Klientu Servisa Akadēmija

 
Intensīvais biznesa apmācību kurss
Klientu Servisa Akadēmija:


kā nodrošināt izcilu klientu servisu uzņēmumā, lai tiktu sasniegti labāki pārdošanas rādītāji un vēl straujāka izaugsme.

 

Nenoliedzami, klientu apkalpošana ir ļoti svarīgs faktors ikvienam uzņēmumam neatkarīgi no tā darbības sfēras. Ikviena uzņēma interesēs ir apmierināt klientu vajadzības, lai tie vēlētos atgriezties vēl un vēl. Tomēr mūsdienas nepietiek vien ar labu klientu servisu, lai sasniegtu uzņēmuma mērķus un tos praktiski realizētu, klientu apkalpošanai jāieņem vadošā pozīcija uzņēmuma misijā. Izcilība un attieksme būs tas, ko klients jebkurā situācijā novērtēs visaugstāk. 

Lai veiksmīgi apgūtu svarīgākos priekšnoteikumus izcilam klientu servisam, uzņēmumiem ir nozīmīgi pārsniegt klienta gaidas un cerības. Neskatoties uz to, vai kompānija ir tikai viens klientu konsultants vai tie ir vairāki, patiess serviss spēs parūpēties, lai klients justos apmierināts. 

Darbs uz klienta atzinību sākas ar personāla pareizu iedvesmošanu un motivēšanu, jo tikai motivēts, ieinteresēts un uz attīstību tendēts darbinieks vislabāk izpratīs klientu vēlmes un nodrošinās to atgriešanos atkārtoti. Ja uzņēmums spēs pienācīgi parūpēties par darbiniekiem, tie tālāk spēs pienācīgi parūpēties par klientiem.
 
Apmācību norises laiks: pēc pieprasījuma
Apmācību norises vieta: Rīgā, Kr. Barona ielā 34, 2. stāvā
Apmācību organizators: "Biznesa Akadēmija"
Cena pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams), biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 149,- (standarta cena – 499 EUR). 

 

Katram semināru apmeklētājam – dalība uzņēmējdarbības atbalsta programmā "Biznesa uzrāviens" uz 12 mēnešiem – par brīvu (standarta gada maksa – no 250 EUR). Dalība programmā dod iespēju gan saņemt garantēto līdzfinansējumu apmācībām, gan arī plašākas iespējas stiprināt uzņēmuma konkurētspēju un veicināt tā straujāku izaugsmi – papildus līdzfinansējuma iespējas mārketingam, reklāmai, publicitātei medijos t.sk. garantētā publicitāte mācību maksas apmērā u.c. Plašāka informācija: www.biznesauzraviens.lv “Biznesa Akadēmija” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009.gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz uzņēmuma tālākattīstībai un izaugsmei.
Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas vairāk kā 20 pieprasītākās izglītības programmas, ietverot tādas jomas kā mārketings, reklāma, pārdošana, psiholoģija, komunikācija un citas.
  

Īss ieskats Klientu Servisa Akadēmijas apmācību programmā:I daļa

MĒRĶIS - IZCILS KLIENTU SERVISS. AR KO SĀKT? PIRMIE SOĻI.
Kā iedvesmot uzņēmuma komandu mīlēt esošos klientus un iespēju būvēt aizvien jaunas attiecības? 
Cik tālu, cik stundas dienā jāmīl savs klients, lai saņemtu gandarījumu?
Vadītāja un darbinieka loma šajā procesā.
Kā veidot klientu servisa (apkalpošanas) rokasgrāmatu.
5+5 soļi, lai klients ticētu manai apkalpošanai ‘no sirds’.
Kā mērīt darbinieka iesaistīšanās līmeni.
Konsultācijas, jautājumi un atbildes.

II daļa

KOMANDAS NOZĪME IZCILA KLIENTU SERVISA NODROŠINĀŠANĀ.
Kā radīt un vadīt  komandu, kur pati sevi ‘’dzen uz priekšu’, uz izcilu klientu apkalpošanu?
Kāda ir šī īpašā atmosfēra?
Kurš un kā veido un uztur to ikdienā.
Kā panākt, lai katrs darbinieks uzskata savu iespēju strādāt ar klientiem kā ‘labāko, kas ar viņiem dzīvē ir noticis’.
Katra darbinieka īpašā loma servisa organizācijā.
Atšķirīgais ‘es’ un ‘mēs’ domāšanā. Cik grūts vai viegls ir pārejas posms no ‘es ‘uz  ‘mēs’.; kurš  un kā to vada.
Konsultācijas, jautājumi un atbildes.


I daļa

VIENMĒR MOTIVĒTA KOMANDA, ATALGOJUMA NIANSES U.C. MOTIVATORI
Kā strādāt pie motivēta personāla atlases un uzturēt šo motivāciju ikdienā?
Būtiskās atšķirības starp darbiniekiem ar vienāda līmeņa CV.
Kā izveidot un kam jāpievērš uzmanība veidojot profilu vakancei.
15 īpašības, kuras jāattīsta ikvienam klientu apkalpošanā strādājošam.
Kopīgais un atšķirīgais motivācijā un atalgojumā ceļā uz izcilu servisu.
Kā pieņemt labākos lēmumus, kas nestu labumu visai organizācijai.
Ko vēlas šodienas klients jeb klients kā gaidīts viesis (ciemiņš).
Konsultācijas, jautājumi un atbildes.

II daļa

STRATĒĢIJA NĀKOTNEI, KĀ SASNIEGT IZCILĪBU KLIENTU SERVISĀ UN TO NOTURĒT.
Kā patiesi ieinteresēt savu darbiniekus attīstīt savas kompānijas izaugsmi?
Katrs darbinieka lēmums ietekmē klienta ‘jā’ vai ‘nē’ turpmākai lojalitātei .
Kā panākt, lai gadiem veidotā uzņēmuma  klientu servisa  stratēģija netiktu iznīcināta ar darbinieka rokām vienā raundā?
Kas par lielisku klientu apkalpošanu jāzin katra uzņēmuma vadītājam.
Kas jādara, lai smaids būtu darbinieka būtība? Un kā panākt, lai klients atbildētu viņa smaidam?
No reālas klientu apkalpošanas komandas prasmju pilveidošanas mūs šķir tikai 6 ‘ klikšķi’! Kādi tie ir?
Labi ir uzzināt to, kas klientiem patīk. Vēl labāk ir zināt to, kas viņiem nepatīk. Kā to panākt?
Kā apkalpošanu pārvērst lieliskā apkalpošanā.
Klienta pieredze (kas tā ir?) ir degviela jūsu peļņas dzinējam.
Konsultācijas, jautājumi un atbildes.

Klientu Servisa Akadēmijas kursa noslēgumā tiks izsniegta īpaša izglītības centra "Biznesa Akadēmija" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiāli, kafijas / tējas pauzes.

Biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"
Tālrunis 20355559
E-pasts: info@seminari.lv

Lai pieteiktos "Klientu Servisa Akadēmijai", lūdzu, aizpildiet šo kontaktformu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts