KRĪZES KOMUNIKĀCIJAS VEIDOŠANA.
Iekšējā un ārējā komunikācijas kultūra.

 

Ņemot vērā dažādus notikumus gan Latvijā, gan pasaulē, krīzes komunikācija pēdējo gadu laikā ir bijusi īpaši aktuāla tēma uzņēmumu vidū. Tā kā krīze rada nenoteiktību un lielu kaitējumu organizācijai un tās darbiniekiem, liela nozīme ir ne tikai savlaicīgai reakcijai, bet gatavam krīzes komunikācijas plānam. Ir svarīgi, lai darbinieki sajustu agrīnās krīzes pazīmes un brīdinātu par tā negatīvajām sekām, jo krīze var negatīvi ietekmēt zīmola tēlu.
 
Lai uzzinātu, kā pārvarēt sarežģītas situācijas un palīdzētu organizācijai vislabākajā un ātrākajā veidā izkļūt no krīzes situācijām, tiek rīkots īpašs seminārs “Krīzes komunikācijas veidošana. Iekšējā un ārējā komunikācijas kultūra”.

Semināra ietvaros tiks apskatīti jautājumi par to, kas ir krīze un kā to pārvarēt. Tāpat ieskatīsimies krīzes veidos un dažādu faktoru ietekmē uz to, mērķu nospraušanā un vēstījuma sagatavošanā. Tiks apskatīta arī līdera personības nozīme, kā arī iespējamie riski un šķēršļi komunikācijas procesā. 

Semināra norises laiks: 16. februārī, plkst. 10:00 - 12:30

 
E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā.
DALĪBAS MAKSA – tikai EUR 79 + PVN / *Personāla vadītāju kluba biedriem – bez maksas.

 

 Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/

 

Apmācību vadītāja – Mg.psyhol. un Mg.publ.relat. Anita Rošāne – personāla vadītāju kluba (PVK) vadītāja, eksperte, kura katru tikšanos ar auditoriju padara par neaizmirstamu emociju un zināšanu apmaiņu. Pēc katrām apmācībām klausītāji iegūst kādu sev vērtīgu atziņu, jūtas iedvesmoti, bagātināti un pacilāti – gatavi jauniem izaicinājumiem! Pasniedzēja ir organizāciju psiholoģe, kura papildina savu kvalifikāciju profesiju jeb amatu psiholoģijā, kā arī ieguvusi otro izglītību sabiedriskajās attiecībās. Vada nevalstisko organizāciju. Pēdējo desmit gadu laikā sekmīgi novadījusi aptuveni 1500 pasākumu.  
 SEMINĀRA PROGRAMMĀ:

Izmantotās metodes: Lekcija, grupu darbs,informācijas izzināšana, rīki un taktikas, fasilifikācija, pašizziņa, motivēšana, komandas koučinga metodes.

Saturs:
- Kas ir krīze un kā to pārvarēt? Iespējamie zaudējumi un ieguvumi.

Krīzes un to veidi: iekšējā un ārējā, globālo notikumu u.c. faktoru ietekme.
Vēstījuma sagatavošana, mērķu nospraušana.
Līdera - “runas” vēstnieka personības nozīme
Riski un iespējamie šķēršļi komunikācijas procesā. Komunikācijas kanāli un to izvēle
Praktikums.
Apkopojums un analīze.
 

Lai pieteiktos apmācībām, lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu:

Vārds, uzvārds
Organizācija
Tālrunis
E-pasts
Dalībnieku skaits
Esmu Personāla vadītāju kluba biedrs