GRĀMATVEDĪBAS ORGANIZĀCIJA
KĀ TO PAREIZI VEIDOT KATRĀ UZŅĒMUMĀ UN IESTĀDĒIkviena uzņēmuma pienākums ir kārtot grāmatvedību, lai uzskatāmi atspoguļotu visus uzņēmuma saimnieciskos darījumus. Lai ikviens grāmatvedis varētu pareizi un efektīvi sakārtot uzņēmuma grāmatvedību, tiem ir svarīgi izveidot pašiem savus grāmatvedības organizācijas metodiskos materiālus, kuros būtu sniegta patiesa, salīdzināma un saprotama informācija par uzņēmuma saimniecisko darbību. Pat tad, ja uzņēmumam jau ir izveidoti šādi dokumenti, tos ir svarīgi nepārtraukti pilnveidot un papildināt tā, lai tie atbilstu jaunākajām aktualitātēm, likumdošanas prasībām un grāmatvedības noteikumiem.

Lai palīdzētu grāmatvežiem nodrošināt, ka grāmatvedības organizācijas materiālos ietilpst visa svarīgākā informācija, tai skaitā par inventarizācijas kārtību, avansa norēķiniem un darbinieku izdevumiem, par transportlīdzekļu izmantošanu saimnieciskās darbības nodrošināšanai, par dokumentu apgrozības shēmu utt., tiek rīkots īpašs seminārs “GRĀMATVEDĪBAS ORGANIZĀCIJA – KĀ TO PAREIZI VEIDOT KATRĀ UZŅĒMUMĀ UN IESTĀDĒ”.

Semināra ietvaros tiks aplūkoti tādi jautājumi kā inventarizācija, avansa norēķini, transportlīdzekļu uzskaite, komandējumi un darba braucieni, attaisnojuma dokumentu apgrozība, kā arī kā veidot grāmatvedības reģistrus, uzņēmuma gada pārskatus un arhivēt dokumentus. Tāpat tiks aplūkoti tādi temati kā kontu plāns, kodu un simbolu lietojumu apraksts, pašizmaksa, attaisnojuma dokumenti, grāmatvedības kontrole, datu apstrāde un grāmatvedības politika. Tiks apskatīti arī dažādi nolikumi, noteikumi un līgumi.

Seminārs būs noderīgs ikvienam grāmatvedim, lai tas spētu izveidot precīzu grāmatvedības organizāciju vai paskatīties uz savu grāmatvedību un novērtētu, ko iespējams tajā pilnveidot vai darīt efektīvāk.


 Semināra norises laiks: 3. martā no plkst. 10.00–14.00
 

E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms, pieejami mācību materiāli. Dalības maksa – tikai EUR 99 + PVN Latvijas Grāmatvedības kluba biedriem - PAR BRĪVU!
 

 Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/
 Apmācību organizators: "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs". Nodokļu Likumdošanas Izglītības centrs (NLIC) jau kopš 2008. gada regulāri organizē dažādus seminārus par grāmatvedības un nodokļu jautājumiem un šī brīža ekonomiskajās pārmaiņās dod iespēju interesentiem apmeklēt vairākus seminārus mēnesī, tādējādi maksimāli palielinot vai uzlabojot esošās zināšanas. Par dalību seminārā tiek izsniegta "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs" apliecība elektroniskā (PDF) formātā.


Kursu vadītāja: Jadviga Neilande – sertificēta nodokļu konsultante, ilggadēja VID speciāliste ar lielu pieredzi.

Jadviga Neilande aktīvi iesaistījusies ne vien uzņēmumu konsultēšanā, bet ir arī izdevuma “Nodokļi un Komercija” redaktore un LR Saeimas budžeta un finanšu komisijas un LR Ekonomikas ministrijas Mikronodokļa likuma izstrādes darba grupas dalībniece.

Tas ļauj nemitīgi sekot līdzi visām nodokļu likumdošanas aktualitātēm, ka arī pārstāvēt uzņēmumu pozīcijas pārvaldībā. Iegūtās zināšanas grāmatvedības un finansista specialitātēs, kā arī zināšanu pilnveide kursos ļauj sniegt konsultācijas uzņēmumiem to grāmatvedības sakārtošanā, dodot padomus, kā optimizēt līdzekļus atbilstoši biznesa specifikai.

  APMĀCĪBU SATURS:

Inventarizācija.

Avansa norēķini un darbinieku izdevumi.

Transportlīdzekļu uzskaite.

Komandējumi un darba braucieni.

Attaisnojuma dokumentu apgrozība.

Grāmatvedības reģistri.

Gada pārskati.

Arhīvs.

Kontu plāns.

Kodu un simbolu lietojumu apraksts.

Pašizmaksa.

Attaisnojuma dokumenti.

Grāmatvedības kontrole.

 Datu apstrāde.

Grāmatvedības politika

Noteikumi par ieguldījuma īpašumu.

Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība.

Pētniecības un attīstības pasākumu un sabiedrībā radītu nemateriālo ieguldījumu klasifikācijas nosacījumiem neatbilstošu bezķermenisku lietu norādīšana finanšu pārskatā.

Krājumu uzskaites noteikumi.

Darba vai produktīvo dzīvnieku vai augu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība.

Ieņēmumi.

Būvlīgumi.

Noma un līzings.

Uzkrājumu, uzkrāto ieņēmumu, uzkrāto saistību, iespējamo saistību un iespējamo aktīvu novērtēšanas nosacījumi un metodes.

Nolikums par debitoru parādu uzskaiti.

Nolikums par darba apģērbu.

Nolikums par izdevumiem, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību.

Nolikums par reprezentācijas izdevumiem un reklāmu.

Nolikums par ziedojumiem.

Personāla ilgtspējas pasākumi.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojums ziedotājiem.

Darba aizsardzības izdevumi grāmatvedības uzskaitē.

 

 
 
"Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Tālrunis: 29948182
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos semināram "Grāmatvedības organizācija - kā to pareizi veidot katrā uzņēmumā un iestādē" lūdzu, aizpildiet šo kontaktformu:

Vārds, uzvārds
Organizācija
Tālrunis
E-pasts
Dalībnieku skaits
Esmu Latvijas Grāmatvedības kluba biedrs