Aktuāls seminārs: 
Kā pareizi uzskaitīt reprezentācijas un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumus

 
Lai arī vairums no mums ir iemācījušies grāmatvedībā uzskaitīt atsevišķus izdevumus, kuri ietekmē uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN), pie kā pieder arī reprezentācijas izdevumi un personāla ilgtspējas izdevumi, šis jautājums grāmatvežiem un uzņēmējiem joprojām sagādā gana daudz raižu. 
 
Saskaņā ar kārtību par reprezentācijas un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumu attiecināšanu uz saimniecisko darbību, šos izdevumus iekļauj ar saimniecisko darbību nesaistītajos izdevumos, ja to kopsumma pārsniedz 5% no iepriekšējā pārskata gada kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas. Bruto darba samaksas aprēķinā iekļauj visas izmaksas darbiniekiem, par kurām veikti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi, neiekļaujot darba devēja veikto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu daļu. Uzņēmumiem ar lielu algu fondu izdevumu apmērs var nesasniegt 5% robežu, tādējādi neveidojot UIN objektu, kas nozīmē, ka uzņēmumiem ir svarīgi precīzi klasificēt šos izdevumus, nodalot tos no izdevumiem, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību un jāiekļauj UIN bāzē pilnā apmērā.

Lai sniegtu pilnvērtīgu priekšstatu tajā, kā uzskaitāmi reprezentācijas un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi, tiek rīkots īpašs seminārs “Kā pareizi uzskaitīt reprezentācijas un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumus”.

Semināra ietvaros tiks apskatīti jaunumi par reprezentācijas izdevumiem un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumiem. Apskatīti arī jautājumi par uzaicinātās puses izdevumu atmaksas kārtību, izdevumu atspoguļošana grāmatvedībā, nodokļu riskiem, par reprezentācijas izdevumu un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumu būtību, kā arī aplūkots tas, kā izdevumus iekļaut peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Tiks sniegtas arī atbildes uz jautājumiem par attaisnojuma dokumentiem un to pareizu noformēšanu, PVN un UIN normu piemērošanas kārtību, kā arī aplūkosim VID auditos konstatēto pārkāpumu apkopojumu.

 
Semināra norises laiks: 20. septembrī no plkst. 13:00 - 15:00
 

E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms, pieejami mācību materiāli. Dalības maksa – tikai EUR 79 + PVN Latvijas Grāmatvedības kluba biedriem - PAR BRĪVU!
 

 Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/
 Apmācību organizators: "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs". Nodokļu Likumdošanas Izglītības centrs (NLIC) jau kopš 2008. gada regulāri organizē dažādus seminārus par grāmatvedības un nodokļu jautājumiem un šī brīža ekonomiskajās pārmaiņās dod iespēju interesentiem apmeklēt vairākus seminārus mēnesī, tādējādi maksimāli palielinot vai uzlabojot esošās zināšanas. Par dalību seminārā tiek izsniegta "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs" apliecība elektroniskā (PDF) formātā.


Kursu vadītāja: Jadviga Neilande – sertificēta nodokļu konsultante, ilggadēja VID speciāliste ar lielu pieredzi.

Jadviga Neilande aktīvi iesaistījusies ne vien uzņēmumu konsultēšanā, bet ir arī izdevuma “Nodokļi un Komercija” redaktore un LR Saeimas budžeta un finanšu komisijas un LR Ekonomikas ministrijas Mikronodokļa likuma izstrādes darba grupas dalībniece.

Tas ļauj nemitīgi sekot līdzi visām nodokļu likumdošanas aktualitātēm, ka arī pārstāvēt uzņēmumu pozīcijas pārvaldībā. Iegūtās zināšanas grāmatvedības un finansista specialitātēs, kā arī zināšanu pilnveide kursos ļauj sniegt konsultācijas uzņēmumiem to grāmatvedības sakārtošanā, dodot padomus, kā optimizēt līdzekļus atbilstoši biznesa specifikai.

 

  APMĀCĪBU SATURS:1. Jaunais nolikums par reprezentācijas izdevumiem un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumiem

2. Reklāma, mārketings vai reprezentācija?
 
3. Uzaicinātas puses izdevumus atmaksas kārtība, izdevumu atspoguļošana grāmatvedībā, nodokļu riski

4. Reprezentācijas izdevumu un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumu būtība, klasifikācija, izvērtēšana
 
5. Izdevumu iekļaušana peļņas vai zaudējumu aprēķinā

6. Attaisnojuma dokumenti un to pareiza noformēšana: reprezentācijas akti, protokoli, saraksti utt.
 
7. PVN normu piemērošanas kārtība, praktiskie piemēri 
 
8. UIN normu piemērošanas kārtība, praktiskie piemēri 
 
9. VID auditos konstatēto pārkāpumu apkopojums
 
10. Atbildes uz jautājumiem

"Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Tālrunis: 29948182
E-pasts: [email protected]

 

Lai pieteiktos semināram, lūdzu, aizpildiet šo kontaktformu:

Vārds, uzvārds
Organizācija
Tālrunis
E-pasts
Dalībnieku skaits
Esmu Latvijas Grāmatvedības kluba biedrs