Biznesa apmācību intensīvais kurss

BIROJA VADĪTĀJU AKADĒMIJA:
attiecības ar klientiem un kolēģiem, psiholoģija, biroja lietvedība un aktualitātes darba tiesībās jeb kā biroja vadītājam kļūt par uzņēmuma dvēseli. 
 
Jebkura uzņēmuma panākumu atslēga ir zinošs personāls ar tendenci augt un attīstīties. Biroja vadītājs ir neatņemama uzņēmuma sastāvdaļa, jo biroja vadītāja pienākumos ietilpst ne tikai nodrošināt uzņēmuma lietvedības procesu vadību un dokumentu plūsmas apriti, biroja ikdienas darbu, grāmatvedību, bet arī nodrošināt pozitīvu atmosfēru.

Lai uzlabotu biroja vadītāju iemaņas un paaugstinātu uzņēmumu konkurētspēju, ikvienam būs iespēja apmeklēt Biroju vadītāju akadēmiju - semināru ciklu, kura mērķis ir uzlabot biroja vadītāju zināšanas, komunikācijas prasmes, vairot motivāciju un sniegt padomus uzņēmuma konkurētspējas uzlabošanā. Biroju vadītāju akadēmija ir unikāla iespēja uzkrāt jaunas zināšanas un pieredzi, nostiprināt savas komunikācijas un pārdošanas prasmes, kā arī uzzināt visu, kas saistās ar uzņēmuma attīstīšanu un tā konkurētspējas uzlabošanu. 
 
Apmācību ietvaros biroja vadītāji varēs iepazīties ar detalizētu informāciju par jaunākajām tendencēm uzņēmuma vadībā un pārdošanas stratēģijas izveidi, veidiem kā nodrošināt veiksmīgu un pozitīvu saskarsmi ar klientiem, sadarbības partneriem, kā arī uzzināt kā paaugstināt motivāciju un sniegt ieguldījumu uzņēmuma attīstībā. Tāpat apmācībās būs iespēja uzzināt aktuālākās tendences biroja vadībā un to, kā pilnveidot uzņēmuma biroja vadības sistēmu. Tāpat tiks sniegta visa aktuālākā informācija par darba tiesībām, tai skaitā par darba samaksu, disciplinārsodiem un ieturējumiem, darba laiku un atvaļinājumiem, tiesībām, pienākumiem un atbildību darbā, kā arī par darba attiecību izbeigšanu.

Biroju vadītāju akadēmija palīdzēs ikvienam uzlabot savas praktiskās un teorētiskās zināšanas, iegūt vērtīgas zināšanas par lietvedību, pārdošanu, psiholoģiju, komunikāciju un prezentācijas mākslu. Biroju vadītāju akadēmija sniegs nepieciešamās zināšanas, lai veidotu vai atsvaidzinātu prasmes organizēt un uzturēt biroja darba vietu, kā arī veicinātu patīkamu un profesionālu klientu apkalpošanu, pozitīvu personāla savstarpējo komunikāciju, stresa situāciju izvērtēšanu, uzņēmuma izaugsmes iespēju apzināšanu un tiekšanos pēc panākumiem, jo bez šiem faktoriem biroja administratora darbs nav iedomājams.
 

Apmācību cikla norises laiks: 21.februārī, 27.februārī, 7.martā un 16.martā, plkst. 10:00 - 14:00
 

E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā. Dalības maksa – tikai EUR 159 + PVN

 

 Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/

 
 
 
 
 
Apmācības organizē: “Biznesa Akadēmija”. Tad ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009. gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz uzņēmuma tālākattīstībai un izaugsmei. Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas vairāk nekā 20 pieprasītākās izglītības programmas, ietverot tādas jomas kā mārketings, reklāma, pārdošana, psiholoģija, komunikācija un citas. Par dalību apmācībās tiek izsniegta biznesa izglītības centra "Biznesa Akadēmija" apliecība.


 

APMĀCĪBU CIKLA PASNIEDZĒJI:
 
Inese Blanka
, Mg.hist, MBA vadībzinātnē, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Sabiedrības vadības un ekonomikas fakultātes doktorante, ilggadēja darba pieredze dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā strādājot valsts un pašvaldības institūcijās un uzņēmumos. Pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi dokumentu un arhīvu pārvaldības jautājumos un biroja vadības darbā. 
Anita Rošāne 
Mg.psyhol. un Mg.publ.relat. Profesionāla pasniedzēja, kura katru tikšanos ar auditoriju padara par neaizmirstamu emociju un zināšanu apmaiņu. Pēc katras lekcijas klausītāji iegūst kādu sev vērtīgu atziņu, jūtas iedvesmoti, bagātināti un pacilāti – gatavi jauniem izaicinājumiem! Pasniedzēja ir organizāciju psiholoģe, kura papildina savu kvalifikāciju profesiju jeb amatu psiholoģijā, kā arī ieguvusi otro izglītību sabiedriskajās attiecībās. Vada nevalstisko organizāciju. Pēdējo desmit gadu laikā sekmīgi novadījusi aptuveni 1500 pasākumu. Sadarbības partneri: NVO alianse, NORDEA biznesa skola, Nodarbinātības Valsts aģentūra, Valsts reģionālās attīstības ministrija, Valkas, Aizkraukles un Ķeguma novada pašvaldības, SIA GMG grupa u.c. 


Diāna Grīnberga
 – praktizējoša juriste darba tiesībās, darba aizsardzībā, administratīvā pārkāpuma un administratīvā procesā. Pasniedzējai ir 10 gadu pieredze Valsts darba inspekcijā, tai skaitā pieredze Juridiskās nodaļas vadītājas amatā. Ikdienā konsultē uzņēmējus un fiziskās personas darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu piemērošanā, pārstāv klientu intereses valsts iestādēs un tiesās administratīvo pārkāpumu lietās un administratīvajos procesos. Vairāku gadu pieredze semināru un kursu vadīšanā.

 


 


 

 

 

APMĀCĪBU CIKLA PROGRAMMĀ:


1. NODARBĪBA: LIETVEDĪBAS PAMATI PERSONĀLA UN BIROJA VADĪTĀJIEM.
(Plašāka informācija par šo semināru: https://www.registreties.lv/lietvedibas-pamati)
 

1. Iestāžu, uzņēmumu dokumentu pārvaldība un tās ieviešana:

•   Dokumentu pārvaldība iestādē, uzņēmumā; 
•   Normatīvo aktu, standartu, kas regulē dokumentu pārvaldības procesu prasības.
 
2. Dokumenta juridiskais spēks 
 
3. Izmaiņas pārvaldes dokumentu noformēšanā:
•   Dokumentu izstrādāšana un noformēšana (rekvizīti, dienesta atzīmes, dokumenta teksts);
•   Prasme izstrādāt un noformēt pārvaldes sistēmas dokumentus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem
•   Organizatoriskie dokumenti
•   Rīkojuma dokumenti
•   Sarakstes dokumenti
•   Publisko tiesību līgumi
•   Personāla dokumenti
•   Faktu fiksējoši dokumenti
 
4. Institūcijas/Uzņēmuma dokumentu pārvaldības procesa organizācija:
•   Organizatoriskie dokumenti, kas nosaka dokumentu pārvaldību;
•   Dokumentu uzskaite, aprite un reģistrācijas veidi (lietu nomenklatūra, dokumentu klasifikācija, reģistru uzskaite, aprites shēmas)
 
5. Dokumentu atvasinājumi un  dokumenta dublikāts 
 
6. Atbildes uz jautājumiem


2. NODARBĪBA: DARBA TIESĪBAS BIROJA UN PERSONĀLA VADĪTĀJIEM.
(Plašāka informācija par šo semināru: https://registreties.lv/darba-tiesibas)
Semināra saturs drīz tiks publicēts.

3. UN 4. NODARBĪBA: BIROJA VADĪTĀJU SKOLA.
(Plašāka informācija par šo semināru: https://www.registreties.lv/biroja-vaditaju-skola)

Biroja vadītājs – personiskā un profesionālā piemērotība.
 
 • Biroja vadītāja loma uzņēmumā un galvenie pienākumi
 • Biznesa etiķete – pieklājība nav tas pats, kas atturība.
 • Nevainojama uzvedība un labas tonis
 • Pieklājība, kas stiprina biznesa attiecības un lietišķumu.
 • Lietišķās komunikācijas veidi dažādās vidēs (klātienē, pa tālruni, e-sarakstē, e-vidē).
   
Darba vietas organizācija, izveide un uzturēšana. (Atmosfēras radīšana).
 

 

 • Darba vietas zonējums.
 • Nosacījumi darba, atpūtas un koplietošanas telpām.
 • Darba vietas iekārtošana un tās nozīme.
 • Raksturīgākie riska faktori birojā.
 • Darba higiēnas prasības. (Ergonomika) 
   
Efektīva laika plānošana.
 
 • Laika plānošanas prasmes.
 • Kā tikt galā ar “nepatīkamiem” uzdevumiem.
 • Veiksmīgas laika izmantošanas nosacījumi.
 • Personiskie un kolēģu darba “ritmi”.
 • Signāli, ka laiks tiek nevērtīgi izmantots un tā optimizācija.
   
Pareizā forma – reprezentēšana un sarunu vadīšana.
 
 • Perfekta viesmīlība – labu attiecību pamats.
 • Aizrādījumi un kritika.
 • Argumentēšanas māka.
 • Kā sadarboties ar “grūto” kolēģi vai klientu.
 • Personiskās stresa noturības prasmes.
 • Diplomātija kā konfliktu paredzēšana un novēršanas iespēja.


 
Biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"
Tālrunis 20355559
E-pasts: [email protected]
 
 

Lai pieteiktos "Biroja Vadītāju Akadēmijai", lūdzu, aizpildiet šo kontaktformu:

Vārds, uzvārds
Organizācija
Tālrunis
E-pasts
Dalībnieku skaits