidrības, veidojot gada pārskatu. APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 119,-  Semināra vadītāja – Jadviga Neilande, semināra norise – 6. decembrī.  Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/gada-parskata-seminars

📅 DECEMBRIS (12.12.–16.12.),50. nedēļa

Praktiskais seminārs: "Uzņēmuma klientu obligātā izpēte, risku noteikšana, patiesā labuma guvēji, jauni sodi un starptautisko sankciju ievērošana. Sliekšņa deklarācija. Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) likumā." Seminārā uzzināsiet visu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu, par sankciju ievērošanas pamatprincipiem un prasībām, kā arī par fizisko personu datu apstrādes politiku, sliekšņa deklarāciju, patiesā labuma guvēja noskaidrošanu, kā arī gūsiet atbildes uz virkni citiem būtisku jautājumu. APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 119,- Apmācību vadītāja – Jadviga Neilande, semināra norise – 12. decembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/NILL-likums

Aktuāls praktiskais seminārs - Elektroniskie dokumenti, elektronisko dokumentu pārvaldība un arhivēšana. Uzņēmumiem ir svarīgi nepārtraukti sekot līdzi ne tikai papīru dokumentu plūsmai, bet arī spēt efektīvi nodrošināt elektronisko dokumentu apstrādi un uzskaiti. Lai veiksmīgi attīstītu savu biznesu, kā arī nodrošinātu uzņēmuma efektīvu darbību, elektronisko dokumentu pārvaldība ir neatņemama ikdienas darba sastāvdaļa, īpaši mūsdienu konkurences apstākļos, kad katram uzņēmuma darbību regulējošam procesam jābūt sakārtotam. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 119,-  Semināra vadītāja – Inese Blanka,  semināra norise - 13. decembris. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/e-dokumentu-seminars

Aktuāls praktiskais seminārs: "Oficiālā elektroniskā adrese (e-adrese) no 2023. gada 1. janvāra". Semināra ietvaros ikviens varēs uzzināt kā sagatavot savas sistēmas pilnvērtīgam darbam ar e-adresi un izpildīt ar likumu uzliktās saistības. Seminārā tiks aplūkoti tādi jautājumi kā elektroniskā paraksta veidi un pielietošana e-adreses izveidē, e-adreses aktivizēšana, e-adreses piekļuves tiesību nodošana un pilnvaras piešķiršana darbiniekiem, kā arī kā nosūtīt, saņemt un reģistrēt dokumentus utt. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59,-  Semināra vadītāja – Jolanta Brilte,  semināra norise - 13. decembris. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/elektroniska-adrese

Praktiskais seminārs lietvežiem, biroja vadītājiem un arhivāriem: ARHĪVU PĀRVALDĪBA. Arhīvu darba organizācija un dokumentu arhivēšana. Jaunumi likumdošanā. Dalība seminārā palīdzēs labāk izpildīt tādus uzdevumus kā dokumentu glabāšanas termiņu noteikšana vai samazināšana, elektronisko dokumentu izvērtēšana, kā arī to glabāšana arhīvā, un uzzināt visu par daudziem citiem svarīgiem aspektiem darbā ar dokumentiem. Semināra programmā ir ietverti jaunumi arhīvu likumdošanā un administratīvo sodu piemērošanā saistībā ar Administratīvo pārkāpumu likuma vietā Saeimā pieņemto Administratīvās atbildības likumu. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 119,- Semināra vadītāja – Inese Blanka, semināra norise – 15. decembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/arhivu-parvaldibas-seminars


Tālrunis papildus informācijai: 20355559; e-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos apmācībām, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Apmācību programmas nosaukums
Organizācija
Tālrunis
E-pasts
Seminārs tiešsaistē
Seminārs neklātienē
Dalībnieku skaits