IZGLĪTĪBAS UN ZINĀŠANU SPĒKS TAVAI IZAUGSMEI!

Kvalifikācijas celšana ir nozīmīga teju ikvienam darbiniekam un arīdzan darba devējiem, jo tikai jaunas zināšanas var palīdzēt profesionāli augt un attīstīties. Nepārtraukts darbs pie prasmēm un kompetencēm ir svarīgs ne tikai uzņēmumu vadītājiem, kas vēlas attīstīties straujāk, bet arī visiem tiem, kas plāno savu karjeru un ir gatavi uzņemties jaunus darba pienākumus, jo jaunas prasmes nemainīgi ir priekšrocība darba devēju acīs, atlasot darbiniekus.

Šobrīd ikvienam ir iespēja pieteikties biznesa semināriem un izvēlēties sev piemērotāko apmācību kursu, sākot no lietvedības un mārketinga beidzot ar psiholoģiju un komunikāciju. Tādi pazīstami biznesa apmācību centri kā Biznesa Akadēmija, Nodokļu likumdošanas izglītības centrs (NLIC), Rīgas Psiholoģijas skola, Jauno komersantu skola, Praktiskā mārketinga akadēmija, Biznesa Semināri un Lietvedības mācību centrs piedāvā plašu apmācību klāstu – teju 100 programmas – ar iespēju iegūt zināšanas un profesionālās prasmes attālināti.

Šobrīd pieaugušo profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu īstenošana notiek tikai attālināti, tādēļ visas apmācības tiek organizētas tiešsaistes formātā, izmantojot Zoom video konferences platformu.

ℹ️ SEMINĀRU UN BIZNESA APMĀCĪBU PROGRAMMU VARAT SKATĪT ARĪ PORTĀLĀ SEMINĀRI.LV 
 
 

📅 FEBRUĀRIS (05.02. – 09.02.), 6. nedēļa

Seminārs tiešsaistē: Elektroniskie dokumenti – to izstrādāšanas, uzskaites, aprites un saglabāšanas kārtība. Atbilstošie likumdošanas jaunumi uz 01.02.2024. Ikvienam uzņēmumam, valsts un pašvaldību iestādei ir regulāri jāseko līdzi jaunumiem un izmaiņām dokumentu pārvaldības regulējumā un lietvedības noteikumos, tostarp, jāseko līdzi elektronisko dokumentu plūsmai, jānodrošina to veiksmīga apstrāde, kā arī kvalitatīvai attīstībai liela nozīme ir dokumentu pareizai izstrādei, dokumentu plūsmas organizēšanai un dokumentu arhivēšanai. Kā zināms, nepietiekamas vai aizmirstas zināšanas šajos jautājumos var uzņēmumam radīt ļoti negatīvas sekas, ietekmējot tā darbību un peļņu. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ  tikai EUR 99 + PVN. Semināra vadītāja Inese Blanka, norise – 5. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/e-dokumentu-seminars

Divu dienu seminārs tiešsaistē: Jaunumi un izmaiņas grāmatvedības un nodokļu jomā 2024. gadā. Semināra ietvaros padziļināti tiek aplūkotas izmaiņas Iedzīvotāju ienākuma nodoklī un VSAOI, MUN. Tiks apskatīts arī Pievienotās vērtības nodoklis, Uzņēmumu ienākuma nodoklis, Dabas resursu nodoklis, Akcīzes nodoklis, Nekustamā īpašuma nodoklis. Tāpat tiks apskatīti jaunākie grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām" un likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru". SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ  tikai EUR 119 + PVN. Semināra vadītāja Jadviga Neilandenorise – 6. un 9. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/izmainas-2024

📅 FEBRUĀRIS (12.02. – 16.02.), 7. nedēļa

Seminārs tiešsaistē: Autoratlīdzības - 2024. gada jaunumi nodokļu piemērošanā un aprēķināšana. Semināra ietvaros tiks apskatītas autoratlīdzību aktualitātes, tai skaitā runāts par autortiesību mantiniekam un citu autortiesību pārņēmējam izmaksātām autoratlīdzībām, autoratlīdzībām, ko izmaksā kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, autoratlīdzībām, ko izmaksā personām, kam nav reģistrēta saimnieciskā darbība, minimālajām VSAOI iemaksām u.tml. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ  tikai EUR 79 + PVN. Semināra vadītāja – Maira Lāce. Norise – 13. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/autoratlidzibas

Seminārs tiešsaistē: Darba slodze un profesionālās izdegšanas sindroma riski un profilakses pasākumi. Semināra ietvaros tiks apskatīti aktuāli jautājumi par profesionālo izdegšanu, to izraisītājiem un izpausmes veidiem. Tāpat apskatīsim kā atpazīt izdegšanu sevī un citos. Tiks aplūkota arī profesionālā izdegšana un darba slodzes līdzsvara nozīme. Tiks runāts arī par bioloģisko ritmu, rezistenci un izdegšanu, kā arī apskatītas idejas par psihorelaksācijas tehnikām. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ  tikai EUR 79 + PVN. Semināra vadītāja Anita Rošāne. Norise – 14. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/darba-slodze

Seminārs tiešsaistē: Komandējumi un darba braucieni, to apmaksas noteikumi. Semināra ietvaros tiks aplūkoti svarīgākie jautājumi par komandējumu, darba braucienu vai darbinieka nosūtījumu un jaunās Darba likuma normas attiecību uz tiem. Seminārā tiks apskatīti jautājumi par dienas naudas un  naktsmītnes izdevumu summas noteikšanu, ierobežojumiem dienas naudai, komandējuma dokumentu noformēšanu saskaņā ar likumdošanas prasībām, transporta un citiem izdevumiem komandējuma un darba braucienu laikā, kā arī reprezentācijas izdevumiem komandējuma un darba braucienu laikā u.tml. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ  tikai EUR 99 + PVN. Semināra vadītāja – Jadviga Neilandenorise – 15. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/komandejumi

Seminārs tiešsaistē: Krīzes komunikācijas veidošana. Iekšējā un ārējā komunikācijas kultūra. Semināra ietvaros tiks apskatīti jautājumi par to, kas ir krīze un kā to pārvarēt. Tāpat ieskatīsimies krīzes veidos un dažādu faktoru ietekmē uz to, mērķu nospraušanā un vēstījuma sagatavošanā. Tiks apskatīta arī līdera personības nozīme, kā arī iespējamie riski un šķēršļi komunikācijas procesā. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ  tikai EUR 79 + PVN. Semināra vadītāja Anita Rošāne. Norise – 16. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/krizes-komunikacija

Seminārs tiešsaistē: Darījumi ar nerezidentiem un nodokļu piemērošana – 2024. gada aktualitātes. Seminārā tiks apskatītas jaunākās aktualitātes starptautisko nodokļu jautājumos un aplūkoti arī iespējamie nodokļu riski, ja darījumos ar nerezidentiem netiek ievērotas visas likumdošanas normas vai rodas neparedzētas kļūdas. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ  tikai EUR 99 + PVN. Semināra vadītāja – Jadviga Neilandenorise – 16. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/nerezidenti

📅 FEBRUĀRIS (19.02. – 23.02.), 8. nedēļa

Seminārs tiešsaistē: Komandas veidošana un motivācijaSemināra ietvaros tiks aplūkotas svarīgākās tēmas par komandas veidošanu un motivēšanu, tai skaitā – kā izprast komandas vajadzības, kā atlasīt un veidot komandu, kā to motivēt, kā saglabāt individuālo un grupas motivāciju, kā arī tiks apskatīti jautājumi par profesiogrammu un amatu aprakstu veidošanu. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ  tikai EUR 79 + PVN. Semināra vadītāja – Anita Rošāne. Norise – 19. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/komandas-veidosana

Seminārs tiešsaistē: Nodokļu aktualitātes pašnodarbinātajiem 2024. gadā (SDV, IK, IU, ZS). Semināra ietvaros tiks apskatītas aktuālākās tendences, kas saistīts ar pašnodarbinātajiem un to saimniecisko darbību. Tiks apskatīti tādi jautājumi kā vispārējā nodokļa maksāšanas kārtība, samazinātā patentmaksa, saimnieciskā darbība īpašuma izīrētājiem, minimālās VSAOI un ienākumu deklarēšana. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ  tikai EUR 79 + PVN. Semināra vadītāja Maira Lāce. Norise – 20. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/aktualitates-pasnodarbinatajiem

📅 FEBRUĀRIS (26.02. – 01.03.), 9. nedēļa

Apmācības tiešsaistē:  Mērķu sasniegšanas meistarklaseSemināra ietvaros tiks apskatītas sakarības starp sapņiem, mērķiem, plāniem, un to realizāciju, kā arī skaidrot, kā precīzi noformulēt mērķi un kā tas palīdz tos realizēt. Tiks aplūkoti arī mērķu veidi, SMART mērķu tehnika, motivācijas nozīme, kā arī sniegti vērtīgi ieteikumi tehnikas mērķu sasniegšanai. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ  tikai EUR 79 + PVN. Semināra vadītāja Anita Rošāne. Norise – 27. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/merku-sasniegsana

Seminārs tiešsaistē: Nodokļu piemērošana darījumos ar fiziskām personām. Nodokļu ieturēšana, pārskatu iesniegšana. Semināra ietvaros tiks apskatītas tēmas par darbiniekiem, to algu, līgumiem, nodokļu ieturēšanu un citiem aktuāliem jautājumiem. Tāpat tiks runāts par tematiem, kas attiecas uz valdes locekļiem, kā arī rastas atbildes uz svarīgākajiem jautājumiem par līgumu noslēgšanu un to dažādajiem veidiem. Tiks apskatīti arī darījumi ar saimnieciskās darbības veicēju un cita veida darījumi ar fizisko personu. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ  tikai EUR 99 + PVN. Semināra vadītāja – Jadviga Neilandenorise – 27. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/fiziskas-personas

📅 APRĪLIS (08.04. – 12.04.), 15. nedēļa

AKTUĀLS JAUNUMS! Jadvigas Neilandes kvalifikācijas celšanas kurss grāmatvežiem. 
Tā kā grāmatvežu uzdevums ir vienmēr būt informētiem par jaunumiem un būt profesionāli aktīviem, šie kursi būs tiem īpaši noderīgi. Grāmatvežu kvalifikācijas paaugstināšanas kursi nodrošinās teorētiskās zināšanas ar praktiskiem piemēriem, palīdzot grāmatvežiem būt informētiem par jaunākajām tendencēm nozarē un parūpēties, lai viņu darbs vienmēr atbilstu likumdošanas prasībām. APMĀCĪBU KURSS TIEŠSAISTĒ  tikai EUR 420 + PVN. Semināra vadītāja – Jadviga Neilande, sākums – 9. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa:  https://registreties.lv/kvalifikacijas-celsanas-kurss
Tālrunis papildus informācijai: 20355559; e-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos apmācībām, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Apmācību programmas nosaukums
Organizācija
Tālrunis
E-pasts
Dalībnieku skaits