IZGLĪTĪBAS UN ZINĀŠANU SPĒKS TAVAI IZAUGSMEI!

Kvalifikācijas celšana ir nozīmīga teju ikvienam darbiniekam un arīdzan darba devējiem, jo tikai jaunas zināšanas var palīdzēt profesionāli augt un attīstīties. Nepārtraukts darbs pie prasmēm un kompetencēm ir svarīgs ne tikai uzņēmumu vadītājiem, kas vēlas attīstīties straujāk, bet arī visiem tiem, kas plāno savu karjeru un ir gatavi uzņemties jaunus darba pienākumus, jo jaunas prasmes nemainīgi ir priekšrocība darba devēju acīs, atlasot darbiniekus.

Šobrīd ikvienam ir iespēja pieteikties biznesa semināriem un izvēlēties sev piemērotāko apmācību kursu, sākot no lietvedības un mārketinga beidzot ar psiholoģiju un komunikāciju. Tādi pazīstami biznesa apmācību centri kā Biznesa Akadēmija, Nodokļu likumdošanas izglītības centrs (NLIC), Rīgas Psiholoģijas skola, Jauno komersantu skola, Praktiskā mārketinga akadēmija, Biznesa Semināri un Lietvedības mācību centrs piedāvā plašu apmācību klāstu – teju 100 programmas – ar iespēju iegūt zināšanas un profesionālās prasmes attālināti.

Šobrīd pieaugušo profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu īstenošana notiek tikai attālināti, tādēļ visas apmācības tiek organizētas tiešsaistes formātā, izmantojot Zoom video konferences platformu.

ℹ️ SEMINĀRU UN BIZNESA APMĀCĪBU PROGRAMMU VARAT SKATĪT ARĪ PORTĀLĀ SEMINĀRI.LV 

📅 MAIJS (08.05.–12.05.), 19. nedēļa

Praktiskais tiešsaistes seminārs: Iedzīvotāju ienākuma nodoklis un sociālā apdrošināšana. Kursa ietvaros tiks sniegta plašāka informācija par apliekamo ienākumu, ar nodokli neapliekamiem objektiem, attaisnotajiem izdevumiem par apdrošināšanu un privātiem pensijas fondiem, neapliekamais minimumu un kā to piemēro grāmatvedībā, atvieglojumiem par apgādājamām personām, kā arī par to kā piemēro IIN likmes, ja personai ir darba līgums, sociālajām iemaksām u.tml. APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ  tikai EUR 99 + PVNApmācību vadītāja: Jadviga Neilande, norise – 11. maijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/iin-sociala-apdrosinasana

📅 MAIJS (15.05.–19.05.), 20. nedēļa

Tiešsaistes seminārs: Transporta uzskaites metodika jeb kā uzņēmumiem sakārtot transporta grāmatvedību un nodrošināt precīzu uzskaiti. Semināra ietvaros ikvienam būs iespēja uzzināt plašāku un precīzāku informāciju par transporta uzskaiti uzņēmumā, tai skaitā par izmaksām, automašīnu nomu noteikumiem, jauno kārtību vieglo transportlīdzekļu nodokļa piemērošanā, transportlīdzekļu nodokļa samaksas kārtību, transportlīdzekļu nodokļa atgriešanas kārtību, noformēšanu, kompensācijām, uzņēmuma izdevumiem un uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanu, reprezentatīvas automašīnas izmantošanu uzņēmumā un nodokļiem u.tml. APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ  tikai EUR 79 + PVNApmācību vadītāja: Jadviga Neilande, norise – 19. maijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa:  https://www.registreties.lv/transporta-uzskaite

Tiešsaistes seminārs: Komandējumi un darba braucieni – to apmaksas noteikumi un grozījumi Darba likumā, reprezentācijas izdevumi komandējumos. Seminārā tiks aplūkoti svarīgākie jautājumi par komandējumu, darba braucienu vai darbinieka nosūtījumu un jaunās Darba likuma normas attiecību uz tiem. Seminārā tiks apskatīti jautājumi par dienas naudas un  naktsmītnes izdevumu summas noteikšanu, ierobežojumiem dienas naudai, komandējuma dokumentu noformēšanu saskaņā ar likumdošanas prasībām, transporta un citiem izdevumiem komandējuma un darba braucienu laikā, kā arī reprezentācijas izdevumiem komandējuma un darba braucienu laikā u.tml. APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ  tikai EUR 79 + PVNApmācību vadītāja: Jadviga Neilande, norise – 19. maijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://www.registreties.lv/komandejumi 

📅 MAIJS (22.05.–26.05.), 21. nedēļa

Aktuāls tiešsaistes seminārs: Profesionālā izdegšana – riski un profilakses pasākumi. Kā saglabāt labbūtību un motivāciju. Semināra ietvaros tiks aplūkoti aktuālākie jautājumi par profesionālo izdegšanu, kas to izraisa un kā to atpazīt sevī un citos, kā arī tiks apskatīta tēma par organisma nolietošanos un individuālajiem stresoriem, kas var izraisīt izdegšanu. Aktuāla tēma seminārā būs arī individuālais bioloģiskais ritms, rezistence un labjūtība. Seminārā ieskatīsimies arī psihorelaksācijas tehnikās. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ  tikai EUR 79 + PVN. Semināra vadītāja – Anita Rošāne, norise – 22. maijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/profesionala-izdegsana

Tiešsaistes seminārs: Atvaļinājuma nauda – tās aprēķins, atšķirības, apmaksas principi, ietekme uz sociālajām iemaksām un citi biežāk uzdotie jautājumi. Semināra ietvaros tiks apskatīti jautājumi par atvaļinājuma veidiem, to piešķiršanas kārtību atbilstoši grozījumiem Darba likumā, naudas aprēķināšanu. Tāpat tiks izskatīti jautājumi par atvaļinājuma laika piešķiršanas un apmaksas principiem, atšķirībām atvaļinājuma naudas aprēķinos, kā arī dažādas aktualitātes par atvaļinājuma naudas ietekmi uz nodokļu, sociālo iemaksu nomaksu. Semināra dalībniekiem būs iespēja ieskatīties arī vērtīgos un noderīgos aprēķinu piemēros un skaidrojumos. APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ  tikai EUR 79 + PVNApmācību vadītāja: Jadviga Neilande, norise – 25. maijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/atvalinajuma-nauda

Tiešsaistes seminārs: Valdes locekļu atbildība saskaņā ar likumdošanu un sankciju ievērošanu, atbildība par NILLN TPF u.c. likumu pārkāpumiem. Semināra ietvaros būs apskatāma informācija par IIN un VSAOI – valdes locekļu obligāto nodokli, komerctiesībām, personificētiem izdevumiem, saimnieciskās darbības izdevumiem, grāmatvedību, aizdevumiem, valdes locekļu atbildību par NILLN TPF un Sankciju likumu ievērošanu. Tāpat tiks apskatīts jautājums par uzņēmuma parādiem un valdes locekļa atbildību par tiem. APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ  tikai EUR 79 + PVNApmācību vadītāja: Jadviga Neilande, norise – 25. maijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://www.registreties.lv/valdes-loceklu-atbildiba

Praktisks tiešsaistes seminārs: Mērķu sasniegšanas meistarklase. Dalība seminārā sniegs iespēju uzzināt aktuālāko, svarīgāko informāciju par mērķu un pašmotivācijas nozīmi uz indivīda dzīves kvalitāti. Semināra ietvaros tiks apskatītas sakarības starp sapņiem, mērķiem, plāniem, un to realizāciju, kā arī skaidrot, kā precīzi noformulēt mērķi un kā tas palīdz tos realizēt. Tiks aplūkoti arī mērķu veidi, SMART mērķu tehnika, motivācijas nozīme, kā arī sniegti vērtīgi ieteikumi tehnikas mērķu sasniegšanai. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ  tikai EUR 79 + PVN. Semināra vadītāja – Anita Rošāne, norise – 26. maijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/merku-sasniegsana

📅 JŪNIJS (05.06.–09.06.), 23. nedēļa

Aktuāls tiešsaistes seminārs: Grāmatvedības kārtošana vienkāršā ieraksta sistēmā sabiedriskajām organizācijām (NVO). Semināra ietvaros tiks sniegta informācija par grāmatvedības sistēmu pašnodarbinātajiem, VSAOI, PVN aprēķināšanu un IIN datu sagatavošanu, tai skaitā par to, kādi reģistri jākārto, kā kārtot kasi, ieņēmumu reģistru, ziedojumu reģistru un to uzskaiti, krājumu reģistru, pamatlīdzekļu reģistru, izdevumu uzskaiti, debitoru un kreditoru uzskaiti, mazvērtības inventāru, atlīdzību uzskaiti un datu uzrādīšanu finanšu pārskatā. APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ  tikai EUR 79 + PVNApmācību vadītāja: Jadviga Neilande, norise – 6. jūnijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/gramatvedibas-kartosana

Aktuāls tiešsaistes seminārs: Debitoru parādi. Nodokļu piemērošana. Semināra ietvaros tiks apskatīti vissvarīgākie jautājumi par debitoru parādiem, tai skaitā par PVN korekciju, vecajiem un jaunajiem uzkrājumiem šaubīgajiem debitoriem, kā arī par parādiem, tai skaitā par zaudēto parādu norakstīšanu u.tml. Tāpat tiks apskatītas tēmas par uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķinu atšķirībām, debitoru parādu prasījumu tiesību nodošana nodokļu kontekstā utt. APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ  tikai EUR 79 + PVNApmācību vadītāja: Jadviga Neilande, norise – 6. jūnijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/debitoru-paradi

Praktiskais seminārs lietvežiem, biroja vadītājiem un arhivāriem: ARHĪVU PĀRVALDĪBA. Arhīvu darba organizācija un dokumentu arhivēšana. Jaunumi likumdošanā. Dalība seminārā palīdzēs labāk izpildīt tādus uzdevumus kā dokumentu glabāšanas termiņu noteikšana vai samazināšana, elektronisko dokumentu izvērtēšana, kā arī to glabāšana arhīvā, un uzzināt visu par daudziem citiem svarīgiem aspektiem darbā ar dokumentiem. Semināra programmā ir ietverti jaunumi arhīvu likumdošanā un administratīvo sodu piemērošanā saistībā ar Administratīvo pārkāpumu likuma vietā Saeimā pieņemto Administratīvās atbildības likumu. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 99 + PVN. Semināra vadītāja – Inese Blanka, semināra norise – 7. jūnijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/arhivu-parvaldibas-seminars

Tiešsaistes seminārs: Darba slodze un profesionālās izdegšanas sindroma riski un profilakses pasākumi. Semināra ietvaros tiks apskatīti aktuāli jautājumi par profesionālo izdegšanu, to izraisītājiem un izpausmes veidiem. Tāpat apskatīsim kā atpazīt izdegšanu sevī un citos. Tiks aplūkota arī profesionālā izdegšana un darba slodzes līdzsvara nozīme. Tiks runāts arī par bioloģisko ritmu, rezistenci un izdegšanu, kā arī apskatītas idejas par psihorelaksācijas tehnikām. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ  tikai EUR 79 + PVN. Semināra vadītāja – Anita Rošāne, norise – 8. jūnijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://www.registreties.lv/darba-slodze

Tiešsaistes seminārs: Līgumsaistību pareiza atspoguļošana grāmatvedībā. Darba līgums, uzņēmuma līgums, autoratlīdzības, pašnodarbinātas personas. Semināra ietvaros tiks apskatīti aktuālākie jautājumi par darba līgumu – to noslēgšanu, darba likumdošanas pamatprasībām, darba tiesisko attiecību noformēšanas dokumentiem, darba līguma izbeigšanu un citiem darbinieka atbrīvošanas gadījumiem. Tāpat seminārā tiks apskatīti jautājumi par pareiza darba laika uzskaiti – kā to  to organizēt grāmatvedībā, kā arī par virsstundām, nakts maiņām u.tml. APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ  tikai EUR 79 + PVNApmācību vadītāja: Jadviga Neilande, norise – 9. jūnijāPlašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/ligumsaistibas

Tiešsaistes seminārs: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un sankciju risku novēršana​. Semināra ietvaros tiks apskatītas praktiskas situācijas, kas nepieciešams no klienta, kādas ziņas par viņu jāievāc, un kādi dokumenti jāpieprasa. Seminārā tiks apskatīts kādi nolikumi un kādas veidlapas ir nepieciešamas un kas tajās jāraksta, kā arī jaunumi un aktualitātes. APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ  tikai EUR 79 + PVNApmācību vadītāja: Jadviga Neilande, norise – 9. jūnijāPlašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/nill-sankcijas

📅 JŪNIJS (12.06.–16.06.), 24. nedēļa

Aktuāls seminārs uzņēmumiem: Iekšējās komunikācijas kultūras un darbinieku labsajūtas nozīme darba ražīguma un uzņēmuma tēla veidošanā. Semināra ietvaros ikvienam būs iespēja uzzināt par to, kā pilnveidot savu iekšējo komunikāciju, kā nodrošināt labsajūtu un veiksmīgi pārstāvēt uzņēmuma tēlu, kā tikt galā ar organizatoriskām pārmaiņām un nodrošināt labvēlīgu, atklātu komunikāciju. Seminārs paaugstina iekšējo saliedētību, nostiprina esošās zināšanas, rada vienotu izpratni par kopīgiem darba uzdevumiem un risinājuma iespējām, paaugstina labsajūtu un emocionālo komfortu. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ  tikai EUR 79 + PVN. Semināra vadītāja – Anita Rošāne, norise – 13. jūnijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/komunikacijas-kultura

Praktiskais seminārs visiem lietvežiem un biroja vadītājiem: ELEKTRONISKIE DOKUMENTI – to izstrādāšanas, uzskaites, aprites un saglabāšanas kārtība. Ikvienam uzņēmumam, valsts un pašvaldību iestādei ir regulāri jāseko līdzi jaunumiem un izmaiņām dokumentu pārvaldības regulējumā un lietvedības noteikumos, tostarp, jāseko līdzi elektronisko dokumentu plūsmai, jānodrošina to veiksmīga apstrāde, kā arī kvalitatīvai attīstībai liela nozīme ir dokumentu pareizai izstrādei, dokumentu plūsmas organizēšanai un dokumentu arhivēšanai. Kā zināms, nepietiekamas zināšanas šajos jautājumos var radīt negatīvas sekas. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 99 + PVN. Semināra norise – 15. jūnijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/e-dokumentu-seminars

Tiešsaistes seminārs: VID iespējamās pārbaudes uzņēmumā un nodokļu maksātāja tiesības šo pārbaužu laikā​Dalība šajā seminārā būs noderīga gan grāmatvežu un vadošo uzņēmumu darbiniekiem, kā arī juridiskās jomas profesionāļiem jautājumos, kas skar nodokļu maksātāju tiesību aizsardzību nodokļu administrācijas pārbaužu laikā. APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ  tikai EUR 79 + PVNApmācību vadītāja: Jadviga Neilande, norise – 16. jūnijāPlašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/vid-parbaudes

Aktuāls tiešsaistes seminārs: Aizdomīgu darījumu konstatēšana uzņēmuma grāmatvedībā un grāmatveža rīcība atbilstoši normatīvajiem aktiem. Semināra ietvaros tiks apskatīta svarīgākā informācija par aizdomīgiem darījumiem, tai skaitā ieskatīsimies aizdomīgu darījumu pazīmēs, uzzināsim kā tiek vērtēti saņemtie ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem, kā arī aplūkosim praktiskus piemērus par aizdomīgu darījumu pazīmēm. Semināra laikā tiks izskatīti praktiskie piemēri, ar kuriem saskaras praktizējošie grāmatveži. APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ  tikai EUR 79 + PVNApmācību vadītāja: Jadviga Neilande, norise – 16. jūnijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/aizdomigi-darijumi

📅 JŪNIJS (26.06.–30.06.), 26. nedēļa

Aktuāls seminārs tiešsaistē: Krīzes komunikācijas veidošana. Iekšējā un ārējā komunikācijas kultūra. Semināra ietvaros tiks apskatīti jautājumi par to, kas ir krīze un kā to pārvarēt. Tāpat ieskatīsimies krīzes veidos un dažādu faktoru ietekmē uz to, mērķu nospraušanā un vēstījuma sagatavošanā. Tiks apskatīta arī līdera personības nozīme, kā arī iespējamie riski un šķēršļi komunikācijas procesā. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ  tikai EUR 79 + PVN. Semināra vadītāja – Anita Rošāne, norise – 30. jūnijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/krizes-komunikacija
 
Tālrunis papildus informācijai: 20355559; e-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos apmācībām, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Apmācību programmas nosaukums
Organizācija
Tālrunis
E-pasts
Dalībnieku skaits