Praktiskais vienas dienas seminārs

"Grāmatvedības metodika un izmaiņas. Kā pareizi plānot un īstenot grāmatvedības politiku uzņēmumā, iestādē un biedrībā"

Grāmatvedība ir viens no svarīgākajiem uzņēmējdarbības elementiem – atbilstošas zināšanas un prasmes šajā jomā ir zelta vērtas, it īpaši, ja vēlies būt atbildīgs uzņēmuma vadītājs vai prasmīgs darbinieks. Grāmatvedības zināšanām lielākoties ir praktiska nozīme, jo ar tās palīdzību iespējams veidot grāmatvedības atskaites un pārvaldīt citus svarīgus finanšu dokumentus, nemaz nerunājot par nepieciešamību sekot līdzi naudas plūsmai.

Lai panāktu veiksmīgu rezultātu, ikvienam nozares pārstāvim ir svarīgi sekot līdzi jaunumiem likumdošanas grāmatvedības uzskaites un nodokļu jautājumos. Uzzināt jaunākās aktualitātes aicina seminārs "Grāmatvedības metodika un izmaiņas 2021. gadā. Kā pareizi plānot un īstenot grāmatvedības politiku uzņēmumā, iestādē un biedrībā".

Semināra ietvaros ikvienam dalībniekam būs iespēja uzzināt par aktuālajām izmaiņām likumos, grāmatvedības politiku, avansa norēķiniem, dokumentu apriti un daudziem citiem svarīgiem jautājumiem.Semināra norises laiks: 7. februārī no plkst. 14.00–17.00


Apmācību iespējas:

E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 59 + PVN.

SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ, dalībnieks patstāvīgi apgūst mācību vielu pēc elektroniski saņemtajiem materiāliem, pasniedzējs pieejams konsultācijām e-pastā.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 44 + PVN.Katram tiešsaistes semināra dalībniekam par brīvu – "Biznesa Karte", kas nodrošina 25% atlaidi semināriem un biznesa apmācībām nākamos 6 mēnešus.

 
Apmācību organizators: "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs". 
 
Par dalību klātienes seminārā tiek izsniegta "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs" apliecība drukātā formātā, bet tiešsaistes un neklātienes dalībniekiem – elektroniskā (PDF) formātā.
 
Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/


Nodokļu Likumdošanas Izglītības centrs (NLIC) jau kopš 2008. gada regulāri organizē dažādus seminārus par grāmatvedības un nodokļu jautājumiem un šī brīža ekonomiskajās pārmaiņās dod iespēju interesentiem apmeklēt vairākus seminārus mēnesī, tādējādi maksimāli palielinot vai uzlabojot esošās zināšanas.
Lektore: grāmatvedības un nodokļu eksperte, semināru lektore Jadviga Neilande.

Sertificēta nodokļu konsultante, ilggadēja VID speciāliste ar lielu pieredzi nodokļu konsultāciju jautājumos, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedre, ilgstoša darba pieredze sniedzot konsultācijas un pārstāvot uzņēmumus tiesvedībās nodokļu un grāmatvedības jautājumos.SEMINĀRA PROGRAMMĀ:

 • Izmaiņas likumā "Par grāmatvedību".
 • Grāmatvedības reģistri, programmas.
 • Grāmatvedības  politika – pamatlīdzekļu uzskaite un novērtēšana, krājumu uzskaite un novērtēšana, ieņēmumu un izdevumu atzīšana.
 • Transportlīdzekļu uzskaite.
 • Avansa norēķini.
 • Dokumentu aprite.
 • Grāmatvedības kontrole.
 • Kam grāmatvedība ir kārtojama obligāti?
 • Darījumu grāmatošana pēc būtības.
 • Grāmatvedības sistēma fiziskai personai, juridiskai personai, zemnieku saimniecībām un biedrībām – divkāršā vai vienkāršā.
 • Grāmatvedības organizācijas dokumenti.
 • Dokumentu numurēšana.
 • Kas drīkst veikt grāmatvedību?
 • Obligātā apdrošināšana.
 • Komercnoslēpums.
 • Valūtas lietošana grāmatvedībā.
 • Grāmatvedības valoda.
 • Ar ko apliecina saimnieciskos darījumus?
 • Kā var grāmatot kustamu mantu?
 • Kādos veidos var būt sagatavots attaisnojuma dokuments?
 • Informācijas saglabāšana.
 • Dokumenta kopija.
 • Attaisnojuma dokumentu obligātie rekvizīti.
 • Ārējs un iekšējs attaisnojuma dokuments.
 • Ierakstu izdarīšana reģistros.
 • Labojumi.
 • Reģistri elektroniskā veidā.
 • Paraksts.
 • Iekšējs attaisnojuma dokuments bez paraksta.
 • Ārējs attaisnojuma dokuments bez paraksta.
 • Ja nav iespējams parakstu saņemt.
 • Maksājumu pakalpojumu sniedzējs.
 • Konta izraksts.
 • Dokumentu forma.
 • Saimnieciskā darījuma apraksts un pamatojums.
 • Saimnieciskā darījuma mērītāji.
 • Kādus dokumentus izmanto par ierakstiem grāmatvedības reģistros.
 • Uz dokumentiem norāda ieraksta kārtas numuru.
 • Cik ilgā laikā jāizdara ieraksti?
 • Konti divkāršā grāmatvedībā.
 • Grāmatvedības reģistri.
 • Reģistru veidi.
 • Virsgrāmata.
 • Reģistri mēneša un gada beigās.
 • Krājumi.
 • Biedrības.
 • Grāmatvedības cikls.
 • PVN rēķins.
 • Dokuments no citas ES.
 • PVN rēķina saglabāšana.
 • PVN darījuma izsekojamība.
 • Koriģētais rēķins.
 • Elektronisks PVN rēķins.
 • Vienkāršotais rēķins.
 • Ja čekā nav visi rekvizīti.
 • Čeks par 30 eiro.
 • Pienākums izsniegt PVN rēķinu.
 • Kad PVN rēķinu var neizsniegt.
 • Kad PVN rēķinu var izrakstīt pēc pieprasījuma?
 • PVN rēķina izrakstīšanas termiņi.
 • PVN rēķins elektroniski.
 • Avansa norēķini.
 • Dokumenta kopija.
 • Pavadzīmes.
 • Dokumentu glabāšanas ilgums.
 • Grāmatvedības datorprogrammas.

Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/

 

 "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Tālrunis: 29948182
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos semināram, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts
E-seminārs tiešsaistē
Seminārs neklātienē
Biznesa kartes Nr.