KOMANDAS VEIDOŠANA UN MOTIVĀCIJA
 

Vadītājs šodien vairs nav tikai formālas varas pārstāvis, bet gan komandas līderis un iedvesmotājs. Daudzu uzdevumu un mērķu izpildei vitāli nepieciešams ir efektīvs un saliedēts komandas darbs, tāpēc liela nozīme ir tam, lai ikviens komandas loceklis būtu savā īstajā vietā, izprastu komandas mērķus, kā arī būtu motivēts un ieinteresēts veicināt komandas panākumus. Lai izveidotu efektīvu komandu, liela nozīme ir komandas līderim, kas rada pozitīvu darba atmosfēru, spēj motivēt darbiniekus un palielināt darba produktivitāti, kas rezultātā nāk par labu organizācijai. Ir svarīgi, lai komandas dalībnieki spētu mācīties viens no otra, attīstīt jaunas profesionālas spējas un izprastu komandas mērķi, tādējādi apzinoties savu lomu komandā, organizācijas darbību nozīmi un virzienu.
 
Ņemot vērā, ka komandas darbs dažkārt var būt izaicinājums, lai sniegtu plašāku ieskatu tajā, kā veidot komandu, kā to motivēt, kā veicināt komandas panākumus un saglabātu komandas motivāciju un koncentrēšanos uz uzņēmuma mērķiem un ambīcijām, tiek rīkots seminārs "Komandas veidošana un motivācija".

“Līderim ir izšķiroša loma komandas panākumu veicināšanā. Lai attīstītu dinamiku, kas atbalsta veiksmīgu komandu, ikvienam līderim ir svarīgi pilnveidot savas komunikācijas prasmes un zināšanas, kā veidot pozitīvu komandas kultūru, nodibināt godīgumu un uzticēšanos starp komandas locekļiem, kā arī kā pareizi definēt mērķus, darāmos darbus un sadalīt atbildību. Tie ir nozīmīgi priekšnoteikumi, lai mums būtu efektīva un motivēta komanda,” uzsver lektore Anita Rošāne.

Semināra ietvaros tiks aplūkotas svarīgākās tēmas par komandas veidošanu un motivēšanu, tai skaitā – kā izprast komandas vajadzības, kā atlasīt un veidot komandu, kā to motivēt, kā saglabāt individuālo un grupas motivāciju, kā arī tiks apskatīti jautājumi par profesiogrammu un amatu aprakstu veidošanu.

Semināra norises laiks: 19. februāris, plkst. 12:00 - 14:30

 
E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā.
DALĪBAS MAKSA – tikai EUR 79 + PVN / *Personāla vadītāju kluba biedriem – bez maksas.

 

 Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/

 

Apmācību vadītāja – Mg.psyhol. un Mg.publ.relat. Anita Rošāne – personāla vadītāju kluba (PVK) vadītāja, eksperte, kura katru tikšanos ar auditoriju padara par neaizmirstamu emociju un zināšanu apmaiņu. Pēc katrām apmācībām klausītāji iegūst kādu sev vērtīgu atziņu, jūtas iedvesmoti, bagātināti un pacilāti – gatavi jauniem izaicinājumiem! Pasniedzēja ir organizāciju psiholoģe, kura papildina savu kvalifikāciju profesiju jeb amatu psiholoģijā, kā arī ieguvusi otro izglītību sabiedriskajās attiecībās. Vada nevalstisko organizāciju. Pēdējo desmit gadu laikā sekmīgi novadījusi aptuveni 1500 pasākumu. 
 
 SEMINĀRA PROGRAMMĀ:

• Komanda un tās veidošana;
• Kas nosaka komandas efektivitāti?
• Vai visi var būt komandas līderi?
• Kā saprast savas komandas vajadzības?
• Kā atlasīt komandu un veidot stipru tās kodolu;
• Kas ir materiālā un nemateriālā motivācija;
• Individuālā un grupas motivācijas līdzsvara saglabāšana;
• Kas ir profesiogramma un amatu aprakstu veidošana;
• Izpratne par katra komandas dalībnieka, tostarp savu lomu un nozīmīgumu.

Komandas veidošana mūsdienās nav viegls uzdevums, jo veiksmīga tās funkcionēšana atkarīga no vairākiem faktoriem, tostarp komandas vadītāja un katra tās dalībnieka kompetencēm. Tieši tāpēc ir būtiski pilnveidot zināšanas par komandas veidošanu un to, kā kopīgiem spēkiem sasniegt vienotu izvirzīto mērķi.Kontaktinformācija:
Tālrunis: +371 28487618
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos apmācībām, lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu:

Vārds, uzvārds
Organizācija
Tālrunis
E-pasts
Dalībnieku skaits
Esmu Personāla vadītāju kluba biedrs