Darba aizsardzības sistēma un dokumentācija.


 METODISKO MATERIĀLU SATURS: 


 
• Akts par nelaimes gadījumu darbā.

• Darba aizsardzības instruktāžu darba vietā reģistrācijas žurnāls.

• Darba aizsardzības pasākumu plāns.

• Darba aizsardzības prasības strādājot ar biroja tehniku.

• Darba drošības instrukcija darbam ar datoru.

• Darba drošības instrukcija darbam ar kopētāju.

• Darba drošības instrukcija elektrodrošībā.

• Ievadinstrukcija.

• Darba vietas vai darba veida pārbaude un tajā esošo darba vides faktoru noteikšana un to.

• Darbinieku saraksts  kuri norīkoti uz OVP.

• IAL reģistrācija.

• Instrukcija pirmās palīdzības sniegšanā.

• Instrukcija ugunsdrošībā.

• Instrukciju uzskaites ievads.

• Med pārb karte.

• Nelaimes gadījumu darbā uzskaites žurnāls.

• Nosūtījums uz veselības pārbaudi.

• Pasākumu plāns darba aizsardzības stāvokļa uzlabošanai 2019 g.

• Profesiju(amatu) un darba vietu saraksts  kuru veselību var ietekmēt.

• Rīkojums par DA.

• Saraksts ar darbiniekiem, kuriem nepieciešamas veselības pārbaudes.

• Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnāls.

• Vispārēja informācija DA.

• Vispārējās darba aizsardzības prasības iestādes darbiniekiem.