Tiešsaistes interaktīva iedvesmas lekcija

“Kā saglabāt labbūtību dzīvē un darbā esošajos veselības krīzes (pandēmijas) apstākļos”

 
Tās personas, kuras dzīvē ir uzskatāmas par pašpietiekamām, ar augstu iekšējo motivāciju, bagātu un krāsainu dzīvi, apveltītām ar māku risināt dažādas dzīves krīzes un pārbaudījumus, neuztver tos kā katastrofu, arī pandēmijas radītās grūtības pārvar mazāk taumatiski, iegūstot jaunu pieredzi. 

Grūtāk klājas tiem cilvēkiem, kuriem iepriekšminētās prasmes un dzīves koncepts arī līdz šim nav bijis pozītīvs un attīstīts. 

Šīs nodarbības fokusā indivīda stimulēšana apzināties savus esošos resursus, novērtēt savu unikalitāti un turpināt saredzēt pozitīvu perspektīvu kā dzīves konceptu kopumā.

 

Apmācību norises laiks: pēc pieprasījuma
 
 
E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā, pēc dalībnieka vēlmēm – pieejams arī tikai skatītāja režīms. Cenā iekļauti apmācību materiāli.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 49 + PVN.

Semināra noslēgumā katram dalībniekam tiek izsniegta īpaša "Biznesa Akadēmijas" apliecība. 
 
 

“Biznesa Akadēmija” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009. gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz uzņēmuma tālākattīstībai un izaugsmei. Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas vairāk nekā 20 pieprasītākās izglītības programmas, ietverot tādas jomas kā mārketings, reklāma, pārdošana, psiholoģija, komunikācija un citas.


Apmācību lektore – Mg.psyhol. un Mg.publ.relat. Anita Rošāne – profesionāla pasniedzēja, kura katru tikšanos ar auditoriju padara par neaizmirstamu emociju un zināšanu apmaiņu. Pēc katras lekcijas klausītāji iegūst kādu sev vērtīgu atziņu, jūtas iedvesmoti, bagātināti un pacilāti – gatavi jauniem izaicinājumiem! Pasniedzēja ir organizāciju psiholoģe, kura papildina savu kvalifikāciju profesiju jeb amatu psiholoģijā, kā arī ieguvusi otro izglītību sabiedriskajās attiecībās. Vada nevalstisko organizāciju. Pēdējo desmit gadu laikā sekmīgi novadījusi aptuveni 1500 pasākumu. Sadarbības partneri: NVO alianse, NORDEA biznesa skola, Nodarbinātības Valsts aģentūra, Valsts reģionālās attīstības ministrija, Valkas, Aizkraukles un Ķeguma novada pašvaldības, SIA GMG grupa u.c. 
 

Gatavība: Dalībniekiem ir pieejams atbilstošs aprīkojums (dators, ieslēgta kamera, izslēgts mikrofons, kuru aktivizē, lai jautātu, diskutētu, grupas darbā. Saziņa nodrošināta grupas čatā vai tieši uzdodot jautājumus). Telpa, kurā nav traucējošo faktoru.

Dalībnieki: dalība tiešsaistē atvērta uzņēmuma darbiniekiem. SATURA IZKLĀSTS:

 

 
  • Psihoemocionālā labbūtība (labizjūta) – stresa vadība, atpūta, pielāgošanās spējas, autonomijas koncepts, dzīves mērķi un jēga u.c.
 
  • Sociālā labizjūta – komunikācijas prasmes un attiecību  kvalitāte, atbalsts, pozitīvs novērtējums, atgriezeniskā saite, pašrefleksija, piederība grupai, kopienai u.c.
 
  • Fiziskā labizjūta –  miegs, veselības stāvoklis, uzturs, fiziskās aktivitātes, apmierinātība ar fizisko ķermeni, veselības prevencijas, atbildība pret savu un līdzcilvēku veselību.
 
  • Darba vides labizjūta – resursi un māka tos izmantot, darba vide un drošība (apgaismojums, ergonomika, gaisa kvalitāte u.c.)
 
  • Profesionālā, finanšu labbūtība – novērtējums, finanšu pratība, perspektīva, stabilitāte u.c.
 


 
Biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"
Tālrunis 20355559
E-pasts: info@seminari.lv

Lai pieteiktos interaktīvajai iedvesmas lekcijai par to, kā saglabāt labbūtību dzīvē un darbā, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums (ja ir)
Tālrunis
E-pasts