Jaunumi un izmaiņas grāmatvedības un
nodokļu jomā 2024. gadā

 
2024. gads ir iesācies ar vairākām jaunām likumdošanas izmaiņām, kas skars gan uzņēmējus, gan grāmatvežus. Saskaņā ar 2024. gada valsts budžetu, pieņemtas vairākas izmaiņas darbaspēka nodokļos, Iedzīvotāju ienākuma nodoklī, Mikrouzņēmumu nodoklī, Uzņēmumu ienākuma nodoklī, Azartspēļu nodoklī, Pievienotās vērtības nodoklī, Akcīzes nodoklī, likumā "Par nodokļiem un nodevām", kā arī grāmatvedības un revīzijas jomā. Tā, piemēram, nodokļu jomā nākamgad paredzēti pasākumi mazo uzņēmumu darbības atbalstam un administratīvā sloga mazināšanai, tostarp mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem līdzšinējo divu likmju – 25 un 40 procentu – vietā paredzēta viena likme 25 procentu apmērā no apgrozījuma. Par to un vēl virkni citām izmaiņām informēs aktuāls divu dienu seminārs “Jaunumi un izmaiņas grāmatvedības un nodokļu jomā 2024. gadā”.

Semināra ietvaros padziļināti tiek aplūkotas izmaiņas Iedzīvotāju ienākuma nodoklī un VSAOI, MUN. Tiks apskatīts arī Pievienotās vērtības nodoklis, Uzņēmumu ienākuma nodoklis, Dabas resursu nodoklis, Akcīzes nodoklis, Nekustamā īpašuma nodoklis. Tāpat tiks apskatīti jaunākie grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām" un likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru".

Seminārs sniegs visaptverošas zināšanas par nodokļu likumdošanu un to piemērošanu ikdienas darbā.
 


Semināra norises laiks: 6. un 9. februārī no plkst. 10:00 - 12:00
 

E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms, pieejami mācību materiāli. Dalības maksa – tikai EUR 119 + PVN Latvijas Grāmatvedības kluba biedriem - PAR BRĪVU!
 

 Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/
 


Kursu vadītāja: Jadviga Neilande – sertificēta nodokļu konsultante, ilggadēja VID speciāliste ar lielu pieredzi.

Jadviga Neilande aktīvi iesaistījusies ne vien uzņēmumu konsultēšanā, bet ir arī izdevuma “Nodokļi un Komercija” redaktore un LR Saeimas budžeta un finanšu komisijas un LR Ekonomikas ministrijas Mikronodokļa likuma izstrādes darba grupas dalībniece.

Tas ļauj nemitīgi sekot līdzi visām nodokļu likumdošanas aktualitātēm, ka arī pārstāvēt uzņēmumu pozīcijas pārvaldībā. Iegūtās zināšanas grāmatvedības un finansista specialitātēs, kā arī zināšanu pilnveide kursos ļauj sniegt konsultācijas uzņēmumiem to grāmatvedības sakārtošanā, dodot padomus, kā optimizēt līdzekļus atbilstoši biznesa specifikai.
 APMĀCĪBU SATURS:

I daļa
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis un VSAOI, MUN
- darba devēja kompensācijas;
- nodokļa atvieglojumi;
- neapliekamais minimums;
- darba devēja apmaksātā mācību maksa;
- kompensācijas par attālināto darbu;
- veselības apdrošināšanas prēmijas;
- atbrīvojumi no nodokļa par NVO (biedrību, RO) pabalstiem;
- darba devēja apmaksātā mācību maksa;
- atbalsta pasākumus fiziskajām personām;
- precizējumi divkāršā ieraksta grāmatvedībā;
- attaisnotie izdevumi par pensiju uzkrājumu ES;
- dāvanu deklarēšana;
- mantojuma deklarēšana;
- personīgās mantas pārdošana;
- lauksaimniecības un dabas preču pārdošana;
- automātiskā IIN atmaksa;
- deklarācijas iesniegšana;
- saimnieciskās darbības zaudējumu segšana;
- par ieguldījumu kontu;
- atvieglojumu un neapliekamā minimuma piemērošana MUN maksātājiem;
- jaunas likmes MUN maksātājiem;
- paaugstināts slieksnis MUN maksātājam;
- IIN ieturēšana no autoratlīdzības un deklarēšana;
- autoru kļūšana par darba ņēmējiem un nodokļu ieturēšana;
- autora - saimnieciskās darbības veicējs;
- autors - MUN maksātājs;
- autorlīgumu nosacījumi, kas svarīgi autoram par izdevumiem, kompensācijām, mantiskām tiesībā, mantojumu, atlīdzību u.c.
- pensijas mantošana - svarīgi mantiniekiem;
- pensijas 2.līmeņa uzkrājums - investoru maiņa;
- pensijas 3.līmeņa uzkrājums - svarīgs papildus ienākums vecumdienās;
- darba stāžs līdz 1996.gadam..
 
 
II daļa
 
Pievienotās vērtības nodoklis
- PVN reģistrācijas slieksnis;
- izmaiņas dārzeņu un augļu piegādātājiem;
- dalības maksa par piedalīšanos sporta sacensībās;
-  maksa par sporta nodarbībām;
- maksa par bērnu uzturēšanos bērnu nometnēs;
- reprezentatīvais auto;
- priekšnodokļa korekcija zaudētiem parādiem.
 
 
Uzņēmumu ienākuma nodoklis
- terminu skaidrojums;
- taksācijas periods;
- UIN kredītiestādēm un patērētāju kreditēšanas iestādēm;
- atbrīvojumi no UIN par reprezentatīvu auto;
- izņēmumi privātam pensiju fondam.
 
 
Dabas resursu nodoklis.
tekstilizstrādājums.
Atbrīvojums no nodokļa samaksas par tekstilizstrādājumiem.
Nodokļa aprēķināšana par tekstilizstrādājumiem.
Nodokļa aprēķināšana par plastmasu saturošiem izstrādājumiem.
Nodokļa likmes par dabas resursu ieguvi.
Nodokļa likmes par atkritumu apglabāšanu
Nodokļa likmes par videi kaitīgām precēm.
Nodokļa likmes par preču un izstrādājumu iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem.
 
Akcīzes nodoklis.
 

Nekustamā īpašuma nodoklis.

Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām".

 

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru".

Juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistra vešana.
Reģistrācija juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā.
Pieteikuma iesniegšana ziņu reģistrācijai juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā
Iesniegto dokumentu izskatīšana ziņu reģistrācijai juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā.

Lai pieteiktos semināram, lūdzu, aizpildiet šo kontaktformu

Vārds, uzvārds
Organizācija
Tālrunis
E-pasts
Dalībnieku skaits
Esmu Latvijas Grāmatvedības kluba biedrs