​Praktiskais semināru cikls

KVALIFIKĀCIJAS CELŠANAS KURSI GRĀMATVEŽIEM

JAUNA PROGRAMMA!
 

Grāmatvedība mūsdienās ir viena no pieprasītākajām specialitātēm Latvijā, jo jebkurā, pat vismazākajā firmā, ir nepieciešams speciālists, kurš pārzina uzņēmuma finanses un spēj kvalitatīvi veikt grāmatveža pienākumus. 

Grāmatvedības zināšanām lielākoties ir praktiska nozīme, jo ar tās palīdzību iespējams veidot grāmatvedības atskaites un pārvaldīt citus svarīgus finanšu dokumentus, kā arī sekot līdzi naudas plūsmai. Tieši tāpēc tā ir viena profesijām, kurā zināšanas ik pa laikam nepieciešams atjaunot un uzlabot.

Lai panāktu veiksmīgu rezultātu, ikvienam nozares pārstāvim ir svarīgi sekot līdzi jaunumiem likumdošanā un nodokļos, kā arī parūpēties par savas kvalifikācijas celšanu. Lai parūpētos par savu izaugsmi, ikvienam ir iespēja apmeklēt praktisko semināru ciklu “Kvalifikācijas celšanas kursi grāmatvežiem”.

Apmācību ietvaros dalībniekiem būs iespēja gūt atbildes arī uz jautājumiem par šobrīd aktuālām tēmām saistībā ar dīkstāves pabalstiem, valsts programmu aizdevumiem, nodokļu parādiem, kredītbrīvdienām, darba tiesībām, debitoru parādu atgūšanu u.c. un citiem aktuāliem tematiem.


 

Apmācību norises laiks: 20. oktobrī, 27. oktobrī, 3. novembrī, 10. novembrī un 17. novembrī no plkst. 14.00–17.00 (TIEŠSAISTĒ)

 
 
Apmācību iespējas:

E-APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms. Cenā iekļauti apmācību materiāli.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 149.

APMĀCĪBAS NEKLĀTIENĒ, dalībnieks patstāvīgi apgūst mācību vielu pēc elektroniski saņemtajiem materiāliem, pasniedzējs pieejams konsultācijām e-pastā.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 99.

 
Semināra organizators: "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
 
Par dalību apmācībās tiek izsniegta "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs" apliecība elektroniskā (PDF) formātā.

Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/
 


Nodokļu Likumdošanas Izglītības centrs (NLIC) jau kopš 2008. gada regulāri organizē dažādus seminārus par grāmatvedības un nodokļu jautājumiem un šī brīža ekonomiskajās pārmaiņās dod iespēju interesentiem apmeklēt vairākus seminārus mēnesī, tādējādi maksimāli palielinot vai uzlabojot esošās zināšanas.
Lektore: grāmatvedības un nodokļu eksperte, semināru lektore Jadviga Neilande.

Sertificēta nodokļu konsultante, ilggadēja VID speciāliste ar lielu pieredzi nodokļu konsultāciju jautājumos, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedre, ilgstoša darba pieredze sniedzot konsultācijas un pārstāvot uzņēmumus tiesvedībās nodokļu un grāmatvedības jautājumos.


SATURA IZKLĀSTS:

 

1. daļa: Grāmatvedības metodika un izmaiņas 2021. gadā. Kā pareizi plānot un īstenot grāmatvedības politiku uzņēmumā, iestādē un biedrībā.
(semināram iespējams pieteikties arī atsevišķi, aizpildot reģistrācijas formu šeit: http://registreties.lv/gramatvedibas-metodika )

 

 • Izmaiņas likumā "Par grāmatvedību".
 • Grāmatvedības reģistri, programmas.
 • Grāmatvedības  politika – pamatlīdzekļu uzskaite un novērtēšana, krājumu uzskaite un novērtēšana, ieņēmumu un izdevumu atzīšana.
 • Transportlīdzekļu uzskaite.
 • Avansa norēķini.
 • Dokumentu aprite.
 • Grāmatvedības kontrole.
 • Kam grāmatvedība ir kārtojama obligāti?
 • Darījumu grāmatošana pēc būtības.
 • Grāmatvedības sistēma fiziskai personai, juridiskai personai, zemnieku saimniecībām un biedrībām – divkāršā vai vienkāršā.
 • Grāmatvedības organizācijas dokumenti.
 • Dokumentu numurēšana.
 • Kas drīkst veikt grāmatvedību?
 • Obligātā apdrošināšana.
 • Komercnoslēpums.
 • Valūtas lietošana grāmatvedībā.
 • Grāmatvedības valoda.
 • Ar ko apliecina saimnieciskos darījumus?
 • Kā var grāmatot kustamu mantu?
 • Kādos veidos var būt sagatavots attaisnojuma dokuments?
 • Informācijas saglabāšana.
 • Dokumenta kopija.
 • Attaisnojuma dokumentu obligātie rekvizīti.
 • Ārējs un iekšējs attaisnojuma dokuments.
 • Ierakstu izdarīšana reģistros.
 • Labojumi.
 • Reģistri elektroniskā veidā.
 • Paraksts.
 • Iekšējs attaisnojuma dokuments bez paraksta.
 • Ārējs attaisnojuma dokuments bez paraksta.
 • Ja nav iespējams parakstu saņemt.
 • Maksājumu pakalpojumu sniedzējs.
 • Konta izraksts.
 • Dokumentu forma.
 • Saimnieciskā darījuma apraksts un pamatojums.
 • Saimnieciskā darījuma mērītāji.
 • Kādus dokumentus izmanto par ierakstiem grāmatvedības reģistros.
 • Uz dokumentiem norāda ieraksta kārtas numuru.
 • Cik ilgā laikā jāizdara ieraksti?
 • Konti divkāršā grāmatvedībā.
 • Grāmatvedības reģistri.
 • Reģistru veidi.
 • Virsgrāmata.
 • Reģistri mēneša un gada beigās.
 • Krājumi.
 • Biedrības.
 • Grāmatvedības cikls.
 • PVN rēķins.
 • Dokuments no citas ES.
 • PVN rēķina saglabāšana.
 • PVN darījuma izsekojamība.
 • Koriģētais rēķins.
 • Elektronisks PVN rēķins.
 • Vienkāršotais rēķins.
 • Ja čekā nav visi rekvizīti.
 • Čeks par 30 eiro.
 • Pienākums izsniegt PVN rēķinu.
 • Kad PVN rēķinu var neizsniegt.
 • Kad PVN rēķinu var izrakstīt pēc pieprasījuma?
 • PVN rēķina izrakstīšanas termiņi.
 • PVN rēķins elektroniski.
 • Avansa norēķini.
 • Dokumenta kopija.
 • Pavadzīmes.
 • Dokumentu glabāšanas ilgums.
 • Grāmatvedības datorprogrammas.


2. daļa: Darba tiesības un darba aizsardzība – kas grāmatvedim par to jāzina, īpaši krīzes laikā:
(semināram iespējams pieteikties arī atsevišķi, aizpildot reģistrācijas formu šeit: http://registreties.lv/darba-tiesibas-un-aizsardziba )

 

 • Darba aizsardzība.
   
- darba aizsardzības objekti;
- dezinfekcijas līdzekļi;
- aizsarglīdzekļi (cimdi, maskas u.c.)
- dabiskie pārtikas produkti - citroni, ingvers, medus, ķiploki u.c.;
- uztura bagātinātāji - vitamīni, minerālvielas u.c.;
- medikamenti;
- potes.
 
 • Kompensācija par slimību darba dēļ.
 • Darba aizsardzības speciālista darbs un pienākumi.
 • Darba aizsardzības dokumentācija un tās noformēšana.
 • Saimnieciskās darbības izdevumos atzīstamie izdevumi.
 • Uzskaite grāmatvedība, kontējumi.
 • Atbildība par darba aizsardzības neievērošanu.
 • Slimības lapu apmaksa..
 • Bezalgas atvaļinājums.
 • Vai jāmaksā par dīkstāvi?
 • Attālinātais darbs no mājām.
 • Darba līguma nosacījumu maiņa - algas samazināšana, darba laika samazināšana.
 • Summētais darba laiks.
 • Nepilnais darba laiks.
 • Kompensācija par personiskā datora un telpas izmantošanu.
 • Darbinieku atlaišana.
 • Darbiniekam izmaksājamā atvaļinājuma nauda.
 • Darbiniekam izmaksājamā kompensācija.
 • Algas samazināšana.
 • Civilā aizsardzība un izdevumi.
 • Sanitārās normas.


3. daļa: Viss par debitoru parādu atgūšanu ārkārtējās situācijas laikā. PVN, UIN u.c. atmaksas iespējas no šaubīgiem un bezcerīgiem debitoriem:
(semināram iespējams pieteikties arī atsevišķi, aizpildot reģistrācijas formu šeit: http://registreties.lv/debitoru-paradu-atgusana )

1. Uzņēmuma darbība, ja debitors:
 
Īslaicīgi neveic saimniecisko darbību, sakarā ar ārkārtējo situāciju;
Piesaka labprātīgo likvidāciju
Piesaka maksātnespēju
 

2. Uzņēmuma rīcība debitora parādu atgūšanai:

 
Paziņošanas termiņi par parādsaistību izpildi
Atbildes saņemšana no debitora un uzņēmuma turpmākais darbības plāns
Atbildes nesaņemšana no debitora un uzņēmuma turpmākais darbības plāns
UIN atgūšana iespējas, termiņi un uzradīšana UIN deklarācijā
PVN atgūšanas iespējas, termiņi un uzradīšana PVN deklarācijā
 

3. Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem grāmatvedībā 
 
Norakstīšanas iespējas
UIN atgūšanas iespējas 
 

4. Bezcerīgi debitori grāmatvedībā 
 
Norakstīšanas iespējas
UIN atgūšana iespējas, termiņi un uzradīšana UIN deklarācijā
PVN atgūšanas iespējas, termiņi un uzradīšana PVN deklarācijā
 
5. Pārējie debitori un parādu atgūšanas specifika

 
Avansi par precēm un pakalpojumiem
Avansa norēķini
Cesijas līgumi
Savstarpēji ieskaiti
Aizdevumi
 

6. VID tiesības piedzīt parādu no debitora

7. Atbildes uz jautājumiem.


4. daļa: 
GRĀMATVEDĪBAS UN NODOKĻU JAUTĀJUMI KRĪZES APSTĀKĻOS – KĀ RĪKOTIES, LAI IZMANTOTU VISAS ATBALSTA IESPĒJAS:
(semināram iespējams pieteikties arī atsevišķi, aizpildot reģistrācijas formu šeit: http://www.registreties.lv/nodoklu-risinajumi )
 
1. Nodokļu parādi.

 

- riska persona;

- riska uzņēmums;

- termiņa pagarināšana;

- valdības piešķirtās brīvdienas Covid-19;

-  parāda piedziņas atlikšana;

- nodrošinājums;

- valdes locekļa atbildība par parādiem.

 
 
2. Banku parādi.

3. Piegādātāju parādi.

4.Tiesiskā aizsardzība;

5. Maksātnespēja.

6. Likvidācija.

7. Uzņēmuma pārdošana.

 

5. daļa: Darījumi skaidrā naudā – iespējamie riski un soda sankcijas. Jauni ierobežojumi 2021.gadā. Kases aparātu, biļešu un kvīšu lietošana.

(semināram iespējams pieteikties arī atsevišķi, aizpildot reģistrācijas formu šeit: http://registreties.lv/skaidras-naudas-darijumi )
 

 • Skaidrās naudas ierobežojumi.
 • Darījumi ar juridiskām personām.
 • Darījumi ar fiziskām personām.
 • Skaidrās naudas deklarēšana.
 • Skaidrās naudas izmaksa autoriem.
 • Skaidrās naudas izmaksa pašnodarbinātajiem.
 • Skaidras naudas izmaksa pēc uzņēmumu līguma.
 • Algas izmaksa skaidrā naudā.
 • Avansa norēķini.
 • Kompensācijas izdevumi skaidrā naudā.
 • Komandējuma izdevumi skaidrā naudā.
 • Dividenžu izmaksa skaidrā naudā.
 • Savstarpējs ieskaits.
 • Bartera darījumi.
 • Kapitalizācija.
 • Ziedojumi un dāvinājumi.
 • Aizdevumi skaidrā naudā.
 • Aizdomīga un neparasta darījuma riski.
 • Kases aparāta izmantošana.
 • Kad jālieto kases aparāti.
 • Kādi kases aparāti ir izmantojami?
 • Kases aparātu reģistrēšana, pārreģistrēšana.
 • Kases aparātu žurnāls.
 • Kam jābūt tirdzniecības vietā.
 • Skaidras naudas lietošana veikalā.
 • Skaidras naudas lietošana tirgū.
 • Biļešu lietošana.
 • Kvīšu lietošana.
 • Kases orderu lietošana.
 • Kases operāciju veikšana.
 • VID metodiskie norādījumi.
 • Tiesu prakse.
 • Atbildība un soda sankcijas.
 • Kases izmaksu un ieņēmumu orderi.

Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/


"Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Tālrunis: 29948182
E-pasts: info@seminari.lv

Lai pieteiktos kvalifikācijas celšanas kursiem, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts
E-apmācības tiešsaistē
Apmācības neklātienē