IZGLĪTĪBAS UN ZINĀŠANU SPĒKS TAVAI IZAUGSMEI!

Kvalifikācijas celšana ir nozīmīga teju ikvienam darbiniekam un arīdzan darba devējiem, jo tikai jaunas zināšanas var palīdzēt profesionāli augt un attīstīties. Nepārtraukts darbs pie prasmēm un kompetencēm ir svarīgs ne tikai uzņēmumu vadītājiem, kas vēlas attīstīties straujāk, bet arī visiem tiem, kas plāno savu karjeru un ir gatavi uzņemties jaunus darba pienākumus, jo jaunas prasmes nemainīgi ir priekšrocība darba devēju acīs, atlasot darbiniekus.

Šobrīd ikvienam ir iespēja pieteikties biznesa semināriem un izvēlēties sev piemērotāko apmācību kursu, sākot no lietvedības un mārketinga beidzot ar psiholoģiju un komunikāciju. Tādi pazīstami biznesa apmācību centri kā Biznesa Akadēmija, Nodokļu likumdošanas izglītības centrs (NLIC), Rīgas Psiholoģijas skola, Jauno komersantu skola, Praktiskā mārketinga akadēmija, Biznesa Semināri un Lietvedības mācību centrs piedāvā plašu apmācību klāstu – teju 100 programmas – ar iespēju iegūt zināšanas un profesionālās prasmes attālināti.

Šobrīd pieaugušo profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu īstenošana notiek tikai attālināti, tādēļ visas apmācības tiek organizētas tiešsaistes formātā, izmantojot Zoom video konferences platformu.

ℹ️ SEMINĀRU UN BIZNESA APMĀCĪBU PROGRAMMU VARAT SKATĪT ARĪ PORTĀLĀ SEMINĀRI.LV 📅 FEBRUĀRIS / MARTS (27.02.–03.03.), 9. nedēļa

Aktuāls praktiskais seminārs: GRĀMATVEDĪBAS ORGANIZĀCIJA – KĀ TO PAREIZI VEIDOT KATRĀ UZŅĒMUMĀ UN IESTĀDĒ. Semināra ietvaros tiks aplūkoti tādi jautājumi kā inventarizācija, avansa norēķini, transportlīdzekļu uzskaite, komandējumi un darba braucieni, attaisnojuma dokumentu apgrozība, kā arī kā veidot grāmatvedības reģistrus, uzņēmuma gada pārskatus un arhivēt dokumentus. Tāpat tiks aplūkoti tādi temati kā kontu plāns, kodu un simbolu lietojumu apraksts, pašizmaksa, attaisnojuma dokumenti, grāmatvedības kontrole, datu apstrāde un grāmatvedības politika. Seminārs būs noderīgs ikvienam grāmatvedim, lai tas spētu izveidot precīzu grāmatvedības organizāciju vai paskatīties uz savu grāmatvedību un novērtētu, ko iespējams tajā pilnveidot vai darīt efektīvāk. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ tikai EUR 99 + PVN. Semināra vadītāja – Jadviga Neilande. Norise – 3. martā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/gramatvedibas-organizacijas-seminars

📅 MARTS (06.03.–10.03.), 10. nedēļa

Praktiskais seminārs: Darba tiesības biroja un personāla vadītājiem. Seminārā iegūtās zināšanas palīdzēs izvairīties no nevēlamām konfliktsituācijām, samazināt tiesvedības riskus un izvairīties no situācijām, kad likuma nepārzināšanas gadījumā uzņēmumam varētu nākties maksāt ievērojamas kompensācijas. Seminārs būs vērtīgs ieguvums ikvienam, kuram aktuāli pārzināt darba tiesības,  darba tiesiskajās attiecībās iesaistīto pušu tiesības un pienākumus, darba līguma noslēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību u.tml. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 99 + PVN. Semināra vadītāja – Diāna Grīnberga, norise – 6. martā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/darba-tiesibas

📅 MARTS (13.03.–17.03.), 11. nedēļa

Praktiskais seminārs lietvežiem, biroja vadītājiem un arhivāriem: ARHĪVU PĀRVALDĪBA. Arhīvu darba organizācija un dokumentu arhivēšana. Jaunumi likumdošanā. Dalība seminārā palīdzēs labāk izpildīt tādus uzdevumus kā dokumentu glabāšanas termiņu noteikšana vai samazināšana, elektronisko dokumentu izvērtēšana, kā arī to glabāšana arhīvā, un uzzināt visu par daudziem citiem svarīgiem aspektiem darbā ar dokumentiem. Semināra programmā ir ietverti jaunumi arhīvu likumdošanā un administratīvo sodu piemērošanā saistībā ar Administratīvo pārkāpumu likuma vietā Saeimā pieņemto Administratīvās atbildības likumu. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 99 + PVN. Semināra vadītāja – Inese Blanka, semināra norise – 17. martā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/arhivu-parvaldibas-seminars

📅 MARTS (20.03.–24.03.), 12. nedēļa

Praktiskais seminārs visiem lietvežiem un biroja vadītājiem: ELEKTRONISKIE DOKUMENTI – to izstrādāšanas, uzskaites, aprites un saglabāšanas kārtība. Ikvienam uzņēmumam, valsts un pašvaldību iestādei ir regulāri jāseko līdzi jaunumiem un izmaiņām dokumentu pārvaldības regulējumā un lietvedības noteikumos, tostarp, jāseko līdzi elektronisko dokumentu plūsmai, jānodrošina to veiksmīga apstrāde, kā arī kvalitatīvai attīstībai liela nozīme ir dokumentu pareizai izstrādei, dokumentu plūsmas organizēšanai un dokumentu arhivēšanai. Kā zināms, nepietiekamas zināšanas šajos jautājumos var radīt negatīvas sekas. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 99 + PVN. Semināra vadītāja – Inese Blanka. Semināra norise – 23. martā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/e-dokumentu-seminars

📅 MARTS (27.03.–31.03.), 13. nedēļa

Praktiskais vienas dienas seminārs: GADA PĀRSKATA UN KONSOLIDĒTĀ GADA PĀRSKATA SASTĀDĪŠANA UN IESNIEGŠANA EDS SISTĒMĀ. Gada pārskata struktūra, apjoms un saturs, kā arī sagatavošanas, pārbaudīšanas un iesniegšanas kārtība joprojām daudziem uzņēmējiem sagādā zināmas grūtības. Semināra ietvaros ikvienam būs iespēja uzzināt visu par gada pārskata struktūru un sastāvu atkarībā no sabiedrības un koncerna kategorijas, kā arī revīzijas noteikumiem, dažu bilances posteņu un peļņas vai zaudējumu uzskaites novērtēšanas izmaiņām un citiem svarīgiem jautājumiem. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ tikai EUR 99 + PVN. Semināra vadītāja – Jadviga Neilande. Norise – 27. martā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/gada-parskats-gramatveziem

Vienas dienas grāmatvedības kursi pašnodarbinātajiem un individuālajiem komersantiem "PATS SEV GRĀMATVEDIS!" Grāmatvedības kārtošana vienkāršā ieraksta sistēmā. Saimnieciskās darbības veicējiem grāmatvedības kārtošanai vienkāršā ieraksta sistēmā ir jauni noteikumi, kuros saglabātas līdzšinējā regulējuma vispārējās prasības. Noteikumi ir arī papildināti un precizēti atbilstoši jaunā Grāmatvedības likuma prasībām, kā arī tajos ietvertas korekcijas pēc Satversmes tiesas šīgada janvāra sprieduma par saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu noteikšanu nodokļu piemērošanai. APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 99 + PVN.  Semināra vadītāja – Jadviga Neilande, semināra norise – 29. martā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/pats-sev-gramatvedis

Vienas dienas tiešsaistes seminārs: LIETIŠĶĀ KOMUNIKĀCIJA UN BIZNESA ETIĶETE. Seminārā tiks aplūkoti svarīgākie jautājumi par vispārpieņemtajām lietišķās etiķetes normām. Dalībnieki uzzinās, kā pareizi, lietišķi izskatīties un uzvesties, lai atstātu pozitīvu iespaidu par sevi un savu uzņēmumu, kā arī tiks iepazīstināti ar vairākām lietišķās komunikācijas veidiem, biznesa etiķeti, reprezentēšanas mākslu utt. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ  tikai EUR 99 + PVN Semināra vadītāja – Anita Rošāne, norise – 30. martā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/komunikacija-un-etikete

📅 APRĪLIS (03.04.–07.04.), 14. nedēļa

Aktuāls vienas dienas seminārs: KOMANDAS VEIDOŠANA UN MOTIVĀCIJA. Semināra ietvaros tiks aplūkotas svarīgākās tēmas par komandas veidošanu un motivēšanu, tai skaitā – kā izprast komandas vajadzības, kā atlasīt un veidot komandu, kā to motivēt, kā saglabāt individuālo un grupas motivāciju, kā arī tiks apskatīti jautājumi par profesiogrammu un amatu aprakstu veidošanu. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ  tikai EUR 99 + PVNSemināra vadītāja – Anita Rošāne, norise – 6. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/komandas-veidosana

📅 APRĪLIS (10.04.–14.04.), 15. nedēļa

Praktiskais tiešsaistes seminārs: Personāla atlase un novērtēšana. Semināra ietvaros tiks apskatītas personāla atlases aktualitātes, jaunākās personāla atlases metodes un vadības pieejas, jautājumi par personāla novērtēšanu un uzdevumiem, kā arī rastas atbildes uz jautājumiem kā atlasīt komandu, apmācīt to, sadalīt atbildības sfēras, palīdzēt personālam attīstīties un pašpilnveidoties u.tml. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ  tikai EUR 99 + PVNSemināra vadītāja – Anita Rošāne, norise – 12. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/personala-atlase-novertesana

 
Tālrunis papildus informācijai: 20355559; e-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos apmācībām, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Apmācību programmas nosaukums
Organizācija
Tālrunis
E-pasts
Dalībnieku skaits