LIETIŠĶĀ KOMUNIKĀCIJA UN
BIZNESA ETIĶETE
 
Spēja atbilstoši izturēties pret cilvēkiem ir viens no svarīgākajiem, ja ne pats svarīgākais faktors, kas nosaka veiksmes iespējas biznesā, darbā vai vienkārši privātajā dzīvē. Mūsdienās komunikācija ir neatņemama sastāvdaļa gan ikdienas, gan biznesa dzīvē, jo no mūsu spējām veiksmīgi un pārliecinoši vadīt sarunas ir atkarīga gan uzņēmējdarbības attīstība, gan klientu piesaiste, kā arī produktīvas un labas attiecības ar darbiniekiem. Tāpēc nereti vien tiek uzskatīts, ka, jo labāk mēs orientēsimies pārrunu specifikā un detaļās, jo veiksmīgāk noritēs komunikācija ar vēlamo sarunu partneri. Eksperti ir vienisprātis, ka zināšanas un prasmes lietot biznesa etiķeti ir vitāli nepieciešamas, jo no prasmēm vadīt sarunas, pareizi uzvesties, veidot savu un savas organizācijas pozitīvu tēlu, ir atkarīga gan mūsu, gan kopumā visas kompānijas veiksme. Lai sniegtu iespēju uzlabot savas zināšanas šajā jautājumā, tiek rīkots seminārs "Lietišķā komunikācija un biznesa etiķete".

“Lietišķā komunikācija un biznesa etiķete ir prasmes un zināšanas, kas nepieciešamas katram uz izaugsmi un panākumiem orientētam cilvēkam. Mainoties laikam, šajās tēmās vairs nav aktuāli uzsvērt pareizu galda instrumentu lietošanu (kas arī ir svarīgi), bet gan mācēt izkopt sevī šīs prasmes, kas kopā ar profesionālām zināšanām kļūst par personības sastāvdaļu,” norāda apmācību lektore Anita Rošāne.

Seminārā "Lietišķā komunikācija un biznesa etiķete" tiks aplūkoti svarīgākie jautājumi par vispārpieņemtajām lietišķās etiķetes normām. Semināra dalībnieki uzzinās, kā pareizi lietišķi izskatīties un uzvesties, lai atstātu pozitīvu iespaidu par sevi un savu uzņēmumu, kā arī tiks iepazīstināti ar vairākām lietišķās komunikācijas veidiem, biznesa etiķeti, reprezentēšanas mākslu utt.

Seminārā iegūtās zināšanas palīdzēs dalībniekiem kļūt pārliecinātākiem par sevi, uzlabot savas komunikācijas un lietišķās etiķetes prasmes, kā arī iemācīties izmantot biznesa etiķeti savā un sava pārstāvētā uzņēmumam labā.Semināra norises laiks: 30. marts, plkst. 10:00 - 12:30

 
E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā.
DALĪBAS MAKSA – tikai EUR 79 + PVN / *Personāla vadītāju kluba biedriem – bez maksas.

 

 Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/

 

Apmācību vadītāja – Mg.psyhol. un Mg.publ.relat. Anita Rošāne – personāla vadītāju kluba (PVK) vadītāja, eksperte, kura katru tikšanos ar auditoriju padara par neaizmirstamu emociju un zināšanu apmaiņu. Pēc katrām apmācībām klausītāji iegūst kādu sev vērtīgu atziņu, jūtas iedvesmoti, bagātināti un pacilāti – gatavi jauniem izaicinājumiem! Pasniedzēja ir organizāciju psiholoģe, kura papildina savu kvalifikāciju profesiju jeb amatu psiholoģijā, kā arī ieguvusi otro izglītību sabiedriskajās attiecībās. Vada nevalstisko organizāciju. Pēdējo desmit gadu laikā sekmīgi novadījusi aptuveni 1500 pasākumu. 

 
 SEMINĀRA PROGRAMMĀ:• Kas ir lietišķā komunikācija;
• Lietišķās komunikācijas veidi dažādās vidēs (klātienē, pa tālruni, e-sarakstē, e-vidē);
• Biznesa etiķete – pieklājība nav tas pats, kas atturība;
• Pieklājība, kas stiprina biznesa attiecības un lietišķumu;
• Nevainojama uzvedība un labas tonis. Aizrādījumi un kritika;
• Pareizā forma – reprezentēšana un sarunu vadīšana;
• Perfekta viesmīlība – labu attiecību pamats;
• Diplomātija kā konfliktu paredzēšana un novēršanas iespēja.

Efektīva biznesa komunikācija ir veids, kā darbinieki un vadība mijiedarbojas viens ar otru, klientiem un sabiedrību kopumā, lai sasniegtu organizācijas mērķus un vairāk saskaņotos ar uzņēmuma pamatvērtībām. Lietišķā komunikācija un biznesa etiķete ir prasmes un zināšanas, kas nepieciešamas katram uz izaugsmi un panākumiem orientētam cilvēkam, līdz ar to zināšanas par šo jomu ir viens no galvenajiem punktiem, kas mūsdienu darba vidē ir nepieciešamas.Kontaktinformācija:
Tālrunis: +371 28487618
E-pasts: [email protected]

 

Lai pieteiktos apmācībām, lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu:

Vārds, uzvārds
Organizācija
Tālrunis
E-pasts
Dalībnieku skaits
Esmu Personāla vadītāju kluba biedrs