Aktuāls praktiskais seminārs

Elektroniskie dokumenti, elektronisko dokumentu pārvaldība un arhivēšana


Uzņēmumiem ir svarīgi nepārtraukti sekot līdzi ne tikai papīru dokumentu plūsmai, bet arī spēt efektīvi nodrošināt elektronisko dokumentu apstrādi un uzskaiti. Lai veiksmīgi attīstītu savu biznesu, kā arī nodrošinātu uzņēmuma efektīvu darbību, elektronisko dokumentu pārvaldība ir neatņemama ikdienas darba sastāvdaļa, īpaši mūsdienu konkurences apstākļos, kad katram uzņēmuma darbību regulējošam procesam jābūt sakārtotam.

Liela nozīme ir uzņēmuma darbinieku izaugsmes veicināšanā, nodrošinot regulāru zināšanu atjaunošanu īpaši lietvežiem un biroja vadītājiem, kam ikdienas darbs nav iedomājams bez dažādu dokumentu apstrādes. Atbildes uz svarīgākajiem jautājumiem palīdzēs gūt aktuāls lietvedības seminārs "Elektroniskais paraksts un elektronisko dokumentu pārvaldība"

Seminārs paredzēts institūciju, uzņēmumu, struktūrvienību vadītājiem, darbiniekiem, kuri atbild par arhīva izveidi un dokumentu arhivēšanu. 


Semināra norises laiks: 29. jūnijā no plkst. 10.00–14.00


Reģistrācijas iespējas dalībai seminārā:

SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms.
Dalības maksa – tikai EUR 79 + PVN.


Apmācību organizators: "Lietvedības Mācību Centrs". Cenā iekļauti apmācību materiāli.

Par dalību neklātienes un tiešsaistes seminārā dalībniekiem tiek izsniegta "Lietvedības mācību centrs" apliecība elektroniskā (PDF) formātā.

Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/
 
 

“Lietvedības mācību centrs” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009. gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz iestāžu tālākattīstībai un izaugsmei. Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas programmas, kas sniedz iespēju valsts un pašvaldību iestādēm sekot līdzi jaunumiem un izmaiņām dokumentu pārvaldības regulējumā un lietvedības noteikumos, tostarp, dokumentu pareizai izstrādei, dokumentu plūsmai un to arhivēšanai.
Inese Blanka, Mg.hist, MBA vadībzinātnē, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Sabiedrības vadības un ekonomikas fakultātes doktorante, ilggadēja darba pieredze dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā strādājot valsts un pašvaldības institūcijās un uzņēmumos. Pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi dokumentu un arhīvu pārvaldības jautājumos un biroja vadības darbā.
  


SATURA IZKLĀSTS:

1. Normatīvo aktu regulējums elektronisko dokumentu izstrādāšanā, noformēšanā un pārvaldībā;

2. Kas ir elektroniskais dokuments;

3 . Elektronisko dokumentu izstrādāšana un noformēšana;

4. Kas ir elektroniskais paraksts, kā parakstīt un nosūtīt elektronisko dokumentu;

5. Informācijas saglabāšana un aizsardzība;

6. Elektronisko dokumentu aprites procesi iestādē;

8.Elektronisko dokumentu pieejamība un izmantošana;

7. Elektronisko dokumentu arhivēšana un nodošana valsts glabāšanā;

8. Tehniskās prasības elektronisko dokumentu glabātavas izveidošanā un uzturēšanā;

9. Elektroniskās saziņas pamatprincipi un lietišķā etiķete e- vidē.


Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/


“Lietvedības mācību centrs”
Tālrunis: 25396231
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos semināram, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Organizācija
Tālrunis
E-pasts
Dalībnieku skaits