IZGLĪTĪBAS UN ZINĀŠANU SPĒKS TAVAI IZAUGSMEI!

Reģistrējies biznesa apmācībām ar līdzfinansējumu.


 
Ikviens uzņēmums sapņo par iespēju attīstīties, apsteigt konkurentus un piedzīvot ilgtermiņa izaugsmi. Lai arī varbūt jums šķiet, ka lielākie nozares spēlētāji priekšgalā atrodas jau gadiem un vadošo uzņēmumu sarakstā dominē vieni un tie paši vārdi, iekarot augstas pozīcijas un nokļūt līderu vidū var jebkurš no Jums.

Aktuālākās zināšanās saistībā ar biznesa vadību un izaugsmi piedāvā vairāki semināri, kuru apmeklēšana var nodrošināt konkurētspējas paaugstināšanu.MĀCIES KOPĀ AR DRAUGIEM VAI KOLĒĢIEM TIEŠSAISTĒ – līdz pat 3 apmācību dalībniekiem par 1 cenu. KOPĀ MĀCĪTIES IZDEVĪGĀK! Ja esat vairāk nekā 3, tad piemaksa par katru nākamo e-apmācību dalībnieku – Tavu draugu vai kolēģi – tikai 20%, kā arī apliecības – visiem tiešsaistes apmācību dalībniekiem. 


Uzņēmējdarbības un biznesa vadības apmācības
 
Šobrīd pieaugušo profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu īstenošana notiek attālināti, tādēļ pagaidām visas plānotās apmācības tiek organizētas tiešsaistes formātā, izmantojot Zoom video konferences platformu, vai arī neklātienē.
 

Aktuāls darba tiesību praktiskais seminārs: UZTEIKUMI. PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI, PĀRTRAUCOT DARBA LĪGUMU AR DARBINIEKU. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://www.registreties.lv/uzteikumi

Aktuāls darba tiesību praktiskais seminārs: DARBA KĀRTĪBAS NOTEIKUMI, TO STRUKTŪRA UN BŪTISKĀKIE NOSACĪJUMI. DARBA DEVĒJA TIESĪBAS PIEMĒROT DISCIPLINĀRSODU. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://www.registreties.lv/darba-kartibas-noteikumi

Biznesa apmācību sesija: KĀ IZVEIDOT SEKMĪGU BIZNESU NO NULLES – AR KO SĀKT UN KĀ NODROŠINĀT TĀ VEIKSMĪGU IZAUGSMI AR KATRU NĀKAMO MĒNESI. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 99 + PVN. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: www.registreties.lv/ka-izveidot-sekmigu-biznesu

JAUNUMS! Praktiskais trīs dienu apmācību cikls: NO IDEJAS LĪDZ RĪCĪBAI – LĒMUMU PIEŅEMŠANAS PSIHOLOĢIJA. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 99 + PVN. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/lemumu-pienemsanas-psihologija

Praktiskais divu dienu seminārs: EFEKTĪVA PĀRMAIŅU VADĪBA KOMANDAI UN VISAM UZŅĒMUMAM – KĀ JAUNAJOS APSTĀKĻOS SASNIEGT VAIRĀK UN TUVOTIES BIZNESA OLIMPAM. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 79 + PVN. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: www.registreties.lv/efektiva-parmainu-vadiba

Praktiskais divu dienu intensīvais seminārs: DELEĢĒŠANAS PRASMJU TRENIŅŠ VADĪTĀJIEM. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 79 + PVN. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: www.registreties.lv/delegesana

Intensīvais seminārs: KĀ KRĪZES APSTĀKĻOS, IZMANTOJOT RADOŠU PIEEJU, NODROŠINĀT KONKURENTU APSTEIGŠANU UN TIRGUS DAĻAS PALIELINĀŠANU. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: www.registreties.lv/konkurentu-apsteigsana

Kvalifikācijas celšanas un prasmju pilveidošanas kurss vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem: NO VADĪTĀJA PAR LĪDERI! Cena: pateicoties programmas Biznesa uzrāviens līdzfinansējumam  (vēl pieejams!): APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 99 + PVN.  Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/no-vaditaja-par-lideri

Praktiskais seminārs: DARBA TIESĪBAS PESONĀLA SPECIĀLISTIEM, GRĀMATVEŽIEM UN UZŅĒMUMU VADĪTĀJIEM. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39 + PVN. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/darba-tiesibas

Projektu vadības meistarklase – Viss par efektīvu projektu vadību no A līdz Z. Finansējuma piesaiste projektiem. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39 + PVN. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/projektu-vadibas-pamati

Praktiskais seminārs: AKTUĀLAIS DARBA TIESĪBĀS – DARBA LIKUMA PRAKTISKA PIELIETOŠANA IKDIENĀ UN TĀS PROBLEMĀTIKA. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39 + PVN. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/darba-tiesibu-seminars

Praktiskais seminārs: KAS KATRAM UZŅĒMUMAM JĀZINA UN JĀIEVĒRO PAR FIZISKO PERSONU DATU APSTRĀDI, LAI NETIKTU PAKĻAUTS SODA SANKCIJĀM. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/personas-datu-aizsardziba

Biznesa apmācību sesija: KĀ IZVEIDOT SEKMĪGU BIZNESU NO NULLES – AR KO SĀKT UN KĀ NODROŠINĀT TĀ VEIKSMĪGU IZAUGSMI AR KATRU NĀKAMO MĒNESI. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 99 + PVN. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: www.registreties.lv/ka-izveidot-sekmigu-biznesu

Aktuāls seminārs visiem uzņēmumiem: KĀ SAKĀRTOT TRANSPORTA GRĀMATVEDĪBU UN NODROŠINĀT PRECĪZU UZSKAITI. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: www.registreties.lv/transporta-gramatvediba

Praktiskais vienas dienas apmācību kurss: HACCP PRINCIPI PĀRTIKAS UZŅĒMUMA PAŠKONTROLES SISTĒMĀ. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39 + PVN. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://www.registreties.lv/haccp

Aktuāls seminārs: SABIEDRISKĀ LABUMA ORGANIZĀCIJU PROBLĒMJAUTAJUMI. STATUSA IEGŪŠANA VAI ATŅEMŠANA UN TĀ RISINĀJUMI. SAIMNIECISKĀ DARBĪBA. PVN PIEMĒROŠANA SABIEDRISKĀ LABUMA DARBĪBĀ. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: www.registreties.lv/sabiedriska-labuma-organizacijas

Intensīvais praktisko semināru cikls: KĀ GODĪGĀ CĪŅĀ UZVEIKT KONKURENTUS UN PAŅEMT TO TIRGUS DAĻU. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – EUR 296 + PVN. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/ka-uzveikt-konkurentus

Praktiskais seminārs: FINANŠU VADĪBAS PAMATI VADĪTĀJIEM. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: www.registreties.lv/finansu-vadibas-pamati

Praktiskās apmācības un meistarklaseKĀ PAŅEMT NO ESOŠIEM KLIENTIEM VAIRĀK, PIRMS ĶERTIES PIE JAUNU MEKLĒŠANAS. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!): SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39 + PVN. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/ka-panemt-vairak

4 dienu meistarklase tiem, kas domā par sava biznesa uzsākšanu: NO IDEJAS LĪDZ VEIKSMĪGAM BIZNESAM. Veiksmīga biznesa gēns – kā to sevī atrast un attīstīt. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 99 + PVN. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: www.registreties.lv/no-idejas-lidz-veiksmigam-biznesam

 
Svarīgi, lai nekad neaptrūktos vēlme mācīties un vairot savas zināšanas, profesionālās prasmes un personības iemaņas. Tad arī darbi sokas daudz labāk!

Tālrunis papildus informācijai: 20355559; e-pasts: info@seminari.lv

Lai pieteiktos biznesa vadības apmācībām un semināriem, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts
Apmācības klātienē
E-apmācības tiešsaistē
Apmācības neklātienē