KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI
To apmaksas noteikumi.


Nereti vien darba dzīvē nākas saskarties ar tādu jēdzienu kā komandējums, kas nozīmē darbinieka braucienu uz noteiktu laiku uz citu apdzīvotu vietu Latvijas Republikā vai uz ārvalstīm ar mērķi pildīt dienesta uzdevumus vai papildināt savas profesionālās zināšanas. Vienlaikus šis jautājums par komandējumiem un to apmaksas noteikumiem samērā bieži rada grāmatvežiem papildus grūtības, it īpaši ņemot jaunās prasības Darba likumā. Viens no svarīgākiem jautājumiem, kas grāmatvežiem šajā sfērā rodas, ir saistīts ar komandējuma naudu – gan to, kādos gadījumos darbiniekam izmaksāto dienas naudu var uzskatīt par daļu no darba algas, gan to, cik lielai ir jābūt dienas naudai.
 
Lai sniegtu skaidrāku priekšstatu par komandējumu, darba braucienu un darbinieka nosūtīšanu, kā arī dienas naudas kompensēšanu, tiek rīkots īpašs seminārs “Komandējumi un darba braucieni, to apmaksas noteikumi”.


Semināra “Komandējumi un darba braucieni, to apmaksas ” ietvaros tiks aplūkoti svarīgākie jautājumi par komandējumu, darba braucienu vai darbinieka nosūtījumu un jaunās Darba likuma normas attiecību uz tiem. Seminārā tiks apskatīti jautājumi par dienas naudas un  naktsmītnes izdevumu summas noteikšanu, ierobežojumiem dienas naudai, komandējuma dokumentu noformēšanu saskaņā ar likumdošanas prasībām, transporta un citiem izdevumiem komandējuma un darba braucienu laikā, kā arī reprezentācijas izdevumiem komandējuma un darba braucienu laikā u.tml. 


Semināra norises laiks: 15. februārī no plkst. 10:00 - 13:00
 

E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms, pieejami mācību materiāli. Dalības maksa – tikai EUR 99 + PVN Latvijas Grāmatvedības kluba biedriem - PAR BRĪVU!
 

 Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/
 Apmācību organizators: "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs". Nodokļu Likumdošanas Izglītības centrs (NLIC) jau kopš 2008. gada regulāri organizē dažādus seminārus par grāmatvedības un nodokļu jautājumiem un šī brīža ekonomiskajās pārmaiņās dod iespēju interesentiem apmeklēt vairākus seminārus mēnesī, tādējādi maksimāli palielinot vai uzlabojot esošās zināšanas. Par dalību seminārā tiek izsniegta "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs" apliecība elektroniskā (PDF) formātā.


Kursu vadītāja: Jadviga Neilande – sertificēta nodokļu konsultante, ilggadēja VID speciāliste ar lielu pieredzi.

Jadviga Neilande aktīvi iesaistījusies ne vien uzņēmumu konsultēšanā, bet ir arī izdevuma “Nodokļi un Komercija” redaktore un LR Saeimas budžeta un finanšu komisijas un LR Ekonomikas ministrijas Mikronodokļa likuma izstrādes darba grupas dalībniece.

Tas ļauj nemitīgi sekot līdzi visām nodokļu likumdošanas aktualitātēm, ka arī pārstāvēt uzņēmumu pozīcijas pārvaldībā. Iegūtās zināšanas grāmatvedības un finansista specialitātēs, kā arī zināšanu pilnveide kursos ļauj sniegt konsultācijas uzņēmumiem to grāmatvedības sakārtošanā, dodot padomus, kā optimizēt līdzekļus atbilstoši biznesa specifikai.

 

  APMĀCĪBU SATURS:1. Darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzējs.

2. Ārvalstu komersanti, kas nosūta savus darbiniekus darbam Latvijā.

3. Darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma Latvijā atsūtīto ārvalsts darbinieku nodarbināšana un nosūtīšana uz citu valsti.

4. Vienlīdzīgi darba nosacījumi.

5. Informēšana par nodarbinātības apstākļiem.

6. Darba samaksas jēdziens un darba samaksas obligātie elementi

7. Darba samaksas lielums, ja darbinieks nosūtīts uz citu valsti.

8. Kad darbinieku nepielaiž pie darba.

9. Darba devēja pienākumi, nosūtot darbinieku veikt darbu Latvijā.

10. Valsts darba inspekcijas informēšana un dokumentu iesniegšana par atsūtītajiem darbiniekiem.

11. Informēšana par izmaiņām.

12. Pārstāvja iecelšana.

13. Līgumu un darba algas aprēķinu dokumentu turēšanas vieta.

14. Izdevumu kompensācija saistībā ar darbinieku nosūtīšanu.

15. Papildus darba apstākļi, ja darbinieks nosūtīts uz 12 mēnešiem.

16. Termiņa pagarināšana.

17. Darbinieka aizstāšana.

18. Darba devēja pienākumi, nosūtot darbinieku veikt darbu ārpus Latvijas.

19. Nodarbinātības noteikumi un apstākļi.

20. Pakļaušanās citas valsts administrācijai.

21. Darbinieku informēšana rakstveidā.

22. Komandējuma un darba brauciena kompensācija.

23. Dienas naudas ierobežojums.

24. Nosacījumi, kad dienas naudu var nemaksāt.

 

Komandējumi

1. Kas ir komandējums un kas - darba brauciens?

2. Kompensācijas

- obligātās kompensācijas Darba likumā;

- ar nodokli neapliekamās kompensācijas.

3. Darbinieku nosūtīšana

- pienākumi ievērot starptautiskos tiesību aktus;

- pienākumi informēt VID par nosūtītajiem darbiniekiem;

- darbinieku darbs izbraukumā pa Latviju.

4. Dokumentu noformēšana.

5. Izdevumu atlīdzināšana

- ja finansē starptautiskā organizācija;

- ja darba vieta ir ārvalstīs;

- dienas nauda, papildizdevumi

- viesnīca;

- ceļa izdevumi;

- sabiedriskais transports;

- ja uz komandējumu aizbrauc ātrāk vai atbrauc vēlāk;

- avansa norēķini;

- ja nodrošināta bezmaksas uzturēšanās;

- mācību komandējums;

- aizkavēšanās;

- pārbraucieni;

- ierobežojumi Latvijā;

- darba braucienu nodokļu riski.

Lai pieteiktos semināram, lūdzu, aizpildiet šo kontaktformu:

Vārds, uzvārds
Organizācija
Tālrunis
E-pasts
Dalībnieku skaits
Esmu Latvijas Grāmatvedības kluba biedrs