Uzņēmumiem iespēja pieteikties korporatīvajām tiešsaistes apmācībām
ar līdzfinansējumu

 
Katra uzņēmuma neatņemama sastāvdaļa ir tā ilggadējie darbinieki, kas ir ne tikai lielākā uzņēmuma vērtība, bet arī galvenais priekšnosacījums veiksmīgai mērķu sasniegšanai. Ar mērķi nodrošināt sev profesionālāko komandu arvien svarīgāku lomu uzņēmējdarbības attīstībā ieņem korporatīvās apmācības. 

Korporatīvās apmācības ir iespēja parūpēties par to, ka darbinieki apgūst iemaņas, kas tālāk sekmīgi izmantojamas darbā. To priekšrocība ir individuālā programma katra uzņēmuma specifikai, ar mērķi palīdzēt īstenot konkrētus uzņēmuma uzdevumus, sasniedzot labākos rezultātus. Turklāt tas ir daudzkārt izdevīgāk, nekā apmācīt vienu darbinieku. Biznesa apmācību programma ļauj katram uzņēmumam krietni samazināt izmaksas par darbinieku apmācību, kā arī sniedz iespēju paplašināt to darbinieku loku, kas līdz šim nav piedalījušies apmācību programmās.

 

 
Vienas vai vairāku dienu korporatīvās apmācības piedāvā visplašāko programmu, tajās padziļināti apskata aktuālos jautājumus, atkārtojot kā pamatzināšanas, tā padziļināti pielāgojoties uzņēmumu individuālajām vajadzībām un dažādām izmaiņām, kas saistītas ar konkrētā uzņēmuma pārstāvēto nozari.
 


Piedāvājam apmācības šādās jomās: UZŅĒMĒJDARBĪBA UN BIZNESA VADĪBA
 
Praktiskais divu dienu seminārs: EFEKTĪVA PĀRMAIŅU VADĪBA KOMANDAI UN VISAM UZŅĒMUMAM – KĀ JAUNAJOS APSTĀKĻOS SASNIEGT VAIRĀK UN TUVOTIES BIZNESA OLIMPAM. Seminārā tiks apskatīti tādi jautājumi kā eneagrammas teorija, dažādas pieejas mērķu īstenošanā un kā pilnveidot individuālo un komandas mērķu īstenošanas stratēģiju. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://www.registreties.lv/uznemumiem-efektiva-parmainu-vadiba

PROJEKTU VADĪBAS MEISTARKLASE  – viss par efektīvu projektu vadību no A LĪDZ Z. FINANSĒJUMA PIESAISTE PROJEKTIEM. Projektu izstrāde un vadīšana ir šī brīža aktuālākā tēma. Kur ņemt naudu, kā pareizi apsaimniekot saņemtās finanses, kam uzticēt projektu vadīšanu? Apmācībās apzināsim svarīgākās nianses fondu un investoru prasībās. Naudas plūsma izveide, cenu politika, peļņas  un apgrozījuma īpatnības. Pašizmaksas aprēķins, nodokļi un darba spēka izmaksas. Juridiskie aspekti uzņēmējdarbības izveidē. Partnerība un kooperācija mērķu sasniegšanā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/uznemumiem-projektu-vadiba

Praktiskais seminārs: AKTUĀLAIS DARBA TIESĪBĀS – DARBA LIKUMA PRAKTISKA PIELIETOŠANA IKDIENĀ UN TĀS PROBLEMĀTIKA. Ikviens uzņēmējs, kuram rūp savs bizness, būs gatavs darīt visu tā labklājības un attīstības labā. Un ne vienmēr tas nozīmē tikai spodrināt uzņēmuma tēlu sabiedrībā. No sākuma ir jāparūpējas par uzņēmuma iekšējo kārtību. Lai arī esat darba devējs, direktors vai īpašnieks – viens to nespēsiet paveikt. Taču spēsiet kopā ar pārējiem darbiniekiem. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/uznemumiem-darba-tiesibas
 
Praktiskās apmācības un meistarklase: KĀ PAŅEMT NO ESOŠIEM KLIENTIEM VAIRĀK, PIRMS ĶERTIES PIE JAUNU MEKLĒŠANAS. Ir daudz un dažādas metodes, kuru ieviešana uzņēmumā var paaugstināt esošo klientu pārdošanas apjomu par 20 % vien pāris mēnešu laikā. Šī informācija palīdzēs veiksmīgāk cīnīties par savu vietu tirgū un gūt lielāku peļņu, izmantojot tos pašus resursus. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/uznemumiem-ka-panemt-vairak

Praktiskais seminārs: KAS KATRAM UZŅĒMUMAM JĀZINA UN JĀIEVĒRO PAR FIZISKO PERSONU DATU APSTRĀDI, LAI NETIKTU PAKĻAUTS SODA SANKCIJĀM. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/personas-datu-aizsardziba

Korporatīvais seminārs: PREZENTĒŠANAS UN UZSTĀŠANĀS PRASMES. Ikviens uzņēmējs, kuram rūp uzņēmuma nākotne un tēls, piekritīs, ka komunikācija ar klientiem un sadarbības partneriem kopumā ietekmē daudzus uzņēmumu attīstībai svarīgus faktorus, tāpēc ļoti būtisks ir jautājums par to, kā mēs pasniedzam savu uzņēmumu citiem, kā prezentējam savas idejas un uzstājamies auditorijas priekšā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/uznemumiem-prezentesanas-prasmes


PĀRDOŠANA UN MĀRKETINGS
 
Intensīvais biznesa apmācību cikls: PRAKTISKĀ MĀRKETINGA STRATĒĢIJA GARANTĒTIEM PĀRDOŠANAS. REZULTĀTIEM. Jaunu rīku ieviešana un prasmīga to izmantošana mārketingā ir palīdzējušas uzņēmumiem sevi prezentēt un efektīvi piesaistīt auditoriju. Biznesa apmācību cikls atbildēs uz jautājumiem, kas skar komunikāciju ar klientu un jaunas pārdošanu iespējas radīšanu. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/uznemumiem-marketinga-strategija

Intensīvais praktiskais seminārs: PĀRDOŠANAS MEISTARĪBAS SKOLA. VISS NEPIECIEŠAMAIS NO A LĪDZ Z AUGSTIEM REZULTĀTIEM KATRAM SEKMĪGAM PĀRDEVĒJAM. Nenoliedzami, ikvienā uzņēmējdarbības sfērā šodien valda saspringta konkurence. Tā liek uzņēmumiem nemitīgi censties patērētājiem piedāvāt visplašāko preču klāstu par vislabākajām cenām un attīstīties. Nepārprotami, tas, ka šī brīža darba konkurences apstākļos ikvienam ir nepieciešams uzlabot savas prasmes un paaugstināt kompetences, it īpaši pārdošanas jomā, kurā lielu lomu panākumu gūšanā spēlē izcils klientu serviss un spēja veidot stingru un efektīvu saikni ar patērētājiem. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/uznemumiem-pardosanas-meistaribas-skola

Pārdošanas un klientu apkalpošanas meistarklašu cikls: VEIKSMĪGAS PĀRDOŠANAS UN IZCILA KLIENTU SERVISA STANDARTS. Klienti ir katra uzņēmuma viena no lielākajām vērtībām, tāpēc ir svarīgi izprast, kas klientiem rūp, ko viņi novērtē un kādas ir viņu gaidas attiecībā uz sadarbības partneriem. Klients, kurš ir apmierināts ar pakalpojumu, noteikti atgriezīsies pie jums, nevis dosies pie konkurentiem. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/uznemumiem-veiksmiga-pardosana

Praktiskais pārdošanas seminārs – meistarklase: 24 IEMAŅAS, KAS JĀATTĪSTA KATRAM VEIKSMĪGAM PĀRDEVĒJAM – VISS NEPIECIEŠAMAIS SEKMĪGAM PĀRDOŠANAS REZULTĀTAM. Mūsdienās, kad ar pārdošanu ir saistīts teju ikviens uzņēmums, mūsu sabiedrība ir sadalīta pircējos un pārdevējos, kuri pastāvīgi mijiedarbojas viens ar otru. Visu tirdzniecības darījumu veiksme ir atkarīga no tā, cik kvalitatīva būs šī sadarbība un cik kompetenta būs komunikācija ar klientiem. Jāņem vērā, ka katrā pārdošanas reizē klienti mēģina saprast, vai pirkums ir tā vērts, lai atvadītos no savas naudas. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/uznemumiem-24-iemanas-veiksmigam-pardevejam
 

PERSONĀLA VADĪBA

Korporatīvā četru nedēļu biznesa apmācību programma: BIROJA UN PERSONĀLA VADĪBAS SKOLA. Profesionāli un kvalificēti darbinieki ir ne tikai uzņēmuma lielākā vērtība, bet arī galvenais priekšnosacījums, lai uzņēmums sasniegtu savus mērķus un veiksmīgi attīstītos ilgtermiņā.  Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/uznemumiem-biroja-un-personala-vadiba
 
Korporatīvais trīs dienu biznesa apmācību cikls: DARBINIEKU MOTIVĒŠANAS EFEKTĪVĀKIE RISINĀJUMI, KURI JĀPĀRZINA KATRAM VEIKSMĪGAM VADĪTĀJAM. Katra uzņēmuma neatņemama sastāvdaļa ir tā darbinieki, kuri izpilda galvenos uzdevumus, lai uzņēmums sasniegtu savu mērķi un tam būtu stabili darba rezultāti, tai skaitā peļņa. Tomēr, kā zināms, uzņēmuma veiksmes vai neveiksmes ir tiešā mērā atkarīgas no darbinieku motivācijas – jo motivētāks viņš būs darboties uzņēmuma labā, jo vairāk pūles viņš pieliks, lai sasniegtu izvirzīto mērķi. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/uznemumiem-darbinieku-motivesana

Praktiskā biznesa meistarklase: KĀ DUBULTOT KOMANDAS PRODUKTIVITĀTES JAUDU UN SASNIEGT IZVIRZĪTOS MĒRĶUS ĀTRĀK. Produktivitātes celšana ir viens no svarīgākajiem uzdevumiem, kas nodrošina uzņēmuma ilgtspējīgu attīstību. Parasti komandas (nodaļas, uzņēmuma) produktivitāti uzlabo, attīstot tehnoloģisko pusi, mazāk domājot par sociālo un cilvēcisko, kaut gan sociālie faktori ir tik pat nozīmīgi. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/uznemumiem-komandas-produktivitate
 

KLIENTU SERVISS
 
Praktiskais seminārs: KĀ SAREŽĢĪTU KLIENTU PĀRVĒRST PAR DRAUGU. Darbs ar sarežģītiem un agresīviem klientiem, problēmsituāciju risināšana. Globālās veselības krīzes ietekme uz apkalpojošo sfēru. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: www.registreties.lv/uznemumiem-agresivi-klienti

Korporatīvā praktiskā biznesa apmācību programma: KONFLIKTU RISINĀŠANA. SARUNU VEŠANAS PRASMES. Ar konfliktiem mēs sastopamies katru dienu – gan darbā ar klientiem, gan saskarsmē ar kolēģiem. No tiem, protams, iespējams izvairīties, taču tikai tad, ja esat pietiekami informēts par to, kā pārliecināt otru pusi un nodrošināt savstarpēju sapratni. Prakse rāda, ka neatkarīgi no organizācijas lieluma, nevienu uzņēmumu nav iespējams iztēloties bez strīdus situācijām. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/uznemumiem-konfliktu-risinasana

Intensīvais praktiskais seminārs: KLIENTU SERVISA SKOLA – VISS NEPIECIEŠAMAIS NO A LĪDZ Z SEKMĪGAM DARBAM AR KLIENTIEM. Apmācību gaitā būs iespējams atrast atbildes uz svarīgākajiem jautājumiem par klientu apkalpošanu, tai skaitā pilnveidot savas klientu apkalpošanas prasmes un kultūras līmeni, veicinot pozitīvu attieksmi un atklāt veiksmīgas klienta apkalpošanas noslēpumus. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/uznemumiem-klientu-servisa-skola

Praktiskais pārdošanas seminārs un meistarklase: NO LABAS KLIENTU APKALPOŠANAS UZ IZCILU – TIKAI 1 MĒNEŠA LAIKĀ. Nekad neapstājies strādāt pie sava uzņēmuma klientu servisa līmeņa. Mūsdienās ļoti nozīmīgu lomu veiksmīga uzņēmuma attīstībā spēlē izcila klientu apkalpošana. Jo labāk attieksimies pret klientiem, jo pozitīvāka būs viņu pieredze, kā rezultātā viņi būs motivēti atgriezties atkārtoti. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/uznemumiem-klientu-apkalposana

Korporatīvās biznesa apmācības: IZCILAS KLIENTU APKALPOŠANAS SKOLA. Apmācību mērķis ir pilnveidot uz klientu apkalpošanu orientētas komunikācijas prasmes, apzināt savas iemaņas un iegūt pārliecību par savām spējām. Turklāt uzņēmums pats var izvēlēties apmācību ilgumu – sākot no 1 līdz 3 dienām. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/uznemumiem-klientu-apkalposanas-skola
 

GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI
 
Korporatīvās grāmatvedības un nodokļu jaunumu apmācības: GRĀMATVEDĪBAS AKADĒMIJAS INTENSĪVAIS KURSS: grāmatvedības uzskaites un nodokļu jaunumi, to optimizācijas iespējas jeb kā grāmatvedim kļūt par uzņēmuma vērtīgāko darbinieku. Laikā, kad strauji attīstās un mainās likumdošana grāmatvedības uzskaites un nodokļu jautājumos, ir svarīgi spēt izsekot jaunumiem un saglabāt profesionalitāti. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/uznemumiem-gramatvedibas-akademija

Praktiskais seminārs: KĀ 2021. GADĀ APRĒĶINĀT ALGU, AUTORATLĪDZĪBU UN IETURĒT NODOKĻUS? Grāmatvežiem mūsdienās ir vairāki būtiski uzdevumi, tai skaitā aprēķināt darba algas darbiniekiem, veikt nodokļu aprēķinus, kā arī pārvaldīt nodokļu un finanšu likumdošanu. Neapšaubāmi algu grāmatvedībā ir nepieciešama visaugstākā precizitāte katrā niansē, tāpat arī autoratlīdzību, slimības kompensāciju, kā arī dažādu citu atvieglojumu aprēķināšanā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/uznemumiem-algas-aprekins

Praktiskais vienas dienas seminārs: DARBA LIKUMDOŠANA KATRAM UZŅĒMUMAM UN IESTĀDEI. Dažādu praktisku situāciju skaidrojumi. Darba likumdošanas jautājumi mūsdienās ir aktuāli ikvienam – gan darba ņēmējiem, gan darba devējiem. Bet it īpaši uzņēmumiem un iestādēm, kuriem ir jāprot skaidrot darba līguma tiesiskos pamatus, kā arī atrisināt dažādas situācijas saistībā gan ar darbinieka uzteikumu, gan likuma izmaiņām, atvaļinājumu un daudziem citiem svarīgiem darba jautājumiem. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/uznemumiem-darba-likumdosana
 
Praktiskais seminārs: ATCELTA PVN REVERSĀ KĀRTĪBA UN CITI JAUNUMI. JAUNI PĀRSKATU IESNIEGŠANAS TERMIŅI UN NOSACĪJUMI IIN. No šī gada ir pieņemti vairāki būtiski grozījumi likumdošanā. Vienas no vērienīgākajām izmaiņām ir skārušas PVN. Būtiskākie grozījumi attiecas uz apgrieztās jeb reversās PVN maksāšanas kārtības atcelšanu un ierobežošanu vairākām preču grupām un pakalpojumiem. Tāpat arī spēkā stājušies grozījumi likumā par mikrouzņēmumu nodokli un uzņēmumu ienākuma nodokli, kā arī iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas nosaka trīs būtiskus jaunumus saistībā ar gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/uznemumiem-atcelta-pvn-reversa-kartiba

Praktiskais seminārs uzņēmējiem un grāmatvežiem: GRĀMATVEDĪBAS POLITIKAS PAREIZA PLĀNOŠANA UN ĪSTENOŠANA UZŅĒMUMĀ. Grāmatvedība šodien ir viena no pieprasītākajām profesijām – jebkurā, pat vismazākajā firmā, obligāti ir jābūt grāmatvedim. Šīs profesijas pārstāvim ir vairāki būtiski uzdevumi, tai skaitā aprēķināt darba algas darbiniekiem, veikt nodokļu aprēķinus, pašizmaksas un produkcijas aprēķinus, kā arī pārvaldīt nodokļu un finanšu likumdošanu. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/uznemumiem-gramatvedibas-politika

Apvienotais praktiskais grāmatvedības seminārs: VISAS AKTUĀLĀS IZMAIŅAS NODOKĻU LIKUMDOŠANĀ UN GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITĒ, PAR KURĀM JĀBŪT INFORMĒTAM KATRAM UZŅĒMUMAM UN IESTĀDEI. Katram uzņēmumam un iestādei jāņem vērā, ka nodokļu reformas ietvaros spēkā stājušās vairākas būtiskas izmaiņas, kas skar visu organizāciju nodokļu aprēķinu. Šajā seminārā tiks skatītas tādas tēmas kā veiktie būtiskākie grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli", "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (VSAOI) un "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli." Tiks apskatītas arī izmaiņas Darba likumā, kā arī Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā un LR MK noteikumos. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/uznemumiem-izmainas-nodoklu-likumdosana

Praktiskais seminārs: DEBITORU PARĀDI GRĀMATVEDĪBĀ UN NODOKĻU PIEMĒROŠANA. VID TIESĪBAS PIEDZĪT NODOKĻU PARĀDU NO DARĪJUMA PARTNERA. Semināra ietvaros dalībniekiem būs iespēja uzzināt visu par debitoru parādiem – kā debitoru parādus uzrāda grāmatvedība, kad tos atzīst par zaudētiem un kad tiem veido uzkrājumu, kā arī visu par uzņēmumu ienākuma nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/uznemumiem-debitoru-paradi
 

PSIHOLOĢIJA

Tiešsaistes interaktīva iedvesmas lekcija: KĀ SAGLABĀT LABBŪTĪBU DZĪVĒ UN DARBĀ ESOŠAJOS VESELĪBAS KRĪZES (PANDĒMIJAS) APSTĀKĻOS. 
Šīs nodarbības fokusā indivīda stimulēšana apzināties savus esošos resursus, novērtēt savu unikalitāti un turpināt saredzēt pozitīvu perspektīvu kā dzīves konceptu kopumā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://www.registreties.lv/uznemumiem-ka-saglabat-labbutibu

 
Korporatīvā praktiskā biznesa apmācību programma: PERSONISKĀS EFEKTIVITĀTES TRENIŅŠ. Pārliecinātas uzvedības treniņš. Pašapziņas veidošana. Uzņēmējdarbība ir spriedzes pilna, jo prasa spēju uzņemties atbildību, prasmi komunicēt un sadarboties ar citiem cilvēkiem, tai skaitā klientiem un sadarbības partneriem, kā arī pieņemt svarīgus un izšķirošus lēmumus. Ne mazāk nozīmīga ir arī spēja prezentēt sevi un savas idejas plašai auditorijai. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/uznemumiem-personiskas-efektivitates-trenins

Korporatīvās apmācības un meistarklase: STRESA PĀRVARĒŠANA UN STRESA NOTURĪBAS ATTĪSTĪŠANA. Apmācību laikā apmeklētāji radīs atbildes uz jautājumu, kas regulē spriedzi un pakļaut to savu mērķu realizēšanai. Tiks stāstīts, kā veiksmīgi savienot darbu ar dzīves balansu un attīstību, kā arī tiks apgūti enerģijas uzkrāšanas paņēmieni veselīgākai un aktīvai dzīvei. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/uznemumiem-stresa-vadiba

Korporatīvais stresa vadīšanas treniņš–meistarklase: STRESS UN IZDEGŠANAS SINDROMS – KĀ AR TO CĪNĪTIES UN UZVARĒT? Mūsdienās ikvienā profesijā nākas sastapties ar izdegšanas sindroma priekšnoteikumiem, ko veicina atbildīgs darbs, lielas prasības, pārāk liela darba slodze, mazs sociālais atbalsts vai neatbilstošs materiālais un garīgais atalgojums. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/uznemumiem-stresa-menedzments

Intensīvais seminārs uzņēmumiem: SLEPENĀ PIRCĒJA MEISTARKLASE. Arvien vairāk uzņēmumu, lai celtu savu konkurētspēju un apkalpošanas kvalitāti, izmanto  tā saucamo “slepenā pircēja” metodi, kas ļauj iejusties klienta “ādā” un objektīvi izvērtēt klientu apkalpošanu Jūsu uzņēmumā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/slepena-pirceja-meistarklase


LIETVEDĪBA

Korporatīvais lietvedības seminārs: DOKUMENTU PĀRVALDĪBAS DARBA ORGANIZĒŠANA ATBILSTOŠI SPĒKĀ ESOŠIEM NORMATĪVAJIEM AKTIEM. Ikvienam uzņēmuma vai valsts un pašvaldību iestādes lietvedim vai biroja vadītājam ir regulāri jāseko līdzi jaunumiem un izmaiņām dokumentu pārvaldības regulējumā un lietvedības noteikumos.. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/uznemumiem-dokumentu-parvaldiba

Korporatīvais seminārs lietvežiem, biroja vadītājiem un arhivāriem: ARHĪVU PĀRVALDĪBA. ARHĪVU DARBA ORGANIZĀCIJA UN DOKUMENTU ARHIVĒŠANA. Ikviens uzņēmējs un biroja vadītājs zina, cik nozīmīgs ir darbs ar dokumentiem, to pārvaldību un arhivēšanu. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/uznemumiem-arhivu-parvaldiba

Korporatīvais seminārs visiem lietvežiem un biroja vadītājiem: ELEKTRONISKIE DOKUMENTI – to izstrādāšanas, uzskaites, aprites un saglabāšanas kārtība.  Lai veiksmīgi attīstītu savu biznesu, kā arī nodrošinātu uzņēmuma efektīvu darbību, elektronisko dokumentu pārvaldība ir neatņemama ikdienas darba sastāvdaļa. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/uznemumiem-elektroniskie-dokumenti
 

 
Informācija par citiem mūsu organizētajiem semināriem un apmācībām pieejama šeit: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/


Svarīgi, lai nekad neaptrūktos vēlme mācīties un vairot savas zināšanas, profesionālās prasmes un personības iemaņas. Tad arī darbi sokas daudz labāk!

Papildus informācijai:
Tālrunis: 20355559
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos korporatīvajām apmācībām ar līdzfinansējumu, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Uzņēmuma nosaukums
Vārds, uzvārds
Apmācību programmas nosaukums
Tālrunis
E-pasts
Apmācības klātienē
E-apmācības tiešsaistē
Apmācības neklātienē